De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student hbo

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Chi-Kwadraattoets op een verband tussen twee kenmerken (afhankelijkheid)
De heren Boole, De Morgan en Venn
Grafen vergelijken aan de hand van de matrix
Platonische lichamen en kunst
1 liter is 1 kilogram water
2 bewijzen
2 hoeken bepalen uit orientatievector
2e orde differtiaal vergelijking
3 vergelijkingen met 3 onbekenden
3 vergelijkingen, 3 onbekenden
Aantal ballen te verdelen
Aantal oplossingen van diophantische vergelijking
Aantal permutaties van een n-verzameling is gelijk aan n!
Aantal studenten jarig op een bepaalde dag
Aantal verschillende equivalentieklassen
Achttien teams spelen een uit- en thuiswedstrijd
Afgeknotte kegel
Afgeleide bepalen mbv de kettingregel
Afgeleide gebroken functie
Afgeleide tan x
Afgeleide van een logaritmische functie
Afkoopsom
Afkoopsom ex-werknemer
Afleiden formule
Afleiden formule
Afleiden formule hoektekort
Aflezen grafieken
Aflossingen en enkelvoudige interest
Afstand lijn tot lijn in de R3
Afstand lijn tot vlak
Afstand tussen punten op archimedische spiraal
Afstand van punt en vlak
Afstandmatrix - Korste afstand tussen de vectoren
Algemene aanpak goniobewijzen
Algemene formule voor de som van een rij
Algoritme wedstrijdschema
Alle verschillende combinaties in een bestand
ALS formule in voetbaltoto
Analysefrequentie
Annuiteiten
Annuiteiten
AnnuÔteiten
Arcsin funties
Arctan in TI 83
Arithmetische functies
Aselecte steekproef
Auto`s bij een tankstation
Balletjes trekken uit een vaas zonder teruglegging
Basis bepalen
Begrippen
Benaming zones grafiek
Bepaal de matrix van lineaire afbeelding
Bepaal de weegfactoren in T=a0 +a1Gs+a2 Qg
Bepaal zonder rekenmachine (goniometrie)
Bepaalde integraal
Bepaalde Integralen
Bepalen convergentie
Bepalen van de modules en argument
Bereken de matrix van een afbeelding
Bereken en bewijs van limiet
Bereken van de interest
Berekenen goniometrisch vraagstuk
Berekenen index van een ruit gegeven een coordinaat
Berekenen terugverdienperiode
Berekenen van eindbedrag spaarrekening met vaste inleg
Berekening termijnbetaling met rekenmachine
Berekening van Re(z) en Im(z)
Berekening wachtrij bij aankomsten
Bereking benodigde omvang en max afwijking
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende Statistiek
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende Statistiek
Beschrijvende statistiek
Beschrijvende Statistiek
Beschrijvende statistiek/Maten voor ligging en spreiding
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid achteraf berekenen
Betrouwbaarheidsinterval berekenen
Betrouwbaarheidsinterval van regressieanalyse
Betrouwbaarheidsintervallen bij eindige populatie
Betrouwbaarheidspercentage
Bevolkingspiramide
Bewerkingsstap
Bewijs
Bewijs
Bewijs
Bewijs
Bewijs afstandsformule
Bewijs dat uitspraken gelijkwaardig zijn
Bewijs een contradictie
Bewijs met binomium van Newton
Bewijs met de driehoek van Pascal
Bewijs over gemiddelden
Bewijs van formule voor volume tetraŽder
Bewijzen
Bewijzen
Bewijzen dat een propositie een tautologie is
Bewijzen van een goniometrische uitdrukking
Bewijzen, axioma`s, definitie etc
Binaire breuken
Binomiaal berekening op een Casio fx-82SX
Binomiaal of normaal?
