De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

3de graad ASO

2014

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Stelling van Euler
Hilberts hotel
3de orde non-lineaire differentiaal vergelijking
4x4 matrix
Aantal manieren
Aantal te verwachten schepen
Aantal wegen
Aantallen in een vlak met 5 punten
Abscis
Afgeleide
Afgeleide functies in de fysica
Afgeleide van een functie
Afgeleiden
Afstand nulpunten
Annuïteiten, prenumerando, postnumerando,...
Asymptoten
Asymptoten
Asymptoten
Asymptoten ln functie bepalen
Begrensde groei
Bepaal het grondtal a in de vergelijking
Bepalen hoek in ruimtefiguur
Bepalen van een rechte
Beveiligingscode
Bewijs 1 (formules goniometrie)
Bewijs hoogte is gelijk aan diameter bij minimale oppervlakte bij een cilinder
Bewijs ivm hyperbool
Bewijs van derdegraadsvergelijking van Tartaglia
Bewijs van een goniometrische oefening
Biljartclub
Binomiaalgetallen
Binomiaalgetallen 2
Binomiaalgetallen 3
Binomiaalgetallen 4
Binomiaalgetallen 5
Binomiale verdeling met onbekenden
Binomium van Newton
Brandpunt en middelloodlijn
Brandpunt en richtlijn van een parabool
Breuken
Buigpunt , maximum en minimum
Buigpunten en raaklijnen
Cadeau geven
Cirkel meetkunde
Concentraties omgekeerd evenredig
Congruentievraagstuk
Coördinaten
Cosinusfunctie omzetten naar sinusfunctie
Cycloïde
De breedte van de straat
De dosis voor een anesthesie
De ellips
De ellips
De ellips
De formule voor inhoud van een bolschijf
De hoogte berekenen van een cilinder
De klok in de keuken
De maximale versnelling van het membraan van luidspreker
De oppervlakte berekenen
De oppervlakte van G berekenen
De treden van de trap
Deelbaarheid bewijzen
Deelruimten
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking
Dimensie bij fractalen
Domein
Domein
Drie oefeningen integreren
Dubbel integraal
Een bewijs geven (algemeen en toepassing)
Een functie met parameters differentiëren
Eén of twee treden tegelijk nemen
Een ongelijkheid oplossen in R
Een televisiespelletje
Een tovervierkant oplossen
Een vergelijking oplossen
Een voorbeeld van correlatie
Een vreemde vraag over integreren
Een vuurwerkpijl wordt verticaal afgeschoten
Eenheidsvectoren
Eenparige rechtlijnige beweging
Ellips
Ellips
Ellips
Entierfunctie
Evenwichtstoestand
Extremum, minimum of maximum
Filmpje op YouTube
Fourier-reeksen
Fourier-reeksen
Frequentie als je de massa verdubbelt
Functies van twee veranderlijken
Goniometrisch bewijs
Goniometrisch rekenen
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vorm herleiden
Gulden snede in een bloem
Halveringstijd
Halveringstijd
Het verschil tussen rentevoet op jaarbasis en rentevoet op maandbasis
Het vinden van een vergelijking van een raaklijn
Hoe teken ik een ovaal op papier
Hoe verdeel je cirkel in 13 gelijke delen
Hoek bepalen tussen 2 raakvlakken
Hoek tussen kruisende rechten
Homografische functie opstellen
Hoogte berekenen van een piramide
Hyperbool
Hypothesetoetsen
Identiteit bewijzen
Inhoud cilinder bewijzen
Injectie, surjectie of bijectie?
Integraal bepalen
Integraal lukt niet
Integraal met twee nulpunten?
Integraalfunctie
Integratie van gebroken rationale functies
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren functies van twee variabelen
Inverteerbaar
Is de gegeven relatie een functie?
Is het een functie?
Kans dat twee willekeurige kaarten zich naast elkaar in een dek van 52 bevinden
Kans om kop te gooien bij een muntstuk
Kansrekenen mbv matrices
Kansverdeling bij een lottospel
Kansverdelingen
Kapitaal met samengestelde intrest
Katrol
Kegelsnede
Kegelsnede
Klein vraagstuk
Korting
Krachten berekenen
Kubische vergelijking oplossen
Laagste kaart terugsteken
Lesliematrices
Ligging rechte en vlakken
Limiet berekenen
Limiet berekenen
Limieten
Limieten
Limieten
Logaritmen, los op in R
Logaritmische functies, vraagstuk
Logaritmische vergelijking met onbekende in grondtal
Logaritmische vergelijking oplossen
Loodrecht
Machten vereenvoudigen
Matrices
Maximale oppervlakte rechthoek onder parabool
Meetkundige plaats
Meetkundige toepassingen van determinanten: 3 punten van een parallellogram zij
Meetniveaus
Minstens één arts
Muntstuk
Nulpunten
Nulpunten van veeltermfunctie
Oefening raaklijn
Oefeningen complexe getallen
Omtrek veelhoek
Omwentelingslichaam
Oneigenlijke integraal
Onleesbaar rijksregisternummer berekenen
Op zoek naar het telefoonnummer
Ophopingspunt
Oplossen in R
Oppervlakte van een driehoek
Ouderdomsbepaling
