De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Goniometrie

2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Cosinusregel en sinusregel
Aanpak van een som
Afgeknotte kegel
Afleiding opp vierhoek uit opp 2 driehoeken met sinus
Afstand berekenen met sinus, cosinus en tangens
Afstand van zwaartepunt tot hoekpunt van een driehoek
AlgebraÔsche vergelijkingen oplossen
Algemene sinusfunctie
Antenne op dak
Arccos ed berekenen
ArcSin en ArcCos
Arctangens in formule oplossen
Baansnelheid
Baansnelheid
Baansnelheid
Bal uittrappen
Bepaal de waarden a en b in de volgende vergelijking
Bepalen snijnpunt van raaklijnen aan twee bekende punten en bekende straal
Bereken de waarde x van cos
Berekening in de ruimte
Berekening met sinus en cosinus
Berekening verhang van een rivier
Berekeningen in een driehoek
Bewijs
Bewijs
Bewijs met cosinusregel
Bewijs met cosinusregel
Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Bewijs somregel sinus mbv parallellogram
Bewijs tangens
Bewijs van dubbel- en halveringsformule
Bewijs volgende identiteit
Bewijzen boogfuncties
BolcoŲrdinaten
Boogsinus (arcsin) met de hand oplossen
CardioÔde
Cirkel rond (0,0)
Cos x = cos -x
Cosinus uit het hoofd
Cosinus van de arcsin
Cosinusregel
Cyclometrie
Cyclometrische functie bgsin
Cyclometrische functies
De arcsinus, de arccosinus en de arctangens
De breedte van een gebouw berekenen
Differentieren van goniometrische functies
Domein en bereik arctan
Driehoek berekenen met sinusregel
Driehoeken oplossen
Driehoeken oplossen
Driehoeken oplossen
Druk cos(xt) uit in cos(t)
Dubbelpunten
Dubbelpunten
Een andere formule voor 1/tan(x)?
Een stelling bewijzen
Eenheidscirkel en tangens
Examensom snap er niks van
Formulering van Tan 36
Fouriertransformatie
Gonio formules
Gonio formules met bewijs
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie aantonen
Goniometrie in de ruimte
Goniometrie in willekeurige hoeken
Goniometrisch rekenen, bewijs een volgende identiteit
Goniometrische breuk vereenvoudigen
Goniometrische gelijkheid oplossen
Goniometrische identiteiten
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische Vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Goniometrische vgl
Goniometrische vgl
Goniometrische vraag
Goniometrische vraag
Grafieken van goniometrische functies
Herleiden
Hijskraan
Hoe bereken je een resultante beweging
Hoe hoog vliegt de helikopter?
Hoek aantonen
Hoek bepalen in rechthoekige driehoek
Hoek en lengte uitrekenen van een dak
Hoeken berekenen
Hoeken in driehoek bepalen aan de hand van inproduct
Hoeken in driehoek bepalen aan de hand van inproduct
Hoeksnelheid bepalen
Hoogte van de zon
Identiteit bewijzen
Identiteit bewijzen
Identiteit met sec≤(x)
Identiteiten bewijzen
Identiteiten bewijzen
Ingeschreven cirkel
Integraal sinus
Keerpunt/baansnelheid
Kegel
Kies interval lissajousfiguur zodat het figuur 1x doorlopen wordt
Landbouw - Vraagstuk: goniometrische formules
Lissajous
Lissajous
Lissajous figuren
Lissajousfiguren
Los volgende ongelijkheid op mbhv goniometrische cirkel
Meerdere manieren voor oplossen goniom ongelijkheden?
Moeilijk oefening op verdubbelingsformules, simpson, (een combinatie oefeni
Nulpunten van goniometrische vergelijking
Oef ivm grondformule
Onderzoek voor de sinus, consinus en tangens functie
Onderzoeken van een parametervoorstelling
Ontstaan uit standaardgrafiek
Oplossen sin2t
Oppervlakte koordenvierhoek in goniometrische cirkel
Oppervlakte van een deel van een cirkel
Oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Parametervoorstelling
Parametervoorstellingen
Periode van goniometrische functie
Polynoom van sin (5x)
Poolcoordinaten
Poolvergelijkingen
Poolvergelijkingen
Poolvergelijkingen opstellen
Poolvergelijkingen snijpunten
Poolvergelijkingen snijpunten
Primitieve
Primitieven
Product-naar-som-identiteiten
Productregel en somregel?
Raaklijn
Re: Afleiding opp vierhoek uit opp 2 driehoeken met sinus
Re: Algemene sinusfunctie
Re: Bereken de waarde x van cos
Re: Berekening in de ruimte
Re: Berekening verhang van een rivier
Re: Berekeningen in een driehoek
Re: Bewijs met cosinusregel
Re: Bewijs met cosinusregel
Re: Bewijs met cosinusregel
Re: Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Re: Bewijs van dubbel- en halveringsformule
Re: Boogsinus (arcsin) met de hand oplossen
Re: Cosinus regel
Re: Cyclometrische functie bgsin
Re: Driehoek berekenen met sinusregel
Re: Druk cos(xt) uit in cos(t)
Re: Een andere formule voor 1/tan(x)?
