De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Goniometrie

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afleiden van de somregel van sinus
Eb en vloed
2 eenvoudige vragen
2∑sin x + tan x = 0
A sin x + b cos x oplossen
Aantonen
Aantonen
Afgeleide van cyclometrische functies
Afgeleiden van goniometrische functies
Afleiden van de somregel van cosinus
Afstand tussen twee punten op verschillende ellipsen
Amplitude berekenen op basis van 2 punten op bekende afstand
Amplitude sinusfunctie
Archimedische kromme
Architectuur......
Arctan functie
Arctangens
Arctg
Asymptoten bij tangensfuncties
Berekenen uitkomst met Derive
Berekening hoeken
Berekening van boogsinus
berekening van de identiteit
Berekeningen met sinus, cosinus en tangens
Bewijs
Bewijs alpha is een scherpe hoek
Bewijs de volgende eigenschappen
Bewijs de volgende gelijkheid
Bewijs de volgende identiteit
Bewijs de volgende identiteit
Bewijs een vergelijking goniometrie
Bewijs formule Ptolemeus
Bewijs gelijkheid
Bewijs van gelijkheden
Bewijs van identiteit
Bewijs volgende gelijkheid
Bewijs voor de somformules
Bewijs voor de verschilformule
Bewijsje met cosinus en sinus
Bewijzen van een gelijkheid
Bewijzen van een gonio-functie
Bewijzen van gonio identiteit
Boogsinus en boogtangens
Boogtangens
Breuken
Buigpunten
Cirkel in een driehoek
Cirkelsegment
Coordinaten van de snijpunten berekenen en...
Cos4a=1/8(3+4∑cos2a+cos4a)?
Cos≤(x)
Cosinus en sinus
Cosinus regel
Cosinusregel en radialen
Cosinusregel in de praktijk
Cosinusregel verklaren
Cycloide
CycloÔde
Cyclometrische functies
Cyclometrische functies
Cyclometrische functies
De cosinus functie
De cosinusregel
De goniometrische cirkel (volledig)
De hoogte van een gebouw
De ontwikkeling van een goniometrische functie in een machtsreeks
De resultante van twee krachten
De sinusregel gebruiken om iets te bewijzen
Determinant van een matrix met goniometrie
Differentieer x en y
Domein van y=tan2x
Driehoek/cirkel probleem
Driehoeksmeting
Eb en vloed
Eb en vloed
Eb en Vloed
Een goniometrische vergelijking
Een kromme met poolvergelijking construeren
Een punt op een cirkel berekenen adhv een rotatie
Een vergelijking oplossen
Een vierkant roteren
Eenheidscirkel
Exacte waarde bepalen van sin en cos (voor niet-standaard hoeken)
Exacte waarde van sin 75į
Exacte waarden
Formule
Formule herleiden
Formules
Formules van Gauss voor driehoek op een bol
Fourier transformatie
Fourierreeks
Functievoorschrift bepalen (sinusoÔdale functie)
Geef bij een hellingsgetal de hellingshoek
Gelijkheid bewijzen
Gemiddelde waarde
GeoriŽnteerde hoeken
Gonio
Gonio - bewijzen
Gonio en herleiden
Gonio vergelijking
Gonioformule bewijzen
Gonioformule bewijzen
Goniometie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie - functies
Goniometrie en astronomie
Goniometrie ti83en
Goniometrisch bewijs
Goniometrisch bewijs
Goniometrische betrekking en een driehoek
Goniometrische formule
Goniometrische formules
Goniometrische formules toepassen
Goniometrische functie herleiden
Goniometrische getallen van een georienteerde hoek
Goniometrische getallen van verwante hoeken
Goniometrische getallen.
Goniometrische herleiding
Goniometrische ongelijkheden
Goniometrische ongelijkheden
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen herleiden
Goniometrische vgl.
