De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student hbo

2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3-5-7-probleem
Aantal opkomsten
Aantonen van een contradictie
Absolute en relatieve getallen
Absolute waarde functies
Absolute waarde van een som
Afgeleide bepalen
Afstand tussen lijnen
Alternatieve reeksen test
Applet schrijven in java
Arctangens
Asymptoot
Asymptoten van een bepaalde functie
Bepaal de kans in een steekproef
Bepaal de limiet
Bepaal het domein
Bepaalde integraal :
Bepaalde integraal oplossen
Bepalen eerste afgeleide
Bepalen van de eerste afgeleide van de volgende functie
Bereken het gemiddelde vulgewicht
Bereken zonder rekenmachine
Berekenen van limieten
Berekeningen met de poissonformule stapje voor stapje uitwerken
Betekenis van vermindering met logaritmen
Betrouwbaarheidsinterval vraagstukje
Bewijs met eigenschappen integralen
Bewijs over oneindig veel priemgetallen
Bewijs zwaartepunt en zwaartelijn
Bewijzen van een bewerking
Binomiaal ontwikkeling
Bissectricevlakken
Bloedonderzoek en positieve uitslag
Breuk
Breuken vereenvoudigen
Breuksplitsen met optelling in de noemer
Breuksplitsing
Chevalier de Mere
Chinese reststelling
Computer algebra programma
Constueren van lijnstukken
Continu kansvariabele stochast berekenen met Casio CFX-9850GB Plus
Convergentie met arctan in teller
Convergentie sin(1n2)
Cos - wortel ?
Cosx
Cyclometrische functies
De afgeleide van een ingewikkelde wortelfunctie
De formule van een parabool bepalen
De houtworm
De kans dat ik in de top 3 eindig
De n-de afgeleide
De Riemann-Lebesgue lemma
De top bepalen van een parabool
De top van een parabool bepalen
Derde graadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking oplossen
Differentiaal vergelijking: bepaal H(s) vanuit het tijd domein
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking
Differentieren met de Casio CFX - 9850GC Plus
Dobbelstenen
Druk uit in a
Dubbele integraal
Dubbele integraal
DV
DV aangroei ijslaag
DV beweging
DV oplossing
Een deel van de oppervlakte van een cirkel
Een hele berg rode en groene snoepjes
Een punt construeren
Een vergelijking in gebroken vorm
Eeuwigdurend opnemen
EindwaardeContante Waarde
Enkelvoudige lineaire regressie
Evenwijdige doorsnede
Exponentiele vergelijking
Faculteit breuk optellen en vereenvoudigen
Faseportret
Formule terugverdien periode
Formule van Camp
Functievoorschrift opstellen voor kwadratische functie
Functievoorschrift van een gebroken functie opstellen
Gamma functie andersom gebruiken
Gasten en hoeden
Gelijkheid
Gelijkvormigheid
Gemiddelde en variantie van een continue kansverdeling
Geschiedenis van differentieren en integreren
Getal herleiden naar een breuk
Getallenpuzzel
Goniometrie
Goniometrische functie algebraisch oplossen
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Grootte van de steekproef en correctiefactor
Harmonische trilling
Het kegelprobleem
Het wijnprobleem
Hoe bereken ik een onbekende in een ln-vergelijking
Hoe groot is de kans op afkeuring?
Hoe vind ik bijvoorbeeld 100 getallen die voldoen aan de eis, dat alle (deel-)s
Hoek berekenen
Hoek berekenen tussen vlakken
Hoek en afstand berekenen in een regelmatige vierzijdige piramide
Hoeveel zaden moet je planten
Honingraat
Huidoppervlak berekenen
Ik kom niet uit de integraal
Ik was n jaar oud in het jaar n≤
Inductie en verzamelingen
Inhoud liggende gedeeltelijk gevulde cilinder berekenen
Inhoud vierhoeksvlak
Integraal berekenen Casio CFX-9850GB plus
Integraal emacht kwadraat
Integraal met wortel en kwadraat
Integraalkromme
Integreren sin≥(x)
Integreren wortelfuncties
Integreren; substitutie of gewoon integreren?
