De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

3de graad ASO

2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Het probleem van Koningsbergen
Affiene coŲrdinatentransformatie
Affine transformaties in spelletjes
Afgeleide en oppervlakte van een driehoek
Afgeleide lukt niet
Afgeleiden
Afgeleiden
Afgeleiden van exponentiŽle en logaritmische functies
Afgeleiden van exponentiŽle functies
Afgeleiden van exponentiŽle functies
Afgeleiden van logaritmische functies
Afgeleiden van logaritmische functies
Afhankelijke en onafhankelijke gebeurtenissen
Afleidbaarheid van continue functies
Afleidbaarheid van continue functies
Afleidbaarheid van een functie in een punt van het domein
Afstand en hoeken
Afstand en loodrechte stand
Afstand van een punt tot een rechte
Afstand van punt tot een rechte
Afstandsbepaling op de aardbol
AlgebraÔsche functies
Algemene oplossing differentiaal vergelijking
Anagrammen van VOGELS
Analyse van rationale functies
Antwoord op de vraag gelijkheid aantonen
Arbeid
Arbeid als toepassing integraaltheorie
AstroÔde
Asymptoten
Asymptoten
Autofabriek
Babylonische vierkantsvergelijkingen
Beeldpunten tekenen van alle complexe getallen z die voldoen aan volgende voorw
Begrippen ivm veeltermen oef 2
Bereken de asymptoten
Berekenen van hoeken tussen vlakken van een regelmatig viervlak
Berekenen van limieten
Berekenen van limieten
Berekenen van limieten
Berekenen van limieten
Berekening van limiet
Bestanddelen van een mengsel bepalen
Bewijs
Bewijs
Bewijs dat(1)
Bewijs diagonaalvlakken
Bewijs dmv eigenschappen van determinanten
Bewijs met volledige inductie
Bewijs toegevoegde complexe getallen
Bewijs toegevoegde van de som van twee compleze getallen
Bewijs: in de verzameling van de complexe getallen is het neutraal getal 1
Bewijzen
Bijzondere limiet
Bijzondere limiet
Boeken verdelen onder leerlingen
Boldriehoeksmeting
Booglengte grenzen
Booglengte hypocycloÔde
Booglengten van parametervoorstellingen
Breuken, standaardvorm en complex toegevoegde
Buigpunt van een grafiek
Buigpunten
Buigpunten
Buigpunten en afgeleiden
Caleytafel
Cartesiaanse vergelijking van de raaklijn aan een poolkromme
Cartesiaanse vergelijking van een rechte
Cartesiaanse vergelijking van een vlak
Cartesiaanse vergelijking van twee rechten
Cartesiaanse vergelijkingen
Catalan
Combinatie
Combinatie-verdeling
Combinatievraagstuk
Constructie parabool, ellips en hyperbool
ContinuÔteit van een functie f over een gesloten interval
Convergentie en divergentie van een somrij
Cyclometrische functies
Cyclometrische vergelijking
Cyclometrische vergelijkingen
Cyclometrische vergelijkingen
Cyclometrische vergelijkingen
Cyclometrische vergelijkingen
Cyclometrische vergelijkingen (2)
Cyclometrische vergelijkingen (2)
Cyclometrische vgln (1) oef 140
Cyclometrische vgln (1) oef 141
Cyclometrische vgln (1) oef 142
De absolute waarde van een product
De afgeleide van de afgeleide
De Bgtan van een negatief getal is gelijk aan? (zoals Bgsin(-x) -Bgsin(x)
De hyperboolregel van simpson
De maximale oppervlakte
Delers van een faculteit
Diagonalen
Differentiaal
Differentiaalvergelijing
Differentiaalvergelijking opstellen
Distantiecirkel
DJ Struick
Doorsnede 2 vlakken
Drie blauwe en twee witte knikkers
Drie vragen
Driehoeken
Dualiteit
Een cilindervormige tank
Een exponentiele vergelijking oplossen
Een getal omdraaien en aftrekken van het oorspronkelijk getal
Een integraal met gegeven substitutie berekenen
Een oneven rationale functie opstellen
Een vierkant en twee driehoeken
Eerste en tweede afgeleide irrationale functie
Eerste maal naar links bewegen
Eigenschappen van de modulor van Le Corbusier
Eindwerk fractals
Evenredige verdeling
Evenwijdige rechten
Expliciet voorschrift
ExponentiŽle Functie Vraagstuk Bacterie
ExponentiŽle functies
ExponentiŽle vgl
Extra oefeningen parabolen
Extrema afgeleide
Extremum van goniometrische vergelijking
Extremumproblemen
Extremumvraagstuk
Extremumvraagstuk over cirkel
Extremumvraagstukken
Formule van Euler
Fourier reeks
Fractalen
Functie met meervoudig voorschrift tekenen met TI-84
Functies
Functievoorschrift bij minimum en maximumvraagstukken
Gauss kwadratuurformules
Gelijkheid aantonen
Gelijkheid aantonen zonder optellings- of verdubbelingsformules
Gelijkzijdige driehoek
Gelijkzijdige driehoeken
Gemiddelde verandering
Gevorderde goniometrische vergelijkingen
Gnomonische figuren
Goniometrie oefeningen
Goniometrisch parametervraagstuk
Goniometrische uitdrukking vereenvoudigen?
