De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Iets anders

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ik zoek een onderwerp voor mijn werkstuk
1 vergelijking, 2 variabelen, antwoord moet heel getal zijn
1+1=2
12-de machtswortel trekken zonder rekenmachine
1ste 2de en 3de graads functies
3e graads polynoom, formule
95% betrouwbaarheidsniveau bij labo-controle
Aantal malen dat bepaalde reekst kop/munt voorkomt
Afgeknotte kegel
Afleiden functie uit grafiek logaritmische lijn
Afstand van een punt tot een rechte
Algebraische bepaling van een doorsnede
Algoritme om een vierkantswortel te benaderen
Annuiteit
Astronomisch model met vaste en beweegbare cirkels
Basis en (on)afhankelijkheid
Benaderingen
Berekenen maandelijkse inleg
Berekenen van de gemiddelde tijd per km
Berekenen van de hoeken van een driehoek
Berekenen van een onregelmatige vierhoek
Berekening straal van koorde+booglengte
Berekeningen percentage boven en onder de honderd
Betekenis vectorruimte C[alfa, beta]
Bewijs correlatieformule
Bewijs omtrent cos 4A + cos4B + cos4C = -1
Bewijs van een driehoek
Binair aftrekken
Binair aftrekken
Breuken
Breuken
Bruto en netto?
Cijfercombinaties mogelijk ivm aktie
Cirkel snijden met derdegraads vergelijking
Combinatiemethode (3*3)
Congruentie met deling
Congruentie met meerdere variabelen
Constructies met passer en liniaal
Conversie van de ene getallenreeks naar de andere getallenreeks
Coordinaat binnen ellips
Coordinaten bepalen van punt loodrecht op vlak tov punt van het vlak
Correlatie
Correlatie
CorrelatiecoŽfficiŽnt berekenen
Correlatiecoefficient bij horizontale puntenwolk
Dakhoek berekenen
Datum berekenen in Excel 2003
De kans om dood te gaan...
De kortste weg tussen twee punten
De omtrek van een pijp-op-pijp-verbinding
De punten van een ellips
De regel van Cramer
De rekenmachine
De trein die de maan inhaalt
De waarde van een cijfer
Decimaal omzetten naar hexadecimaal
Deelbaarheid door 7
Derde zijde van een driehoek berekenen
Determinanten
Dim vectorruimte
Drie nulpuntsmethoden
Driezijdige piramide met knikkers
Dynamische kortste afstandsbepaling
Een kei schieten met een katapult van een 30 meter hoge rots
Een ladder tegen de muur
Een probleem rondom wortel twee
Een sultan met 14 vrouwen...
Een tovervierkant maken van 4x4 naar 16x16
Een vector berekenen mbv de hoek tov vier andere vectoren
Een vraag over 2 vergelijkingen
Effectieve rente
Eindkapitaal berekening inclusief rendement
Element van ellips construeren met een Bezier-kromme
Elimineren
Elimineren
Ellips met raaklijnen
Euler en Heun methode
Excel formule voor sparen met vaste rente en storting
Excel grafiek cilinders zoals in de verkiezingsuitslagen
Exponentiele vergelijking
Exponentiele vergelijking oplossen
FinanciŽle rekenkunde - kapitaal en intrest
Formule maximaal op te nemen bedrag
Formule van Euler (V-E+F=2)
Formules driehoeken?
Formules maken
Formules omzetten
Formules, functie en wijze van noteren
Fruitmachine
Functie bepalen
Functievoorschrift opstellen
Gebroken ongelijkheden
Gebroken vergelijkingen
Gebruik afgeleide van niet continue functie
Gegevens manipuleren om van een 2e graads een 1ste graads vergelijking te maken
Gekweekte interest
Gelijkzijdige driehoek
Gemiddelde rente
Geschiedenis van de natuurlijke logaritme
Getallenleer
Getransponeerde matrix
Gewicht buis berekenen
Gewicht van een berg berekenen
Gewogen gemiddelde
Gonio
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie: los stelsel op in graden
Goniometrische ongelijkheid
Goniometrische tafels
Goniometrische vergelijking
Groei in procenten
Groeimodel
Grootste oppervlakte van een rechthoek in een ellips
Heen en weer reizen tussen twee dorpen
Het berekenen van de hoogte van traptreden
Het bewijs dat 1=1
Het getal e
Het snijpunt van twee rechten
Hoe bereken ik de hoogte van een gelijkbenige driehoek
Hoe bereken je 66,6666... % van 9-10?
