De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Een familie van functies
Faculteit, permutatie en combinatie
Minimale afschrijvingskosten
Oppervlakte en inhoud berekenen van een octšeder
! op casio
2 examens, gewoon en herkansing, bijde 40% slagingspercentage
25 munten
2de graadsvergelijking met complexe getallen
2e graads vergelijkingen: hoe zet ik ze tussen haakjes?
2x2 matrix op de rekenmachine
4-kubus
50% grens met waarde 4993%
Aanpak van een som
Aantal bonen per peul
Aantal mogelijke nummerborden
Aantal mogelijkheden berekenen
Aantal mogelijkheden om Lego-Blokje in te kleuren?
Aantal nulpunten
Aantal oplossingen in derdegraads vergelijking
Aantal oplossingen van een vergelijking
Aantrekker en aantrekkingsgebied bewijzen
Aantrekkers
Aantrekkers of dekpunten?
Absolute waarden
Absoluutstrepen
Afdalende skiŽr
Afgeleide
Afgeleide nodig voor keerpunten
Afgeleide van een goniometrische functie
Afgeleide van een logaritmische functie
Afgeleide van ln(x)
Afgeleide vorm van functies bepalen
Afknotten van een regelmatig twaalfvlak
Afleiden formule oppervlakte afgeknotte kegel
Afleiden formule van Cardano
Afleiding opp vierhoek uit opp 2 driehoeken met sinus
Afstanden in een piramide
Algabraisch Toppen van Buigpunten onderscheiden
AlgebraÔsch oplossen van vergelijking
AlgebraÔsche vergelijkingen oplossen
Alle tussenstappen van de abc-formule
Allemaal jongens en meisjes
Altijd en nooit kwadraten
Aminozuren
AnnuÔteit berekenen
Annuiteit hypotheek
Assenstelsel
Asymptotische en logistische groei
Baankromme
Baansnelheid
Baansnelheid
Babylonische wiskunde
Bacterien groei proportioneel aan wortel
Ballen
Basistheorie getallenstelsel
Benadering van punt op oplossingskromme
Benford, Zipf
Benoemen van vlakken
Beperkende voorwaarden
Bereken P en Q
Bereken u1 en u10
Bereken voor welke a fa(x) een positief minimum heeft
Bereken zwaartepunt
Berekenen oppervlakte
Berekenen van geldwaarde bij een gegeven verhouding
Bewijs dat een rij niet uitsluitend uit priemgetallen bestaat
Bewijs in driehoek ABC
Bewijs oplossing logistische groei
Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Bewijs somregel sinus mbv parallellogram
Bewijs tangens
Bewijs van -b/2a
Bewijzen
Bewijzen dat een cirkel de grootste oppervlakte-omtrek verhoudig heeft
Bewijzen stelling van pythagoras
Bewijzen van 2e wet van Kepler
Bewijzen van een kwadraat
Bewijzen van een verschil rij
Bijzonderheid HSA-vierkant
Binaire codes
Binaire getallen aftrekken
Binaire getallen bewijzen
Bingo kansrekenen
Binomiaal kansexperiment
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling op je GR
Binominale verdeling tussen twee waarden
Binominale verdelingen met onbekende waarden
BolcoŲrdinaten
Boogbrug
Brandpunt
Brandpunt
Breuken Delen
Breuken en regelmaat
Breuken met letters
Breuken primitiveren
Breuken?!
Breuksplitsen
Breuksplitsen met een vierdegraads veelterm in de noemer
Buffon
Cartesische vergelijkingen van rechten
Cartesische vergelijkingen van rechten
Casino
Ceva
Chaotische systemen
Cijfernotatie
Cirkel rond (0,0)
Cirkels + snijpunten met een lijn
Cirkels loodrecht
Cirkelsegment
Cocktail
Combinatie en permutatie/ telmodellen
Combinaties en rijtjes letters
Complexe functie en convergentie
Complexe getallen
Complexe getallen
Complexe getallen
Concurrentie van transversalen in een rechthoekige driehoek
Conflictlijn van cirkel 1 en cirkel 2 in cirkel 1
Constructie logaritmische spiraal in gouden rechthoek
Construeren van een driehoek
Controleren of een oplossing voldoet
Convergentie
Convergentie van u(n)=e1-(u(n-1))≤
Convergentiegebied
Coordinaten berekenen in de ruimte
Coordinaten van toppen van derdegraadsfunctie
Cos x = cos -x
Cryptografie, ongecodeerde tekens bij RSA?
