De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student hbo

2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(on)nauwkeurigheid achteraf
2e graads functies vergelijken
2e graads vergelijking
A herleiden uit een breuk
Aantal equivalentierelaties
Absolute waarde
Absolute waarde
Afgeleide goniometrische functies
Afgeleide van cos
Afgeleide van een vector
Algebraisch oplossen
Algebraisch opschrijven
Anders schrijven
Arcsinx
Arctan differentieren
Banach ruimte
Banachruimte
Basis en dimensie
BEP/ Winst in relatie met omzet
Bepaal de asymptoten, nulpunt en de hoogte
Bepaal dmv differentiatie de min kosten en optimale bestelhoeveelheid q
Bepalen van de diameter van een planeet
Bereken de exacte waarde
Bereken de kans op `meer dan`
Bereken de limiet
Bereken de limiet (vorm van standaard limiet)
Bereken de limiet met cos in teller
Berekenen
Berekenen van een vijfhoek met vijf gelijke zijden
Berekenen van sin≤(x) met partiele integratie
Bewijs
Bewijs dat 2 afstanden gelijk zijn
Bewijs meetkundige plaats
Bewijs voor basis
Bewijzen dat het plastische getal 1,324718 is
Bewijzen en oplossen van
Boeken VWO 6
Bovengrens
Breuken uitwerken
Breuken uitwerken en vereenvoudigen
Breuksplitsen
Breuksplitsing mbv limieten
Bron bepalen
Cirkelboog en vierkant
Cirkels overdekken met meerder kleinere cirkels
Cirkelvergelijking of niet
Compacte en positieve operatoren
Complexe getal in andere vorm
Complexe getallen
Convergent of divergent en bepaal de limiet
Convergentie-interval
Coordinaten van een gelijkbenige driehoek
Correlatie tussen 2 parameters
Cosinus kwadraat
Cosinusregel of sinusregel
De definitie van meetbaarheid
De kans op een specifieke combinatie bij het trekken van 10 paar kaarten
De limiet van een Rij a bepalen
De maat van een verzameling
De maximale productie bepalen
De nieuwe standaarddeviatie na toevoeging nieuw getal
Dekpunt
Delen met wortels
Deling complex
Derdegraads vergelijking
Derdemachts wortel
Derive, mersennepriemgetallen
Differentiaalvergelijking
Differentiatievergelijking oplossen tot een e macht
DifferentiŽren met de kettingregel
Differentieren met de quotientregel
Differentieren van 3 argumenten
Direkte som
Disjuncte cykels
Domein van een functie met een logaritme
Domein van logaritmen
Drie ballen en drie kisten
Driehoek van Pascal
Dubbele integraal mbv substitutie
DV 1e orde 1e graad
DV van eerste orde en eerste graad
Een gevolg van de theorie van Hahn-Banach
Een kwalitatief onderzoek
Een SI stelsel voor wiskunde?
Een verzameling punten z tekenen en beschrijven en beredeneren dat de gevraagde
Eigenvector
Eigenwaarde en eigenvector
Eisenstein
Elementair rekenen
Ellips en parabool snijden elkaar loodrecht
Elliptische kromme discrete logaritme probleem
E-macht
Equivalentierelaties
Evenredige rente berekenen
Exacte waarden bij sin(x) en cos(x)
Extreempunten van rationale functie
Formule in vermenigvuldiging schrijven
Formule inhoud bol afleiden
Formule tekenen
Formules herschikken
Fourier benadering van meetwaarden
Fourierreeks
Functie afhankelijk van afgeleide waarom een e macht
Functie maken van een tabel
Functievoorschrift opstellen parabool
Functievoorschrift van een tweedegraads functie bepalen
Galilei en zijn betekenis voor de wiskunde
Gebroken vergelijking
Gebroken vergelijkingen
Genormeerde ruimte
Geode op Bucky Ball
Goniometrie
Goniometrische formules
Goniometrische substituties
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Grootste driehoek onder een functie
Hele lange vergelijking
Herleiden van uitdrukkingen
Herschrijven van formule
Het getal pi en oneindigheid (de `liggende 8`)
Het probleem van Malfatti
Het vaststellen van variabele P in berekening steekproefgrootte
Hilbertruimte
Hoe bereken ik het aantal mogelijke ritmische patronen in een vierkwartsmaat?
