De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

3de graad ASO

2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

11 is een deler van 33n +1+7∑5n-1
12de machswortel uit 4096
18 dobbelstenen
Aantal cijfers van n!
Aantal oplossingen
Aantonen dat rij convergeert
Afgeleide van een functie
Afgeleide:toepassingen
Afgeleiden
Afgeleiden : vraagstuk
Afhankelijk en onafhankelijke gebeurtenis
Afleiden van de algemene formule van de inhoud van een torus mbv integratie
Afleiden via limieten
Afstand punt tot vlak
Afstand tussen twee kruisende rechten
Afstanden en hoeken in de ruimte
AlgebraÔsch oplossen van een vergelijking
Balken met een vierkant als grondvlak
Basis limieten
Bepaal de oppervlakte
Bepaalde integraal toepassing substitutie
Bepaalde integraal: kettingregel en hoofdstelling
Bereken van c (maar tot 99ste in vgl!)
Bereken van radiaal uit tan(hoek)
Bereken zonder goniometrische schrijfwijze
Berekenen van coŽfficiŽnt met binomium van Newton
Bewijs
Bewijs dat een functie continu is
Bewijs door volledige inductie
Bewijs goniometrie
Bewijs in rechthoekige driehoek
Bewijs met binomium van Newton
Bewijs omtrent de Bgtan functie
Bewijs van een integraal voor n, voor n+1,
Bewijs volgende gelijkheid
Bewijzen
Bewijzen door volledige inductie
Bgcos en bgcot
Biljartclub met 24 leden
Boeken verdelen
Breuken herleiden
Bridgespel
Cartesische vergelijking driehoek
Cauchy-Schwarz en driehoeksongelijkheid
Codes II
Combinatie logaritme met exponentiŽle groei
Complexe vierkantsvergelijking
Congruentie driehoeken
Construeren van hyperbool
Continue en afleidbare functies: extremumproblemen
Continue toevalsveranderlijken
ContinuÔteit
Continuiteit floor/integer/entier functie
Convergente rij
Convergentiegedrag van reeksen
Cosinus nemen van Boogsinus ed
CycloÔde parameter grafisch te zien
Cyclometrische functies: Bgtan en Bgcos en tan
Danskoppels
De 12 prentenboeken van Sarah
De grote en kleine wijzers van de klok
De hoogte van een gebouw berekenen
De som van de kwadraten van de eerste natuurlijke getallen
De som van de oplossingen
De toegevoegde van de teller
Deelbaarheid
Deellijn
Deelruimte
Derdegraadsvergelijking
Determinant ontbinden in factoren
Determinant ontbinden in factoren
Determinant van een 3*3-matrix
Determinanten
Determinanten
Determinanten
Determinanten (meetkundige toepassingen)
Determinanten bewijzen nul
Determinanten: inverse matrix
Determinanten: inverteerbare matrices
Differentiaalvergelijking met homogene coŽfficiŽnten
Differentiaalvgln van de tweede orde
Differentieren van een functie
Domein van logaritmische functies
Doorsnede met een hulpconstructie
Dozen
Dubbelproduct
Duivenhokprincipe
E = mc≤
Econometrie
Een exponentiŽle vergelijking
Een functie zoeken als de booglengte gegeven is
Een hersenbreker
Een medisch onderzoek
Een toepassing in het dagelijkse leven van optische eigenschap van een ellips
Een zuivere dobbelsteen, inzet en verwachtingswaarde
Eenparige beweging
Eindwerk over het getal `e`
Eliminant, concurrente rechten
Ellips - raaklijnen
Ellips - vierkantsvergelijking
Ellips-bewijs
Enkele integralen
Examen vraag over logaritme en zou graag de antwoord krijgen
Examenvragen
Excentriciteit - Afplatting
ExponentiŽel verband
ExponentiŽle groeifunctie
Exponentiele vergelijking
Exponentiele vergelijkingen
ExponentiŽle vergelijkingen en ongelijkheden
Extra oefeningen
Extremaprobleem
Extremavraagstukken
Extrememumvraagstukken
Extremum vraagstukken
Extremumprobleem functievoorschrift opstellen
Extremumprobleem: kubus kosten tov oppervlakte
Extremumvraagstuk
Extremumvraagstuk
Faculteit
Formule afleiden van de inhoud van de kegel, hoe doe je dat?
Formules
Formules
Foute opgave in integraal?
Functieonderzoek
Functieonderzoek: boogsinus
Fysica vraagstuk
Gebruik Complexe getallen
Gebruik TI-84
Geen oplossingen
Gegeven standaardafwijking
Gehele oplossingen
Gelijkzijdige driehoek
Goniometrie oefeningen
Goniometrie som - en verschilformules
Goniometrische formule
Goniometrische formule?