Cyclometrische functies
Cyclometrische functies
De afgeleide
De coŲrdinaten van het snijpunt van twee raaklijnen
De grenswaarde van een rij
De gulden snede en zonnebloem
De gulden spiraal
De inverse van een hyperbolische functie
De methode van Strachey
De Mona Lisa en de guldensnede
De standaardafwijking bij de normaal verdeling berekenen met de casio cfx-9850G
De weegschaal
De wijzers van een uurwerk
Deel bewijs formule van binet
Deelbaarheid door 12
Deelbaarheid door 13
Deelbaarheid octale getallen
Deelbaarheid van een octaal getal
Deelbaarheid van hexadecimale getallen
Delen door een breuk
Derdegraads vergelijking
Derdegraads vergelijking
Derdegraads vergelijking
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraads vergeljking
Derdegraadsfuncties
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen: ontbinden in factoren
Differentiaalquotient van kromme
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking oplossen
Differentiaalvergelijking voor de circulatie
Differentiaalvergelijking, Bernoulli
Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen basis
DifferentiŽren
DifferentiŽren en integreren bij goniometrische functies
Differentieren mbv productregel en kettingregel
Differentieren met productregel (en kettingregel)
Differentieren van een e-macht met 2 onbekenden
Differentieren van een wortelfunctie
Differentieren van goniometrische functies
Digitalehandtekening met RSA
Dimensie boom Pythagoras
Dimensie uitrekenen met behulp van een tabel
Directe formule evenwichtswaarde
Dmv kwadraat afsplitsen de ABC formule herleiden
Dodecaeder
Doelfunctie
Domein
Domein en bereik arctan
Downloaden van Cabri-figuren
Draaischijf
Draaistrekking
Draaivermenigvuldiging macro in Cabri
Drie onbekenden
Drie soorten discmans
Driehoek in parabool
Driehoeksgetallen, oblonggetallen en vierkantsgetallen
Druk cos(xt) uit in cos(t)
Dubbelpunten
Dubbelpunten
Dynamische modellen
Een binomiaal kansexperiment met een dobbelsteen
Een cirkel
Een deelbaarheids proef voor 3, 7 , 9 en 11
Een derdegraadsvergelijking met complexe getallen
Een hogeregraadsvergelijking
Een koorde berekenen van een cirkelsector
Een onherleidbare functie in de noemer
Een tuinder wil uitbreiding van zijn bedrijf
Een vergelijking algebraÔsch oplossen
Een vergelijking met twee onbekenden
Eenheidscirkel en tangens
Eenvoudige formules
Ei-kromme
Eindexamen VWO Wiskunde B1 2006 eerste tijdvak
Elementen betekenis in matrices
Elementen van Euclides
Eliminatiemethode van Gauss
Erfenis verdelen
Euclides
Euler
Euler afleiden met taylorreeks
Exact berekenen - Poisson verdeling
Exacte oplossing van Logaritmen
Examensom snap er niks van
Exponenten
Exponentieel model
Exponentiele vergelijking
ExponentiŽle vergelijking oplossen
Extreme waarden
Extreme waarden
F n+1 / fn, 22 getal
Factoren
Familie van functies en scheve asymptoot
Familie van lijnen bedenken die raakt aan een parabool
Fermat factorizatie
Fibonacci eigenschap
Fibonacci of Pythagoras
Fietslamp
Fietslampje
Figuur van cirkel een driehoek en een vierkant
Fileprobleem
Formule herschrijven/ omzetten
Formule omschrijven
Formule opstellen om break even punt mee te berekenen
Formule van de gulden snede en de rij van Fibonacci
Formule van Newton en Leibniz
Formule vereenvoudigen
Formule vinden voor exponentiele groei of afname
Formule voor berekenen van de lengte van een keukenrol
Formulering van Tan 36
Formules als oplossing van een differentiaalvergelijking
Formules met het e-getal differentiŽren
Foutmelding bij plotten grafiek
Fractals en aantrekkers
Functie
Functie in Excel invoeren en verschillende waarden veranderen
Functie in het kwadraat
Functie onderzoek logaritmische vergelijkingen
Functie spiegelen lijn y=x
Functie waterstraal
Functies met een parameter
Functies, asymptoten
Functies, extrema
Functievoorschrift bepalen
Galois Theorie en Regelmatige veelhoeken