Binomiale kansberekening in Excel
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling
Binominaal
Binominale verdeling postzegels
Blokdiagrammen
Blokken berekenen
Boog en omtrek
Booglengte
Breuken
Breuken delen
Breuken vereenvoudigen
Breukformule
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen (uitzondering)
Breuksplitsen met grote noemer
Breuksplitsen?
Breuksplitsing in het s-domein
Catalangetal?
Center of area van een kwart ellips
Centrale projectie
Centrummaat
Ceva en een toepassing ervan
Chemische reactie
Chi kwadraat toets voor controle op representativiteit (goodness of fit)
Chi square
Chi-kwadraat toets
Chi-kwadraatwaarde + aantal waarden van vrijheid
Cirkel in ellips
Cirkel met raaklijnen
Cirkel verdelen
Cirkeleigenschappen
Cirkels
Cirkelvergelijking opstellen
Complexe getallen
Complexe getallen
Complexe Logaritmische vergelijking
Complexe vergelijking
Complexe vergelijking
Congruenties
Constante waarde
Constructie
Construeer een driehoek
Consumentensurplus door integratie
Contante waarde
Contante waarde
Contante waarde
Controle uitkomsten functie onderzoek
Convergentie aantonen met Maple
CoŲrdinaten en kubus
Coordinaten van een 3d vlakken stelsel
Coordinaten van het snijpunt van de loodlijn
Correlatiecoefficient
Cotan en secans
Cramers V en epsilon
De afgeleide
De afgeleide bepalen
De bisectiemethode
De constante d2
De differentiaal
De entier van een verschil van twee machten
De groei van een bacteriepopulatie
De grondslagen van de wiskunde
De index van een ondergroep in Z^n
De keuze van het zestigtallig stelsel
De kleinste periode
De līHŰpital?
De productie van tandwielen
De scheefheid van Pearson
De total balance-methode toegepast op een opleding met vier fases
Dedekind en reele getallen
Deel van een cirkel
Deelverzamelingen
Definitie coordinaat
Delen door een breuk
Deling met rest
Determinant 4x4 matrix
Diameter bepalen
Dichtheden
Differentiaal vergelijkingen
Differentiaalrekening
Differentiaalvergelijkingen 3 Pittige!
Differentieer probleem
DifferentiŽerbare functie
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
DifferentiŽren
Differentieren - buigpunt
Differentieren met de kettingregel
Differentieren met de kettingregel
DifferentiŽren met de kettingregel
Differentieren van een breuk
Differentieren van gebroken functies
DifferentiŽren van samengestelde exponentiŽle vergelijkingen
Dimensie kern + dimensie beeldruimte = dimensie originele ruimte
Diophantische vergelijkingen
Diophantische vergelijkingen
Domein
Domein van een wortel functie
Domino-principe
Drie beginnende beleggers stappen op...
Drie limieten
Drie onbekenden in 3 vergelijkingen
Dubbel nulpunt
DV eerste orde eerste graad met te scheiden variabelen
DV`s
Economische toepassing van een stelsel van vergelijkingen
Een aantal vragen
Een afgeleide bepalen
Een afgeleide met wortel en product
Een afstand berekenen
Een batterij verliest iedere dag 2% van zijn capiciteit
Een cylcisch R-moduul
Een expliciete formule voor de rij van Fibonacci
Een fibonaccirij met 1996
Een getal integreren
Een inverse vergelijking oplossen
Een macht met een breuk in de exponent
Een negatieve breuk berekenen
Een pagina uit een boek
Een partij schermen
Eenheden in polynoomringen
Eerste orde differentiaalvergelijking
Eerstegraads functie
Eigenschappen
Eigenwaarde (geen)
Eindexamen 2002-1 opgave 9
Eindig voortgebrachte Abelse groepen
Enkelvoudige intrest
Enquete, respons en betrouwbaarheid
EnquÍteomvang en validiteit
Equivalentierelatie
Erfelijkheid
Error box
Euclidisch algoritme
Euler en Heun methode
Evaluatie-afbeelding
Evenwijdige lijnen
Exacte waarde sin A in driehoek
Exponenten en logaritmen
Exponentieel of lineair verband
Exponentieel verband
Exponentiele functie
Exponentiele vergelijkingen
ExponentiŽle vergelijkingen
Financieringsregeling intrest
Forecastmodel
Formule bij enkele waarden
Formule cirkel bepalen bij gegeven punt, raaklijn op dat punt en straal
Formule genereren vanuit 2 rijen getallen
Formule met breuken herleiden
Formule omzetten
Formule somrij
Formule vereenvoudigen
Formule voor een kromme door gegeven punten
Formule voor punten op een cirkel!