Goniometrische vraag met arccos en pi
Goniovergelijking oplossen
Grafiek van sin(2x)
Grafieken, poolcoŲrdinaten en differentiŽren
Halverings- en verdubbelingsformule
Harmonische trilling
Harmonische trillingen
Hellingshoek en hellingspercentage
Hellingshoeken
Help bij sinus cosinus en tangens
Herleiden
Herleiden tot een som
Herleiden tot een som
Herleiden van 1/sin x
Herleiden van een gonio-functie
Hersenkraker, waar blijft de xy-pos van mijn vierkant.
Het bepalen van een Fourierreeks
Het berekenen van een zijde van een gelijkzijdige driehoek
Hier klopt iets niet...
Hoe bereken je de sinus van een hoek?
Hoe bewijs ik dat sin2+cos2=1?
Hoe bewijs je dat sin≤x + cos≤x = 1?
Hoe een goniometrische vergelijking oplossen ?
Hoe hoog is de toren?
Hoe los je de volgende gelijkheden op?
Hoe werkt zo`n eenheidscirkel?
Hoe zet je de formules om?
Hoe zet je een cosinus formule om
Hoek 60 graden
Hoek berekenen
Hoek berekenen
Hoek tussen twee vectoren
Hoeken berekenen
Hoeken van driehoek berekenen uit gekende zijden
Hoeken, graden, minuten en seconden
Identiteit van goniometrische getallen
Identiteiten oplossen
Kampeerders rond een cirkelvormig meer
Los op ...
Maclaurin formule voor tangens
Meetkundige betekenis van de cotangens van een hoek
Methoden om gebouwen op te meten
moeilijke goniometrische ongelijkheid
Nulpunten van goniometrische functies
Oefening met cotangens en tangens
Omvormen tot een som
Ongelijkheden met sin en cos
Ongelijkheden, maxima en oplossen
Ontb. in factoren + bewijs
Ontbinden met formules van Simpson
Ontbinden met sin, cos, tan
Opgave over Fourierreeksen
Opgaven bij goniometrie
Opgaven bij algemene sinusfunctie
Oplossen
Oplossen goniometrische vergelijking
Oplossen van een goniometrische vergelijking
Oplossen van een goniometrische vergelijking
Oplossen van een goniometrische vergelijking
Oplossen van een stelsel
Oplossen van tg x + tg 2x + tg 3x = 0
Oplossen van vergelijkingen
Oplosssen en vereenvoudigen....
Oppervlakte driehoek
Optellen van hoeken
Optellingsformules
Optellingsformules en verdubbelingsformules
Optellingsformules en verdubbelingsformules
Over sinus en inverse
Parameters
Parametervoorstelling maken
Parametervoorstellingen
Periode
Perspectiefberekening
Poolvergelijking van een spiraal
Programma om functies te tekenen
Propeller
Radialen
Radialen en graden
Radialen naar sinus graden
Re -gonio functie
Re: Afleiden van de somregel van sinus
Re: Berekenen uitkomst met Derive
Re: Bewijsje met cosinus en sinus
Re: boogsinus en boogtangens
Re: De cosinus functie
Re: Een punt op een cirkel berekenen adhv een rotatie
Re: Een punt roteren om de oorsprong
Re: Formule
Re: Formules
Re: Functievoorschrift bepalen (sinusoÔdale functie)
Re: Gonio
Re: Gonio - bewijzen
Re: Goniometrie
Re: Goniometrie ti83en
Re: Goniometrische ongelijkheden
Re: Goniometrische ongelijkheden
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijking oplossen
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: halverings- en verdubbelingsformule
Re: Herleiden van 1/sin x
Re: Hoeken van driehoek berekenen uit gekende zijden
Re: Identiteiten oplossen
Re: Meetkundige betekenis van de cotangens van een hoek
Re: Oefeningen.
