De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Integreren

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0=1
Afgeleiden
Bepaalde Integraal
Bepaalde integraal
Bepaalde integraal :betekenis
Bepaalde integraal met substitutie
Bepaalde integralen
Bepaalde integralen
Bepalen van het zwaartepunt van een gebogen as
Bepalen van primitieve
Berekenen integralen
Berekenen van een bepaalde integraal (substitutie)
Berekenen van een bepaalde integraal door substitutie
Berekenen van integraal
Berekening dubbelintegraal
Bewerkingen bij integratie
Bewijs integratieregels
Bewijsje ivm omwenteling
Bgcos, Bgtan, Bgsin
Booglengte
Booglengte van de parameterkromme
Booglengte van y(t)=t*sin(t)
Booglentes + onbepaalde integraal
Breuk met wortel
Complexe integraal
Controleren integralen
De inhoud van een kegel
De integraal van een veel te moeilijke functie
De omtrek van een kwart ellips
De primitieve van (ln x)≤ vinden
De primitieve van 3-x
Definitie onbepaalde integraal
Differentiaalvergelijkingen
Drievoudig integreren bij vectoranalyse
Dubbele integraal
Dubbele integraal ex≤
Dubbele integraal met e macht
Dubbele integratie: volume met poolcoordinaten
Dubbelintegraal
Dubbelle integraal met emachten
Effective spanning
Enkele oefeningen die ik niet opgelost krijg
Enkele probleemgevallen
Enkele typische integrandi ? (onbepaalde)
Examenvragen:
Exponentiele Goniometrische
Formule integraal
Fourier-analyse
Functie afleiden als men afgeleide kent
Functie primitiveren met cos x in functie
Functieonderzoek, domein, nulwaarden en nog zo wat
Goniometrische gedaante van beta-functie
Goniometrische substitutie + omwentelingslichaam
Grenzen Lijn integraal met Green`s Theorem
Het bepalen van primitieven
Het bewijzen van twee eigenschappen van ln x
Het primitiveren van een tan functie
Het uitwerken van een onbepaalde integraal
Hoe ( x ln x)^2 te integreren?
Hoe bepaal je de integraal van een deling?
Hoe bereken je deze integraal?
Hoe kan ik de primitieve vinden van ln≤x?
Hoe los je deze integralen op?
Hoe los je een integraal op?
Hoe moet ik deze formules integreren
Ingralen met een vierkantswortel
Inhoud berekenen
Inhoud en oppervlakte formules van een bol bewijzen
Inhoud met integratie
Inhoud omwentelingslichaam
Inhoud omwentelingslichaam
Inhoud onder 3d grafiek
Inhoud paraboloÔde
Inhoud van omwentelingslichaam fout
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal berekenen
Integraal berekenen
Integraal berekenen
Integraal cos2x/(sin2x)^2 tussen pi/2 en pi/4
Integraal en oppervlakte
Integraal goniometrie
Integraal ln(1-Vx)
Integraal met breuk
Integraal met e
Integraal met macht van e in de noemer
Integraal oplossen
Integraal probleem
Integraal van 1/[(1+x)(vierkantswortel (2x+3)]
Integraal van e-macht
Integraal van log x
Integraal van sec≥x
Integraal van sin≥x/cos≤x
Integraalrekening
Integraalrekening
Integraalrekening
Integraalrekening
Integraalrekening
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen
Integralen herhalingsopdrachten
Integralen met e
Integralen met een ln
Integralen met twee integratiemethoden
Integratie door breuksplitsen
Integratie door substitutie
Integratie over oppervlakte enkel en meervoudig
Integratie van een wortel som in de noemer
Integratie van veeltermbreuken
Integreer
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren - normale verdeling
Integreren (1-cos x)/(1+cos x)
Integreren dmv substitutie
Integreren door splitsing
Integreren ln(2+y) - ln( 1+y)
Integreren met behulp van breuksplitsen
Integreren met substitutie
Integreren sin(x/2)
Integreren van 1/x(1+x≤)
Integreren van dx/(1-cos≤x)
Integreren van een breuk en het getal e
Integreren van een functie
Integreren van gebroken functies met wortels
Integreren van rationale functies
Integreren van sin(x)/x met behulp van fouriertransformatie
Integreren van Sin[1/x] en Sin[x≥]
Juiste methode integreren
Kan iemand mij dit uitleggen?
Kwadrateren en daarna primitieveren
Laplace oefening
Laplace-transformatie van deze functie
Laplacetransformatie van sin(x)≤/x
Lastige primitieven?
Lengte bepaling van een kromme
Lengte van een kromme + inhouden
Lijnintegraal
Manteloppervlakte van een tangenslichaam
Massatraagheidsmomenten mbv dubbelintegralen
Moeilijke integralen
Negatieve oppervlakte
Niet Riemann integreerbaar
Nut van oneigenlijke integralen
Oefening
Oefening integraal
Oefening Substitutiemethode
Oefening Substitutiemethode
Oefening Substitutiemethode?
Oefening Substitutiemethode?
