De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student hbo

2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aantonen vergelijking
Afgeleide (sec x) (1 en tan x)
Afgeleide f(x)g(x)
Auto helling op
Basiskennis statistiek
Bepaal a en b
Bepalen functie
Bereken a en druk a uit in r, n en s; eveneens in r, l en s
Bereken maximale hoogte om schadevrij door tunnel te rijden
Berekenen kosten krediet
Bewijs formule voor alle natuurlijke getallen
Bewijs getal rationaal
Bewijzen van punt op omgeschreven cirkel driehoek
Binomiaalcoëfficiënt
Binomiale kansverdeling
Bol tekenen vanuit 3 punten
Breng onder één noemer en vereenvoudig
Breuk als macht en ik en ik wil een onbekende in de breuk op te lossen
Breuken
Breuken vereenvoudigen met letters
Complementaire graaf
Constante coëfficiënten
Convergentie van een reeks aan te tonen?
Convolutie?
Cte-t differentieren
De afgeleide
De uniforme verdeling
Differentiaalvergelijking
Diophantische vergelijking
Dobbelsteen
Doorsnede construeren in een kubus
Drie verglijkingen met drie onbekenden
Dubbele integraal
Dv
Een differentiaalvergelijking
Een hoek van 12 graden construeren met alleen passer en lineaal
Een kwadraat in de breuk
Een logaritmische vergelijking oplossen
Een wijnhandelaar
Eenheidssfeer
Eenmaal gooien met twee dobbelstenen (een zwarte en een groene)
Eenvoudig bewijs?
Excel importeren in spss
Extreme waarden bepalen
Formule herschrijven
Formule opstellen aan de hand van gegevensreeks
Formule van een cirkel
Fout in berekening
Functie herschrijven
Gebroken exponenten
Gebroken machten
Gebroken machten
Gebruik je altijd nCr of nPr?
Geldigheid bewijzen
Goniometrie sommen
Helling bepalen
Herschrijven functie
Het omschrijven van een natuurlijke logaritme
Hoe bereken je de periode lengte en snijpunten
Hoe Laplace getransformeerde bepalen?
Hoe los ik deze integraal op
Hoe moet ik met grote getallen rekenen in het achttallig stelsel?
Hoeveel gulden had elk ingelegd?
In een bol worden gaten geboord
Inhoud van een trapezium met ongelijke voor en achterkant
Integraal
Integraal opdracht
Integratie irrationale vormen en substitutie
Integreren met substitutie
Integreren via complexe getallen
Integriteitsgebied
Inverse berekenen
Inverse Laplace transformatie
Invoegen van maximale en minimale productiehoeveelheden
Isometrie F is een samenstelling
Kan iemand deze kansen checken?
Kans 2 vd 3 verzamelingen
Kansdichtheidsfunctie
Kansrekenen met ongebruikelijke trekking
Kunt u dit nakijken please
Kwadratische vergelijking met precies één oplossing
Ladenprincipe
Limiet bepalen
Lineair programmeren in Excel
Logaritme oplossen
Machten
Marktonderzoek
Massatraagheid
Matrixpresentatie geven
Maximale hoek alpha berekenen bij formule met sinus en cosinus
Maximale oppervlakte
Maximale oppervlakte doos zonder deksel
Maximum bepalen met partiële afgeleiden
Meetkundige reeks
N vrijmaken bij een meetkundige reeks
Natuurlijke logaritme
Natuurlijke logartime
Normaalverdeling
Notatie differentiaalvergelijking
Ombouwen van formule
Oneigenlijk integraal
Oorspronkelijke opgave van Dudeney
Oplossen homogeen stelsel
Oplossen van een ongelijkheid
Oplossen van vergelijking
Oplossing differentiaalvergelijking
Optellen van hoeken
P bepalen bij een raakpunt van een rechte lijn en een parabool
Parabool construeren mbv bissectrice(s)
Partieel integreren
Patrieel integreren van e(x²)
Patroon ontdekt tussen kwadraten en hun uitkomst
Percentage respondenten populatieonderzoek
Poisson verdeling
Primitiveren van wortelfunctie
Probleem met primitiveren
Project integreren
Raaklijnen
Re: Absoluutstrepen
Re: Afgeleide (sec x) (1 en tan x)
Re: Afgeleide gelijkstellen aan 0
Re: Bewijs formule voor alle natuurlijke getallen
Re: Bewijs getal rationaal
Re: Binominale stochast
Re: Bol tekenen vanuit 3 punten
Re: Breng onder één noemer en vereenvoudig
Re: Concentratie C02
Re: Cte-t differentieren
Re: De afgeleide
Re: Doorkijkje
Re: Doorkijkje
Re: Doorsnede construeren in een kubus
Re: Dubbele integraal
Re: Dubbele integraal
Re: Een wijnhandelaar
Re: Eenvoudig bewijs?