Kans op aantal jongens of meisjes
Kans op ziekte
Kansrekenen debiteurenbestand
Kansverdeling
Kansverdeling
Kleurbaar, bipartiet, eulergraaf
Koelwet van newton
Kruisende lijnen
Kruisende lijnen afstand
Kubusjes van een kubus
Kwadraat afsplitsen
Kwadraat afsplitsen
Kwadraat afsplitsen met 6e macht
La Place vereenvoudigen
Lastige formules samenvoegen
Lengte en breedte uitrekenen van een driehoek
Lijn construeren
Limiet
Limiet bepalen
Limiet en inversie
Limieten
Limieten bepalen
Limieten berekenen
Lineair Verbanden
Lineare afbeelding
Lineare differentiaalvergelijkingen
Literatuur
Logaritmische functies
Logaritmische schaalverdeling en intervallen voor grafieken op TI-84
Loodlijn vanuit een punt op een vlak
Los op
Machtsverheffen
Machtuitrekenen
Mannen en vrouwen in een rij
MAPLE
Matrix tov een Basis
Matrix-machten
Maximale punt uitrekenen
Maximale winst 3demachts vergelijking
Mengprobleem
Minimale omhulling
Negatief grondtal
Newton
Nieuwe X en Y positie berekenen
Normaal verdeeld
Nullen
Ombouwen van een formule
Omgekeerd optimaliseren?!
Omgeschreven cirkel, koorden en bogen
Omschrijven naar 1 deelstreep
Omschrijven van bi-implicaties
Omvorming van storingsfunctie g(x)
Omwentelingslichamen tekenen met de computer
Oneindig afdalende meetkundige reeks
Ontbinding in factoren
Oplossen goniometrische vergelijking
Oplossen vergelijkingen
Oplossingsverzameling wortelfuncties
Oppervlakte landmeetkunde
Oppervlakte vierkanten in een driehoek (geen Pythagoras)
Overaftelbaar en Cantor
Overdrachtsfunctie laplace transformatie
Overgang van het ene stelsel (grondtal a) naar een ander (grondtal b)
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Partieel integreren
Partitiele intergratie?
Percentage
Periodiek sparen
Permutatie, niet alle element zijn verschillend
Personeel
Pivotering
Poissonverdeling
Polar coordinates
Polen laplacegetransformeerde functie
Positief definiet
Possion-verdeelde variabelen
Primitief berekening
Primitieve bepalen op GR
Punten in 1 vlak
PythagoreÔsche driehoek en ingeschreven cirkel
Raakvlakken aan kegel
Rangschikken
RCL-keten
Re: 3-5-7-probleem
Re: Absolute waarde functies
Re: Absolute waarde van een som
Re: Afgeleide bepalen
Re: Arcentanges
Re: Asymptoten van een bepaalde functie
Re: Bepaal de limiet
Re: Bepaal het domein
Re: Bereken het gemiddelde vulgewicht
Re: Bereken zonder rekenmachine
Re: Berekenen van limieten
Re: Binomiaal ontwikkeling
Re: Chevalier de Mere
Re: Convergentie met arctan in teller
Re: Convergentie met arctan in teller
Re: Cos - wortel ?
Re: De afgeleide van een ingewikkelde wortelfunctie
Re: Differentiaalvergelijking
Re: Differentiaalvergelijking
Re: Een deel van de oppervlakte van een cirkel
Re: Een hele berg rode en groene snoepjes
Re: Een kudde schapen en het hekkenprobleem
Re: Een punt construeren
Re: Een vergelijking in gebroken vorm
Re: Faseportret
Re: Gelijkvormigheid
Re: Getal herleiden naar een breuk
Re: Goniometrie
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Graad van een differentiaalvergelijking
Re: Grafiek tekenen met zelf gemaakte applet
Re: Hoek berekenen tussen vlakken
Re: Hoek en afstand berekenen in een regelmatige vierzijdige piramide
Re: Ik kom niet uit de integraal
Re: In hoeveel natuurlijke getallen (999) komt het cijfer 1 voor?
