De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2002

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Auto`s in Europa
Babylonische wiskunde
Bewijs snijpunt hoogtelijnen van een driehoek
Bewijs voor de abc-formule?
Bewijs voor pi is irrationaal
Bij de standaarddeviatie delen door n-1?
Braille: kans op herkenning bij beschadiging
Brandpunt en richtlijn van een parabool
Breuken en periodiciteit
Chevalier De Mťre
De afgeleide van ln(x)
De coŲrdinaten van de top berekenen
De geschiedenis van de stelling van Pythagoras
De kettingregel
De laatste stelling van Fermat
Deelbaarheid door 1 t/m 15
Delen van complexe getallen
Dualiteit platonische lichamen
Escher en de wiskunde
Formule opstellen lineair verband
Formule van Euler
Formules voor de oppervlakte van lichamen
Geschiedenis van grafieken tekenen
Geschiedenis van het zestigtallig stelsel
Grafieken tekenen
Gulden driehoeken in een vijfhoek
Het chromatisch getal van een graaf
Het drie deuren probleem
Hoe bereken ik de annuiteiten?
Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
Hoe is ons getallenstelsel ontstaan?
Hoe maken ze van een functie een fractal?
Hoe reken je kansen met complementregel?
Hoe vind je de formule van de raaklijn?
Is er ook zo`n site voor natuurkunde en scheikunde?
Logaritmische schaalverdeling
Logaritmische schalen en rechte lijnen
Minimale oppervlakte bij gegeven inhoud
Namen voor grote getallen
Numeriek oplossen van vergelijkingen
Onmogelijke figuren indelen op kenmerken
Overzicht van getallenverzamelingen
Perfecte of volmaakte getallen
PythagoreÔsche Tripels
PythagoreÔsche tripels
Reeksen voor de benadering van pi
Rekenen met complexe getallen
Rekenregels machten en logaritmen
Rijen, rente en annuÔteiten
Soorten groei
Verschillende soorten symmetrie, veelhoeken en Escher
Waarom is het niet overal op dezelfde tijd eb en vloed?
Wat betekent orde van zijde en orde van hoekpunt?
Wat is algebra?
Wat is algebra?
Wat is de natuurlijke logaritme?
Wat is een complex getal?
Wat is een gebroken dimensie?
Wat is een platonisch lichaam?
Wat is een vector?
Wat is een vlakke graaf?
Wat is een zestallig stelsel?
Wat is het nut van een bewijs?
Wat is het nut van logaritmen?
Wat is het verband tussen pincodes en RSA-systemen?
Wat zijn fractals?
Wie was Fibonacci?
Wortel 3 is irrationaal
2p=nooit 3q
2x=3
2e graads functie
2-tallig stelsel
500 babies (2)
Aantal priemfactoren
Abc-formule op m`n TI-83 plus zetten
Absoluut strepen
AEX- index
Afgeleide functies - een som
Afgeleide met logaritme
Afgeleide met logaritmen
Afgeleide van Log(x)
Afgeleide van logaritmische functie
Afgeleide van logaritmische functies
Afgeleide van x2∑ln x
Afstand berekenen tussen twee vuurtorens
Afstand tussen 2 punten in een xyz-stelsel
Afstand van twee punten op een bol
Algemene formule brandpunt en richtlijn
Algemene formule brandpunt en richtlijn (2)
Alle kansen in de lotto...
Andere productie
Anders schrijven?