Hoe bereken je het zwaartepunt van een driehoek
Hoe bereken je sin≤x op een rekenmachine?
Hoe berekenen computers logaritmen?
Hoe is dit antw gemaakt?
Hoe kan ik er goed in worden?
Hoe los je deze 3e machts vergelijking op?
Hoe maak ik een gelijkzijdige driehoek?
Hoe maak ik een magisch vierkant met deze getallen?
Hoe maak je van een decimaal getal een breuk?
Hoe v85 (percentielsnelheid) berekenen ?
Hoe zat het ook al weer
Hoe zit dat?
Hoek bepalen van een snijlijn op bekende afstand met ellips
Hoek met y-as
Hoek van een willekeurige driehoek
Hoekberekening snijpunt van 2 buizen
Hoeken
Hoeken berekenen in een rechthoekige driehoek
Hoeveel vierkante meter is 1 are?
Hoeveel is het product meer dan het quotient?
Hoeveel liter water
Hoeveel moet ik betalen
Hoeveel weegt ijs?
Hoogte berekening
Inches en foot
Indexaanpassing huur
Inhoud
Inhoud berekenen
Inhoud berekenen?
Inhoud van een liggende cilindervormige tank met afgeronde zijden
Inhoud van een zwembad
Integraal berekenen
Integraal van e tot de macht x≤
Integreren van een macht van natuurlijke logaritme
Integreren van sin≤x
Interest
Interpolatie bij digitale camera
Intrest berekenen
INV toets op casio fx-28ms
Inverse tangens berekening
Is het getal 0 even of oneven?
Kaarten
Kans op 2 keer achter elkaar kop als je met een munt gooit
Kans op dezelfde verdeling als vorig jaar
Kansberekening (200 worpen met muntstuk)
Kansverdeling
Kleurenpatronen met rode en groene knikkers
Kleurstiften
Lengte van bc
Ligt het punt in de veelhoek?
Lijnintegraal
Limiet
Limieten (1-cos≤t)/(3t≤) voor t-->0
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritmen uitwerken
Logaritmen uitwerken
Logaritmes bepalen met een huishoudrekenmachientje
Logaritmische ongelijkheid
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen oplossen
Lotto
Lotto over verschillende trekkingen heen
Lottocombinatie
Machten
Machtsverheffen
Machtsverheffen
Maclaurinreeks voor de functie met cosinus
Martix 2e kolom
Mate van onderschrijving van eisen
Maximale krachten op schuin dak berekenen
Maximale rechthoek met gegeven verhoudingen binnen gegeven rechthoek
Meerdere productiemachines
Meetkunde
Mengen van wijn
Miljoenenjacht
Modulair rekenen met meerdere variabelen
Negatieve getallen
Netto contante waarde
Normale verdeling
Nulpunten bepalen
Oefeningen logaritmen
Omgekeerd evenredig
Omliggende driehoek van punt gegeven 2 snijlijnen
Omrekenen cl naar ml
Omrekenen grammen en milliliters
Omwentelling van een wiel
Onbekende berekenen
Oneindige verzameling met eindige deelverzameling
Oneven aantal stellingen op dambord
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Oplossen verglijking; PK`s en RPM
Oppervlakte cirkelsector
Oppervlakte en gewicht van een rol vaatdoeken
Oppervlakte van een iglo
Optellen van breuken
Optimaliseringsprobleem zonder deksel
Pensioentekort
Percent en per mille
Percent Ranking
Percentage berekenen
Percenten en per mille
Percentrekenen
Populatiegroei
Praktisch marketing probleem
Prijsstijging in procenten
Procenten
Procenten berekenen
Procenten berekenen op rekenmachine
Productverzameling
Projectie cirkel op een rechte
Punt buiten driehoek berekenen
Pythagoras : vierhoeksgetallen
Quiz
QuotiŽntfunctie
R kwadraat bij log of exp functie
Radiaal construeren
Random getallen
Re: 3 schakelaars en 1 lamp
Re: 3e graads polynoom, formule
Re: Aflossingstabel met vaste mensualiteiten zelf berekenen
Re: Algoritme wedstrijdschema
Re: Alternatief voor iteratieve methode voor berekening nulpunten
Re: Annuiteit
Re: Berekenen exponent
Re: Berekenen maandelijkse inleg
Re: Berekeningen percentage boven en onder de honderd
Re: Bewijzen
Re: Binair aftrekken
Re: Binair tallenstelsel omrekenen
Re: Bouwjaar auto
Re: Bruto en netto?
