De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Iets anders

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Online controleren differentieren en primitiveren
Oppervlakte van prisma, piramide en kegel
Wat is een boxplot?
1, 3, 6, 10, 15 ,...
10 tot de macht -1
2 vergelijkingen met 2 onbekenden
3 x gooien met twee dobbelstenen
6 dezelfde kaarten uit 6 x 52 = 312 kaarten
95% voorspellingsinterval
Aantal combinatie berekenen bij grote n
Aantal diagonalen in een regelmatige twintighoek
Aantal jaar voordat inleg verdubbeld is
Aantal manieren om N voorwerpen te verdelen over M posities
Absolute waarde en vergelijkingen
Absolute waarden in vergelijking
Afgeleide arctan(x)
Afgeleide van een impliciete functie
Afgeleide van ln(x)
Aflossingstabel met vaste mensualiteiten zelf berekenen
Afronden
Afschrijven op investeringen
Afschrijving ketel
Afstand van punt tot vlak
Algebra en beroepen
Algoritme: doorsnede van 2 prisma s bepalen
Alternerende rijen
Amplitude berekenen op basis van 2 punten op bekende afstand
Asymptoten
Asymtoten bepalen
Bedrijfscalculatie
Begrotingsbeleid in een bestedingsmodel
Bepalen van buigpunten
Bepalen van een primitieve
Bereken
Bereken de rente en aflossing
Berekenen doorsnede van een berg+hoe uittekenen
Berekenen oppervlakte ingelosten door twee grafieken
Berekenen van de relatieve groei
Berekenen van m2
Berekenen van polen en nulpunten
Berekenen van zonnehoek
Berekening hoeken
Berekening met wisselende rente
Berekening van boogsinus
Berekening van rente, looptijd en totaal bedrag
Betalingskorting
Betekenissen van het begrip quotiŽnt
Bewerkingen met procenten
Bewijs formule van een kegel mbv omwentelingslichaam om de x-as
Bewijs voor de verschilformule
Bijzondere lijnen, punten in een boldriehoek?
Binomiaalvergelijking z^n=c
Binomium van Newton
Boek waarbij een aantal opeenvolgende bladzijden missen
Bolstapelingen
Boogberekening
Booglengte van een sinusoide berekenen
Boogsinus en boogtangens
Breuken optellen en aftrekken
Breuken vermenigvuldigen en delen
chi-kwadraat
Cijfercombinaties
Cijferen
Cirkel in een driehoek
Cirkels in een cirkel
Coefficienten van een veelterm dat het resultaat is van een produkt
Combinatiemogelijkheden
Combinaties van 6 uit 42
Combinaties van 6 uit 42
Constructie driehoek
Constructie driehoek met gegeven hoeken en oppervlakte
Constructie van een ovaal met passer
Constructie zeshoek
Contante waarde
Contante waarde
Controle-groep
Convergente integraal
Convexe vijfhoeken die een vlak betegelen
Correlatie
Cos≤(x)
Cosinus (pi/7)
Cosinusregel en radialen
Cryptografie en coderingstheorie
Cumulatieve binomiale verdeling
Cyclometrische functies
De afgeleide van ...
De coordinaten van de buigpunten bepalen
De kettingregel
De lineaire functie
De massa van yogurt
De ontwikkeling van een goniometrische functie in een machtsreeks
Decimale getallen
Definitie regelmatige veelhoek
Deler zoeken
Deltafunctie Dirac
Denkfout?!