Ganzenbord, gooien met meerdere dobbelstenen
Gebieden en functies
Gebroken koeken
Gebruik van differentiaalvergelijkingen bij de weersvoorspellingen
Geef de directe formule
Geen oplossingen vergelijking
Gegevens zijn onbekend
Gelijkvormige driehoeken
Geluidsgolven(Cosinus functie)
Gemengd vraagstuk leeftijdverhouding
Gemiddelde
Geschiedenis archimedische veelvlakken
Geschiedenis van de indexcijfers
Geschiedenis van de kansrekening
Geschiedenis van de PythagoreÔsche tripels
Getal e
Getal e
Getal e en de afgeleide van e
Getal in de teller
Getallen maken met voorwaarden
Getallen maken van 5 cijfers
Getalstelsels
Getijbeweging
Getijbeweging
Goniometrie
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Goniometrische vraag
Goniometrische vraag
Gooien met 3 dobbelstenen
Gooien met munten en dobbelstenen
Gooien met twee dobbelstenen
GR geeft error
Grafische verwerking
Grenswaarde bepalen
Groeiseizoen
Groeivergelijking
Grondtal e
Gulden Snede en de vierkantsvergelijking
Gulden snede passer maken
Haakjes met macht
Hellingen maximaal minimaal dalend
Help! logistische groei
Herleiden
Herleiden machten
Het plaatsen van fietsen in een fietsenrek
Het berekenen van afmetingen die horizontaal (pqrs) ergens midden van piramide
Het spel NIM
Het spel NIM - binaire getallen
Het vinden van de snijpunt tussen 2 formules (parameter) voor welke waarde p d
Het Voorraadmodel
Het woord parabool
Histogram op de GR
Hoe bereken ik dit?
Hoe bereken je de onbekende standaarddeviatie?
Hoe bereken je de oppervlakte van een kippeŽi?
Hoe bereken je de snijpunten?
Hoe bereken je het grondvlak van een gelijkzijdige driehoek?
Hoe bereken je hoeveel mogenlijke volgorden er zijn?
Hoe construeer je de lange as in een ellips
Hoe differentieer ik e3x∑ln (3x)?
Hoe een functie met 2 variabelen vinden bij een tabel
Hoe gebruik je logaritmen op je grafische rekenmachine?
Hoe kan het dat het Sierpinski driehoek op twee verschillende manieren te maken
Hoe kan ik een fractal tekenen in excel
Hoe kan ik een fractal tekenen in Excel?
Hoe kan ik iets bewijzen als er meerdere onbekenden zijn?
Hoe kan je een functie met twee variabelen differentiŽren?
Hoe kom je aan de rest?
Hoe lang duurt het om gewenst suikergehalte te halen?
Hoe moet je de oppervlakte van een parallellogram berekenen?
Hoe moet je nou een tovervierkant invullen?
Hoe primitiveer je pi?
Hoek en afstand van vlak en lijn
Hoekdeellijn construeren
Hoeken berekenen
Hoeken berekenen op balk
Hoeveel diagonalen zitten er in een achthoek?
Hoeveel mogelijkheden zijn er met de code?
Hoeveel nullen?
Hoeveel soorten tovervierkanten zijn er?
Hoeveel wedstrijden worden gespeeld?
Hoeveel woorden maken uit x aantal letters?
Hoever is de horizon
Hogeremachtswortels in standaardvorm
Hoofdstelling van de rekenkunde
Horizontale asymptoot
Hyperkubussen
Hypothese toetsen
Hypothese toetsen
Ik heb een vraag over differentieren
Ik zoek een goeie hoofdvraag voor mijn onderwerp GPS en Wiskunde
Informatie over getalnotatie van de romeinen
Ingeschreven cirkel
Inhoud kegel (zonder de hoogte)
Inhoud kegel als functie van de straal
Inhoud van een halve cirkel
Inhoud van een kegel
Inhoud van een voorwerp berekenen met theorie van omwentelingslichaam
Inhoudsberekening aan integraal
Integraal van een functie
Integratie functie met quotient
Integreren
Integreren
Integreren met grafische rekenmachine
Integreren van een e-macht
Integreren zonder partiele integratie of substitutie
Interest
Inverteren van functies
Invloed hoeveelheid gekochte loten in lotterij
Isohoeklijn
Isolijnen
iz≤=0,5
Kaartspel
Kannibalisme
Kans berekenen
Kans van meer dan 90%
Kansen met kaartcombinaties
Kansen op een tweeproduct
Kansrekenen
Kansrekenen poker met terugleggen
Kansverdeling-normale verdeling
Kegel
Kies interval lissajousfiguur zodat het figuur 1x doorlopen wordt
Klopt deze omschrijving wel?