Re: Cardano
Re: Cijfercombinaties mogelijk ivm aktie
Re: Congruentie met deling
Re: Constructies met passer en liniaal
Re: Coordinaten bepalen van punt loodrecht op vlak tov punt van het vlak
Re: De getallen van Fibonacci
Re: De som van twee derdemachten is weer een derde macht
Re: Determinant 4x4 Matrix
Re: Diagonaal van een parallellogram
Re: Drie nulpuntsmethoden
Re: Drie nulpuntsmethoden
Re: Duitse lotto in groepsverband
Re: Een kilogram is hoeveel milligram?
Re: Een sultan met 14 vrouwen
Re: Een vector berekenen mbv de hoek tov vier andere vectoren
Re: Een vraag over 2 vergelijkingen
Re: Excel formule voor sparen met vaste rente en storting
Re: Fruitmachine
Re: Functie bepalen
Re: Gelderman-getallen
Re: Getallen maken met maximaal 6 vieren
Re: Grootste oppervlakte van een rechthoek in een ellips
Re: Heb geen idee hoe ik moet beginnen
Re: Het bewijs dat 1=1
Re: Hoe bereken ik de annuiteiten?
Re: Hoe kun je de hoogte berekenen van een boom?
Re: Hoe kun je procenten terug berekenen?
Re: Hoe maak je van een decimaal getal een breuk?
Re: Hoe wordt deze vergelijking opgelost??
Re: Hoek met y-as
Re: Hoeken berekenen in een rechthoekige driehoek
Re: Hoeveel meter zit er in een vierkante meter?
Re: Hoogte berekening
Re: Inverse tangens berekening
Re: Irrationele functie
Re: Kansberekening (200 worpen met muntstuk)
Re: Kansrekenen met de lotto
Re: Kansrekening met ballen
Re: Lineaire formule
Re: Logaritme
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Machten
Re: Machtsverheffen
Re: Maximale rechthoek met gegeven verhoudingen binnen gegeven rechthoek
Re: Met minimaal verliesje voor maximale kans prijs staatsloterij
Re: Miljoenenjacht
Re: Minimum van twee getallen in formule vorm
Re: Oneven aantal stellingen op dambord
Re: Oplossen van een probleem
Re: Procenten
Re: Programma dat combinaties genereert
Re: Pws complexe getallen
Re: Radialen of graden?
Re: Random getallen
Re: Re: Bruto en netto?
Re: Re: Cardano
Re: Re: Fruitmachine
Re: Re: Hoe bereken je het zwaartepunt van een driehoek
Re: Re: Kansberekening (200 worpen met muntstuk)
Re: Re: Lenzenformule
Re: Re: Machten vermenigvuldigen
Re: Re: Maximale rechthoek met gegeven verhoudingen binnen gegeven rechthoek
Re: Re: Met minimaal verliesje voor maximale kans prijs staatsloterij
Re: Re: Pws complexe getallen
Re: Re: Random getallen
Re: Re: Re: Cardano
Re: Re: Re: Re: Re: Wat voor soort getal is x met xx=10
Re: Re: Re: Re: Wat voor soort getal is x met xx=10
Re: Re: Re: Wat voor soort getal is x met xx=10
Re: Re: Straal cirkel en koorde
Re: Re: Wat voor soort getal is x met xx=10
Re: Reeks maken
Re: Regel van Drie
Re: Rekenen met breuken
Re: Roulatiesystemen
Re: S isoleren
Re: Snijpunt bepaling van een lijn in de ruimte met een gekromd vlak
Re: Snijpunt ellips en lijn
Re: Statistische maatstaven bij census of kleine steekproef
Re: String theorie
Re: T- test of Correlatie
Re: Tangens uit het hoofd uitrekenen
Re: Van kubieke meter naar vierkante meter en omgekeerd
Re: Variabelen ?