Archimedes en archimedische veelvlakken
Archimedische veelvlakken
Arithmagons
Arithmagons
Asymptoot
Auto's per jaar
Axioma s
Axioma's
Baansnelheid
Babyloniers, de ABCformule en de stelling van Pythagoras
Babylonische symbool voor nul
Babylonische wiskunde
Babylonische wiskunde
BacterieŽn
Ballen in een vaas
Bankrekeningnummers en pincodes
Beginwaarde van een logistische groei
Benaderen van pi
Benadering van pi
Benaderingen voor het getal pi
Bepalen van richtingsgetallen en richtingscoŽfficiŽnt
Bepalen van secans en cosecans
Beperkingen formule van Cardano
Betekenis van enkele termen
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei
Bewijs dat een raaklijn een punt in de y-as snijdt
Bewijs de sinusregel
Bewijs goniometrie
Bewijs inhoudsformule van piramide
Bewijs logaritmen
Bewijs met volledige inductie
Bewijs voor de stelling van Wolf
Bewijzen en vermoedens
Binaire codes
Binaire codes
Binaire getallen achter de komma
Binaire getallen aftrekken
Binaire getallen delen
BinomiaalcoŽfficiŽnten in Word
Binomiaalformule en de driehoek van Pascal
Binominaal kansexperiment
Binomium van Newton
Binomium van Newton beschrijven in een driehoek van Pascal
Biografie Mandelbrot
Bisectrices
Bol met stippen
Bol met stippen
Booglengte en kromme
Boom van Pythagoras
Braille 3 van de 6
Brailleschrift met 8 stippen
Breuken en periodiciteit
Breuken en periodiciteit
Breuken en periodiciteit
Breuken in het oude Egypte
Breuken, periodiciteit en goniometrie
Bruggen
Bruggen en parabolen
C-14 dateringen
Cairo vlakvulling
Cardano en Niccola
Cardinael
Casio fx-82 MS
Centrummaten en standaardafwijking
Chinese wiskunde
Christiaan Huygens
Cijfers en getallen
Cirkel beschrijven tussen twee rakende cirkel en een gemeenschappelijke raaklijn
Cirkeldiagram
Cirkels in R2
Club van Rome
Collineaire punten
Combinaties en permutaties
Conflictlijnen
Constructie van een pentagram
Continue en uniforme kansverdelingen
ContinuÔteit
ContinuÔteitscorrectie en normale verdeling
Convexe veelvlakken
Cos, Sin, Tan
Cosinusregel
Cumulatieve percentages
CycloÔde
d<0 maar x (x=v-u) is reeel
Dayzers
De abc formule van de BabyloniŽrs
De afgeleide bepalen
De afgeleide functie
De afgeleide functie...
De ballen uit de soep
De beste bewijzen van de stelling van Pythagoras
De decimalen van 1/n
De formule van Cardano
De formule van Cardano
De formule van Cardano
De formule van de Zweed Paterson voor vruchtbaarheidsindex
De formule van Sharp afleiden uit de formule van Gregory
De guldensnede rij is een gegeneraliseerde Fibonacci-rij
De inhoud van een bol volgens Archimedes
De inverse matrix
De jeep door de woestijn
De kans op 3 munt en 2 kop bij een bijzonder munt
De koffie wordt koud
De naald van Buffon
De normale verdeling
De paraboolvorm in ruimtelijke vormen
De rij van Fibonacci
De som van de ogen bij drie dobbelstenen
De stelling van Desargues
De stelling van Pappos
De stelling van Pythagoras
De stelling van Pythagoras en beroepen
De stelling van Pythagoras op een bol
De wapenwedloop
De wiskunde achter magische vierkanten
Decimale breuken
Deelbaarheid 3, 7 en 11
Deelbaarheid door 7
Deelbaarheid van getallen
Delen van veeltermen
Deling van 2 lijnen
Derde en vierdegraads vergelijkingen
Derde en vierdegraadsvergelijkingen oplossen
Derde graadsvergelijkingen ontbinden
Derdegraads vergelijking en Cardano
Derdegraads vergelijking oplossen
Derdegraads vergelijking oplossen
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraadsfuncties
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijkingen
Determinant van een afhankelijk stel kolommen
Determinanten(1)
Determinanten(2)
Determinanten(4)
Differentiaal- en integraalrekening
Differentiaal vergelijking
DifferentiaalquotiŽnt en differentiequotiŽnt
Differentiaalvergelijking en afleiden
Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen van de tweede orde
Differentiequotient
Differentiequotienten en formules
Differentieren
DifferentiŽren en extreme waarden
Differentieren en primitiveren van logaritmen
Differentieren met een breuk
Differentieren van e
DifferentiŽren van een ingewikkelde functie
Dimensie zeef van Sierpenski
Dimensies Mandelbrot en Julia
Discreet of continu
Domein en bereik bepalen van de pijlenketting
Domein en bereik van de inverse functie
Domein grondtal logaritmen
Doris Schattschneider
Drake equation
Drie deuren probleem
Drie vragen
Driehoek in driehoek
Driehoek van Pascal
Driehoek van Pascal
Driehoek van Pascal
Driehoek van Pascal
Driehoek van Pascal
Driehoek van pascal op de casio cfx 9850
Driehoek, omgeschreven cirkel en oppervlakte
Dubbele ongelijkheid
Een bestuur kiezen uit 11 personen
Een cirkel verdelen door lijnen
Een derdegraadsfunctie heeft minimaal 1 nulpunt
Een dief in het zwembad?