Overgangsmatrix bepalen
Paper over het getal pi
Parabool
Parabool
Parametervergelijking
Pendulum wave
Periode
Permutaties
Poolcoordinaten
Priemgetallen
Primitieve functies
Probleem basketbal
Probleem bereken x
Programmeren op een grafisch rekentoestel
Puzzel met onbekenden
Pyjamafuif
Raaklijn
Raaklijn
Raakvlakken door een rechte met een bol
Raken van twee functies
Rationale ongelijkheden
Re: 3-dimensionale bewijzen van Pythagoras?
Re: Aantal manieren
Re: Aantal wegen
Re: Aantallen in een vlak met 5 punten
Re: Analytisch bewijs ivm concurrente rechten
Re: Bepalen hoek in ruimtefiguur
Re: Bepalen van vergelijking van raaklijn en normaal
Re: Bewijs van een goniometrische oefening
Re: Biljartclub
Re: Biljartclub
Re: Binomiaalgetallen 3
Re: Binomiaalgetallen 4
Re: Binomiaalgetallen 5
Re: Breuken
Re: Carthesiaanse vergelijking van een hoogtelijn
Re: De dosis voor een anesthesie
Re: De ellips
Re: De formule voor inhoud van een bolschijf
Re: De oppervlakte berekenen
Re: De oppervlakte van G berekenen
Re: Dimensie bij fractalen
Re: Drie oefeningen integreren
Re: Een vuurwerkpijl wordt verticaal afgeschoten
Re: Ellips
Re: Goniometrisch rekenen
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Halveringstijd
Re: Halveringstijd
Re: Het verschil tussen rentevoet op jaarbasis en rentevoet op maandbasis
Re: Hoeksnelheid en baansnelheid
Re: Hyperbool
Re: Inhoud cilinder bewijzen
Re: Integraal bepalen
Re: Integraalfunctie
Re: Integreren
Re: Kansverdeling bij een lottospel
Re: Kapitaal met samengestelde intrest
Re: Kegelsnede
Re: Kegelsnede
Re: Klein vraagstuk
Re: Korting
Re: Korting
Re: Limieten
Re: Logaritmen, los op in R
Re: Matrices
Re: Muntstuk
Re: Nulpunten van veeltermfunctie
Re: Oefening raaklijn
Re: Onleesbaar rijksregisternummer berekenen
Re: Oppervlakte maximaal
Re: Oppervlakte van een cirkel met een gat
Re: Overgangsmatrices
Re: Overgangsmatrix bepalen
Re: Puzzel met onbekenden
Re: Re: Aantal manieren
Re: Re: Analytisch bewijs ivm concurrente rechten
Re: Re: Binomiaalgetallen 4
Re: Re: De dosis voor een anesthesie
Re: Re: De ellips
Re: Re: De oppervlakte van G berekenen
Re: Re: Hyperbool
Re: Re: Irrationale vergelijkingen
Re: Re: Kegelsnede
Re: Re: Korting
Re: Re: Kubische vergelijking oplossen
Re: Re: Onleesbaar rijksregisternummer berekenen
Re: Re: Overgangsmatrix bepalen
Re: Re: Re: Binomiaalgetallen 4
Re: Re: Re: Hoeveel meter zit er in een vierkante meter?
Re: Re: Re: Hyperbool
Re: Re: Re: Onleesbaar rijksregisternummer berekenen
Re: Re: Re: Overgangsmatrix bepalen
Re: Re: Re: Re: Binomiaalgetallen 4
Re: Re: Toon aan: ellips
Re: Re: Vereenvoudigen goniometrische getallen
Re: Som en verschilformule
Re: Stelling van Euler
Re: Tennis en getallen
Re: Toon aan: ellips
Re: Verdubbelingstijd
Re: Vereenvoudigen goniometrische getallen
Re: Vergelijking oplossen
Re: Vraagstukken
Re: Wiskunde en economie
Re: Zwaartelijn uit A loodrecht op AB
Reciproke vergelijking
Reële functies - grafisch onderzoek
Rij van alle gehele getallen volgens Srinivasa Ramanujan
Simpson
Sinusfunctie
Snelheid en afstand
Snijpunten met de assen
Som en verschilformule
Steekproef
Steekproeven
Stelsel oplossen vraagstuk leeftijden
Sterftetabel
Symmetrie
Tabel, betrouwbaarheid en foutmarges
Tellen
Tennis en getallen
Theoretische kans
Tien meerkeuzevragen
Toon aan
Toon aan: ellips
Vectoriele vergelijking of driehoek
Veeltermfunctie bepalen
Veeltermvergelijking
Verband permutaties en combinaties
Verdeel- en heerstechniek
Verdubbelingstijd
Vereenvoudigen goniometrische getallen
Vereenvoudingen
Vergelijking bepalen
Vergelijking met complexe getallen
Vergelijking met een breuk
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen in R
Vergelijking opstellen van een evenwijdig vlak
Verhouding vierkant in een cirkel algemeen bewijs
Verloop van functies
Vlakkenwaaier
Voorwaardelijke kans
Voorwaardelijke kansen
Vraagstuk met asymptoten en perforatiepunt
Vraagstuk omzetten naar een vergelijking
Wat is de som?
Wat zijn differentiaalvergelijkingen?
Welk soort veranderlijke is je rapportcijfer?
Welke formule in de beginperiode?
Welke veelvlakken zijn duaal? Zijn concave veelvlakken nooit duaal?
Wiskunde en economie
Wiskunde en economie
Woorden van vijf letters
Zadeloppervlak
Zadelpunt bij zadeloppervlak
Zeven mensen in een hotel
Zwaartelijn uit A loodrecht op AB
Zwaartepunt AZ berekenen adhv enkele gegevens

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3