Goniometrische functies : bewijs
Goniometrische functies : som- en verschilformules
Goniometrische integraal
Goniometrische ongelijkheid
Goniometrische substitutie
Goniometrische vergelijking en ongelijkheden
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vgl
Graaf met chromatisch getal 5
Groepentheorie
Grondlegger van afgeleiden
Gulden snede toegepast op de bouwkunst tijdens de renaissance
Hebben rationale functies een symmetrie?
Heeft de functie een inverse?
Het gebruik van een logaritmetabel
Het grondtal a bepalen van een logaritmische vergelijking
Het grondtal van een even kwadraat van een geheel getal is even
Het mysterie van het vierkant
Het vraagstuk van de dolgedraaide mier
Hoe bereken je de tophoek van een regelmatige piramide
Hoe bereken je een perforatie?
Hoe bereken je het beeld van een homografische functie?
Hoe kun je de gulden snede definieren ? Wat is de gulden snede?
Hoek tussen 2 rechten
Hoek tussen vector en XY vlak
Hoofdstelling algebra
Hopital
Horizontale asymptoot bij irrationale functies
Hulp met het oplossen
Hyperbolische meetkunde
Identieke functie
Identiteiten oplossen
Inhoud van een tank berekenen die niet vol is
Inhoud van een viervlak
Integraal
Integraal berekenen
Integraal irrationale functie
Integraal oplossen
Integralen
Integralen ivm substitutiemethode
Integralen onderzoeken
Integralen zonder primitieve
Integratie van veeltermbreuk
Integreer x * vkw(1+x) dx
Integreren van 1/vkv(5-2x≤)
Integreren van een derdemachtswortel
Integreren van een functie om booglengte te berekenen
Integreren van formule
Inverse functies
Irrationale functies ontbinden
Irrationale ongelijkheid
Kaarsen
Kans bij het breken van een stok
Kansbereken met een wegendiagram
Kansvariabelen
Kansverdeling
Kansverdeling
Kegelsnede
Kegelsneden, vergelijking opstellen van een orthogonaly hyperbool
Koordenvierhoek
Kortste afstand tussen twee punten op een kegel
Kruisende rechten
Kwadratische reciprociteit
Labyrinten en wiskunde
Ligging vlak en rechte
Limiet door een andere standaardlimiet te gebruiken
Limiet met natuurlijk logaritme
Limiet met natuurlijk logaritme
Limiet naar oneindig
Limiet oefening
Limiet SIN(x)/x voor x naderend naar 0
Limiet van de som van de lengten
Limiet voor x -> 0
Limieten
Limieten van rijen
Linker - en rechterlimiet
Logaritme
Logaritmen gebruikt bij wiskunde en astronomie
Logaritmen rekenregels
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijking oplossen in R
Logaritmische vergelijkingen en ongelijkheden
Loodrechte stand van rechten
Matrices bewijs dmv eigenschappen
Matrices inverteren
Matrices: bewijs gelijkheid
Matrix oplossen aan de hand van de spilmethode
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats
Meetkundige toepassing integralen
Meetkundige toepassing van integralen
Meningsverschil
Methode van onbepaalde coefficienten bij complexe getallen
Middellijn van een kegelsnede
Minimum of maximum
Modulus, argument en goniometrische vorm
Modus tollens - contrapositie
Moeilijk functievoorschrift bepalen
Moeilijke limiet
Moeilijke onbepaalde integraal berekenen
Moeilijke vergelijking
Moeilijke vraagstelling
Munten
Nulpunten
Oefening kaartspel + oefening bakker
Oefening Machten
Oefening op fundamentele integralen
Oefeningen op exponentiele vergelijkingen
Onbepaald integraal berekenen
Onbepaalde integraal
Onbepaalde integraal
Onderlinge ligging van rechten bepalen
Onderwerp spreekbeurt
Ondoenbaar! Integraal van rationale functie en niks lukt
Oneindig lange optelling
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheid met aandacht voor werkwijze en notatie
Op n snelle eenvoudige manier de cos van 120į berekenen
Opgave ivm asymptoten
Oplossen stelsel van vergelijkingen
Oplossen van een `moeilijk` stelsel
Oplossen van een bikwadratische vergelijking
Oplossen van een derdegraad met 3 onbekenden
Oppervlakte
Oppervlakte ingesloten kromme
Oppervlakte tussen 2 vergelijkingen
Oppervlakte van een cirkel
Oppervlakte van een deel van het vlak
Optellen dB
Parabool als raaklijn is gegeven
Paradox
Parameters zoeken zodat 2 vlakken evenwijdig zijn
Parameters zoeken zodat vlakken evenwijdig zijn?