Een duidelijk bewijs voor 180 graden
Een functiewaarde uitrekenen
Een hellingshoek van 1,6%
Een hond krijgt een medicijn
Een hoop zand
Een kermisattractie
Een lastige opgave?
Een pensioenfonds dat gaat beleggen
Een profielwerkstuk over wiskunde en muziek
Een spel spelen
Een vierkant in een driehoek
Een vlak verdelen door lijnen
Een voetbal
Een voorwerp aan een touwtje
Eenheidsmatrix
Egyptisch getallenstelsel
Egyptische breuken
Egyptische getallenstelsel
Eigenschappen van driehoeksgetallen
Eindexamenopgave Wiskunde B1 VWO 2001 - I Opg. 9 en 11
Euclides
Europese nummerborden
Evenwichtsprijs
Evenwichtswaarde bij logistische groei
Exacte waarden van sinus en cosinus
Examen wiB
Expliciete formule van Fibonacci
Exponentiele en wortelvergelijking
Exponentiele groei
ExponentiŽle ongelijkheid
f'(x)=0 oplossen
Fabriek met schroeven
Faculteit
Fermat en Pythagoras
Fibonacci en de Gulden Snede
Fibonacci en spiraal
Fibonacci en toepassingen
Fibonacci puzzel
Fibonacci rijen
Fibonacci, Lucasrijen en meer...
Fibonacci-vierkant
Formule
Formule parabool en ligging t.o.v. de x-as
Formule platonische lichamen (opp)
Formule van Binet
Formule van Cardano
Formule van Cardano uitleg en voorbeeld
Formule van een raaklijn
Formule van Euler en van Pick
Formule van Euler voor genus k>0
Formule van hellingsgetallen
Formule van newton
Formule van Simpson
Formule voor berekening sinus
Formule voor de oppervlakte van onregelmatige veelhoeken
Formule voor eb en vloed
Formule voor hellingsgetallen
Formule zoeken bij een tabel
Formules
Formules bereken
Formules met breuken
Formules van Simpson
Formules veelhoeken
Fractals en kleuren
Fractalwerkstuk
Functieonderzoek goniometrische functie
Functievoorschriften bij een grafiek bepalen
Gauss, Poisson en kansrekenen
Gauss-kromme TI83
Gebieden maken met cirkels
Geboortegewicht van zuigelingen
Gebroken exponenten intypen op de TI83
Gegeneraliseerde Fibonacci rijen
Geit :)
Gelijkbenige driehoek
Gelijkzijdige driehoek in een belijkzijdige driehoek construeren
Gemiddelde en variantie uniforme verdeling
Gemiddelde snelheid en raaklijn
Geschiedenis goniometrische vergelijkingen
Geschiedenis logaritmen berekenen
Geschiedenis van de getallen
Geschiedenis van de wiskunde
Geschiedenis van de wiskunde en nu
Geschiedenis van het getal
Geschiedenis van kansrekenen
Geschiedenis van onmogelijke figuren
Geschiedenis vergelijkingen oplossen
Getallen
Getallen van Pell
Getallenrijen
Ggd, priemgetallen en meer...
Gitaar
Gompertz
Goniometrie
Goniometrie-programma
Goniometrische functies differentieren
Goniometrische functies en kettingregel
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking met cosinus
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Grafen en Matrices
Grafieken tekenen
Grafieken tekenen
Grafieken tekenen en invoegen in een word-document
Griekse getallenstelsel
Griekse wiskunde
Griekse wiskunde
Groei wereldbevolking
Groeiende oppervlakte
Groeifactor/verzadigingsniveau
Grootste inhoud van een goot
Gulden driehoek
Gulden rechthoek en phi
Gulden snede en dieren
Gulden snede in bouwwerken
Gulden Snede in de muziek en schilderkunst
Gulden Snede in deze tijd
Haakjes wegwerken
Halve competitie
Harmonische bewegingen
Hellingsgetal met een CASIO 9850
Hellingshoek
Hťnon`s attractor
Herleiden
Herleiden van breuken
Herleiden van formules
Het drie deuren probleem
Het getal 0 en de verzameling reŽle getallen
Het getal nul
Het getal pi
Het kwadraat van sin(x)
Het meest irrationele getal?