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Grafieken van logaritmische functies
Gulden snede en de kettingbreuk
Hanoi
Het berekenen van enkele waarden
Het bewijs van de canonieke vergelijking van een hyperbool
Het getal e toepassingen
Het globale verloop van een functie onderzoeken met afgeleiden
Het globale verloop van een functie onderzoeken met afgeleiden
Hoe bepaal je gemeenschappelijke punten bij rechten en/of parabolen.
Hoe pi berekenen?
Hol en bol
Hyperbool
Hyperbool en omgekeerd evenredigheid
In hoeveel natuurlijke getallen (999) komt het cijfer 1 voor?
Inhoud berekenen na omwenteling
Inhoud bolschil
Inhoud na omwenteling van de astroÔde
Inhoud van een omwentelingslichaam
Inhouden na omwenteling
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal Gaussklok: hoe berekenen?
Integraal met wortel
Integraal met wortel in de noemer
Integraal met wortelvorm
Integraal oplossen
Integraal van 1/cos≥(x)
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integreren van een atan en asin functie
Integreren van wortel breuk macht
Intgralen oplossen
Irrationale functies
Irrationale wortels
Is deze onoplosbaar?
Kan je in hetzelfde punt een perforatie en een verticale asymptoot hebben?
Kan men adhv volgende theorie werkelijk een binomiaalvergelijking oplossen en z
Kans op een gratis flesje
Kansberekening
Kansen en de ronde tafel
Kegelsnede raaklijn en rico
Kegelsnedenbundels
Kortste afstand
L`hospital
Limiet dmv l`Hospital
Limiet irrationale functie
Limiet naar 0
Limiet van wortel
Limietberekening met de regel van de l`Hospital
Limieten
Limieten berekenen met de regel van de l`hospital
Limieten exponentiŽle functies
Limieten met het getal van Euler
Lineaire combinaties
Linker-en rechterlimiet bepalen
Logaritme: Bewijs van Rekenregel met machtsverheffing
Logaritmen
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische spiraal
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vgl 2log x en log x 6
Logaritmisch-exponentiŽle vergelijking oplossen
Lottospel
Macht van een complex getal
Machten en wortels in C (oef 41)
Machten en wortels in C (oef 42)
Mag je zo splitsen?
Manteloppervlakte
Manteloppervlakte omwentelingslichaam
Meerdere grafieken tekenen
Meetkundige plaatsen mbv determinanten
Middelwaardestelling van Rolle en Lagrange
Middelwaardestellingen
Middenparallel van een trapezium
Moeilijk stelsel
Moeilijke log en exp limieten
Moeilijke logaritmische en exponentiŽle vergelijkingen oplossen
Moeilijke logaritmische vergelijking oplossen
Nulpunten complexe veeltermfuncties
Oefening integraal
Oefening integraal sin(x)/(cos(x)≤)
Oefening integralen
Oefening op productregel bij onafhankelijke gebeurtenissen
Oefening tweedegraadsfunctie
Oefeningen op formules van Simpson
Oneven en even cijfers
Ongelijkheid met breuken en absolute waarden
Onmogelijk huiswerk!
