De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student hbo

2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Een ongelijkheid oplossen
Aanbodsvergelijkingen
Aantal relaties tussen elementen
Afgeleide van functie
Afgeleide van goniometrische functie
Afronden
Algemene vergelijking graad 2
Arctan
Bepaal a, b en c en bewijs dat er twee gevallen mogelijk zijn nl y 2 en y
Bepalen raaklijn aan ellips vanuit punt wat niet op de ellips ligt
Berekening met ln
Berekening van drie onbekenden
Betrouwbaarheidsinterval
Binair delen
Binomiaalformule
Binomiaalformule
Bomen
Breuken herleiden tot ťťn breuk
Breuken in het kwadraat
Buigpunten
Buigpunten en afgeleiden
Buigraaklijn
Centrum
Chromatisch getal 2
Coefficienten bepalen van een 2de graads functie
Combinatie regel
Combinaties in de driehoek van Pascal
Complexe vergelijkingen
Correlatiematrix
Cos x tan x : 2
Cosinus
Cosinus en Sinus regel
Cosinus en Sinus regel #2
Cumulatieve kansverdeling Pareto
De normale benadering van de binomiale formule
De u op de grafische rekenmachine
De uiterste waarde(n) van y te bepalen
Deelbaarheid 37
Deelverzamelingen
Differentiaalvergelijking oplossen
Digitale regeltechniek
Diophantisch vergelijkingen priemgetallen
Diophantische vergelijking
Driehoek met cosin en sin regel
Dv van de 1e orde komt niet uit
Een goniometrische vergelijking oplossen
Een negatieve amplitude aflezen
Een onbekend getal uit de macht van e berekenen
Een valse vergelijking
Eigenwaarde
Eindwaarde prenumerando rente
Enkelvoudige graaf (2)
Enkelvoudige grafen
Exponentiele functie
Exponentiele vergelijkingen
Factoren buiten de wortel brengen
Factoren buiten haakjes brengen
Formule dalparabool opstellen
Formule groeicurve
Formule maken
Formule opstellen voor een parabool
Formules van Simpson
Foutkans boekdrukker
Functie
Functie met parameter p
Functie uitdrukken in
Functieonderzoek
Gamma verdeling
Geavanceerd dobbel probleem
Gebruik grafische rekenmachine
Gehele machten
Grafieken en functies
Haakjes wegwerken
Haakjes wegwerken
Het maximum is tweemaal het minimum
Het oplossen van een ongelijkheid
Het verschil van de wortels van een vergelijking
Hoe bepaal je grote K?
Hoe bewijs ik dit?
Hoek van projecterende stralen
Hogere wortels schrijven in de standaardvorm dmv priemgetallen
Homogene functies
Hyperbool probleem
Hypothesen en p waarde
Ik zoek een boek of een paar boeken die de volgende onderwerpen uitleggen
Ingeschreven cirkel
Inhoud bol kubieke meters berekenen
Inhoud talud oprit
Integeren poolcoordinaten
Integraal oplossen
Integreren van cos≤x
Inverse functies
Is de Petersengraaf een Hamiltoncircuit?
Kans dat bloembollen niet opkomen
Kansberekenen kaarten
Kansen in somreeks
Kleuringen van grafen
Kleuringen van grafen
Kom niet uit een differentiaalvergelijking
Kortste paden
Kwadraat afsplitsen met breuk
Kwadratische functies afsplitsen
L`Hopital
Laplacetransformatie
Lengte van de x-as uitrekenen van een parabool
Lening terugbetalen
Lijn der reele getallen
Lineair programmeringsprobleem
Lineaire 1e-orde DV
Logaritme omrekenen
Logaritme vereenvoudigen
Logaritmische vergelijking
Machten (tot de macht 0)
Machten, wortels en logaritmen
Matrix vinden ten opzichte van een andere basis
Max oppervlak van rechthoek en aangrenzende cirkel dmv Totale omtrek
Meetkundige plaats
Meetkundige reeks
Met ťn zonder terugleggen
Met twee onbekenden oplossen
Methode om het aantal metingen te bepalen
Minimumwaarde parabool
Minimumwaarde parabool
Modulo rekenen
Motief voor het definieren van arcsin
Natuurlijke logaritmen
Nauwkeurigheid berekenen na onderzoek gehele populatie
Normaal verdeling
Normaal verdeling
Normaal verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Nulpunten bepalen van een goniometrische functie
Omgeschreven cirkel
Omzetting
Ondergroep van index 2
Onderscheidingsvermogen
Oneindig veel oplossingen
Oneven valentie
Ongelijkheid
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Op de trein wachten
Oplossen hogeremachtsvergelijking met de abc-formule
Oplossen van een vergelijking met een ingewikkelde breuk
Oplossing in rationale getallen
Oplossing van een differentiaalvergelijking
Opstellen DV voor oplossen suikerklontje
Overbezetting
Palindroomgetal
Partieel integreren
PartiŽle integratie
Poollijn
Priemgetallen
Projectieve meetkunde: centrale collineatie
Projectieve meetkunde: dubbelverhoudingen
Projectieve Meetkunde: vinden van projectiviteitscentrum
Projectieve verwantschap en kegelsneden
Quotientregel verduidelijking
Raaklijn
Raaklijn aan ellips
Raaklijnen bij parabool
Raaklijnen en hun coordinaten met de grafiek
Raaklijnenpoollijnen
Re: Acht kaarten trekken uit 52
Re: Binair delen
Re: Bruto en netto?