Formuleren van hypothesen
Functie in een machtreeks ontwikkelen
Functie met iteratieve proces
Functie van een cirkel
Functies van meerdere variabelen
Gammafuncties
Gasverbruik voorspellen obv historische tijdreeks
Gecombineerde annuÔteiten
Gecombineerde hoek
Gecorrigeerde nauwkeurigheid bij een steekproef
Gehele getallen van Gauss
Gespreide betaling
Getalbegrip
Getallen met precies 7 delers
Getallen omzetten in wetenschappelijke notatie op de Ti83
Getalspel
Gob‚r cijfers
Gonio vergelijkingen
Goniometrische Functie en een GF met een wortelfunctie
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Gooien met vijf dobbelstenen
Grafen Theorie
Groepen
Grootte en betrouwbaarheid steekproef
Halveringstijd, groeifactoren en radioactief materiaal
Heftruck versnelling
Het algoritme van Dijkstra
Het bepalen van de waarde van z^ln(z) als z=-1
Het geometrisch kwadrant
Het kleinste getal
Het principe van differencieren
Hoe bepaal ik de grootte van mijn steekproef?
Hoe bepaal ik de varianties tbv een veiligheidsvoorraad?
Hoe bepaal je de grootste kijkhoek?
Hoe bereken je de overschrijdingskans in eens per 10 jaar
Hoe de annuÔteitenvergelijking interpreteren?
Hoe decimale getallen binair `splitsen`
Hoe groot moet mijn respons zijn?
Hoe integreren ?
Hoe is het meten ontstaan?
Hoe kan ik de volgende vergelijking vereenvoudigen?
Hoe los je een vergelijking op met uitkomst van een breuk??
Hoe maak ik een grafiek met 3 parameters en 1 vaste uitkomst
Hoe pak ik een limiet aan?
Hoe toets ik op significantie bij steekproef van 30 personen?
Hoe vind je het hyperbolische verband tussen parabooltoppen?
Hoeveel atomen zijn er nodig om het heelal op te vullen?
Hoeveel toppen heeft een functie?
Hoogte lantaarnpaal
Hyperbool en kegelsnede
Hypergeometrische verdeling
Identieke functie (I)
Ik ben op zoek naar een goede rekenmachine
Ik moet dit oplossen
Impliciet differentieren
Impliciet differentieren/calculus
Indexeren van contracprijzen
Inductie?
Inhoud omwentelingslichaam
Inhoud van een gat, geboord in een cilinder
Injectie, afbeelding
Inproductruimte
Insluiting
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal bepalen
Integraal oplossen en opstellen
Integraal zoeken
Integratie dmv breuksplitsing
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren met breuk en wortel
Integreren naar y
Integreren van (2x≤+1)/x
Integreren van breuk met e-machten: (e^x+e^(-x))/(e^x-e^(-x))
Integreren van een breuk ln(x)/x≤
Integreren van een ellips
Integreren van een wortelfunctie
Integreren van wortel
Integreren x/(1+x4)
Interestberekening
Interne consistentie
Interne rentabiliteit
Interpolatie
Interpolen in bolcoŲrdinaten
Inverse
Inverse bepalen
Inverse berekenen van een binaire operatie
Inverse Matrix
Inversen
Invoegen van Cabri figuur in wordbestand
Invoering Arabische cijfers
Is de benodigde repons gelijk aan de steekproef?