Het meten van de snelheid met een lasergun
Het nut van reeksontwikkeling
Het oneerlijke dobbelspel
Het opstellen van een integraalvergelijking
Het plaatswaarde-systeem
Hexadecimaal, binair en decimaal stelsel gebruiken
Histogram
Histogram en Gauss-kromme binomiale kansverdeling
Hoe benader je de Poisson verdeling d.m.v. een normale verdeling?
Hoe bereken ik de kortste weg tussen twee punten op een bol?
Hoe bereken ik de frets op een accoustische gitaar?
Hoe bereken je pi?
Hoe berekent een rekenmachine sinus en machten?
Hoe druk je grootheden in elkaar uit?
Hoe en met welke regel?
Hoe heeft Huygens pi berekend?
Hoe is het hexadecimale stelsel ontstaan?
Hoe is vroeger het getal pi ontstaan?
Hoe kan het dat het oog zich laat misleiden door onmogelijke figuren?
Hoe kan ik alle kentekens die er bestaan uitrekenen?
Hoe kan ik de sinusregel bewijzen?
Hoe kan ik nou een grafiek goed in mijn scherm plotten?
Hoe kom ik aan de formule van de volgende parabool?
Hoe kom je aan e?
Hoe kun je berekenen hoe bollen elkaar snijden?
Hoe kun je van een formule de inverse formule maken?
Hoe maak ik een constructie van Van Schootens ellipsograaf?
Hoe maak ik in 2d een 3d tekening?
Hoe onderzoek je evenwicht?
Hoe teken je een webgrafiek?
Hoe vind je een raaklijn?
Hoe winstgevend is een gokautomaat?
Hoe wordt de rekensnelheid van computers getest?
Hoe wordt het vermogensrendementsheffing berekend?
Hoe zit dat met wel of niet terugleggen?
Hoe zit het brailleschrift precies in elkaar?
Hoek berekenen bij gegeven sinus
Hoekdefect
Hoeken berekenen in een driehoek in een programma
Hoekgrootte van de tetraŽder
Hoeveel nulpunten kan een tweede en een derdegraads functie hebben?
Hoeveel Pythagoreische tripels zijn er?
Hoeveel tekens kun je maken als twee van de zes stippen voelbaar zijn?
Hoofd- en deelvragen PO Gulden Snede
Hoogte afgeknotte piramide
Hoogte gebouw
Hoogte van een vrachtwagen
Horizontale lijnelementen?
Horizontale lijnvermenigvuldiging
Hyperbolisch verband
Hyperbolische paraboloÔde
Hypothesen toetsen en de TI83
Hypothesen toetsen: aantal meisjes
Hypothesen toetsen: aantal meisjes (2)
ik loop nog steeds vast/3e graads vergelijking
Ik zie ik zie...
Ingeschreven cirkel
Ingeschreven vierkant
Ingewikkelde vergelijking oplossen
Inhoud aarde
Inhoud van een afgeknotte piramide
Integer en priemgetallen
Integraal met afgeleide van tan
Integraal van een e-macht
Integreren met wortels en breuken
Integreren van een sinusfunctie
Integreren van e-macht
Integreren van goniometrische functies
Inverse van 301 (modulo 577)
Invloed van tijd op betrouwbaarheid van kanssimulatie
invoering van een reeks
Is de afgeleide van de inhoud de oppervlakte?
Is de sinusregel ook bruikbaar in stomphoekige driehoeken?
Isolijnen
Iso-x-afstandslijn
Iteratie en Mandelbrot
Johan de Witt en het getal pi
John Wallis
Kan je de productregel en de quotiŽntregel ook toepassen bij primitiveren?
Kans op een hartaanval
Kans op een hartaanval?
Kans op een prijs
Kans op een prijs
Kans op het bonusgetal bij de Lotto
kans op kop of munt??
Kans op prijs bij de Zorgloterij
Kansberekening
Kansberekening met 1 of meer loten
Kansberekening met 4 dobbelstenen
Kansberekening op Wiskunde A-niveau
Kansberekening verjaardag
Kansdichtheidsfuntie en verwachtingswaarde
Kansen, Venn-diagrammen en kanstabellen
Kanshistogram maken met de TI83
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen en Leibniz, Huygens of Descartes
kansrekenen met de GR!!!