Derdemachtswortels in Excel
Determinant
Diameter afleiden uit hoogte en volume
Differentiaalquotient
Differentieerbaarheid
DifferentiequotiŽnt en differentiaalquotiŽnt
Domein en bereik
Domweg
dQ/dP bij prijselasticiteiten
Draaiing in 2 spiegelingen
Drie oefeningen
Driehoek/cirkel probleem
Driehoekig kunstwerk
Druk en kracht
Een miljonair met een cirkelvormig perceel
Eťn punt op een cirkel berekenen
Een stelsel met kwadratische vergelijking
Een zwarte pietenband bestaande uit 15 muzikanten
Eenheidscirkel r=1
Eerste kwartiel
Eeuwig leven
Eindcijfer (staats)loterij
Ellipsograaf van Van Schooten
Exacte differentiaalvergelijkingen
Excel geldbedrag converteren in een percentage
exponentiele functies
Exponentiele vergelijking
Extremen en asymtoten bepalen
Extremum vraagstukken
Formule om het weeknummer te berekenen
Formule om plaatmateriaal in de gewenste vorm te buigen
Formule omdraaien
Formules ombouwen
Formules vereenvoudigen
Formules voor de bol
Frequentieverdeling en gemiddelde
Functie die driehoek ABC vertaalt naar A1B1C1 ?
Functie en domein
Functie met modulus
Functie met parameter
Functieonderzoek
Functies
Functies onderzoeken op TI-83
Functies tekenen in Excel
Gecombineerde straal
Gelijkbenige driehoek
Gelijke kans op kop-munt-zijde
Gemiddelde aantal keer trekken bij kansexperiment
Gemiddelde Voorraad berekenen
Gemiddelde waarde
Getallen
Getallen achter de komma bij vermenigvuldigen
Gonio
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie - functies
Goniometrische vergelijkingen herleiden
Gooien met 3 dobbelstenen
Grafisch de modus bepalen
Groepjes van 3 personen uit 30
Gulden snede met Cabri-macro
Haakjes, breuken delen en nog wat...
Hemel of hel
Herleiden tot een som
Hersenkraker, waar blijft de xy-pos van mijn vierkant.
Het primitieveren van f(X)=cos(logX)
Hints bij integralen
Hoe bereken je de oppervlakte van een ruit?
Hoe bereken je Laspeyres?
Hoe bereken je x?
Hoe goniometrische functies differentieren ?
Hoe groot is de kans dat Jan en Piet elkaar treffen?
Hoe kan ik de inhoud een ellipsvormige tank berekenen?
Hoe kan ik de oppervlakte van een ei berekenen?
Hoe kan je zien...
Hoe schrijf ik dit in een formule???
Hoe werkt zo`n eenheidscirkel?
Hoek berekenen
Hoevaak rond per km?
Hoeveel cement moet er in deze paal?
Hoeveel percent van alle natuurlijke getallen begint met het cijfer 7?
Hoeveel pincodes kan je maken met vier cijfers?
Hoeveel procent korting
Hoogtes boog cirkelsegment
Hulp gevraagd voor de TI-83 en computer
Identiteiten oplossen
Incrementele verplaatsing in x en y berekenen vanuit het midden van een cirkel
Indexen en percenten
Inflatie
Inhoud
Inhoud berekenen van een cilinder
Inhoud berekenen van een vijver
Inhoud schuine piramide
Inhoud van een huis
Inhoud van een liggende tank
Inhoud van een mazouttank
Integralen berekenen
Integralen berekenen
integratie van irrationale functies
Inverse bewerking op de casio fx-82MS
Inverse functie van exponentiŽle functies en andersom
Kansberekenen
Kansberekening
kansberekening kaartspel2
Kansrekenen
Kansrekening sporters
Kansverdeling roulette
Knikkers vallen willekeurig in bakken
Koorde van een 12-hoek
Laspeyres
Leeftijden
Leerlingen per 2 op schoolbanken
Lengte cirkelboog
Lengte van een rol stof
Leuke constructie met passer en liniaal
Lijn- en puntsymmetrie
Lijnstuk in een driehoek berekenen.
Lim (cos x - 1)/x berekenen met eenheidscirkel
Limiet met een absoluutteken
Limiet van een macht
Limiet van sin(x)/x voor x naar oneindig
Limieten
Limieten oplossen
Links en rechtsdraaiend assenstelsel
Links-rechts orientatie in R3
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme en functie
Logaritme omzetten naar zijn natuurlijke waarde
Logaritmisch interpoleren
Logaritmische functies met breuken
Logaritmische funties
Logaritmische vergelijking
Loodrechte stand
Looptijd bepaling
Loterij
Lotto
Maandelijkse intrestvoet?