Re: Complex rekenen
Re: CoŲrdinaten van snijpunt berekenen van twee lijnen dmv vectorvoorstellingen
Re: Cos x tan x : 2
Re: Cosinus
Re: De normale benadering van de binomiale formule
Re: De uiterste waarde(n) van y te bepalen
Re: Deelbaarheid 37
Re: Derde macht breuksplitsen
Re: Digitale regeltechniek
Re: Een pagina uit een boek
Re: Eigenwaarde
Re: Ellips tekenen door 4 punten
Re: Exponentiele functie
Re: Functie
Re: Functie uitdrukken in
Re: Functies
Re: Gamma verdeling
Re: Geen snijpunten met de x-as functie met p
Re: Gehele machten
Re: Hoe bewijs ik dit?
Re: Hoek van projecterende stralen
Re: Integraal oplossen
Re: Integreren van cos≤x
Re: Is de Petersengraaf een Hamiltoncircuit?
Re: Lineair programmeringsprobleem
Re: Logaritme vereenvoudigen
Re: Machten, wortels en logaritmen
Re: Maximale omtrek van een rechthoek in een cirkel
Re: Met ťn zonder terugleggen
Re: Minimum maximum functie
Re: Normaal verdeling
Re: Normaal verdeling
Re: Normale verdeling
Re: Normale verdeling
Re: Ondergroep van index 2
Re: Ontbinden in factoren
Re: Oplossen van een vergelijking met een ingewikkelde breuk
Re: Opstellen DV voor oplossen suikerklontje
Re: Poollijn
Re: Probleem met de regel van de L`Hospital
Re: Raaklijn
Re: Raaklijn aan ellips
Re: Raaklijnenpoollijnen
Re: Re: De uiterste waarde(n) van y te bepalen
Re: Re: Deelbaarheid 37
Re: Re: Derde macht breuksplitsen
Re: Re: Een pagina uit een boek
Re: Re: Maximale omtrek van een rechthoek in een cirkel
Re: Re: Normaal verdeling
Re: Re: Oplossen van een vergelijking met een ingewikkelde breuk
Re: Re: Opstellen DV voor oplossen suikerklontje
Re: Re: Raaklijn aan ellips
Re: Re: Re: Deling
Re: Re: Re: Derde macht breuksplitsen
Re: Re: Re: Re: Integralen
Re: Re: Snijpunten van 2 functies
Re: Sinus
Re: Snijpunten bepalen functie
Re: Snijpunten van 2 functies
Re: Top bepalen van functie
Re: Twee assenstelsels, vier meetpunten
Re: Variantie en verwachtingswaarde Gamma verdeling
Re: Veeltermen
Re: Vergelijking van logaritme
Re: Zo klein mogelijke booglengte
Re: Z-score
ReŽle getallen
ReŽle getallen met functies groter of gelijk dan
Regressieanalyse: som van de residuen
Rendement warmteterugwinning dmv vergelijkingen oplossen
Sinus
Sinus en cosinus
Snijpunten bepalen functie
Snijpunten van 2 functies
Standaarddeviatie
Stationaire punten
Statistische afzetanalyse
Steekproeven
Top bepalen van functie
Totale differentiaal
Transformatie ln functie
Twee assenstelsels, vier meetpunten
Tweede afgeleide
Tweede afgeleide van functie
Tweede orde partiŽle afgeleide
Tweedegraads vergelijking
Tweedegraads vergelijkingen door de eeuwen heen
Uitdrukking gelijkstellen
Uitdrukking wortel
Uitzonderingen op rekenregels?
Variabelen ellips oplossen
Variantie
Variantie en verwachtingswaarde Gamma verdeling
Veeltermen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vergelijkiing oplossen met breuk
Vergelijking exact oplossen
Vergelijking met ln
Vergelijking van een rechte lijn
Vergelijking van logaritme
Vergelijkingen
Verhouding lengten in schaduwbeeld
Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarde berekenen
Verwachtingswaarde en standaardafwijking berekenen
Vierkantsvergelijking
Vlakke grafen
Voorwaarden van hoeken in een drievlak
Vulhoogte hoogte gedeeltelijk gevulde horizontale cilinder
Waarde bepalen
Waarde uit een deling halen
Waarom is een vlieger geen parallellogram?
Wat is een functie?
Wortel trekken met romeinse cijfers
Zeer kleine populatie
Zelf-complementaire graaf
Zo klein mogelijke booglengte
Z-score

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3