Hoe groot moet een steekproef zijn bij kleine aantallen?
Hoe is de relatie tussen inhoud en lengte van het materiaal?
Hoe je maximale snelheid van water per seconde door een pijp uitrekend
Hoe kun je dit breuksplitsen?
Hoe moet ik deze DV verder afmaken?
Hoe moet je breuksplitsen als van de noemer twee van de vier wortels nul zijn
Hoe pak je met deze methode 0,166666 aan?
Hoe pas ik de stelling van Euler toe?
Hoek
Hoek bekend, maar waar ligt eindpunt lijn?
Hoek bepaling ruimtelijke vlakken
Hoek tussen 2 lijnen
Hoeken bepalen van ongelijkzijdige piramide met rechthoek als basis
Hyperbool dalend of stijgend
Hypergeometrische kansverdeling
Impliciete functies
Ingewikkelde vergelijking oplossen
Integraal
Integralen
Integreren (subsitutie of partieel?)
Integreren met een grenswaarden
Integreren van sin(x≤)
Intergraalvergelijking omzetten naar differentiaalvergelijking
Inverse berekenen
Inverse Laplace
Inverse, inproductruimte en spiegeling
Is er een formule waarmee je getallen omrekent in uren?
Iteratie
Jaarlijkse premie berekenen
Jacobsstaf
Kans, vulmachines en kwaliteitsnormen
Kansrekenen kwaliteitscontrole van een productieproces
Kansrekening bridgeclub
Knikkers zonder terugleggen
Kosten berekenen
Kwadraatafsplitsen
Laplace getransformeerde van cosinus
Laplace transformatie
Laplace Transformatie
Lijn door een punt, loodrecht een andere lijn
Limieten met sinus
Lineaire afbeelding
Lineaire deelruimte
Lineaire ruimte
Line-out bij rugby
Logaritme
Logaritme en wortel
Logaritme exact oplossen
Logaritmische vergelijking
Logica
Logica
Logica
Los op: cosinus
Machtsverheffen
Machtsverheffen
Mann Whitney
Maple berekenen
Massa-veersysteem
Matrices rotatie
Matrices vermenigvuldigen met `labels`
Maximale jaarwinst
Maximale waarde van exponentiele functie
Meerdere antwoorden in spss
Meervoudige polen
Meetbare deelverzamelingen
Meetbare functie
Meetkundigerij
Meetniveau`s
Middelloodvlak
Momentvergelijking
Negatief exponentiŽle verdeling
Neg-exponentieel en steekproef
Niet continu in x=1
Normale verdeling toetsen met chi-kwadraat toets
Ogenschijnlijk makkelijke integraal
Omdraaien machtsverheffing
Onderzoek of de rij divergent of convergent is
Oneigenlijke machten
Oneindig voortlopende meetkundige rij
Operator
Oplossen
Oplossen goniometrische vergelijkingen
Oplossen logaritmisch vergelijking
Oplossen sommen
Oplossen van complexe vergelijking
Oplossen van de differentiaalvergelijking van Logistische groei
Oplossen van twee vergelijkingen
Oplossen vergelijking naar x
Oplossen via kwadraatsplitsen
Oplossing van de vergelijking
Oplossing van een stelsel
Oplossingen bepalen van uitdrukkingen als sin(x)=1
Oppervlakte driehoek 1 zijde en 2 hoeken
Oppervlakte driehoek uitdrukken in oppervlakte andere driehoek
Oppervlakte parallellogram
Oppervlakte van een lichaam die wordt gespiegeld om de x-as
Opstijgen van een vliegtuig op lopende band
Optimaliseren
Parametervoorstelling, hoe te schetsen?
particuliere oplossing van een lineaire dv
Partieel integreren
Pi volgens Archimedes ??