Kansrekenen nummerplaten
Kansrekenen op havo-niveau
Keerpunt berekenen
Kegel
Kegelsneden
Kegelsnedes
Kentekenregistratie van ItaliŽ
Kentekens in Nederland
Kepler Poinsot Polyhedra
Kermisattractie(2)
Kettingbreuk
Kettingregel bij primitiveren
Kettingregel integeren
Kippen en konijnen
Klassenindeling en intervallen
Klein maar vervelend
Kleine stelling van Fermat
Kleine stelling van Fermat
Kleine stelling van fermat
Kleinste kwadraten methode
Klimgetallen
Klinkers in nummerborden
Klokrekenen
Klokrekenen
Klokrekenen
Kop of munt
Kortste route ti83+
Kromme gedefinieerd door parametervoorstelling
Kun je ook worteltrekken met binaire getallen?
Kwadraat in computerprogramma
Kwadraatafsplitsen
Kwadratisch verband
Kwadratische formules
Kwadratische functies
Kwadratische verbanden in de praktijk
Kwadratuur van de cirkel
Kwadratuur van de cirkel
Kwadratuur van een willekeurige vijfhoek
Kwadrupels
Laatste stelling van Fermat
Ladder en kist
Laplace, Newton en Fibonacci
Le Corbusier
Le Corbusier en zijn gebouwen
Leeftijdvraagje
Leerlingen verdelen in verschillende groepen
Leesbaarheidsformules
Leesbaarheidsformules
Leesbaarheidsformules
Lengte van papier
Lengte van stalen assen
Leslie en overgangsmatrix in het kort
Lichaamslengte vroeger en nu
Lijn en grafiek evenwijdig
Lijn l en m
Lijnen in een driehoek
Limieten uitrekenen
Lineaire vergelijking met x en y
Lissajous figuren
Logaritme
Logaritme
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen en radioactiviteit
Logaritmetafels
Logaritmisch gebruik
Logaritmische functies
Logaritmische oefenopgaven...
Logaritmische schaal en functievoorschrift
Logaritmische schaalverdeling
Logaritmische schalen
Logaritmische schalen
Logaritmische spiraal
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijkingen
Logistische groei
Lootjes trekken
Loterij
Loterij met terugleggen
Lotka-Volterramodel
Lucas-getallen
Lucky Day
Machten in vergelijkingen
Machten op oude rekenmachine
Machtreeks ex
Machtreeks sinus en nauwkeurigheid
Machtsverheffen met breuken
Machtsverheffen met complexe getallen
Magisch vierkant van 5 bij 5 van der Blij
Magische veelvlakken
Magische vierkanten vergroten
Maken van een loterij
Mandelbrotset
Marginale kosten
Matrices
Matrixvermenigvuldiging
Maximum vinden van -1/x achtige grafiek
Mediaan, modus en gemiddelde
Meetkunde
Meetkundige betekenis
Meetkunst van Petri Rami
Mercatorprojectie
Met 2 munten gooien
Met een jeep door de woestijn
Milligram
Minimale oppervlakte
Minimale oppervlakte prisma
Minimaliseren van de kosten
Mira fractal
Mobiele nummers
Model van Mira en Hťnon
Modulo
Modulor van le Corbusier
Modulor van Le Corbusier
Modulor van Le Corbusier
Moeilijke som
Morse
Morse en binaire codes
Muzieknotatie in braille
n2 mod 11 = 3
Namen voor grote getallen
Nederlandstalige sites over algebra en de geschiedenis van de algebra
Net niet helemaal eerlijk spel
Newton en Euler
Newton, Leibniz en differentiŽren
Nog meer bacterieŽn
Normaal verdeeld en standaarddeviatie
Normaalverdeling
Normaalwaarschijnlijkheidspapier
Normale verdeling
Nul in Romeinse cijfers
Nul is niet niks
Nulpunten van 3e graads functies
Numbering rods
Numerieke waarde voor de Gulden Snede
Nummerborden
Nummerborden BelgiŽ
Nummerborden Engeland
Nummerborden Frankrijk
Nummerborden in BelgiŽ
Nummerborden in de EU
Nummerborden in een viertal landen
Nummerborden in Luxemburg
Nummerborden in Zwitserland
Nummerborden met 4 cijfers en 2 letters
Nummerborden Nederland
Nummerborden Nederland
Nummerborden voor Europa
Oefensommen normale verdeling
Omgekeerde stelling van Desargues en Pascal
Omrekenen
Omwentelings lichaam om de y - as
Omwentelingslichaam
Oneindigheid
Oneindigheid(2)
Ongelijkheden
Ongelijkheden met logaritmen
Ongelijkheden oplossen
Ongelijkheid met logaritme
Onmogelijke ruimtefiguren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontdekking van gulden snede
Ontstaan van de rij van Fibonacci
Ontwerp kansspel gebaseerd op schaakspel?