Koningsberger bruggen probleem
Koordenvierhoek
Koordenvierhoek gelijke hoeken
Kortste weg
Kortste wegen
Krachten op een punt
Krasloten
Kubus
Kwadraten gelijkstellen
Kwadratische formules opstellen
Kwadratische rij
Kwadratische standaarddeviatie (vervolg)
Kwadratische, rekenkundige en meetkundige rijen
Kwartielen bepalen
Lamp
Laten zien dat een reeks waardes boven een bepaalde waarde blijft
Leeftijd rekenspelletje
Lengte boog in raaklijn cirkels met eenzelfde middelpunt
Lengte kamerplant
Lengte van de grafiek
Lesliematrix
Lichtabsorptie en lichtdoorlating
Limiet
Lineair programmeren en isolijnen
Lineaire algebra vraag
Lineaire functies, parabolen en hyperbolen
Lineaire ongelijkheden - dieet
Lissajous
Lissajous
Lissajousfiguren
Logaritme
Logaritmen en complexe getallen
Logaritmen gelijkgesteld
Logaritmen herleiden
Logaritmen in muziek
Logaritmen met grondtal e of 10
Logaritmische schaal
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking met verschillende grondgetallen
Logische doordenkertjes
Losse termen
Loten
Loterijen
Loxodroom
LU decompositie
Machtfuncties
Massieve kubus maken van bakstenen
Matrices
Matrix
Maximale waarde
Maximum van een formule met veel machten
Meetkunde
Meetkunde- snijpunten met x-as en y-as
Meetkundige rij
Memory
Mersenne
Met differentieren een formule opstellen
Methode van Al-Khwarizmi
Methode van euler op de TI-83
Minimale oppervlakte van een bloempot
Minimum van functie met 2 variabelen
Modulo (inverse)
Moeilijke verhaalsom
Multple choice
Munten
Natuurkunde ! Takels
Natuurlijk getal n
Natuurlijke logaritmen
N-de graads vergelijkingen (taylorreeks)
Negatieve binaire getallen
Negatieve waarden
Negenproef
Negenproef
Negentalligstelsel
Noemer: derdegraadsfunctie
Nomogram
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling vulmachines
Normale-binomiale verdeling
Nulpunten
Nulpunten
Nulpunten
Oblonggetallen
Oefentoets statistiek vwo5
Of deze functie te splitsen is
Omgekeerde machtswortel op de grafische rekenmachine
Omhullenden
Omwentelingslichamen
Onafhankelijk-afhankelijk
Onder- en bovensom
Onderzoek voor de sinus, consinus en tangens functie
Onderzoeken van een parametervoorstelling
Oneindig veel priemgetallen
Ongelijkheden
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren met twee onbekenden
Ontdekker van de binomiale verdeling
Ontstaan uit standaardgrafiek
Op hoeveel manieren kunnen 5 mensen elkaar een hand geven???
Op nul herleiden
Oplossen sin2t
Oplossen van exponentiŽle afgeleiden
Oplossen van integraal
Oplossing derdegraads functie met parameter
Oplossing vierkantsvergelijking
Oplossingskromme plotten
Oppervlakte 2:1
Oppervlakte afgeknotte kegel
Oppervlakte bepalen met onbekende
Oppervlakte en afgeleide
Oppervlakte overlap tussen drie cirkels
Oppervlakte regelmatige vijfhoek
Oppervlakte van het ingeschreven duale lichaam
Oppervlakte van V
Oppervlakte verhouding 2:1
Oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Opstellen van formules en berekenen van seriegrootte
Origami: Een regelmatige vijfhoek vouwen
P(A|B) vraagje
Parameter in functievoorschrift: extrema, buigpunten
Parametervoorstelling
Parametervoorstelling
Parametervoorstelling van een vlak
Parametervoorstellingen
Parametervoorstellingen: attractie
Partieel integreren
Passer en liniaal constructies
Percentage
Perfecte getallen
Perfecte getallen en het nut ervan
Perforatie en asymptoten
Periode en keerpunten van kromme met parametervoorstelling
Periodiciteit
Periodieke breuken
Permutaties, combinaties en telmodel
Pincodes
Planning van ritten
Poisson van binomiaal
Poissonformule
Poissonverdeling
Poissonverdeling
Poolvergelijkingen
Poolvergelijkingen
Poolvergelijkingen opstellen
Poolvergelijkingen snijpunten
Poolvergelijkingen snijpunten
Poolvoorstelling
Positieve getallen
Priemgetallen
Primitieve van tan(x)
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren van de wortel van een functie
Primitiveren van een breuk functie
Primitiveren van een functie met een e-macht
Probleem met meerdere formules
Procentuele toename
Procentuele verschillen berekenen
Productregel bij primitiveren
Productregel en somregel?