Plastisch getal
Poisson of negatief exponentieel
Poker met dobbelstenen
Positie bepalen
Priemkubus
Principe DV voor watervat (tevens Laplace)
Probleem met integreren
Projectieve meetkunde: projectief vs affien karakter
Puntsgewijze en uniforme convergentie
PythagorŽische drietallen
Quotientregel
Raaklijnen loodrecht
Rationale getallen
Re: A herleiden uit een breuk
Re: Absolute waarde
Re: Absolute waarde
Re: Afgeleide goniometrische functies
Re: Afgeleide van een vector
Re: Banach ruimte
Re: Bepalen steekproefgrootte
Re: Bereken de kans op `meer dan`
Re: Berekenen van sin≤(x) met partiele integratie
Re: Bewijs
Re: Bewijs een contradictie
Re: Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
Re: Brandpunt en richtlijn
Re: Breuksplitsen
Re: Cirkelboog en vierkant
Re: Cirkels overdekken met meerder kleinere cirkels
Re: Compacte en positieve operatoren
Re: Convergent of divergent en bepaal de limiet
Re: De Steekproefomvang berekenen als N bekend is
Re: Deling complex
Re: Determinanten (5x5 ) matrix
Re: Differentiatievergelijking oplossen tot een e macht
Re: DifferentiŽren met de kettingregel
Re: Differentieren met meerdere onbekenden
Re: Direkte som
Re: Drie ballen en drie kisten
Re: Dubbele integraal mbv substitutie
Re: Ellips en parabool snijden elkaar loodrecht
Re: Elliptische kromme discrete logaritme probleem
Re: Formule tekenen
Re: Formules herschikken
Re: Functievoorschrift van een tweedegraads functie bepalen
Re: Genormeerde ruimte
Re: Goniometrische formules
Re: Goniometrische formules
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Goniometrische vergelijkingen oplossen
Re: Gooien met twee dobbelstenen
Re: Hamilton-graaf
Re: Hele lange vergelijking
Re: Hilbertruimte
Re: Hoe bereken ik het aantal mogelijke ritmische patronen in een vierkwartsmaa
Re: Hoe is de relatie tussen inhoud en lengte van het materiaal?
Re: Hoek bekend, maar waar ligt eindpunt lijn?
Re: Inhoud berekenen van een vijfzijdige piramide
Re: Integralen
Re: Knikkers zonder terugleggen
Re: Laplace Transformatie
Re: Logaritme
Re: Logica
Re: Machtsverheffen
Re: Massa-veersysteem
Re: Meervoudige polen
Re: Meetbare deelverzamelingen
Re: Onderzoek of de rij divergent of convergent is
Re: Oppervlakte driehoek uitdrukken in oppervlakte andere driehoek
Re: Oppervlakte parallellogram
Re: Opstijgen van een vliegtuig op lopende band
Re: Probleem met integreren
Re: Re: Absolute waarde
Re: Re: Algebra, binaire operaties
Re: Re: Bereken de kans op `meer dan`
Re: Re: DifferentiŽren met de kettingregel
Re: Re: Hoeken bepalen van ongelijkzijdige piramide met rechthoek als basis
Re: Re: Inhoud berekenen van een vijfzijdige piramide
Re: Re: Machtsverheffen
Re: Re: Oppervlakte driehoek uitdrukken in oppervlakte andere driehoek
Re: Re: Oppervlakte driehoek uitdrukken in oppervlakte andere driehoek
Re: Re: Probleem met integreren
Re: Re: Re: Hoeken bepalen van ongelijkzijdige piramide met rechthoek als basis
Re: Re: Re: Inhoud berekenen van een vijfzijdige piramide
Re: Re: Re: Machtsverheffen
Re: Re: Re: Re: Hoeken bepalen van ongelijkzijdige piramide met rechthoek als b
Re: Re: Re: Re: Schrijf de volgende differentiaal in de vorm f`(x)dx
Re: Re: Re: Schrijf de volgende differentiaal in de vorm f`(x)dx
Re: Re: Re: Spiegelvermenigvuldiging
Re: Re: Re: Translatie
Re: Re: Re: Vergelijking met twee onbekende machten
Re: Re: Reeks oplossen
Re: Re: Schrijf de volgende differentiaal in de vorm f`(x)dx
Re: Re: Spiegelvermenigvuldiging
Re: Re: Translatie
Re: Re: Vectorvoorstelling
Re: Re: Vergelijking met machten
Re: Re: Vergelijking met twee onbekende machten
Re: Re: Waarde van coŽfficiŽnten