Opgave met de stelling van Ceva in Cabri
Oplossen exponentiŽle vergelijking
Oplossen exponentiŽle vergelijkingen met meerdere termen
Oplossen ln(x) >0
Oplossen van een derdegraadsvergelijkingen
Oplossen van vergelijkingen
Oplossen van vergelijkingen
Oplossing differentiaalvergelijking
Oppervlakte en inhoud tetraeder
Oppervlakte en inhoud van een ellipsoide
Oppervlakte halve bol
Oppervlakte onder een grafiek
Oppervlakte piramide op de papyrus Rhind
Oppervlakte platonische lichamen
Oppervlakte tetraeder
Oppervlakte van een afgeknotte kegel
Oppervlakte van een veelhoek
Oppervlakte van een vierkant met vierkanten
Oppervlakte willekeurige driehoek
Oppervlakteformules en inhoudsformules van piramiden
Ouderdomsbepaling
Ouderdomsbepalingen met de C-14 methode
Over pi en de geschiedenis van pi
Overzicht sinus en cosinus bijzondere hoeken
Parabolen
Parabolen
Parameterkrommen
Parametervoorstelling
Parthenon
Partieel integreren
Partieel integreren II
Pentagram en Lucasrijen
Periode en rotatie-nummer van een Mandelbrot
Periode van breuken
Permutaties
Permutaties en combinaties
pH
Phi en piramides
Phi is irrationaal
Pi
Pi berekenen met veelhoeken of zo
Pi en Fibonacci
Pincode raden
Piramide
Piramide van Pascal
Piramides en de stelling van Pythagoras
Piramides en pi
Platonische en Archimedische lichamen
Platonische figuren
Platonische lichamen en een bol
PO fibonacci
PO over logaritmen
PO Wiskunde
Poisson verdeling
Poisson-verdeling
Positiestelsel
Practicumboekje TI83
Praktische opdracht
Praktische opdracht loterijen
Praktische opdracht over getallenstelsels
Praktische opdracht wiskunde
Praktische toepassing fractals
Praktische toepassing van de stelling van Pythagoras
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen op een rekenliniaal
Priemgetallen, coderingen en RSA
Priemontbindingen
Primitieve 2e graads wortelfuntie
Primitieve bepalen
Primitieve van een wortelfunctie
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren van functies met logaritmen
Primitiveren, afgeleide en kettingregel
Probleem oplossen
Procentuele verschil tussen twee getallen
Product van Wallis
Produkt- en quotiŽntregel
Profielwerkstuk fractals
Punten op een cirkel
Puzzels van Euclides
Puzzeltje?
Pv van bol en cilinder
Pythagoras
Pythagoras
Pythagoras primitieve en gewone drietallen ( tripels )?
PythagoreÔsche drietallen
QuotiŽnt- en kettingregel
QuotiŽntfunctie
Raaklijnconstructies
Radialen berekenen
Radialenboog
Rangnummerformule voor de rij Un
Re: Axioma s
Re: Bewijs met volledige inductie
Re: Een trimmer op het strand
Re: Formule van Cardano
Recept voor kwadratische formules
Recurrente formules en webgrafieken
Recursie formule
Recursieve Formule
Recursieve formule en oplossen
Recursievergelijking voor de rij van Fibonacci
Reeksen die convergeren
Reeksen voor cosinus en tangens
Reeksen voor sinus, cosinus en tangens
Reeksontwikkeling
Reeksontwikkeling
Regelmatig 4-vlak
Regelmatige achthoek
Regelmatige achthoek
Regelmatige figuren
Regelmatige veelvlakken
Regelmatige vijfhoek
Regelmatige vijfhoek
Regelmatige vijfhoek en gulden driehoeken
Regeloppervlak
Rekenen aan een meetkundige rij
Rekenen met procenten
Rekenen met vectoren
Rekenliniaal
Relativiteitstheorie
Repeterende vergelijkingen
Repeterende vergelijkingen
RichtingscoŽfficiŽnt
Riemann som
Romeinse breuken
Romeinse wiskunde
Rooster met 5x5 hokjes
Roulette
Roulette alweer? alweer!