Parametervergelijking van een rechte die twee gegeven rechtes snijdt
Partiele integratie
Partiele integratie oefening
Periode functie
Periode vinden met kleinst gemene veelvoud
Primitiveren
Probleem
Projecties
Raadseltje
Raaklijn
Raaklijn aan een hyperbool bepalen door een punt buiten de hyperbool
Raaklijn aan een kegelsnede uit een punt
Raaklijn door een P aan een hyperbool, P is geen element van hyperbool
Raaklijn door een punt construeren
Raaklijnen
Radioactief verval (exponentionele functies)
Rationale functies
Re: (exponentiŽle)groeifunctie
Re: Balken met een vierkant als grondvlak
Re: Bepaal de canonieke vergelijking dmv twee raaklijnen
Re: Bepaalde integraal toepassing substitutie
Re: Bewijs door contrapositie
Re: Biljartclub
Re: Binaire getallen aftrekken
Re: Binaire getallen delen
Re: Boeken verdelen
Re: Cartesische vergelijking driehoek
Re: Combinaties permutaties
Re: Continuiteit floor/integer/entier functie
Re: Cyclometrische functies: Bgtan en Bgcos en tan
Re: De 12 prentenboeken van Sarah
Re: Deellijn
Re: Determinant ontbinden in factoren
Re: Determinanten
Re: Differentiaalvgln van de tweede orde
Re: Differentieren van een functie
Re: Doorsnede met een hulpconstructie
Re: Een functie zoeken als de booglengte gegeven is
Re: Een vriendengroep van 7 mannen en 5 vrouwen
Re: Excentriciteit - Afplatting
Re: ExponentiŽle vergelijkingen de rekenregels bewijzen
Re: ExponentiŽle vergelijkingen en ongelijkheden
Re: Extremaprobleem
Re: Extremavraagstukken
Re: Extremumprobleem: kubus kosten tov oppervlakte
Re: F1≤ F2≤ F3≤ Fn≤=?
Re: Fibonacci rij met kwadraten
Re: Gehele oplossingen
Re: Gelijkzijdige driehoek
Re: Goniometrie Oefeningen
Re: Goniometrische formule
Re: Hoe bereken je de tophoek van een regelmatige piramide
Re: Hoek tussen vector en XY vlak
Re: Hopital
Re: Hulp met het oplossen
Re: Integraal
Re: Integraal irrationale functie
Re: Integraal oplossen
Re: Integralen zonder primitieve
Re: Kansbereken met een wegendiagram
Re: Kruisende rechten
Re: Lengte van de som van de loodlijnen
Re: Ligging vlak en rechte
Re: Limiet van de som van de lengten
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Matrices bewijs dmv eigenschappen
Re: Matrices inverteren
Re: Meetkundige toepassing integralen
Re: Meningsverschil
Re: Moeilijk functievoorschrift bepalen
Re: Moeilijke onbepaalde integraal berekenen
Re: Normaalvergelijking
Re: Nulpunten
Re: Onbepaalde integraal
Re: Onbepaalde integraal
Re: Ondepaalde integraal
Re: Ongelijkheden
Re: Oplossen van een derdegraad met 3 onbekenden
Re: Oppervlakte van een cirkel
Re: Parametervergelijking van een rechte die twee gegeven rechtes snijdt
Re: Periode functie
Re: Priemgetallen en Pythagoras
Re: Primitiveren
Re: Raaklijn
Re: Re: Biljartclub
Re: Re: Cartesische vergelijking driehoek
Re: Re: Differentiaalvgln van de tweede orde
Re: Re: Differentieren van een functie
Re: Re: Doorsnede met een hulpconstructie
Re: Re: Een functie zoeken als de booglengte gegeven is
Re: Re: Excentriciteit - Afplatting
Re: Re: ExponentiŽle vergelijkingen de rekenregels bewijzen
Re: Re: Fibonacci rij met kwadraten
Re: Re: Fibonacci rij met kwadraten
Re: Re: Goniometrische formule
Re: Re: Integraal irrationale functie
Re: Re: Kruisende rechten
Re: Re: Ligging vlak en rechte
Re: Re: Limiet van de som van de lengten
Re: Re: Matrices inverteren
Re: Re: Meetkundige toepassing integralen
Re: Re: Meningsverschil
Re: Re: Moeilijk functievoorschrift bepalen
Re: Re: Oppervlakte van een cirkel
Re: Re: Primitiveren
Re: Re: Re: Cartesische vergelijking driehoek
Re: Re: Re: Differentiaalvgln van de tweede orde
Re: Re: Re: Doorsnede met een hulpconstructie
Re: Re: Re: Integraal irrationale functie
Re: Re: Re: Kruisende rechten
Re: Re: Re: Meetkundige toepassing integralen
Re: Re: Re: Re: Differentiaalvgln van de tweede orde
Re: Re: Re: Re: Integraal irrationale functie
Re: Re: Re: Re: Re: Rechte en vlak
Re: Re: Re: Re: Rechte en vlak
Re: Re: Re: Rechte en vlak
Re: Re: Re: Rechten en vlakken
Re: Re: Rechte en vlak
Re: Re: Rechten en vlakken
Re: Re: S=S` ?