Is het een Jongen
Isomorfisme van R-modulen
Isoquanten
Kabel trekken
Kans dat zaden opkomen
Kans op oud worden
Kansberekening
Kansrekenen autoverhuurbedrijf
KANSREKENEN met of functie
Kansrekenen-variatie
Kansrekening
Kansrekening en een geneesmiddel
Kansverdelingen
Karakteristiek van een ring
Karakteristiek van een ring
Kleine steekproefomvang
Kleinste gemene veelvoud in een vergelijking met vier cijfers
Kleinste gemene veelvoud van 1,2,..m
Klopt deze bewering
Klopt dit?
Knipprobleem
Komt niet goed uit
Koorden-Newton methode
Korte exacte rijtjes
Kosten van een 20jarige annuiteit
Kruistabel maken en betrouwbaarheid controleren
Kwadraat afsplitsen van een irritante functie
Kwadraatresten met verschil 2
Kwadraatresten modulo 97
Kwadraten
Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek
Kwart ovaal naar sinusfunctie
Laplace getransformeerde
Laplace transformatie
Laplace transformatie
Lastige integraal met substitutie
Lengte boogsegment met enkele bekenden
Lengte van een draad om twee cirkels
Lesrooster (8 lesuren, 6 vakken, 2 tussenuren)
Lijn berekenen met 2 hoeken en 1gegeven lengte
Lijnstukken die niet veranderen na projectie
Limiet
Limiet
Limiet (x^1000-1)/(x-1) voor x nadert tot 1
Limiet naar oneindig bij wortelfunctie
Limiet van C
Limiet van een product
Limiet van een rij
Limiet van een somreeks
Limiet voor x naderend naar oneindig
Limieten
Limieten bepaal door middel van een tabel
Lineair programmeren
Lineaire algebra - matrices
Lineaire deelruimte
Lineaire differentiaalvergelijkingen van de hogere orde
Lineaire vergelijking
Lineaire Vergelijkingen
Linksom of rechtsomdraaiende vector
Ln en e
Logaritme
Logaritme
Logaritme berekenen
Logaritme in een Binaire Search Tree
Logaritme vergelijking
Logaritme vergelijking
Logaritmen van complexe functies
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijkingen
Logistische regressie
Los de volgende vergelijking op
Los stelsel vergelijkingen op
Machten met een breuk
Machten van compleze getallen
Machtrekenen met modulo
Machtsverheffen met negatieve getallen
Mag ik de Gauss curve gebruiken?
Mag je Escher een wiskundige noemen?
Mann-Whitney test resultaten
Matrices
Matrix berekenen bij een spiegeling in R4
Matrix gaus enz
Matrix gelijk aan inverse
Matrix maken
Matrix-rekenen met de GR
Matrixring
Maximale inhoud
Meetkunde gebruiken en omrekenen
Meetkunde rotatie coordinatensysteem
Minimale hoeveelheid hout bij het maken van een kast
Minimale kosten bij productie
Minimale verwachte totale response berekenen
Modelbouw
Modulo berekening
Modulo rekening
Modulo rekening
Moeilijke formules
Momentenstelling
Natuurlijke log in functie
Nauwkeurigheid/ validiteit onderzoek
Netto contante waarde
Nieuwe marktprijs?
Nilradicaal
Nominale verdeling
Non respons formule?
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling aan de hand van vaste waarden
Normale verdelingen van elkaar aftrekken
Notatieprobleem dF(x)
Notaties statistiek
Nul matrix
Nulpunten bij een derdegraadsvergelijking
Nummerieke wiskunde
Omrekening maten en gewichten
Omschrijven exponentieel naar logaritme
Omtrek berekenen met een deel van een cirkel
Omvang van de steekproef
Omwentelingslichaam!!