Machten
Machtreeks voor de gewone sinus, cosinus en tangens
Machtsberekening
Machtsverheffen
Machtsverheffen / omgekeerd
Machtsverheffen en worteltrekken
MachtsWortels
Marge berekenen
Maximaal volume van een balk of kubus
Meetkunde congruentiestellingen
Meteoor
Modulo rekenen
Modulusfunctie
Moeilijke vergelijking van de eerste graad
Mogelijke coalitie partijen?
Naam van de onderdelen van een som?
Nederlands woord voor omgekeerde van deelverzameling?
Nogmaals de afgeleide van ln(x)
Nogmaals tangens
Normaalvergelijking van een lijn
Normaalvergelijking van een lijn
Normale verdeling op de TI-83
Nulpunten bepalen en integreren
Nulpunten en domein bepalen
Ombouwen formule
Omtrek van de aarde
Omtrek van een bol
Onbekende exponent
Onder ťťn noemer brengen
Ongelijkheid en domein
Ongelijkheid met absoluutstrepen oplossen
Ongelijkheid oplossen
Ongelijkheid oplossen
Ongelijkheid oplossen met modulus strepen
Ontbinden
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren van een determinant
Opleiding Wiskunde WO thuis
Oplosbaar?
Oplossen
Oplossen ongelijkheid
Oplossen vergelijking
Oplossen vergelijking
Oplossing 3 huizen, 3 leidingen?
Oppervlak ellips
Oppervlak van een ellips
Oppervlakte cirkeldeel
Oppervlakte driehoek
Oppervlakte en omtrek cirkel
Oppervlakte Gauss-kromme
Oppervlakte onregelmatige veelhoek
Oppervlakte van een cirkel berekenen
Oppervlakte van een driehoek
Oppervlakte van een gelijkzijdige driehoek
Oppervlakte van een kubus in de vorm van een driehoek
Oppervlakte vlakdelen tussen twee functies
Oppervlakteberekening
Opstellen van een logaritmische funktie in de praktijk
Over karaat, goud en andere rare getallen
PartiŽle integratie
Percentage berekenen
Percentage deformatie van een buis
Percentiel, normale verdeling en steekproeven
Piramide van Gauss
Piramides
Piramides en rechte prisma`s in het dagelijks leven
Plaatje normale verdeling in Excel
Plaats verdeling
Poker
Populatieonderzoek
Power tower van X , waarbij x onbekend is
Procenten
Procentuele afname
Programma dat combinaties genereert
Programma dat combinaties genereert
Punt binnen of buiten een veelhoek
QuotiŽnt en de rest van delingen berekenen
Raadsel met snoepjes
Raadsel/Vraagstuk
Raaklijn aan parabool
Raakpunt van een ellips
Rare stelling
Re: 3 x gooien met twee dobbelstenen
Re: 95 voorspellingsinterval
Re: Aantal manieren om N voorwerpen te verdelen over M posities
Re: Afgeleide van een impliciete functie
Re: Aflossingstabel met vaste mensualiteiten zelf berekenen
Re: Bereken
Re: Berekening minimale steekproef
Re: Berekening van rente, looptijd en totaal bedrag
Re: Betrouwbaarheid Enquete (kleine populatie)
Re: Bewijs van de laatste stelling van Fermat
Re: boogsinus en boogtangens
Re: Coefficienten van een veelterm dat het resultaat is van een produkt
Re: Constructie driehoek
Re: Cumulatieve binomiale verdeling
Re: De inverse matrix
Re: De Sponsor Loterij
Re: Diameter afleiden uit hoogte en volume
Re: Drie punten op een cirkel
Re: Eerste kwartiel
Re: Formule om plaatmateriaal in de gewenste vorm te buigen
Re: Functie die driehoek ABC vertaalt naar A1B1C1 ?