Re: Extreme waarden bepalen
Re: Formule herschrijven
Re: Formule van Camp
Re: Gebroken exponenten
Re: Gebroken machten
Re: Goniometrie sommen
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Helling bepalen
Re: Herhalingscombinatie
Re: Hoe bereken je de periode lengte en snijpunten
Re: Hoe los ik deze integraal op
Re: Hoeken
Re: Hulp nodig met eenheidscirkel
Re: Impliciet differentieren
Re: Integratie irrationale vormen en substitutie
Re: Integratie irrationale vormen en substitutie
Re: Integriteitsgebied
Re: Inverse berekenen
Re: Invoegen van maximale en minimale productiehoeveelheden
Re: Kunt u dit nakijken please
Re: Kwadratische vergelijking met precies één oplossing
Re: Limieten van rijen
Re: Lineair programmeren in Excel
Re: Logaritme oplossen
Re: Machten (tot de macht 0)
Re: Maximale oppervlakte doos zonder deksel
Re: Maximum bepalen met partiële afgeleiden
Re: N vrijmaken bij een meetkundige reeks
Re: Notatie differentiaalvergelijking
Re: Oplossen van driehoeken
Re: Patroon ontdekt tussen kwadraten en hun uitkomst
Re: Poisson verdeling
Re: Re: Binominale stochast
Re: Re: Bol tekenen vanuit 3 punten
Re: Re: Breng onder één noemer en vereenvoudig
Re: Re: Cte-t differentieren
Re: Re: Een wijnhandelaar
Re: Re: Gebroken exponenten
Re: Re: Helling bepalen
Re: Re: Hoe los ik deze integraal op
Re: Re: Hulp nodig met eenheidscirkel
Re: Re: Integratie irrationale vormen en substitutie
Re: Re: Kunt u dit nakijken please
Re: Re: Logaritme oplossen
Re: Re: Machten (tot de macht 0)
Re: Re: Maximum bepalen met partiële afgeleiden
Re: Re: Patroon ontdekt tussen kwadraten en hun uitkomst
Re: Re: Poisson verdeling
Re: Re: Re: Boldriehoeksmeetkunde
Re: Re: Re: Gebroken machten
Re: Re: Re: Hoe los ik deze integraal op
Re: Re: Re: Integr ln(1-sqrt(x))dx
Re: Re: Re: Integratie irrationale vormen en substitutie
Re: Re: Re: Lineair programmeren in Excel
Re: Re: Re: Re: Integratie irrationale vormen en substitutie
Re: Re: Re: Re: Knipprobleem
Re: Re: Re: Stelsel van 2 lineaire vergelijkingen
Re: Re: Re: Vergelijking oplossen
Re: Re: Stelsel van 2 lineaire vergelijkingen
Re: Re: Tweedegraadsvergelijking met breuk
Re: Re: Vergelijking met 2 variabelen
Re: Re: Vergelijking oplossen
Re: Re: Verschil van twee kwadraten
Re: Re: Wortels van breuken in standaardvorm
Re: Re: Wortels van breuken in standaardvorm
Re: Schuldomzetting
Re: Seconden van een beat
Re: Snijpunt algabraïsch berekenen
Re: Stelsel van 2 lineaire vergelijkingen
Re: Toets met 10 meerkeuzevragen
Re: Transportprobleem
Re: Tweedegraadsvergelijking met breuk
Re: Vereenvoudigen
Re: Vergelijking met 2 variabelen
Re: Vergelijking oplossen
Re: Vergelijkingen
Re: Verschil van twee kwadraten
Re: Verwachtingswaarde voor de lichaamslengte van dienstplichtigen berekenen
Re: Volledige inductie
Re: Welke is die reeks
Re: Wiskundige achtergronden bij anamorfose
Re: Wortel in noemer integreren
Re: Wortels van breuken in standaardvorm
Re: Wortels van breuken in standaardvorm
Re: Wortels van breuken in standaardvorm met een macht
Respons is die zo groot genoeg
Richtingsvector bepalen
Samengestelde interest
Schrijf de vergelijking op, als de wortels gegeven zijn
Schuldomzetting
Sinus- en cosinusgrafieken herkennen
Snijpunt algabraïsch berekenen
Snijpunten lineaire en kwadratische functie
Snijpunten van een cirkel met een lijn
Snijpunten van grafieken
Standaardafwijking
Standaarddeviaties middelen?
Stelling van Morley
Stelsel van 2 lineaire vergelijkingen
Tijd nodig om een reservoir te vullen
Toelichting op antwoord
Tot welke waarde nadert de som, als n steeds groter genomen wordt?
Transportprobleem
Trapezium
Treinen vertrekken uit A en B
Twee limieten
Twee logaritmen vermenigvuldigen
Twee vergelijkbare formules met onbekend getal
Twee vergelijkingen met twee onbekenden
Uit het hoofd: log 15 en log 36
Uitwerkingen van opgaven Getal en Ruimte
Variabele vrijmaken
Vereenvoudigen
Vergelijking met 2 variabelen
Vergelijking met 4 onbekenden
Vergelijking met ln oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking stelsel oplossen
Vergelijking van een raaklijn opstellen
Vergelijkingen
Verwachtingswaarde loterij
Verwachtingswaarde voor de lichaamslengte van dienstplichtigen berekenen
Vind de coordinaten van de kromme waar de raaklijn horizontaal en vertikaal is
Volledige inductie
Wat betekent de dx bij een integraalfunctie
Wat is de lengte als breedte en omtrek van ellips gegeven is
Welke is die reeks
Wortel met een negatieve macht vereenvoudigen
Wortelbreuk vermenigvuldigen
Wortels van breuken in standaardvorm
Wortels van breuken in standaardvorm
Wortels van breuken in standaardvorm met een macht
x tot de macht y

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3