De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Goniometrie

2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mijn grafische rekenmachine geeft de verkeerde sinus en zo
Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
2 vergelijkingen met 2 onbekenden maar als argument van sin en cos
Afstandsberekening
Algebraisch oplossen
Algebraisch oplossen
AlgebraÔsch oplossen van een vergelijking
Anders schrijven
Arctangens
Baansnelheid
Bereken de exacte waarde
Bereken van radiaal uit tan(hoek)
Berekenen van de zo groot mogelijke cirkel
Berekenen van een vijfhoek met vijf gelijke zijden
Bergwandeling
Bewijs de sinusregel bij een stomphoekig driehoek
Bewijs formule omtrek cirkel
Bewijs formule oppervlakte cirkel
Bewijs goniometrie
Bewijs sin (1/2 pi - x) = cos (x) zonder verdubbelingsformule voor sin
Bewijs volgende gelijkheid
Bewijzen
Bewijzen formules cosec (x) en sec(x)
Bewijzen van een sinusoiden
Bgcos en bgcot
Booglengte sinusfunctie en x-coŲrdinaat
Cos(a)=3/5?
Cosinus (constante * x)
Cosinus kwadraat
Cosinus nemen van Boogsinus ed
Cosinus vanuit tangens berekenen
Cosinusregel
Cosinusregel
Cosinusregel of sinusregel
Cyclometrische functies: Bgtan en Bgcos en tan
Cyclometrische funktie
De arcsin, arccos en arctan
De grafieken van sinus, cosinus en tangens
De grote en kleine wijzers van de klok
De lengte van een parameterkromme
De sinusoide formule ervan afleiden
Definitie nulhoek, gestrekte hoek, positieve rechte hoek en negatieve rechte ho
Domein cosh
Driehoek van Cardinael
Een goniometrische vergelijking oplossen
Een reuzenrad met een diameter van 12 meter
Een vraag over de cotangens van verwante hoeken
Eenparige beweging
Eenvoudige goniometrische vergelijkingen
Euclides
Euclides
Exacte waarden bij sin(x) en cos(x)
Examensom met parametervergelijkingen
Faseverschil
Formules
Formules
Functie met 2 variabelen en substitutie
Gelijkheden bewijzen
Gelijkvormige driehoeken en hoogtelijnen
GonioGonio
Goniometrie
Goniometrie oefeningen
Goniometrie som - en verschilformules
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische formule
Goniometrische formule?
Goniometrische formules
Goniometrische functies
Goniometrische functies herleiden
Goniometrische functies van elkaar aftrekken
Goniometrische identiteit
Goniometrische ongelijkheid
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking en ongelijkheden
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen oplossen
Goniometrische vgl
Grootte van een hoek zonder sinus of cosinus
Harmonische trilling
Harmonische trilling: Hoeveel cm ligt P af per minuut?
Herleid goniometrische formules
Herleiden tot een vorm
Herleiden tot hoeken in het eerste kwadrant
Herleiden van een vergelijking met sinus en cosinus
Herschrijven somfunctie mbv Simpsonformules
Hoe bewijs ik dat mijn Lissajousfiguur een ellips is?
Hoek bekend, maar waar ligt eindpunt lijn?
Hoek berekenen
Hoek tussen 2 rechten
Hoek van het snijpunt van een kromme met zichzelf
Hoek van punt op cirkel
Hoeveelheid licht op 14 februari
Identiteiten oplossen
In lissajousfiguren de t berekenen
Koordenvierhoek
Laplace getransformeerde van cosinus
Limiet
Lissajousfiguren
Lissajousfiguren
Los op: cosinus
Moeilijke vergelijking
Nulpunten
Omrekenen van cosinus naar graden
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Oplossen goniometrische vergelijkingen
Oplossingen bepalen van uitdrukkingen als sin(x)=1
Oppervlakte drie stukken land
Overschakelen van imaginair goniometrische vgl naar expo imag vgl
Parametervoorstelling van een cirkelbeweging
Parametervoorstellingen: + of - en sin of cos?