Proefwerkvraag
Profielwerkstuk over het getal pi
Programma afgeleide
Projectiemethoden
Pythagoras
PythagoreÔsche driehoek
Raaklijn
Raakpunt bereken
Raakpunten
Rangnummerformule
Re: 1ste 2de en 3de graads functies
Re: 2 functies
Re: Aantal mogelijke nummerborden
Re: Aantal oplossingen van een vergelijking
Re: Aantrekker en aantrekkingsgebied bewijzen
Re: Afgeleide nodig voor keerpunten
Re: Afleiden formule oppervlakte afgeknotte kegel
Re: Afleiding opp vierhoek uit opp 2 driehoeken met sinus
Re: Afstanden in een piramide
Re: Allemaal jongens en meisjes
Re: AnnuÔteit berekenen
Re: Ballen TMT
Re: Benadering van de inhoud van een kegel met uitputting
Re: Benadering van punt op oplossingskromme
Re: Bereken hoeveel tekens gemaakt kunnen worden met het morse-alfabet
Re: Berekenen van geldwaarde bij een gegeven verhouding
Re: Bewijs oplossing logistische groei
Re: Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Re: Bewijzen stelling van pythagoras
Re: Bewijzen van 2e wet van Kepler
Re: Binomiale verdeling
Re: Binomiale verdeling op je GR
Re: Binominale verdelingen met onbekende waarden
Re: Breuken primitiveren
Re: Breuken?!
Re: Cirkels snijpunten met een lijn
Re: Cirkels loodrecht
Re: Complexe getallen
Re: Complexe getallen
Re: Controleren of een oplossing voldoet
Re: Convergentie van u(n)=e1-(u(n-1))≤
Re: Coordinaten berekenen in de ruimte
Re: Cyclometrische functies
Re: De coŲrdinaten van het snijpunt van twee raaklijnen
Re: De grenswaarde van een rij
Re: De wortel in het dagelijks leven
Re: Differentiaalvergelijking, Bernoulli
Re: Differentieren met productregel (en kettingregel)
Re: Differentieren van een e-macht met 2 onbekenden
Re: Dimensie boom Pythagoras
Re: Dimensie uitrekenen met behulp van een tabel
Re: Dodecaeder
Re: Driehoek in parabool
Re: Druk cos(xt) uit in cos(t)
Re: Een hogeregraadsvergelijking
Re: Een onherleidbare functie in de noemer
Re: Een raaklijn, een punt en dan de vergelijking van een cirkel
Re: Elementen betekenis in matrices
Re: Exact berekenen - Poisson verdeling
Re: Exponenten
Re: Exponentieel model
Re: Factorstelling
Re: Familie van functies en scheve asymptoot
Re: Familie van functies en scheve asymptoot
Re: Familie van lijnen bedenken die raakt aan een parabool
Re: Fibonacci rijen
Re: Fibonacci rijen
Re: Fileprobleem
Re: Formule van Cardano
Re: Formule van de gulden snede en de rij van Fibonacci
Re: Functie in het kwadraat
Re: Functies, asymptoten
Re: Galois Theorie en Regelmatige veelhoeken
Re: Gelijkvormige driehoeken
Re: Getallen maken van 5 cijfers
Re: Getalstelsels
Re: GR geeft error
Re: Grafische verwerking
Re: Haakjes met macht
Re: Het bewijs van een formule uit de fibonacci-rij
Re: Het bewijs van een formule uit de fibonacci-rij
Re: Het vinden van de snijpunt tussen 2 formules (parameter) voor welke waarde
Re: Het yale tablet 7289 en de Plimpton322
Re: Hoe kan het dat het Sierpinski driehoek op twee verschillende manieren te m
Re: Hoe kan ik iets bewijzen als er meerdere onbekenden zijn?
Re: Hoek en afstand van vlak en lijn
Re: Hoeveel nullen?