Ontvouwing van een kegel
Op hoeveel verschillende manieren
Oplossen van een matrix
Oplossen van vergelijking
Oppervlakte ellips 3D
Oppervlakte maximaal
Oppervlaktefunctie
Oppervlaktefunctie
Opstellen van een functievoorschrift van de derde graad met drie gegeven punten
ParaboloÔde
Parabool en rechthoekige driehoek
Parabool met symmetrieas die richting X-as heeft
Parabool, drie rechten en een punt
Parameterkromme
Parametervoorstelling van een vlak
Partiele integratie
PartiŽle integratie
Periode goniometrische functie
Populatie en differentiaalvergelijking
Procent vanaf 0
Product van twee van de drie onbekenden vermeerderd met derde is gelijk aan 2
Raaklijn aan een functie met 1 onbekende coŽfficiŽnt
Raaklijn en normaal in een punt van de ellips
Raaklijn en normaal in een punt van de ellips
Rang van een matrix
Re: Afgeleide lukt niet
Re: Afgeleiden van exponentiŽle en logaritmische functies
Re: Afgeleiden van logaritmische functies
Re: Afleidbaarheid van continue functies
Re: Afleidbaarheid van continue functies
Re: Afstand van een punt tot een rechte
Re: Afstand van punt tot een rechte
Re: Afstand van punt tot een rechte
Re: Asymptoten
Re: Berekenen van hoeken tussen vlakken van een regelmatig viervlak
Re: Berekenen van limieten
Re: Bestanddelen van een mengsel bepalen
Re: Bewijzen
Re: Boeken verdelen onder leerlingen
Re: Booglengte hypocycloÔde
Re: Booglengten van parametervoorstellingen
Re: Buigpunten
Re: Buigpunten en afgeleiden
Re: Combinatievraagstuk
Re: Convergentie en divergentie van een somrij
Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Cyclometrische vergelijkingen (2)
Re: Cyclometrische vgln (1) oef 140
Re: Cyclometrische vgln (1) oef 142
Re: De maximale oppervlakte
Re: Differentiaalvergelijking opstellen
Re: Drie vragen
Re: Een cilindervormige tank
Re: Evenwijdige rechten
Re: ExponentiŽle vgl
Re: Extra oefeningen parabolen
Re: Gelijkzijdige driehoek
Re: Goniometrie oefeningen
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Grafieken van logaritmische functies
Re: Het globale verloop van een functie onderzoeken met afgeleiden
Re: Hoe ziet de uitslag van een kegel eruit?
Re: Inhoud bolschil
Re: Integraal Gaussklok: hoe berekenen?
Re: Integraal met wortel in de noemer
Re: Integralen
Re: Integralen
Re: Intgralen oplossen
Re: Irrationale functies
Re: Kan je in hetzelfde punt een perforatie en een verticale asymptoot hebben?
Re: Kansen en de ronde tafel
Re: Limiet van een exponentiele functie
Re: Limietberekening met de regel van de l`Hospital
Re: Limieten
Re: Limieten exponentiŽle functies
Re: Linker-en rechterlimiet bepalen
Re: Logaritmen
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Logaritmische vergelijkingen
Re: Logaritmische vergelijkingen
Re: Machten en wortels in C (oef 42)
Re: Maximale oppervlakte gelijkbenige driehoek in een cirkel
Re: Middenparallel van een trapezium
Re: Oefeningen op formules van Simpson
Re: Op hoeveel verschillende manieren
Re: Oppervlakte maximaal
Re: Parabool, drie rechten en een punt
Re: Partiele integratie
Re: Partiele integratie
Re: Periode goniometrische functie
Re: Raaklijn aan een functie met 1 onbekende coŽfficiŽnt
Re: Re: Afgeleiden van exponentiŽle en logaritmische functies
Re: Re: Afleidbaarheid van continue functies
Re: Re: Afstand van een punt tot een rechte
Re: Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Re: Cyclometrische vgln (1) oef 142
Re: Re: Differentiaalvergelijking opstellen
Re: Re: Een cilindervormige tank
Re: Re: ExponentiŽle vgl
Re: Re: Hoe ziet de uitslag van een kegel eruit?