Omzet prognose
Onbekend intrest percentage
Ondernemingen, marktaandeel en verhoudingen
Onderzoek bij gehele populatie
Onderzoeksopdracht
Oneindige reeksen
Ongelijkheid
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinding in polynoomringen
Ontstaan rekenmachine
Opeenvolgende kwadraatresten
Oplosbaarheid
Oplossen
Oplossen van complexe vergelijkingen
Oplossen van vergelijkingen!!
Oplossing exponentiele vergelijking pp=x
Oplossing stelsel van vergelijkingen
Oplossing van een dv
Oppervlak = bekend volume wordt gevraagd
Oppervlakte driehoek
Oppervlakte van een spiraal
Optellen betrouwbaarheidintervallen(varianties)
Optellen decibellen
Oude joekel Ti-30X non-solar
Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs tov wiskunde/rekenen
P en Q onbekend
P onbekend
Papierformaten van A4 naar A3 en van A4 naar A5
Parallelle projectie
Parallellogram
Parametervoorstelling van snijlijn en vlakken
Partialen
Partieel gedeelte van een dv
Partieel integreren
Partiele afgeleide bepalen van de eerste orde met 2 variabelen
Percentielsores berekenen bij n aantal gebruikers en ruwe scores per individu
Permutaties
Platonische lichamen, tetraeder en dualiteit
Poissonverdeling
Poissonverdeling en exacte waarde berekening
Polynoomringen
Poolcoordinaten
Po-wiskunde
Praktijkvoorbeeld differentiaalrekening
Predikatenlogica
Priemgetallen
Priemgetallen en faculteiten
Priemideaaleigenschap
Priemkettingen
Priemontbinding in Z[i]
Primitieve bepalen
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren
Probleem van de forens
Projectie, afbeelding, lijn, punt
Raadsel over gewicht in dozen
Raadsel schip en kapitein
Raaklijn
Raaklijn aan een parabool
Rationale getallen
Re: vergelijking met breuken
Re: 1 liter is 1 kilogram water
Re: 2 bewijzen
Re: Aantal oplossingen van diophantische vergelijking
Re: Afstuderen, steekproef
Re: Algebra, binaire operaties
Re: Als Re(z≤)<0, dan geldt: ?
Re: Annuiteiten
Re: AnnuÔteiten
Re: Arithmetische functies
Re: Ballen in een vaas
Re: Bepaal de matrix van lineaire afbeelding
Re: Bepaal de weegfactoren in T=a0 a1Gs a2 Qg
Re: Bepaalde Integralen
Re: Bepalen convergentie
Re: Berekenen van eindbedrag spaarrekening met vaste inleg
Re: Bereking benodigde omvang en max afwijking
Re: Betekenis standaardafwijking
Re: Betrouwbaarheid van tevredenheidsonderzoek
Re: Betrouwbaarheidspercentage
Re: Bewijs
Re: Bewijs
Re: Bewijs
Re: Bewijs met binomium van Newton
Re: Breuksplitsen
Re: Chi square
Re: Chi-kwadraatwaarde aantal waarden van vrijheid
Re: Cirkels
Re: Complexe vergelijking
Re: Constructie
Re: Contante waarde
Re: Convergentie aantonen met Maple
Re: Correlatiecoefficient
Re: De differentiaal
Re: Dedekind en reele getallen
Re: Differentieren
Re: Diophantische vergelijkingen
Re: Diophantische vergelijkingen
Re: Een cylcisch R-moduul
Re: Een pensioenfonds dat gaat beleggen
Re: Eenheden in polynoomringen
Re: Eindexamen 2002-1 opgave 9
Re: Enquete, analyse van de data
Re: Evaluatie-afbeeding
Re: Exponenten en logaritmen
Re: Formule cirkel bepalen bij gegeven punt, raaklijn op dat punt en straal
Re: Formule vereenvoudigen
Re: Foutbalken op de Y-as
Re: Functie in een machtreeks ontwikkelen
Re: Functies van meerdere variabelen
Re: Gasverbruik voorspellen obv historische tijdreeks
Re: Gehele getallen van Gauss
Re: Gewogen gemiddelde
Re: Gooien met vijf dobbelstenen
Re: Groepen
Re: Het Dirichletprobleem oplossen mbv de poissonintegraal
Re: Het grootste getal met 3 cijfers
Re: Hoe bepaal je de grootste kijkhoek?