Re: Re: Som - en verschilformules goniometrie
Re: Re: Stelsel bespreking adhv gauss-jordan
Re: Re: Wandelen in een schaakbord
Re: Rechte en vlak
Re: Rechten en vlakken
Re: Recursieformule?
Re: S=S` ?
Re: Som - en verschilformules goniometrie
Re: Som - en verschilformules goniometrie
Re: Sommatie
Re: Stelsel bespreking adhv gauss-jordan
Re: Substitutie
Re: Veelterm bepalen adhv nulpunt(en)
Re: Verdeling van azen
Re: Verdubbelingsformules
Re: Vereenvoudiging van formules in oefeningen
Re: Vergelijking
Re: Verloop van functies
Re: Vierdegraads vergelijking
Re: Vierkant kalender dinsdag 30 maart 1999
Re: Vierkantsvergelijking minimaal
Re: Vraagstuk rijen
Re: Vraagstuk: bereken jaar waarin minste inwoners
Re: Waarom zijn 11,111,1111, geen perfecte kwadraten?
Re: Wandelen in een schaakbord
Re: Wat is een tensor?
Re: Wortel van vgl met hogere macht
Rechte en vlak
Rechten en vlakken
Rechthoekige driehoek
Reeks met een faculteit
Reiskoffers
Rekenen met bgtan
Rekening houden met definitiegebied bij integreren
Rekenkundige rijen
Rendement van een obligatie (annuÔteiten)
Rij van Fibonacci en fractals
S=S` ?
Schaal van Richter
Schuine asymptoot
Schuine asymptoot bij wortelfunctie
Sign functie TI-83 Plus
Snijlijn, die niet de loodlijn is, bij twee kruisende rechten
Som - en verschilformules goniometrie
Som - en verschilformules goniometrie
Som en verschil formules (vraagstuk)
Somformules cosh(x+y) en sinh(x+y)
Sommatie
Somteken
Spelprogramma zes echtgenotes
Stelling bewijzen adv matrices
Stelsel bespreking adhv gauss-jordan
Stelsel vergelijkingen
Stelsels, bespreken
Substitutie
Substitutiemethode
Substitutiemethode
Substitutieregel
Tandpijn
Tangens ongelijkheid
Tekenen fractalen
Tekenen in excel???
Toelatingsproef burgerlijk ingenieur
Toepassing in een driehoek
Toon aan dat determinant nul is
Uitbreiding stelling van Pythagoras
Vectoren
Vectoren en coŲrdinaten
Veelterm bepalen adhv nulpunt(en)
Veeltermvergelijking
Verband determinant en parallellogram/parallellepipedum
Verbanden met driehoek van Pascal
Verdeling groepjes
Verdeling van azen
Verdubbelingsformule
Verdubbelingsformules
Vereenvoudig de breuk
Vereenvoudiging van formules in oefeningen
Vergelijking met logaritme
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen: x = 2 sinx
Vergelijking raaklijn aan een cirkel in de snijpunten met de X-as
Vergelijking vereenvoudigen
Vergelijkingen van de raaklijn aan een ellips
Verloop van een functie
Verloop van goniometrische functies
Verschillende substituties na elkaar
Verwachtingswaarde berekenen via binomiale verdeling
Verwachtingswaarde en variantie
Vierdegraads vergelijking
Vierkant kalender dinsdag 30 maart 1999
Vierkant kalender dinsdag 30 maart 1999
Vierkant kalender zaterdag 3 april
Vierkantsvergelijking minimaal
Voetballer richting achterlijn
Volumeberekening van een ellipsoÔde
Vraagfunctie
Vraagstuk met vectoren
Vraagstuk paal in grond slaan
Vraagstuk rationale functie
Vraagstuk rijen
Vraagstuk van de bezige bij
Vraagstuk van de dolgedraaide mier
Vraagstuk: bereken jaar waarin minste inwoners
Vraagstukken met matrices
Vraagstukken rationale functies
Wandelen in een schaakbord
Wat is de formule voor de hoek tussen twee snijdende grafieken?
Wat is de wet van de grote aantallen bij roulette?
Wat zijn praktische toepassingen van tovervierkanten ?
Waterleiding aanleggen
Weerstand-temperatuurconstante
Welke boxplot hoort bij welk histogram?
Wortel i
Wortel van vgl met hogere macht
Ziet er simpel uit,maar geraak er niet aan uit

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3