De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Goniometrie

2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Afgeleide van sin en cos
Afleiden somformule tangens
Afleiden van een goniometrische functie
AlgebraÔsch oplossen van een vergelijking
Amplitude van een sinusoide
Antw :bewijzen
Antwoord op de vraag gelijkheid aantonen
Arccos handmatig berekenen
Arctangens
Beginpunt afleiden van de grafiek
Bepaal het domein
Bepalen eerste afgeleide
Bereken zonder rekenmachine
Berekenen van snijpunten
Bewijs
Bewijs
Bewijs dat(1)
Bewijs dat: cos(sin-1(x))sqrt(1-x2)
Bewijzen
Bewijzen
Bewijzen van een parabool in poolcoordinaten
Cirkel straal, booglengte en koorde
Cirkel verdelen in 12 gelijke delen
Cos - wortel ?
Cosinusregel
Cosx
Cyclometrische functies
Cyclometrische functies
Cyclometrische vergelijking
Cyclometrische vergelijkingen
Cyclometrische vergelijkingen
Cyclometrische vergelijkingen
Cyclometrische vergelijkingen
Cyclometrische vergelijkingen (2)
Cyclometrische vergelijkingen (2)
Cyclometrische vgln (1) oef 140
Cyclometrische vgln (1) oef 141
Cyclometrische vgln (1) oef 142
De afgeleide van de afgeleide
De Bgtan van een negatief getal is gelijk aan? (zoals Bgsin(-x) -Bgsin(x)
Definitie oneindig
Derdegraadsvergelijking met 3 oplossingen
Differentieren sinus derde macht
Dubbele hoek formule
Een deel van de oppervlakte van een cirkel
Eenheid van cos(x) x ?
Extremum van goniometrische vergelijking
Formules bewijzen
Formules van Simpson bewijzen
Geen aanliggende en Overstaande rechthoekzijden
Gelijkheid aantonen
Gelijkheid aantonen zonder optellings- of verdubbelingsformules
Gevorderde goniometrische vergelijkingen
Goniometrie
Goniometrie formule vereenvoudigen
Goniometrie oefeningen
Goniometrisch parametervraagstuk
Goniometrische functie algebraisch oplossen
GOniometrische getallen (formules)
Goniometrische identiteit oplossen
Goniometrische ongelijkheid
Goniometrische uitdrukking vereenvoudigen?
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking ingangsexamen
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijking vereenvoudigen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Graden in een sinus laten staan?
Herleiden
Herleiden van goniometrische functies
Het herleiden van een som naar een basisformule
Hoe bereken ik arcsinarctanarccos?
Hoe bereken je de ware windrichtingsnelheid?
Hoe weet je wat de aanliggende rechtshoekzijde is van een hoek?
Hoogte berekenen met schaduwen
Inverse van functie 2sinh - cosh
Literatuur
Maximale diameter van een cirkel in een segment
Maximale waarde
Nieuwe X en Y positie berekenen
Oefeningen op formules van Simpson
Omvormen van tangens
Opgaven over goniometrie
Oplossen en uitrekenen zonder GR (cos en sin)
Oplossen goniometrische vergelijking
Oplossen goniometrische vergelijking
Oplossen vergelijkingen
Opstellen formule sinusoÔde
Periode goniometrische functie
Periode van de tangens
Periode van een goniometrische functie bepalen
Periode van een sinusgrafiek
PoolcoŲrdinaten
Poolvergelijkingen
Poolvergelijkingen
Poolvergelijkingen cirkel
Raaklijnen en top berekenen
Re: Arcentanges
Re: Bepaal het domein
Re: Bereken zonder rekenmachine
Re: Berekeningen met sinus, cosinus en tangens
Re: Bewijs dat: cos(sin-1(x))sqrt(1-x2)
Re: Bewijzen
Re: Cos - wortel ?
Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Cyclometrische vergelijkingen (2)
Re: Cyclometrische vgln (1) oef 140
Re: Cyclometrische vgln (1) oef 142
Re: Derdegraadsvergelijking met 3 oplossingen
Re: Een deel van de oppervlakte van een cirkel
Re: Formules van Simpson bewijzen
Re: Gemeenschappelijke periode
Re: Goniometrie
Re: Goniometrie oefeningen
Re: Goniometrische identiteit oplossen
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Hoe bereken je de ware windrichtingsnelheid?
Re: Hoeken, graden, minuten en seconden
Re: Hoogte berekenen met schaduwen
Re: Oefeningen op formules van Simpson
Re: Oplossen vergelijkingen
Re: Periode goniometrische functie
Re: Re: Arctangens
Re: Re: Bepaal het domein
Re: Re: Berekeningen met sinus, cosinus en tangens
Re: Re: Bewijs dat: cos(sin-1(x))sqrt(1-x2)
Re: Re: Cos - wortel ?
Re: Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Re: Cyclometrische vergelijkingen
Re: Re: Cyclometrische vgln (1) oef 142
Re: Re: Een deel van de oppervlakte van een cirkel
Re: Re: Goniometrische vergelijking
Re: Re: Re: Bepaal het domein
Re: Re: Re: Bewijs dat: cos(sin-1(x))sqrt(1-x2)
Re: Re: Re: Cos - wortel ?
Re: Re: Re: Re: Bepaal het domein
Re: Re: Re: Re: Re: Bepaal het domein
Re: Re: Staaf verkorting
Re: Re: Verloop goniometrische functie
Re: Samengestelde trillingen
Re: SinusoÔden met machten oplossen
Re: Staaf verkorting
Re: Straal van een cirkel als functie van de koorde
Re: Toppen
Re: Transformaties en sinusoÔden
Re: Uit een parametervoorstelling een vergelijking maken
Re: Verdubbelingsformule gebruiken
Re: Vereenvoudig
Re: Vergelijkingen met sinus oplossen
Re: Verloop goniometrische functie
Re: Zuigerbeweging
Reuzenrad
Samengestelde trillingen
Sin(x)
Sin(x) berekenen
Sin≤2x omzetten naar algemene sinusfunctie
Sinus en cosinus exact berekenen
Sinus, cosinus en tangens
SinusoÔden
SinusoÔden met machten oplossen
Snelheden bij lissajous
Som- en verschilformules
Somformules en verschilformules
Staaf verkorting
Stelling van Pythagoras
Straal van een cirkel als functie van de koorde
Symmetrie-eigenschappen
Tan(4a) met som- en verdubbelingsformule
Tangens
Tangens gebruiken om een hellingshoek uitrekenen
Toppen
Transformaties
Transformaties en sinusoÔden
Uit een parametervoorstelling een vergelijking maken
Uitdrukken van tan(10į) in wortels
Van somformule naar verschilformule
Veelhoeken
Verband tussen brug leonardo en goniometrie
Verband tussen sinus en cosinus
Verdubbelingsformule gebruiken
Verdubbelingsformules gebruiken
Vereenvoudig
Vereenvoudig
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen met behulp van grodformules
Vergelijking, wegwerken van amplitude
Vergelijkingen algebraisch
Vergelijkingen met sinus oplossen
Verloop goniometrische functie
Verloop goniometrische functie
Waarom volgt mijn boek hier niet de regels die ik ken?
Willekeurige driehoeken
Zonnehoek berekenen met een stok en schaduw
Zonnestand
Zuigerbeweging

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Goniometrie'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3