Re: Inductie en verzamelingen
Re: Inhoud probleem
Re: Inhoud van een bol
Re: Integraalkromme
Re: Integreren wortelfuncties
Re: Integreren; substitutie of gewoon integreren?
Re: Interne rentabiliteit
Re: Kansverdeling
Re: Lijn construeren
Re: Lijngraaf en pad
Re: Limiet bepalen
Re: Limiet en inversie
Re: Limieten bepalen
Re: Limieten berekenen
Re: Lineare differentiaalvergelijkingen
Re: Loodlijn vanuit een punt op een vlak
Re: Los op
Re: Machtsverheffen
Re: Mannen en vrouwen in een rij
Re: Matrix tov een Basis
Re: Mengprobleem
Re: Omgeschreven cirkel, koorden en bogen
Re: Oplossen vergelijkingen
Re: Oplossing exponentiele vergelijking pp=x
Re: Oplossingsverzameling wortelfuncties
Re: Orde symbolen
Re: Overdrachtsfunctie laplace transformatie
Re: Parabolen
Re: Parabolen
Re: Permutatie, niet alle element zijn verschillend
Re: Polar coordinates
Re: Punten in 1 vlak
Re: RCL-keten
Re: Re: Absolute waarde functies
Re: Re: Absolute waarde van een som
Re: Re: Arctangens
Re: Re: Bepaal het domein
Re: Re: Binomiaal ontwikkeling
Re: Re: Convergentie met arctan in teller
Re: Re: Convergentie met arctan in teller
Re: Re: Cos - wortel ?
Re: Re: Drievoudige integraal
Re: Re: Een deel van de oppervlakte van een cirkel
Re: Re: Getal herleiden naar een breuk
Re: Re: Hoek berekenen tussen vlakken
Re: Re: Ik kom niet uit de integraal
Re: Re: Integreren wortelfuncties
Re: Re: Integreren; substitutie of gewoon integreren?
Re: Re: Kansverdeling
Re: Re: Matrix tov een Basis
Re: Re: Mengprobleem
Re: Re: Omgeschreven cirkel, koorden en bogen
Re: Re: Overdrachtsfunctie laplace transformatie
Re: Re: Parabolen
Re: Re: Re: Bepaal het domein
Re: Re: Re: Convergentie met arctan in teller
Re: Re: Re: Hoek berekenen tussen vlakken
Re: Re: Re: Integreren wortelfuncties
Re: Re: Re: Kansverdeling
Re: Re: Re: Matrix tov een Basis
Re: Re: Re: Parabolen
Re: Re: Re: Re: Bepaal het domein
Re: Re: Re: Re: Integreren wortelfuncties
Re: Re: Re: Re: Integreren wortelfuncties
Re: Re: Re: Re: Re: Bepaal het domein
Re: Re: Re: Re: Re: Snijpunten in een grafiek
Re: Re: Re: Re: Snijpunten in een grafiek
Re: Re: Re: Snijpunten in een grafiek
Re: Re: Re: Toon aan dat de rij divergeert
Re: Re: Snijpunt bepalen van 2 assen in een bol
Re: Re: Snijpunten in een grafiek
Re: Re: Sommeren ongelijke kwadraten
Re: Re: Stelsel van vergelijkingen
Re: Re: Toon aan dat de rij divergeert
Re: Re: Variantie
Re: Rico isowinstfunctie en max winst
Re: Samengestelde trillingen
Re: Schrijf een propositie en verantwoord je stappen
Re: Snijlijn bepalen van twee vlakken
Re: Snijpunt bepalen van 2 assen in een bol
Re: Snijpunten
Re: Snijpunten in een grafiek
Re: Sommeren ongelijke kwadraten
Re: Spatial correlation
Re: Stelsel van vergelijkingen
Re: Toon aan dat de rij divergeert
Re: Transportprobleem
Re: Tweede Orde Elliptische PDE
Re: Uniforme Convergentie
Re: Variantie
Re: Verandering van variabele
Re: Vergelijking gebroken vorm