Re: Hoeveel equetes moet ik versturen voor een betrouwbaar onderzoek?
Re: Ideaal
Re: Inhoud van een afgeknotte piramide
Re: Integreren
Re: Integreren met breuk en wortel
Re: Interestberekening
Re: Is de benodigde repons gelijk aan de steekproef?
Re: Isomorfisme van R-modulen
Re: Kans berekening
Re: KANSREKENEN met of functie
Re: Karakteristiek van een ring
Re: Karakteristiek van een ring
Re: Kleinste gemene veelvoud in een vergelijking met vier cijfers
Re: Knipprobleem
Re: Koop op afbetaling
Re: Korte exacte rijtjes
Re: Laagste gemiddelde berekenen voor munten
Re: Lijnstuk verdelen in drie gelijke delen
Re: Limiet
Re: Limiet van een product
Re: Limiet van een somreeks
Re: Lineaire vergelijking
Re: Ln en e
Re: Logaritme
Re: Minimale verwachte totale response berekenen
Re: Momentenstelling
Re: Nilradicaal
Re: Omwentelingslichaam!!
Re: Ontbinding in polynoomringen
Re: Poissonverdeling
Re: Polynoomringen
Re: Priemontbinding in Z[i]
Re: Primitieve bepalen
Re: Puzzel23
Re: Raaklijn
Re: Rationale getallen
Re: Re: Aantal oplossingen van diophantische vergelijking
Re: Re: Bewijs
Re: Re: Bewijs
Re: Re: Diophantische vergelijkingen
Re: Re: Evaluatie-afbeeding
Re: Re: Formule vereenvoudigen
Re: Re: Groepen
Re: Re: Hoe bepaal je de grootste kijkhoek?
Re: Re: Isomorfisme van R-modulen
Re: Re: Karakteristiek van een ring
Re: Re: Karakteristiek van een ring
Re: Re: Knipprobleem
Re: Re: Limiet van een product
Re: Re: Limiet van een somreeks
Re: Re: Ln en e
Re: Re: Logaritme
Re: Re: Nauwkeurigheid/ validiteit onderzoek
Re: Re: Nilradicaal
Re: Re: Ontbinding in polynoomringen
Re: Re: Raaklijn
Re: Re: Rationale getallen
Re: Re: Re: Boek bijspijkercursus brugklas vwo
Re: Re: Re: Isomorfisme van R-modulen
Re: Re: Re: Karakteristiek van een ring
Re: Re: Re: Limiet van een somreeks
Re: Re: Re: Ln en e
Re: Re: Re: Nilradicaal
Re: Re: Re: Re: Ln en e
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Steekproefomvang klanttevredenheidsonderzoek
Re: Re: Re: Re: Re: Steekproefomvang klanttevredenheidsonderzoek
Re: Re: Re: Re: Steekproefomvang klanttevredenheidsonderzoek
Re: Re: Re: Re: Steekproefomvang klanttevredenheidsonderzoek
Re: Re: Re: Re: Symmetrische polynomen
Re: Re: Re: Som berekenen
Re: Re: Re: Steekproefomvang klanttevredenheidsonderzoek
Re: Re: Re: Symmetrische polynomen
Re: Re: Som berekenen
Re: Re: Spiegelingsprincipe van Schwarz
Re: Re: Steekproef: aantal respondenten
Re: Re: Steekproefgrootte bij verschillende vestigingen
Re: Re: Steekproefomvang klanttevredenheidsonderzoek
Re: Re: Stoelen bezet
Re: Re: Symmetrische polynomen
Re: Re: Vereenvoudigingsregels
Re: Re: Zuiver imaginair
Re: Reeksen
Re: Representativiteit met Chi-kwadraat toets
Re: R-moduulstructuur
Re: Significant verschil tussen twee verdelingen?