Re: Ongelijkheden, maxima en oplossen
Re: Re: Afleiden van de somregel van sinus
Re: Re: Goniometrische ongelijkheden
Re: Re: Periode
Re: Re: Re: Tangens op de GR
Re: Re: Tangens op de GR
Re: Sin(arcsin x)
Re: Sinus en cosinus van 90į
Re: Som van cos2 +/- 120į
Re: Tangens
Re: Tangens op de GR
Re: Vraagje :(
Re: Vraagje :(
Re: Waarom radialen ipv hoeken gebruiken?
Rechthoekige driehoeken
Rechthoekige driehoeken
Rekenen met het produkt van sinussen
Rekenen met hoeken van 15 en 75 graden
Rekenmachine geeft een ander antwoord dan de tangenstabel
Richtingscoefficient en tangens
Samengestelde hoeken
Samengestelde sinusfuncties hoorbaar maken
Samengestelde trillingen, vervormen
Schrijven als ťťn sinus of cosinus
Schuine zijde van een rechthoekige driehoek berekenen
Secans en cosecansfunctie
sin 45į
Sin(a)=sin(b)
Sin(arcsin x)
sin(bgtang(t))
sin(x)=1/5x
Sin, cos, tan?
Sinus
Sinus 70į en sinus 110į
Sinus berekenen bij gegeven tangens zonder rekenmachine
Sinus en cosinus
Sinus en cosinus van 90į
Sinus- en cosinusregel
Sinus hyperbolicus
Sinus in C++??
Sinus in het kwadraat
Sinus(wt)
Sinus, cosinus en tangens
Sinus, cosinus en tangens
Sinus, cosinus en tangens
Sinus, cosinus en tangens
Sinusgrafiek eb en vloed
SinusoÔden
Sinusregel
Sinusregel en cosinusregel
Sinusregel. bereken twee hoeken en ťťn zijde.
Snijpunt berekenen van twee Goniometrische functies
Som en verschil frequenties
Som en verschilformule
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules
Som- en verschilformules tangens
Som- en verschilformules tangens
Som van cos2 +/- 120į
Somformule voor de tangens
Soscastoa
Stelling bewijzen
Stoeien met formules
Symmetrieas sinusoÓde
Tan-1
Tangens
Tangens
Tangens berekenen
Tangens en sinus
Tangens op de GR
Tangens van een hoek berekenen in een willekeurige driehoek
Tangens/cosinus
Taps toelopende vuurtoren
Toepassingen hyperbolische functies
Toepassingen van goniometrie
Triangulatie
Trilling
Trillingen en frequenties berekenen
Tuinhek
Twee oefeningen goniometrie
Van graden naar radialen
Van hellingspercentage naar hellingshoek
Verdubbeling- en halveringsformules
Verdubbelings en halveringsformules
Vereenvoudigen van een goniometrische uitdrukking
Vereenvoudigen van een uitdrukking
Vereenvoudigingen van formules
Vergelijkende Oefening
Vergelijking
Vergelijking in de vorm van sin x = x
Vergelijking met sinus en cosinus
Vergelijking onoplosbaar?
Vergelijking van de vorm a = b ∑ sin(a)
Verwante hoeken
Vlieger
Volume van gedeelte van een bolsegment
Vormen vereenvoudigen
Vormen vereenvoudigen
Vraagje :(
Vraagstuk (rechte hoeken)
Vuistregel sinusreeks
Waarom moeten bruggen uit driehoeken bestaan?
Waarom radialen ipv hoeken gebruiken?
Wanneer gebruik je de sinus of de tangens?
Wanneer is y=0 ?
Wat is arcsin?
Wat is de cotangensfunctie?
Wat is de overeenkomst tussen goniometrische en hyperbolische functies?
Wat is een cycloÔde?
Wat is een georiŽnteerde hoek?
Wat zijn sinh, cosh en tanh?
Werkstuk goniometrie
Willekeurige driehoeken
Willekeurige driehoeken oplossen
Willekeurige driehoeken oplossen
Wortels
Zijde uitrekenen
Zonnestand en daglengte

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Goniometrie'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3