Re: Veegmethode
Re: Verzadiging
Re: Vier echtparen aan een ronde tafel
Re: Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Re: Wat voor soort getal is x met xx=10
Re: Werkstuk over wortels
Re: Wiskundige expressie voor een rotatie om een gegeven centrum C
Re: Wortel 2 is irrationaal
Re: Yahtzee: full house
Re: Zwaartepunt van een boldriehoek
Reeksen
Reeksen
Regressie en correlatie
Regressiemodel probleem
Regula falsi
Rekenen met breuken
Rekenen met breuken
Rekenen met breuken
Rekenen met breuken
Rekenen met complexe getallen
Rekenen met procenten
Rekenen met procenten
Rekenen met veeltermen
Reken-wiskunde methode voor hoogbegaafde leerling
Renteberekening
Rij van 1en en -1en, kans dat de nullijn wordt overschreden na x aantal getallen
Romeinse cijfers
Romeinse cijfers op klokken
Roteren van lijn tot deze cirkel raakt
S isoleren
Samengestelde interest
Samengestelde interest en inflatie
Samengestelde intrest met maandelijkse stortingen
Schaal berekenen
Schrikkeldag op zondag
Schuine asymptoot
Segment van een cirkel
Septagram
Significante verschillen bij een meervoudige vraag?
Snijpunt bepaling van een lijn in de ruimte met een gekromd vlak
Snijpunt ellips en lijn
Som van 2 bouwstenen in piramidestructuur
Statistische maatstaven bij census of kleine steekproef
Steekproef bepalen uit een populatie van klanten
Steekproefgrootte
Stelsel met 2 vergelijkingen en 2 onbekenden
Stelsels van ongelijkheden
Straatje met 3 dobbelstenen
Subsidieberekening met prijscompensatie
T- test of Correlatie
Tangens uit het hoofd uitrekenen
Tegenovergestelde van een priemgetal
Tekenonderzoek
Telefoonnummer als uitkomst na aantal verschillende bewerkingen
Telprobleem vriendenkring en werknemers
Texas instruments ti-68
Toepassing
Toepassingen van de stelling van Pythagoras
Toetsen gemiddelden bij eindige populatie (in SPSS bijv)
Toto-13
Trapezium
Uitbijters
Uiteindelijk betaald aan lening?
Uitrekenen gelijkbenige driehoek
Uitslag afgeknotte cilinder
Uren en minuten berekenen op Casio fx-92
Van 4x4 naar 16x16
Van breuk naar procent
Van kubieke meter naar vierkante meter en omgekeerd
Variabelen ?
Veegmethode
Veel decimalen
Velletjes op een bol
Verdeling met een dobbelsteen
Vereenvoudigen
Vergelijking
Vergelijking met congruentie en meerdere variabelen
Vergelijking met determinanten
Vergelijking van een willekeurig georienteerde hyperbool
Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Vergelijkingen in vraagstukje
Vergelijkingen met wortel en veel oplossingen
Verhoudingen
Verkoopprijs weten via brutowinst
Verschil tussen procenten
Verschillende manieren waarop een balletje kan rollen
Vertaling van Tail integral
Verzadiging
Verzameling toppen
Vier echtparen aan een ronde tafel
Vierdegraadsvergelijking
Vierkantsvergelijking
Vijfde machts vergelijking
Vlakformule uit Loodlijn
Volledig teken verloop irrationale functie?
Volumeberekening brandstoftank
Vraagstuk
W met een streepje erboven
Waarom zitten er 360 graden in een hele draai?
Wachttijdproblemen
Wanneer is beginbedrag op?
Wat betekent dit op mijn rekenmachine: RAN#
Wat is de lengte van een zijde
Wat is de prijs per bundel en hoeveel stuks zitten er in een doos?
Wat is een gebroken rechte lijn?
Wat is GWA?
Wat is het verschil tussen al die grafische rekenmachines?
Wat is pi?
Wat is spreiding ?
Wat voor soort getal is x met xx=10
Webgrafieken?
Wet van Morgan
Wortel trekken
Wortels en machten
Worteltrekken
X,y coordinaat berekenen
Zoek het ontbrekende getal inclusief bewijs?
Zwaartelijnen
Zwaartepunt van een boldriehoek

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3