Schaal van Beaufort
Schijven draaien
Sharp rekenmachine
Sierpinski
Sierpinski
Sierpinski
Sinterklaasloten (probleem van Bernoulli)
Sinus e.d. berekenen met x : + en -
Sinus en cosinus
Sinus, cosinus en complementaire hoeken
Sinus, cosinus en tangens
Sinusformule, cosinusformule en twaalfdelenregel
Slim spelen
Slotje op programma op TI-83
Snijpunt berekenen
Snijpunt twee goniometrische functies
Snijpunt van twee lijnen uitrekenen
Som- en verschilformules
Somrij van een meetkundige rij
Spiralen
Spiralen links- of rechtsom?
Staatsloterij
Staatsloterij
Staatsloterij?
Standaard normale verdeling
Standaarddeviatie
Start- en richtingsgetal
Startkapitaal verbeteren in 5 jaar
Steeds meer nieuwe decimalen van pi
Stelling van Ceva
Stelling van Menelaos
Stelling van Pappos
Stelling van Pascal voor een cirkel
Stelling van Pythagoras
Stelling van Pythagoras
Stelling van pythagoras
Stelling van Pythagoras
Stelling van Pythagoras in het dagelijks leven
Stellingen
Stochast
Straal berekenen van een cirkel als een koorde gegeven is
Straal ellips
Substitutie, nulpunten, domein en bereik
Symmetrie in vlakvullingen
Talstelsels
Tangens
Tangens
Tangens en zo
Taylor en Euler
Taylor polynomen
Taylor-reeks
Tekenen van complexe getallen
Tekenprobleem
Terugrekenen
Tetromino's
Tetromino's
TI-83 table bij histogram
Tienhoek tekenen
Tijdgenoten van Pascal en Fermat
Toename bij functies en grafieken
Toename bij functies en grafieken
Toename bij functies en grafieken
Toepassingen van de afgeleide, functies herschrijven
Toepassingen van de driehoek van Pascal
Toepassingen van de formule van Cardano
Toepassingen van de piramide van Pascal
Top berekenen
Toren van Cardinael
Tot welke getallen behoort phi?
Trancendente getallen
Transcendentie van pi
Transformeren
Twaalfdelenregel
Twee cirkels en een lijn
Tweede afgeleide
Tweedegraads vergelijking
Tweedegraadsfuncties
Uitbreiding van formules van Euler en Poincarť
Uitdrukken van functies
Uitgekeerde prijzengeld van de Staatsloterij
Uitleg formule logaritme
Uitschrijven van een macht
Uitslag veertienvlak
Vaas
Van formule naar grafiek (2)
Van logaritme naar e-macht vice versa
Van oppervlakte naar de straal van een bol
Van tientallig naar binair
Van vijfhoek naar driehoek met dezelfde oppervlakte
Varianten op de stelling van Pythagoras
Variantie en standaardafwijking
Veeltermen
Veelvlakken
Venus-amulet
Verband Pascal en Sierpinski
Verband tussen grafieken
Verdubbelings- en halveringstijden
Vereenvoudiging lastige breuk met X
Vergelijking bepalen van een lijn
Vergelijking lijn evenwijdig aan de y -as
Vergelijking maken bij een lijn
Vergelijking met logaritme
Vergelijking met logaritme oplossen
Vergelijking met machten oplossen
Vergelijking met sinus
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen en poolcoŲrdinaten
Vergelijking van de gulden snede
Vergelijking van een cirkel(schijf)
Vergelijking van een lijn bij gegeven punten
Vergelijking van een rechte met een evenwijdige
Vergelijking van raaklijn
Vergelijkingen met haakjes
Vergelijkingen oplossen met de GR
Verhouding gulden snede
Verhoudingen tussen Fibonacci getallen
Verhoudingstabellen
Verjaardagen
Verjaardagen probleem
Verjaardagsprobleem
Vermenigvuldigen
Vermenigvuldigen
Vermenigvuldigen
Vermenigvuldigen complexe getallen
Vermenigvuldigen t.o.v. de y-as
Verschil tussen Phi en phi?