Re: Snijpunt bepalen
Re: Som berekenen
Re: Spiegelingsprincipe van Schwarz
Re: Spiraal van archimedes
Re: Steekproef: aantal respondenten
Re: Steekproefgroott in relatie tot populatie en representatieviteit
Re: Steekproefgrootte : Likert schaal - Binomiale verdeling
Re: Steekproefgrootte bij verschillende vestigingen
Re: Steekproefomvang klanttevredenheidsonderzoek
Re: Stoelen bezet
Re: Studentenlening
Re: Symmetrische polynomen
Re: Taylor-ontwikkeling
Re: Taylorreeks van sin(x) in het kwadraat
Re: Ti-89 titanium
Re: Toepassing van de l`HŰpital en limieten
Re: Toetsen
Re: Torentjes bouwen
Re: Vectorvoorstellingen
Re: Vectorvoorstellingen
Re: Veegmethode
Re: Vereenvoudigen
Re: Vereenvoudigen en haakjes wegwerken
Re: Vereenvoudigen van formules
Re: Vergelijking oplossen
Re: Vergelijking oplossen dmv een vraagstuk
Re: Voorraadkosten door gederfde interest gedurende een periode X
Re: vraagje over chi square
Re: Wat doen met betrouwbaarheidsinterval met lage betrouwbaarheid?
Re: Wat doet log x?
Re: Wat is een logaritme?
Re: Wat is het verband in de volgende rij
Re: Wat zijn asymptoten?
Re: Zuiver imaginair
Reeks
Reeks bewijs
Reeksen
Reeksen berekenen
Regressie
Regressiecoefficient
Regula Falsi
Rekenkundige rij
Relatieve fout
Rendement berekenen van beleggingen
Rente per week
Rentedeel annuiteiten??
Rentepercentage
Repeterende breuken en echte breuken
Representatief
Representativiteit
Representativiteit en steekproef
Representativiteit kenmerken steekproef
Respons op een enquete
Rij van sin(5x)
Ring
Ring
Ring
Ringhomomorfisme
R-moduulstructuur
RO
RSA en Euclides
Sin, tan en cos
Sin, tan, cos berekenen
Snelheid berekenen
Snijlijn vinden !
Snijpunt bepalen
Snijpunten
Som 100
Som aantal ogen en kans op meer dan aantal ogen dobbelstenen
Som berekenen
Som berekenen
Som gelijk aan 7
Spaarhypotheek
Spiegeling
Spiegelingsprincipe van Schwarz
Spiraal van Archimedes
Spreidingsmaten
SPSS
Spss Crosstabs
Standaard deviatie groot of klein
Standaarddeviatie!
Standaardfout en t-toets
Stapfunctie
Statistiek eindwerk
Statistische steekproef en betrouwbaarheid?
Steekproef
Steekproef bij kwalitatief onderzoek
Steekproef uit productportfolio
Steekproef: aantal respondenten
Steekproefgroote en betrouwbaarheidsinterval
Steekproefgroote klantentevredenheidsonderzoek
Steekproefgroott in relatie tot populatie en representatieviteit
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte enquÍte
Steelproefberekening doelgroepanalyse
Stelsel differentiaalvergelijkingen oplossen
Stelsel vergelijkingen oplossen
Stelstel van 5 vergelijkingen met 5 onbekenden
Stoelen bezet
Subtitutie
Symmetrie en antisymmetrie
Symmetrische polynomen
Symmetrische polynomen en invariantie
T = 2^B - 2^(B-2) B = ?
T of F-toets ?