Re: Hyperkubussen
Re: Ingeschreven cirkel
Re: Ingeschreven cirkel in een driehoek
Re: Inhoud kegel als functie van de straal
Re: Inhoud van een kegel
Re: Integreren
Re: Integreren van een e-macht
Re: Integreren zonder partiele integratie of substitutie
Re: Interest
Re: Inverteren van functies
Re: Isolijnen
Re: iz≤=0,5
Re: Kans berekenen
Re: Kans dat een beugel van een fietsslot de spaken van een fietswiel raakt
Re: Kans met kaarten
Re: Kegel
Re: Kegelsneden
Re: Koordenvierhoek
Re: Krasloten
Re: Kwadraten gelijkstellen
Re: Lamp
Re: Lengte kamerplant
Re: Lichtabsorptie en lichtdoorlating
Re: Logaritme
Re: Logaritmische vergelijking met verschillende grondgetallen
Re: Loten
Re: Loxodroom
Re: Massieve kubus maken van bakstenen
Re: Mathematische slinger
Re: Mathematische slinger
Re: Meetkundige constructies
Re: Minimale oppervlakte
Re: Minimum van functie met 2 variabelen
Re: Multple choice
Re: Noemer: derdegraadsfunctie
Re: Normale verdeling
Re: Normale verdeling vulmachines
Re: Omwentelingslichamen
Re: Onderzoeken van een parametervoorstelling
Re: Oneindig veel priemgetallen
Re: Ongelijkheden
Re: Online controleren differentieren en primitiveren
Re: Online controleren differentieren en primitiveren
Re: Online controleren primitiveren
Re: Ontdekker van de binomiale verdeling
Re: Oplossen van exponentiŽle afgeleiden
Re: Oplossen van integraal
Re: Oplossen van sinus(5x)=0
Re: Oplossing derdegraads functie met parameter
Re: Oplossingskromme plotten
Re: Oppervlakte regelmatige n-hoek
Re: Perfecte getallen
Re: Perforatie en asymptoten
Re: Poolvergelijkingen
Re: Poolvergelijkingen opstellen
Re: Poolvergelijkingen snijpunten
Re: Primitieve van tan(x)
Re: Primitiveren van de wortel van een functie
Re: Re: 2 functies
Re: Re: Aantal mogelijke nummerborden
Re: Re: Afleiding opp vierhoek uit opp 2 driehoeken met sinus
Re: Re: Ballen TMT
Re: Re: Bereken hoeveel tekens gemaakt kunnen worden met het morse-alfabet
Re: Re: Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Re: Re: Binomiale verdeling
Re: Re: Cyclometrische functies
Re: Re: Doorsnedes construeren
Re: Re: Druk cos(xt) uit in cos(t)
Re: Re: Een hogeregraadsvergelijking
Re: Re: Exponenten
Re: Re: Exponentieel model
Re: Re: ExponentiŽle verbanden
Re: Re: F1≤ F2≤ F3≤ Fn≤=?
Re: Re: Factorstelling
Re: Re: Fibonacci rijen
Re: Re: Formule van de gulden snede en de rij van Fibonacci
Re: Re: Getalstelsels
Re: Re: Gulden Snede en de vierkantsvergelijking
Re: Re: Hoe kan het dat het Sierpinski driehoek op twee verschillende manieren
Re: Re: Hoek en afstand van vlak en lijn
Re: Re: Inhoud kegel als functie van de straal
Re: Re: Isolijnen
Re: Re: Koordenvierhoek
Re: Re: Logaritmische vergelijking met verschillende grondgetallen
Re: Re: Loxodroom
Re: Re: Meetkundige constructies
Re: Re: Minimale oppervlakte
Re: Re: Minimum van functie met 2 variabelen
Re: Re: Noemer: derdegraadsfunctie
Re: Re: Omwentelingslichamen
Re: Re: Oneindig veel priemgetallen
Re: Re: Perfecte getallen
Re: Re: Poolvergelijkingen opstellen
Re: Re: Product is veelvoud van 24
Re: Re: Re: Afleiding opp vierhoek uit opp 2 driehoeken met sinus
Re: Re: Re: Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Re: Re: Re: Cyclometrische functies
Re: Re: Re: Exponenten
Re: Re: Re: Inhoud kegel als functie van de straal
Re: Re: Re: Loxodroom
Re: Re: Re: Re: Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Re: Re: Re: Re: Exponenten
Re: Re: Re: Re: Vervolg: weer 2 functies
Re: Re: Re: Vervolg: weer 2 functies
Re: Re: Re: Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
Re: Re: Rij met betrekking tot lijn en parabool
Re: Re: Steekproef (tweezijdige toets)
Re: Re: Telproblemen
Re: Re: Toenametabel
Re: Re: Veelhoeken en de formule van Pick
Re: Re: Vervolg: weer 2 functies
Re: Re: Vraag over wortels
Re: Re: Wat is een parametervergelijking?