Verschillende soorten symmetrie en vlakvullingen
Verschilrij
Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarde en roulette
Verzameling toppen
Verzamelingen in het vlakke vlak
Via omtrek straal berekenen
Vierdegraads formule berekenen
Vierdegraads polynomen en hoger
Vierhoek waarbij de overstaande hoeken gelijk zijn
Vierkant in een vierkant construeren
Vierkleuren probleem
Viervlaksgetallen
Vijfdegraadse vergelijking
Vlakdeel
Vlakke en planaire grafen
Vlakke figuur
Vlakken en bollen in R3
Vlakvullingen maken
Volledige en onvolledige getallen
Volledige Inductie
Volume berekenen gietpan
Von Koch fractal
Von ThŁnen
Von ThŁnen-model
Voorbeeld van differentieren in de praktijk
Voorbeelden van algoritmen
Voorbeelden van de rij van Fibonacci
Voorspelling aandelenkoers
Voorwaardelijke kansen en (on)afhankelijkheid
Vuistregel verdubbelingstijd
Waar is de 1/x gebleven in de primitieve?!
Waar kan ik complete magische vierkanten vinden?
Waar vind ik uitleg over differentiŽren?
Waarom heeft Napier het logaritme bedacht?
Waarom heeft Ptolemeus gonio-formules opgesteld?
Waarom heten de brandpunten van een kegelsnede brandpunten
Waarom is iets tot de macht nul is ťťn?
Wanneer gebruik je tangens en shift-tangens?
Wanneer is een julia set begrensd?
Wanneer zeker fout?
Warmte van de zon
Wat betekent vereniging en complement?
Wat had Archimedes met Pi te maken?
Wat houdt convergeren bij recurrente formules?
Wat is de afgeleide van e-0,01x?
Wat is de afgeleide van f(x)=xx?
Wat is de factorstelling?
Wat is de laatste stelling van Fermat?
Wat is differentiŽren?
Wat is een binaire code?
Wat is een element?
Wat is een kansverdelings- en kansdichtheidsfunctie?
Wat is een klassenindeling?
Wat is een Leslie-matrix?
Wat is een stroomdiagram?
Wat is een Taylorpolynoom?
Wat is er bijzonder aan het getal 23?
Wat is het getal e precies?
Wat is het verschil tussen snijden of kruisen?
Wat is het voordeel van een positie stelsel?
Wat is kansberekenen?
Wat is modulair bouwen?
Wat is vectoralgebra?
Wat voor bewerkingen zijn er mogelijk met matrices?
Wat voor een soort functie is xx?
Wat zijn combinaties?
Wat zijn gelijk gerichte en tegengestelde vectoren?
Wat zijn isolijnen?
Wat zijn logaritmen?
Wat zijn meerdere verbanden?
Wat zijn variaties?
Webgrafieken
Webgrafieken
Weekendmiljonairs
Weersvoorspellingen
Welke (niet-wiskundige) zaken zijn er in het verleden...
Welke Amerikaanse president bewees ooit de stelling van Pythagoras?
Werking van de rekenmachine: benaderen van sin(x), ...
Werkstuk over kristallografie
Wet van Benford
Wet van Zipf
Wie heeft de abc-formule uitgevonden?
Wie was de ontdekker van de negenproef?
Wie was Pascal?
Wig van Wallis
Willem Ruis probleem
Wilma in een bootje
Winkans
Wiskit 1.2
Wiskunde editor
Wiskunde en schaken
Wiskunde in het oude Egypte
Wiskunde uitwerkingen
Wiskundelol
Wiskundige achtergronden bij anamorfose
Wiskundige Babylonische rekensommetjes
Wiskundige Babylonische, Romeinse en Egyptische rekensommetjes
Wiskundige Romeinse rekensommetjes
Wortel 2
Wortelfunctie
Wortels uit negatieve getallen
Wortelteken op je computer
Worteltrekken en complexe getallen
Wortelvergelijking oplossen
Wortelvergelijking oplossen
Wortelvergelijkingen
Wortelvergelijkingen
Wortelvergelijkingen
Wortelvergelijkingen
Wortelvergelijkingen
Wortelvergelijkingen
Wortelvergelinking oplossen
Wortelvorm herleiden
Yahtzee
Yahtzee: full house
Yahtzee: full house (uitgewerkt)
Yahtzee: grote en kleine straat
Zakjes bloembollen
Zestallig stelsel
Zestigtalligstelsel voor hoeken
Zoeken optimum van parabool
Zwaartepunt van de pijl
Zwaartepunt van een kegel
Zwaartepunt van oppervlak algebraisch bepalen
Zwitserse Nummerborden

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3