Re: Vergelijking gebroken vorm
Re: Vergelijking met een negatieve exponent oplossen
Re: Verwachtingswaarde
Re: Vierkant tekenen in een driehoek
Re: Viervlak
Re: Worteldifferentiatie
Re: Zadelpunt
Re: Zonder haakjes schrijven
Re: Zuigerbeweging
Reeks of deel van reeks mag niet dezelfde som hebben
Reeks waarbij de volgende termijn 6% hoger is dan de vorige
Reeksen met SI
Reele getallen
Regressie-analyse nominale variabele
Rekenkundige reeks
Rente berekeningen
RichtingscoŽfficiŽnt berekenen met behulp van grafische rekenmachinte
Rico isowinstfunctie en max winst
Riemann som
Samengestelde interest
Samengestelde intrest
Samengestelde trillingen
Scheiden variabelen
Scheiding van variabelen
Schrijf een propositie en verantwoord je stappen
Simplexmethode
Simulatie met rekenmachine
Snijlijn bepalen van twee vlakken
Snijpunt bepalen van 2 assen in een bol
Snijpunten
Snijpunten berekenen van parabolen
Snijpunten grafieken
Snijpunten in een grafiek
Snijpunten van 2 parabolen
Sommeren ongelijke kwadraten
Spaarhypotheek spaarpotje met verschillende rentepercentages
Spatial correlation
Spelautomaat
Splitsen in groep 3
Standaardafwijking van een koffiemachine
Standaarddeviatie in de statistiek
Stationaire punten en globale minima en maxima
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte berekenen met nauwkeurigheidsinterval
Steinerboom
Stelsel van vergelijkingen
Stelsel vergelijking
Stelsels van ongelijkheden
Stijgende en dalende annuiteiten
Substitueren (Euler)
Taylorreeksontwikkeling
Tentamenvraag
Terugrekenen van percentagesmarge
Terugtransformeren vanuit sdomein
Toon aan dat de rij divergeert
Transformaties van 2e graads functies (parabolen)
Transportprobleem
Tweede orde elliptische PDE
Uitdrukken in overige grootheden
Uitsplitsing
Uniforme Convergentie
Van rechthoeksnotatie naar Eulernotatie
Variabelen in logaritmen uitfilteren
Variantie
Varianties
Vectoren in V vectoren in pi 0
Verandering van variabele
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking gebroken vorm
Vergelijking gebroken vorm
Vergelijking gebroken vorm
Vergelijking gebroken vorm
Vergelijking gebroken vorm
Vergelijking met 3 variabelen
Vergelijking met een negatieve exponent oplossen
Vergelijking met een wortel
Vergelijking met lettervormen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen met drie onbekenden
Vergelijking van de raaklijn
Vergelijking van logaritme
Vergelijkingen algebraisch
Verwachtingswaarde
Vierkant uitdrukken in formule
Viervlak
Voor welke k geldt
Vu Stat - statistisch software programma kopen
Vuistregels normale verdeling
Wel of niet continu?
Wel of niet continu? (2)
Welke reep is het duurste?
Wentelen om y-as
Worteldifferentiatie
Worteldifferentiatie
Wortelfunctie oplossen
Zadelpunt
Zogenaamde zeskantstapeling
Zonder haakjes schrijven
Zuigerbeweging
Zwaartepunt cirkelboog

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3