Re: Gecombineerde straal
Re: Geschiedenis van het zestigtallig stelsel
Re: Gonio
Re: Grafieken op een weg met stelling van Pythagoras
Re: halverings- en verdubbelingsformule
Re: Herleiden van 1/sin x
Re: Hoe goniometrische functies differentieren ?
Re: Hoe schrijf ik dit in een formule???
Re: Hoeken van driehoek berekenen uit gekende zijden
Re: Identiteiten oplossen
Re: Inflatie
Re: Inverse functie van exponentiŽle functies en andersom
Re: Kansberekenen
Re: Kansberekening
Re: Kansberekening roulette
Re: Lengte van een rol stof
Re: Lijn- en puntsymmetrie
Re: Lijnstuk in een driehoek berekenen.
Re: Limiet uitrekenen
Re: Limiet van een macht
Re: limieten
Re: Limieten
Re: Logaritme
Re: Logaritmische funties
Re: Maandelijkse intrestvoet?
Re: Nog een keer drie fiches bij roulette
Re: Nogmaals de afgeleide van ln(x)
Re: Normaalvergelijking van een lijn
Re: Nul tot de macht nul
Re: Nulpunten bepalen en integreren
Re: Oppervlakte cirkeldeel
Re: Oppervlakte en omtrek cirkel
Re: Oppervlakte willekeurige driehoek
Re: Oppervlakteberekening
Re: Poisson verdeling
Re: Programma voor tekenen grafieken
Re: Raaklijn aan parabool
Re: Raaklijnen construeren
Re: Raken en loodrecht snijden
Re: Re: 3 x gooien met twee dobbelstenen
Re: Re: Coefficienten van een veelterm dat het resultaat is van een produkt
Re: Re: Formule om plaatmateriaal in de gewenste vorm te buigen
Re: Re: Nulpunten bepalen en integreren
Re: Re: Olympiade
Re: Re: Oppervlakte willekeurige driehoek
Re: Re: Re: 3 x gooien met twee dobbelstenen
Re: Re: Significantie berekenen over responsepercentages
Re: Re: Studies luchtverkeersleider (ATC)
Re: Re: Telprobleem trappenlopen
Re: Re: Vergelijkingen
Re: Re: Welke verdeling?
Re: Re: Winkans multi-winlijn fruitautomaat
Re: Rotatie in een 3D ruimte
Re: Significantie berekenen over responsepercentages
Re: Sinus en cosinus van 90į
Re: Statistiek in Excel
Re: Stelsel van lineaire vergelijkingen met 3 onbekende
Re: Studies luchtverkeersleider (ATC)
Re: Telprobleem trappenlopen
Re: Theorie integraal omwentelings lichaam
Re: Trapleuning
Re: Tweedegraads functie
Re: Uitslag afgeknotte kegel
Re: Uitslag piramide
Re: Vergelijking hoogte tussen koorde en boog van cirkel
Re: Vergelijking oplossen in C
Re: Vergelijkingen
Re: Verschillende bingo kaarten
Re: Volumeberekening van een partieel gevulde kegel
Re: Waarom radialen ipv hoeken gebruiken?
Re: Wanneer is je zelfgespaarde pensioen op?
Re: Wat is ln?
Re: Welke verdeling?
Re: Windenergie
Re: Winkans multi-winlijn fruitautomaat
Reflectie binnen een cirkelvormige spiegel (probleem van Alhazen)
Regel van drie
Regressielijnen
Rekenen
Rekenen met graden in Excel
Rekenregels
Relatie tussen Pi en de sinus van een hoek
Renteberekening maandelijks op basis van jaarrente
Richtingscoefficient en tangens
Rotatie in een 3D ruimte
Roteren
Roteren
Samengestelde hoeken
Schrijf uit en factoriseer...