Tangens * sinus
Taylor-ontwikkeling
Taylorreeks van sin(x) in het kwadraat
Te betalen rente
Teken
Teken ^
Tekenoverzicht derdegraadsfunctie
Telproblemen (rijen)
Theoretische waarde aandeel
TI-89 binomiaalcoefficient
Ti-89 titanium
Tijdconstante van een oven bepalen
Toepassing van de l`HŰpital en limieten
Toetsen
Toetsen
Touw om de aarde
Trapezium
Twee getallen
Twee vergelijkingen , met twee onbekenden
Twee vergelijkingen met twee onbekenden na breuksplitsen
Twee vermenigvuldigingen
Tweedegraadsfunctie met 3 willekeurige punten
Uitspraken over populatie
Uitwerken - complexe getallen
Validiteit behouden
Van vectorvergelijking naar vectorvoorstelling
VariŽrende inhoud van een piramide
Vastloper Cosinusregel !
Vazenvraag
Vectorruimte
Vectorruimte
Vectorruimte
Vectorvoorstelling van de snijlijn van 2 vlakken
Vectorvoorstelling van de snijlijn van twee vlakken
Vectorvoorstellingen
Veegmethode
Venn diagram
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen na het differentieren
Vereenvoudigen van formules
Vereenvoudigen van logica
Vereenvoudigen, discrete wiskunde
Vergelijking ellips opstellen als brandpunten en raaklijn bekend zijn
Vergelijking met breuken
Vergelijking met een wortel oplossen
Vergelijking met sin en cos
Vergelijking met twee breuken
Vergelijking ombouwen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking van een cirkel bij 2 gegeven punten en een straal
Vergelijkingen met exponentiŽle functie algebraÔsch oplossen
Vermenigvuldiging in achttallig stelsel
Verschil - productprobleem
Verschil rijen en reeksen
Verschil van twee kwadraten
Verschillen tussen negatief exponentieel en normaal verdeeld
Vertaling
Vervorming door harmonischen
Verwachte respons
Verwachtingswaarde, winst en gelijk spelen
Verwachtte besteding
Verzamelingen van complexe getallen tekenen
Vierdegraads, derdegraads etc
Vlakke meetkunde
Vlakken en vectorvoorstellingen !!
Voldoende respons
Volledige inductie sommen
Volume van een rol
Voor de controle
Voor welke waarde van p (correct dit keer :) )
Voorraadkosten door gederfde interest gedurende een periode X
Voortschrijdend gemiddelde
Vormen naar je hand zetten
Voronoi diagrammen
Vraag ivm nutsmaximalisatie
Vraag over e
vraagje over chi square
Vraagstuk oplossen mbv matrices
Vrijmaken van de y
Waar vind ik een goede lijst met standaardintegralen?
Waarde van voortschrijdende gemiddelde
Wat betekent ln?
Wat doet log x?
Wat is de peridiode in de formule y=a+b*cos(cx+d)
Wat is een logaritme?
Wat is een Poisonverdeling?
Wat is een pseudograaf?
Wat is het verband in de volgende rij
Wat is nu het bewijs?
Welk percentage moet je minimaal hebben
Welke kansmethode gebruiken?
Welke manier van middelen is bruikbaar?
Werpen met 1 dobbelsteen
Werpen met drie dobbelstenen
Werpen met getrokken dobbelstenen
Wilcoxon toets versus gepaarde t-toets
Winst maximalisatie
Wiskunde in het onderwijs na 1968
Wortel e
Wortels vereenvoudigen
Worteltrekken
Y waarden invullen
Y` = sin(y/x) + y/x de substitutie en hoe verder?
Yahtzee grote straat
Zijn mijn uitkomsten van mijn onderzoek representatief?
Zo kort mogelijk opschrijven
Zuiver imaginair
Z-waarde
Z-waarde bij een klanttevredenehidsonderzoek
Zwaartepunt in leeglopend cilindrisch vat
Zwaartepunt van een kromme

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3