Re: Re: Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
Re: Recursievergelijking rekenmachine
Re: Rekenen met procenten
Re: Rest van een deling
Re: RichtingscoeŽficiŽnt bepalen en snijpunt van de y-as bereken?
Re: Riemann som
Re: Rij met betrekking tot lijn en parabool
Re: Rijen
Re: Schaakprobleem
Re: Schatten
Re: Serienummers van bankbiljetten
Re: Sinusregel en halve hoeken
Re: Snijpunten van cirkel met lijn
Re: Snijpunten van twee sinusfuncties
Re: Sportcommisie
Re: Stadion kaartjes
Re: Standaardlimieten
Re: Stapelgetallen
Re: Stel een formule op van een parabool
Re: Stelling Abel Ruffini
Re: Tekenschema
Re: Telproblemen
Re: Toenametabel
Re: Uiterste waarden berekenen
Re: Veelhoeksgetallen
Re: Veeltermfunctie en parameter
Re: Verband rangschikking met herhaling en herhalingscombinatie
Re: Verbindingen, routes
Re: Verdubbelingsfuncties
Re: Vereenvoudigen
Re: Vergelijking met wortel algebraÔsch oplossen
Re: Vergelijking oplossen met Casio
Re: Verkeer en files
Re: Verschillende soorten asymptoten
Re: Vervolg: weer 2 functies
Re: Vierdegraads vergelijkingen oplossen
Re: Vraag over wortels
Re: Vulgewicht uitrekenen
Re: Wat is een oppervlaktediagram?
Re: Wat is een parametervergelijking
Re: Wortelvergelijkingen kwadrateren
Re: Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
Re: Zwaartepunt figuur
Recurrente betrekkingen
Recursieve betrekking naar formule
Recursievergelijking rekenmachine
Reden theorie
Reeks
Reeksontwikkeling
Regelmatige vijfhoek
Regelmatige vijfhoek in eenheidscirkel
Regressielijn
Rekenen met procenten
Rekenregel wortel/machten
Rekenregels voor logaritmes niet op vwo wiskunde A examen 2007
Repeterende vergelijkingen
Rest van een deling
RichtingscoŽeficiŽnt bepalen en snijpunt van de y-as bereken?
Richtingscoefficient
Riemann som
Rij met betrekking tot lijn en parabool
Rij van Fibonacci vergeleken met de verschilrij
Rijen
Rotatiematrix
RSA systeem
Schaakbord: aantal vierkanten
Schatten
Schuine asymptoot
Serienummers van bankbiljetten
Simpele goniometrische vergelijking
Sin en cos afleiden
Sinusregel en halve hoeken
Sinusvergelijkingen oplossen?
Slingertijd
Snelheid berekenen mbv differentieren
Snelheid in een punt
Snijpunt berekenen parametervoorstelling
Snijpunt van sinusoiden vinden
Snijpunten van cirkel met lijn
Snijpunten van cirkel met lijn
Snijpunten van twee sinusfuncties
Som en product bekend
Som van twee machten van zes
Sommaties
Sommen met derdegraadsvergelijkingen
Somrij van een recursieve formule
Spaarpot
Spiegelbeeld
Spiegelen van een Lissajousfiguur
Spiegelen van een poolvergelijking
Sportcommisie
Staatsloterij
Stadion kaartjes
Standaardafwijking onbekend
Standaarddeviatie bereken met een Casio rekenmachine
Standaardlimieten
Stapelgetallen
Stapelgetallen
Stapelgetallen
Stapelgetallen
Stapelgetallen
Stapelgetallen
Stapgrootte
Stel een formule op van een parabool
Stelling Abel Ruffini
Stelling van Ceva
Stelling van Pythagoras
Stelling van Pythagoras
Stijgende/dalende grafiek zonder GR
Straal berekenen
Straal Boog berekenen
Streepjescode
Substitueren in stelsels
Substitutie
Symmetrie
Tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening
Taille
Tangens
Tankstation KROPS
Tankstation KROPS 2
Tartaglia
Taylor reeks
Taylor reeks om Pi te benaderen
Taylorreeks
Taylorreeks
Taylorreeks van wortel x
Tekenschema
Telproblemen
Telproblemen
Telproblemen
Telproblemen
Telproblemen
Telproblemen
Telproblemen
Tenniswedstrijd
Termen afronden
Terugzoeken bij formules
Theorie van Euler
Tijd- en webgrafieken
Toename lengte plant volgens exponentiŽle groei
Toenametabel
Toepassing lineaire vergelijkingen
Tovervierkanten en sudoku
Tovervierkanten n≤
Transportproblemen [opdracht]
Trisectie
Turkse nummerborden hoe zit dat?