Re: Goniometrische gelijkheid oplossen
Re: Goniometrische identiteiten
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische Vergelijking
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Grootte van een hoek zonder sinus of cosinus
Re: Halverings- en verdubbelingsformule
Re: Hoe berekent een rekenmachine de sinus, cosinus en tangens?
Re: Hoeksnelheid bepalen
Re: Hoogte van de zon
Re: Identiteit bewijzen
Re: Identiteiten bewijzen
Re: Ingeschreven cirkel
Re: Integraal sinus
Re: Kegel
Re: Lissajous figuren
Re: Oef ivm grondformule
Re: Onderzoeken van een parametervoorstelling
Re: Oplossen van sinus(5x)=0
Re: Poolvergelijkingen
Re: Poolvergelijkingen opstellen
Re: Poolvergelijkingen snijpunten
Re: Raaklijn aan parameterkromme
Re: Re: Afleiding opp vierhoek uit opp 2 driehoeken met sinus
Re: Re: Algemene sinusfunctie
Re: Re: Bereken de waarde x van cos
Re: Re: Berekeningen in een driehoek
Re: Re: Berekeningen met sinus, cosinus en tangens
Re: Re: Bewijs met cosinusregel
Re: Re: Bewijs met cosinusregel
Re: Re: Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Re: Re: Boogsinus (arcsin) met de hand oplossen
Re: Re: Cyclometrische functie bgsin
Re: Re: Druk cos(xt) uit in cos(t)
Re: Re: Goniometrische vergelijking
Re: Re: Goniometrische Vergelijking
Re: Re: Hoeksnelheid bepalen
Re: Re: Identiteiten bewijzen
Re: Re: Lissajous figuren
Re: Re: Poolvergelijkingen opstellen
Re: Re: Re: Afleiding opp vierhoek uit opp 2 driehoeken met sinus
Re: Re: Re: Bewijs met cosinusregel
Re: Re: Re: Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Re: Re: Re: Boogsinus (arcsin) met de hand oplossen
Re: Re: Re: Cyclometrische functie bgsin
Re: Re: Re: Lissajous figuren
Re: Re: Re: Re: Bewijs oppervlakte vierhoek ABCD mbv sinus
Re: Re: Re: Re: Lissajous figuren
Re: Re: Re: Vereenvoudigen van goniometrische uitdrukking
Re: Re: Re: Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
Re: Re: Vereenvoudigen van goniometrische uitdrukking
Re: Re: Verschillende waardes bij driehoek oplossen
Re: Re: Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
Re: Snijpunten van twee sinusfuncties
Re: Tangens in een kubus
Re: Tangens in vergelijking van een rechte
Re: Verdubbelingsfuncties
Re: Vereenvoudigen
Re: Vereenvoudigen van goniometrische uitdrukking
Re: Vergelijking van de asymptoten
Re: Verschillende waardes bij driehoek oplossen
Re: Waar moeten 2 lijnen kruisen als het eindpunt bekend is?
Re: Welke betrekkingen bestaan er tussen de goniometrische getallen van de volg
Re: Zijde in willekeurige driehoek berekenen
Re: Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
Regelmatige vijfhoek in eenheidscirkel
Simpele goniometrische vergelijking
Sin en cos afleiden
Sin2x-4cos2x=-2
Sinus en cosinus naar tangens omzetten
Sinus in cosinus uitdrukken
Sinus, cosinus en tangens naar radialen berekenen
Sinusfunctie, cosinusfunctie en de tangensfunctie
Sinusvergelijkingen oplossen?
Snijpunt berekenen parametervoorstelling
Snijpunten van twee sinusfuncties
Spiegelen van een Lissajousfiguur
Spiegelen van een poolvergelijking
Substitutie
Tangens
Tangens
Tangens in een kubus
Tangens in vergelijking van een rechte
Tangensfuncite
Uitkomst in functie van k
Uitleg astroÔde
Uitslag afgeknotte kegel - booglengte
Van coordinatenstelsel A naar coordinatenstelsel B via vectors
Verdubbelingsfuncties
Vereenvoudigen
Vergelijking oplossen
Vergelijking van de asymptoten
Verloop van goniometrische en cyclometrische functies
Verschillende waardes bij driehoek oplossen
Verticale raaklijn parameterkromme
Verwante hoeken
Volume en hoogte van een sporthal
Vraag van een wiskunde olympiade
VWO 2006 r2, v14, via sin etc aantonen waaraan een lengte gelijk is
Waar moeten 2 lijnen kruisen als het eindpunt bekend is?
Waardes uitdrukken
Waarom is sin(2pi/3) equivalent met sin(pi/3)?
Waarom wordt een hoek van 45į gelijk gesteld met pi gedeeld door 4 ?
Wat is de periode?
Welke betrekkingen bestaan er tussen de goniometrische getallen van de volgende
Welke waarde heeft pi
Wisselsignalen
X uit cosinus berekenen
Zijde in willekeurige driehoek berekenen

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Goniometrie'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3