Secans en cosecansfunctie
Significante cijfers
Significantie berekenen over responsepercentages
Sinus berekenen bij gegeven tangens zonder rekenmachine
Sinusregel
Snijpunt berekenen
Snijpunt richtingslijn en vlak
Snijpunten twee functies
Som van kwadraten
Sommatie
Standaard normaalverdeling
Standaarddeviatie
Stelling van Steiner-Lehmus
Stelsel van lineaire vergelijkingen met 3 onbekende
Stelsels oplossen
Stereometrie
Stoelendans
Studies luchtverkeersleider (ATC)
Substitutie
Tangens
Tangens/cosinus
Tegelvloer in perspectief
Teken domein
Terminologie sommatie e.d.
Theorie integraal omwentelings lichaam
Traagheidsmoment en zwaartepunt van ringsegment
Transformatieformules
Transformeren van grafieken
Trapleuning
Trends
Tuin
Tuinhek
Tussenliggende matrix
Tweede graadsvergelijkingen
Tweedegraads functie
Tweedegraads vergelijkingen met parameter en ťťn oplossing
Tweedegraadsfuncties
Uitslag piramide
Uitwerken van ellips
Valuta's omrekenen met een rekenmachine
Van functie met meerdere voorschriften naar Heaviside functie
Van vierkant naar achthoek
Vectoren
Vectoren
Vectorvoorstelling van een raaklijn
Veeltermen
Veeltermen
Verdrijf haakjes en vereenvoudig
Verdubbeling- en halveringsformules
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen en haakjes wegwerken
Vereenvoudigen formule
Vereenvoudigen machtswortels
Vereenvoudigen van het quotient van veeltermen
Vereenvoudigen?
Vereenvoudigingen van formules
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking hoogte tussen koorde en boog van cirkel
Vergelijking met een wortel oplossen
Vergelijking met logaritme
Vergelijking met logaritme
Vergelijking met macht oplossen
Vergelijking met machten vereenvoudigen
Vergelijking omzetten
Vergelijking onoplosbaar?
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen in C
Vergelijking van de raaklijn aan de parabool
Vergelijkingen
Vergelijkingen en normalen
Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Verhoudingen??
Verkeersdoorstroming
Verloop van functies
Verloop van goniometrische functie
Verplaatsing in X en Y na verdraaiing van vast punt op de cirkel
Verschil rang - dimensie
Verschillende bingo kaarten
Verschuiven van grafiek
Verzamelingenleer
Vierhoek in driehoek
Viervlak
Vijfhoek
Vijverinhoud
Vlakke meetkunde
Vlakkemeetkunde en analytische meetkunde
Vlieger
Voetbal-toto
Volume
Volume 45 en 90 graden bocht
Volume van gedeelte van een bolsegment
Volumeberekening van een partieel gevulde kegel
Voorkomens in reeksen (complexe eigenschappen)
Vraagstuk over twee ladders in een steeg
vraagstukken
Waar komt de 'gram' vandaan?
Waar komt de komma bij vermenigvuldigen?
Waarheidstabel van formule
Waarheidswaarde en propositie
Waarom radialen ipv hoeken gebruiken?
Wanneer is je zelfgespaarde pensioen op?
Wat bedoel je met regel van de l Hopital?
Wat is de algemene oplossing van deze differentiaal vergelijking?
Wat is de bisectie methode?
Wat is de hoeveelheid beton voor een sokkel
Wat is de primitieve van ex≤ dx ??
Wat is een omgeschreven cirkel?
Wat is een rekenkundige rij?
Wat is een tensor?
Wat is exp(x)?
Wat is negatief, positief en semi definiet?
Wat zijn de eerste 15 getallen van pi?
Wat zijn sinh, cosh en tanh?
Wederkerige vergelijking
Weegschaalinstelling
Welke getallen worden het meest gegooid met een dobbelsteen?
Welke verdeling?
Windenergie
Winkans multi-winlijn fruitautomaat
Wiskunde testen
Wortelfunctie
Wortels rangschikken
Worteltrek
Zes keer gooien met een dobbelsteen
Zeshoek
Zeshoeken
Zonder haakjes schrijven

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3