Twee cirkels met een snijpunt
Twee functies
Tweedegraads vergelijking Babylonie en Egypte
Tweedemachtsvergelijkingen
Uiterste waarden berekenen
Uitgebreide exponent
Uitkomst integraal
Uitleg grafiek van Minard en Florence Nightingale
Uitslag van tetraeder
Uitwerken zonder haakjes
Uitwerkingen van verschillende integralen
Vader en zoon
Van gulden snede tot spiraal
Variabelen
Variabelen verwisselen in formules
Variatierekening
Vectoren
Vectoren
Veelhoeksgetallen
Veeltermfunctie en parameter
Verband rangschikking met herhaling en herhalingscombinatie
Verbindingen, routes
Verdeling over 2 cirkels
Verdubbelingsfuncties
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen breuk
Vergelijking met e macht
Vergelijking met gebroken functie en
Vergelijking met wortel algebraÔsch oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen met Casio
Vergelijkingen
Vergelijkingen (boter)
Vergelijkingen (tabak)
Vergelijkingen (vroegere leeftijd vader en zoon )
Vergelijkingen ln
Vergelijkingen oplossen
Vermenigvuldigen en delen van machten
Vermenigvuldigen van matrices
Verschil engels en nederlands leesbaarheidsformule
Verschillende soorten spiralen gebaseerd op de gulden snede
Verschillende soorten wiskunde
Verschillende tellers ed
Verticale raaklijn parameterkromme
Vervolg: weer 2 functies
Verwachtingswaarde en Variantie berekenen
Verwachtingswaarde van een poissonverdeelde stochast
Vierhoek wordt driehoek met dezelfde oppervlakte
Vierhoeksgetallen in de driehoek van Pascal
Vierkleurenprobleem
Vijfentwintig leerlingen verdeeld over twee busjes
Vlakke meetkunde
Vliegen
Voorwaarden weergeven en Toegelaten gebied tekenen
Vraag over een som die gemaakt moet worden mbv de substitutiemethode
Vraag over wortels
Vraagje over hyperbolen en parabolen
Vraagje over hyperbool
Vraagje over parabolen
Vruchtbaarheidsindex
Vuistregels normale verdeling
Vulgewicht uitrekenen
Waardes uitdrukken
Waarom combinatie en geen permutatie?
Waarom is sin(2pi/3) equivalent met sin(pi/3)?
Waarom zijn de driehoeksgetallen op die plek weergegeven in de driehoek van pas
Waarschijnlijkheidspapier
Wat betekent modulus?
Wat betekent n≤
Wat hebben platonische lichamen met convexe veelvlakken te maken
Wat houdt s≤ in?
Wat houdt toeval in bij normaal verdeelde toevals variabele?
Wat is de kans dat je verlies maakt?
Wat is een oppervlaktediagram?
Wat is het nut van de stelling van Pythagoras?
Wat is het verschil tussen 2lnx en lnx≤?
Wat komt er na de machten? (som, product, macht ,...)
Wat kun je oplossen met de formule van Cardano?
Wat zijn binaire codes en waarvoor worden ze gebruikt?
Wedstrijdschema
Weer een vaas
Welke betekenis gaf Pythagoras aan de getallen 1 t/m 20
Welke toetsen moet je gebruiken met je GR?
Wentelen om de y-as
Werking van spellingcheckers
Werkstuk over logaritmen
Wortel 2 + wortel 3 irrationaal?
Wortelfunctie anders schrijven
Wortels in de noemer wegwerken
Wortels oplossen
Wortels van breuken
Wortelvergelijking
Wortelvergelijkingen
Wortelvergelijkingen kwadrateren
Wortelvergelijkingen oplossen
Yahtzee Wat kan je allemaal berekenen?
Y-top formule
Y-waarde invullen op de GR
Z-12
Zwaartepunt figuur
Zwaartepunt karton

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3