Re: Re: Linker-en rechterlimiet bepalen
Re: Re: Maximale oppervlakte gelijkbenige driehoek in een cirkel
Re: Re: Oppervlakte maximaal
Re: Re: Re: Afgeleiden van exponentiŽle en logaritmische functies
Re: Re: Re: Afstand van een punt tot een rechte
Re: Re: Re: Differentiaalvergelijking opstellen
Re: Re: Re: Een cilindervormige tank
Re: Re: Re: Linker-en rechterlimiet bepalen
Re: Re: Re: Re: Afstand van een punt tot een rechte
Re: Re: Re: Relatieve extrema oef 29
Re: Re: Re: Van een cirkel een kegel maken
Re: Re: Relatieve extrema oef 29
Re: Re: Rijen opstellen
Re: Re: Van een cirkel een kegel maken
Re: Re: Vergelijking bol
Re: Re: Vergelijking oplossen
Re: Re: Vergelijkingen van rechten
Re: Re: Verloop goniometrische functie
Re: Re: Verloop van exponentiŽle en logaritmische functies
Re: Re: Vlakkenwaaier
Re: Rekenen met groeifactoren
Re: Relatieve extrema oef 29
Re: Rijen opstellen
Re: Sin(Bgcos(t))
Re: Som van getallen
Re: Stijgen en dalen - relatieve extrema
Re: Suikerzakje
Re: Toepassingen van exponentiŽle functies
Re: Twee vragen
Re: Twee vragen over verloop van functies
Re: Van een cirkel een kegel maken
Re: Verband toren van HanoÔ en de driehoek van Pascal
Re: Vergelijking bol
Re: Vergelijking oplossen
Re: Vergelijkingen en ongelijkheden
Re: Vergelijkingen van rechten
Re: Verloop goniometrische functie
Re: Verloop van exponentiele en logaritmische functie
Re: Verloop van exponentiŽle en logaritmische functies
Re: Verloop van functies
Re: Vlakkenwaaier
Re: Volume torus
Re: Vraag over de integraal van 1/(1-t)
Re: Vraagstuk kortste afstand
Re: Vraagstukken met matrices
Regelmatige zeshoek
Regressierechte tekenen
Rekenen met complexe getallen
Rekenen met groeifactoren
Rekenen met groeifactoren
Rekenen met groeifactoren
Rekenen met groeifactoren
Rekenen met groeifactoren
Rekenen met groeifactoren
Rekenregels voor logaritmen
Rekenregels voor logaritmen
Rekenregels voor logaritmen
Relatieve extrema
Relatieve extrema oef 29
Relatieve extrema oef 5
Relatieve extrema oef 50
Relatieve extremen - maximum en minimum
Richtingsgetalen van een vlak
Rijen opstellen
Rookalarm en activeringssystemen
Sa asymptoot bepalen
Scalair product van twee vectoren
Sin(Bgcos(t))
Sin≤2x omzetten naar algemene sinusfunctie
Snelheden
Snelheidsvraagstuk
Snijdende rechte met parameter: vergelijking
Snijpunt van 2 rechten
Som alle getallen boven rij n in driehoek Pascal
Som van getallen
Stelling van brianchon
Stelling van Rolle
Stelsel
Stelsel met 2 vergelijkingen
Stelsel over machines
Stijgen en dalen - relatieve extrema
Substitutie
Substitutie
Suikerzakje
Tan(4a) met som- en verdubbelingsformule
Tekentabellen opstellen
Teller constante noemer 3de graad
Telprobleem knikkers
Telproblemen
Tenniswedstrijd dames
TetraŽder afstand tussen kruisende ribben
TI 84 continu
Toepassingen uit dynamica
Toepassingen van exponentiŽle functies
Toepassingen van exponentiŽle functies
Tom
Twee machten van drie
Twee vragen
Twee vragen over verloop van functies
Veeltermfunctie ontbinden in factoren
Veeltermfuncties en vraagstukken
Veranderingen en afgeleiden - gemiddelde verandering
Verband driehoek van Pascal en driehoeksgetallen
Verband integratie en bolcoŲrdinaten
Verband toren van HanoÔ en de driehoek van Pascal
Vereenvoudigen
Vergelijking bol
Vergelijking loodlijn van twee kruisende rechten zoeken
Vergelijking onderlinge ligging van twee vlakken
Vergelijking oplossen
Vergelijking parabool
Vergelijking van een sfeer
Vergelijkingen
Vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijkingen van rechten
Verhouding van oppervlakten
Verloop goniometrische functie
Verloop goniometrische functie
Verloop van exponentiele en logaritmische functie
Verloop van exponentiŽle en logaritmische functies
Verloop van functie
Verloop van functie
Verloop van functies
Verloop van functies
Verloop van functies
Verschil van machten van complexe getallen
Verschillende vragen bij het oplossen van ongelijkheden met absolute waarden
Vervolg moeilijke log en exp vgln
Vier deelnemers allemaal ťťn aas
Vierkantswortels en vierkantsvergelijkingen in complexe getallen
Vierkantswortels wegwerken
Vlakke oppervlakten
Vlakkenwaaier
Voetbaltraining
Volledig inductie bewijs voor S(n)
Volume
Volume torus
Voorschrift tweedegraadsfunctie opstellen
Voorstelling van vlakken
Voorwaarde opdat de inverse matrix van A bestaat
Vraag
Vraag ivm bij ongelijkheden met absolute waarden
Vraag over de integraal van 1/(1-t)
Vraag TI-89 Titanium
Vraagstuk afgeleide
Vraagstuk kortste afstand
Vraagstuk lege fles
Vraagstuk logaritmen
Wat is de kans dat een inwoner een Grieks cyprioot is?
Wat is een binomiaalcoŽfficiŽnt?
Weide
Wortel van sinusfunctie integreren
Zichtbaar deel van het aardoppervlak
Zichtcirkel
Zwaartepunt van het vlakdeel ingesloten door twee functies

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3