Omwentelingslichaam
Omwentelingslichaam
Onbepaalde integraal
Onbepaalde integraal
Onbepaalde integralen
Onbepaalde integralen
Onderzoek de convergentie of divergentie van de oneigenlijke integraal
Oneigenlijke integraal
Oneigenlijke integraal
Oneigenlijke integraal van de tweede soort
Online controleren integreren
Oplossen van een onbepaalde integraal
Oppervlakte benaderen
Oppervlakte berekenen
Oppervlakte berekenen van begrensd gebied
Oppervlakte en integraal
Oppervlakte van een gebied ingesloten door de grafieken f en g en een rechte
Oppervlakteberekening met integralen
ParaboloÔde
Partieel breuken
Partieel integreren
Partieel integreren
Partieel integreren
PartiŽel integreren
PartiŽel integreren
PartiŽel integreren
Partieel integreren x ln(x)
Partiele integratie
Partiele integratie
Partiele integratie
Partiele integratie
PartiŽle integratie
PartiŽle integratie
PartiŽle integratie en goniometrische substitutie
PartiŽle integratie van int(cos≤xdx)
Partielen integratie en zo
Piramide met vierkant grondvlak
Primitieve
Primitieve
Primitieve
Primitieve
Primitieve functie
Primitieve van een functie met e^2x
Primitieve van een natuurlijke log
Primitieve van een wortelfunctie
Primitieve van sinxcosx
Primitieve zoeken
Primitieven
Primitive a/bx+c
Primitiveer 5cos^2(4t)+0,5[pi]
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren als je geen regel kunt gebruiken
Primitiveren de eerste stap
Primitiveren lengte functie van een grafiek
Primitiveren met de substitutiemethode
Primitiveren van e
Primitiveren van een functie
Primitiveren van een quotient van twee veeltermen
Primitiveren van Tan(x)
Product- en somregel van integralen
Puntmassa
Re: Bepaalde Integraal
Re: Bepaalde integraal met substitutie
Re: Berekenen van een bepaalde integraal (substitutie)
Re: Berekenen van integraal
Re: Berekenen van integraal
Re: Booglengte van de parameterkromme
Re: Breuksplitsing
Re: Controleren integralen
Re: De inhoud van een kegel
Re: Differentiaalvergelijkingen
Re: Dubbele integratie: volume met poolcoordinaten
Re: Effective spanning
Re: Goniometrische substitutie omwentelingslichaam
Re: Het bepalen van primitieven
Re: Hoe (xlnx)≤ te integreren?
Re: Hoe kan ik de primitieve vinden van ln≤x?
Re: Inhoud van omwentelingslichaam fout
Re: Integraal
Re: Integraal
Re: Integraal
Re: Integraal berekenen
Re: Integraal Berekenen
Re: Integraal cos2x/(sin2x)^2 tussen pi/2 en pi/4
Re: Integraal log x
Re: Integraal van e-macht
Re: Integraal van sec≥x
Re: Integraal van sec≥x
Re: Integraalrekening
Re: Integralen
Re: Integratie bij standaardnormale verdelingen
Re: Integreer
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren van dx/(1-cos≤x)
Re: Integreren van een functie
Re: Lengte van een kromme inhouden
Re: Lengte van een kromme inhouden
Re: Lijnintegraal
Re: Moeilijke integralen
Re: Oefening integraal
Re: Oefening Substitutiemethode
Re: Oefening Substitutiemethode?
Re: Oneigenlijke integraal van de tweede soort
Re: Online controleren integreren
Re: Online controleren primitiveren
Re: Oppervlakte en integraal
Re: Partieel breuken
Re: Partieel integreren
Re: PartiŽel integreren
Re: Partiele integratie
Re: PartiŽle integratie
Re: PartiŽle integratie en goniometrische substitutie
Re: Partielen integratie en zo
Re: Primitieve functie
Re: Primitiveren
Re: Primitiveren
Re: Primitiveren de eerste stap
Re: Primitiveren van een functie
Re: Re: Goniometrische substitutie omwentelingslichaam
Re: Re: Hoe (xlnx)≤ te integreren?
Re: Re: Integraal
Re: Re: Integraal berekenen
Re: Re: Integraal log x
Re: Re: Lengte sinuslijn
Re: Re: Lijnintegraal
Re: Re: Oneigenlijke integraal van de tweede soort
Re: Re: PartiŽel integreren
Re: Re: Partielen integratie en zo
Re: Re: Re: Integraal berekenen
Re: Re: Re: Re: Integraal berekenen
Re: Re: Re: Re: Re: Integraal berekenen
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Integraal berekenen
Re: Re: Regel voor integreren
Re: Regel voor integreren
Re: Riemann-integratie (ondersom)
Re: Splitsen in partieelbreuken
Re: Splitsen in partieelbreuken
Re: Substitutie
Re: Substitutiemethode
Re: Substitutieregel bij een onbepaalde integraal
Re: Substutiemethode
Re: Uniforme verdeling van de booglente adhv integralen
Re: Vraagje e integraal
Re: Vraagstuk bepaalde integraal
Reductie formules
Regel voor integreren
Riemann som
Schrijf onder 1 integraalteken wanneer er verschillende grenzen zijn
Splitsen in partieel breuken
Splitsen in partieelbreuken
Substitutie
Substitutie
Substitutie
Substitutiemethode
Substitutiemethode
Substitutiemethode
Substitutieregel
Substitutieregel
Substitutieregel
Substitutieregel bij een onbepaalde integraal
Substutiemethode
Toepassen kettingregel op cos x
Toon aan of deze integraal convergent of divergent is
Traagheidsmoment
Twee integralen
Twee integralen
Uniforme verdeling van de booglente adhv integralen
Vijfdegraads polynoom
Vraag met betrekking tot integraal vergelijking
Vraagje e integraal
Vraagstuk bepaalde integraal
Vraagstuk bepaalde integraal
Waarom is sin delta x/delta x = 1 en niet 0 ( x in radialen)
Wat doe ik met die max-functie??
Wat gaat er hier fout?
Wat is de primitieve van deze functie?
Welke integratiemethode toe te passen??
Wortel
Zijdelingse oppervlakte
Z-transformatie
Zwaartepunt van een halve cirkel berekenen

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Integreren'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2022 WisFaq - versie 3