Re: Re: Zonder haakjes schrijven, vereenvoudigen
Re: Reeks oplossen
Re: Schrijf de volgende differentiaal in de vorm f`(x)dx
Re: Schrijf de volgende differentiaal in de vorm f`(x)dx
Re: Som van een meetkundige rij berekenen
Re: Som van een reeks
Re: Storingslid Aanzet tot oplossing
Re: Substitutiemethode
Re: Toepassing van de Theorie van Hahn-Banach
Re: Toetsresultaten geslaagd/gezakt en vrouw/man
Re: Transformaties van logaritmische functies
Re: Translatie
Re: Twee snijdende cirkels
Re: Vakantie vier personen naar vier verschillende landen
Re: Vectorvoorstelling
Re: Vereenvoudigen complexe getallen
Re: Vergelijking met machten
Re: Vergelijking met twee onbekende machten
Re: Vierdegraadsvergelijking
Re: Waarde van coŽfficiŽnten
Re: Wortels en differentieren
Re: Y=x met y in het kwadraat
Re: zln(z) met z=-1
Re: Zonder haakjes schrijven
Re: Zonder haakjes schrijven, vereenvoudigen
Re: Z-scores
Rechtevenredigheid
Reeks oplossen
Regeltechnisch probleem invoeren in Matlab
Rekenen met complexe getallen
Rekenen met logaritmen
Restricties
Ringen en lichamen
Ringen en lichamen
Risico-inventarisatie
Samengestelde afbeeldingen
Scheiden van variabelen
Scheiden van variabelen
Schrijf de volgende differentiaal in de vorm f`(x)dx
Sigma notatie
Sin/cosinus berekenen in Maple 95
Snijpunten formules
Snijpunten formules
Som van een meetkundige rij berekenen
Som van een reeks
Sommatieteken
Somrij
Spiegelvermenigvuldiging
Staartdeling
Staartdeling polynomen
Standaardvorm
Statistisch probleem
Steekproef bij
Steekproef uit een klantenbestand
Steekproefberekening bij populatie kleiner dan 300
Stepping-stone-methode
Storingslid + Aanzet tot oplossing
Substitutie + breuk
Substitutiemethode
Substitutiemethode
Substitutiemethode
Symmetrisch verschil van twee verzamelingen
Systematische denkfout
Talstelsel
Toepassing van de Theorie van Hahn-Banach
Toetsresultaten geslaagd/gezakt en vrouw/man
Toon aan dat of-inclusief associatief is
Totale opbrenstfunctie(TO) en Totale kosten functie (TK)
Totale vraag uitrekenen van een bepaalde som
Transformaties
Transformaties van logaritmische functies
Translatie
Transportprobleem
Twaalf keer gooien met een dobbelsteen
Twee breuken die vereenvoudigd moeten worden
Twee keer gooien met een dobbelsteen
Twee snijdende cirkels
Twee vazen met knikkers
Tweedegraads functies
Vakantie vier personen naar vier verschillende landen
Variantie
Vectoren: Formule vlakken loodrecht Bij gegeven punt in vlak B en formule vlak A
Vectorvoorstelling
Veeltermdeling
Veranderlijke annuÔteiten
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen complexe getallen
Vergelijking dmv normaalvector
Vergelijking door A die de gegeven lijn loodrecht snijdt
Vergelijking met 2 onbekenden
Vergelijking met machten
Vergelijking met twee onbekende machten
Vergelijking onbekende teller en noemer
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking opstellen van een kegelsnede
Vergelijkingen met 2 onbekende oplossen
Vergelijkingen met modulus oplossen
Vergelijkingen van logaritmes tot macht 2
Vermenigvuldigen van logaritmen
Verplaatsing
Vierdegraadsvergelijking
Vierkantsvergelijking met absolute waarde
Vlakken en hoeken
Volledige inductie
Volume bepalen
Vraag over integreren
Waarde van coŽfficiŽnten
Waarheidstabellen
Werktijd uitrekenen
Willekeurige cirkel verdelen in n ringen van gelijke oppervlakte
Wortelfunctie
Wortels en differentieren
Y=x met y in het kwadraat
zln(z) met z=-1
Zonder breuken schrijven en vereenvoudigen
Zonder haakjes
Zonder oneigenlijke machten schrijven
Z-scores
Z-waarde omzetten naar procenten

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3