Periode en snijpunt x-as
Periode functie
Periode vinden met kleinst gemene veelvoud
Poolvergelijking, die rechtsom draait
Poolvergelijkingen
Poolvergelijkingen aflezen
Primitiveren van goniometrische functies
Re: 2 vergelijkingen met 2 onbekenden maar als argument van sin en cos
Re: Bergwandeling
Re: Bewijs de sinusregel bij een stomphoekig driehoek
Re: Bewijs formule omtrek cirkel
Re: Bewijs formule oppervlakte cirkel
Re: Cyclometrische functies: Bgtan en Bgcos en tan
Re: Een goniometrische vergelijking oplossen
Re: Euclides
Re: Euclides
Re: Examensom met parametervergelijkingen
Re: Goniometrie Oefeningen
Re: Goniometrie: som- en verschilformules
Re: Goniometrische formule
Re: Goniometrische formules
Re: Goniometrische formules
Re: Goniometrische functies herleiden
Re: Goniometrische vergelijking oplossen
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Goniometrische vergelijkingen oplossen
Re: Hoek bekend, maar waar ligt eindpunt lijn?
Re: Hoek berekenen
Re: Hoek van het snijpunt van een kromme met zichzelf
Re: Hoeveelheid licht op 14 februari
Re: Nulpunten
Re: Omrekenen van cosinus naar graden
Re: Ongelijkheden
Re: Periode en snijpunt x-as
Re: Periode functie
Re: Re: Bewijs de sinusregel bij een stomphoekig driehoek
Re: Re: Bewijs formule oppervlakte cirkel
Re: Re: Goniometrische formule
Re: Re: Hoek berekenen
Re: Re: Hoek van het snijpunt van een kromme met zichzelf
Re: Re: Omrekenen van cosinus naar graden
Re: Re: Periode en snijpunt x-as
Re: Re: Re: Bewijs de sinusregel bij een stomphoekig driehoek
Re: Re: Re: Omrekenen van cosinus naar graden
Re: Re: Som - en verschilformules goniometrie
Re: Re: Toon aan dat de formule juist is
Re: Re: Verhouding tussen cos x en cos 1/2x
Re: Som - en verschilformules goniometrie
Re: Som - en verschilformules goniometrie
Re: Toon aan dat de formule juist is
Re: Verdubbelingsformules
Re: Vereenvoudiging van formules in oefeningen
Re: Vereenvoudiging van formules in oefeningen
Re: Vergelijking
Re: Verhouding tussen cos x en cos 1/2x
Re: Verschilformule voor tangens
Re: Vervormen
Re: Wanneer gebruik je tangens en shift-tangens?
Rekenen met bgtan
Scalair product
Sin x - 1/4x = 0 oplossen
Sinus en cosinus rekenregels
Sinusregel
Sinx = sin12x
Snelheidsvector
Snelheidsvector bij een parameterkromme
Som - en verschilformules goniometrie
Som - en verschilformules goniometrie
Som en verschil formules (vraagstuk)
Somformules cosh(x+y) en sinh(x+y)
Sommen van sinus en cosinus en periodiciteit
Somregel cos(4x)
Straal van cirkel die op een functie loopt/rolt
Substitutie met 2 variabelen
Tandpijn
Tangens ongelijkheid
Toepassing in een driehoek
Toon aan dat de formule juist is
Tussenruimte 3 cirkels met straal 3
Twee antwoorden via de eenheidscirkel
Uit het hoofd berekenen van de cos, sin en tan...
Vaste waarden van sinus, cosinus en tangens
Verdubbelingsformule
Verdubbelingsformules
Vereenvoudig de breuk
Vereenvoudiging van formules in oefeningen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen: x = 2 sinx
Vergelijking vereenvoudigen
Verhouding tussen cos x en cos 1/2x
Verloop van goniometrische functies
Verplaatsing in Y van 2 cirkelmiddelpunten op een v-blok bij 2 diameters
Verschil tussen globale en lokale extrema
Verslag schrijven perodieke bewegingen
Vervormen
Voetballer richting achterlijn
Wat is het `ezelsbruggetje` SOSCASTOA?
Wat is in- en omcirkel?
Zijden berekenen driehoeken

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Goniometrie'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3