De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Vergelijkingen

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

De formule van Cardano en complexe getallen
Online een vergelijking oplossen
Oplossen van vergelijkingen met onbekende exponent
1 vergelijking, 2 variabelen, antwoord moet heel getal zijn
2 formules samenbrengen tot een abc-formule
2de graads vergelijkingen
2egraads vergelijking
3 onbekende
3 vergelijkingen met 3 onbekenden
3 vergelijkingen, 3 onbekenden
3de graads vergelijkingen
3e graads polynoom, formule
4 vergelijkingen, 4 onbekenden
Aantal en teken van de reele oplossingen van een tweedegraadsvergelijking
Abc-formule bewijs
Abc-formule, de wortels
AlgebraÔsch oplossen dus zonder rekenmachine
AlgebraÔsche oplossing van stelsels
Algemene formule voor (ax+b)t
Al-Khwarizmi
Alternatieve manier voor oplossen van kwadratische vergelijkingen
Baan van luchtdoelraket
Balansmethode
Berekening van h
Betekenis van een afgeleide in de economie
Betekenis van x
Bijzondere producten
Cardano
Cardano
Cardano
Combineren?
Congruentie met deling
CoŲrdinaten van snijpunten berekenen
Cos(x)=x≤
De abc-formule
De oplossing van de vergelijking xtotde5de=250
De wortel in het dagelijks leven
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Differentiaalvergelijking of afgeleide vergelijking
Diophantos
Drie onbekenden in 3 vergelijkingen
Drie vergelijkingen met drie onbekenden
Economische toepassing van een stelsel van vergelijkingen
Een aantal vragen
Een bewijs met 1a
Een derdegraads vergelijking oplossen
Een eenvoudige ongelijkheid oplossen
Een eenvoudige vergelijking oplossen
Een eenvoudige vergelijking oplossen
Een ingewikkelde vergelijking oplossen
Een inverse vergelijking oplossen
Een kogel weggeschoten met een kanon
Een kudde schapen en het hekkenprobleem
Een ladder tegen de muur
Een stelsel oplossen met de substitutie methode
Een vergelijking met breuken oplossen
Een vergelijking met logaritmen
Een vergelijking oplossen
Een vergelijking oplossen
Een vliegtuig
Eerste graads vergelijking
Eerstegraads vergelijkingen in breukvorm
Elimineren
Elimineren
Elimineren
Elimineren van vergelijkingen van stelsels
Exact oplossen met algebra
Exact oplossen van vergelijkingen met machten
Exponentiele ongelijkheden
ExponentiŽle ongelijkheden
Exponentiele vergelijking
ExponentiŽle vergelijking
ExponentiŽle vergelijking
Exponentiele vergelijking oplossen
Exponentiele vergelijkingen
Exponentiele vergelijkingen
Exponentiele vergelijkingen
ExponentiŽle vergelijkingen
ExponentiŽle vergelijkingen
Extrema : dakgoten
Faculteit bij een deling
Formule maken voor een parabool met behulp van informatie
Formule richtingscoŽfficiŽnt
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van Cardano oplossen
Formule van Cardano oplossen
Formules maken
Functie met twee variablen met beperkende voorwaarde
Functies met meerdere variabelen
Gebroken functies
Gebroken ongelijkhden
Gebroken ongelijkheden
Gebroken vergelijking en ongelijkheid
Gelijkheden
Gemiddelde snelheid
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vgl
Heb geen idee hoe ik moet beginnen
Het oplossen van een derdegraads vergelijking
Het snijpunt van twee rechten
Hoe deze 3e graads polynoom op te lossen doormiddel van staartdeling
Hoe los je x4 - 13x≤ + 36=0 op?
Hoe los je deze 3e machts vergelijking op?
Hoe los je deze vergelijkingen met e-machten op?
Hoe los je een vergelijking op met uitkomst van een breuk??
Hoe moet ik die x en y zoeken ?
Hoe moet ik een vergelijking als 13+3xa=6xm+1 oplossen?
Hoe onderzoek je evenwicht
Hoe reken je dit uit?
Hoe schrijf je dit op in een formule?
Hoe werkt de balansmethode?
Hoeveel snoepjes van elk?
Ik ben op zoek naar een goede rekenmachine
Ik zit vast met de gemeenschappelijke noemer
Ingeklede vergelijking?
Intrest berekenen
Inverse bepalen van een functie
Irrationale vergelijking
Irrationale vergelijkingen en rijen
Isoleren bij machten en wortels?
Kleinste gemene veelvoud in een vergelijking met vier cijfers
Komt niet goed uit
Kwadratische vergelijking
Leeftijd berekenen
Lengte van kleinste zijde in functie van d en S
Logaritme vergelijking
Logaritme vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijkingen
Los de volgende vergelijking op
Los op
Los op in R
Los stelsel vergelijkingen op
Makkelijke 4e graads functie
Mengen van wijn
Modulair rekenen met meerdere variabelen
Moeilijke vergelijking
Nulpunten bij een derdegraadsvergelijking
Omgekeerd evenredig
Omwikkelen
Ongelijkheden
Ongelijkheden
Ongelijkheden aftrekken
Ongelijkheden met afstand
Ongelijkheden oplossen
Ongelijkheden oplossen als het teken omklapt
Ongelijkheden van de tweede graad
Ongelijkheden van een 2de graad met 1 onbekende
Ongelijkheid
Ongelijkheid
Ongelijkheid oplossen
Ongelijkheid oplossen in R
Ontbinden in factoren
Oplossen 4e graads vergelijking lukt niet
Oplossen stelsels vergelijkingen
Oplossen van een exponentiele vergelijking
Oplossen van een moeilijke vergelijking in de economie
Oplossen van een stelsel van vergelijkingen
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van een vergelijking met log erin
Oplossen van lineire vergelijking met haakjes
Oplossen van tweedegraads vergelijkingen
Oplossen van vergelijkingen delen
Oplossen verglijking; PK`s en RPM
Oplossing stelsel van vergelijkingen
Oplossing van vergelijking met cosinus hyperbolicus
Oplossingen voor Diophantische eerstegraads vergelijkingen
Oppervlakten en zijden
Opstellen van het voorschrift van een tweedegraadsfunctie
Optellen van vergelijkingen
Papierformaten
Parametervergelijking opstellen
Probleem bij een bewijs vd stelling van pythagoras
Probleem met balansmethode
Problemen bij de formule van Cardano
Product-som methode
R kwadraat bij log of exp functie
Raaklijn aan een parabool
Re: vergelijking met breuken
Re: (Derdegraads)vergelijkingen
Re: 2 formules samenbrengen tot een abc-formule
Re: 2de graadsfuncties
Re: 3e graads polynoom, formule
Re: 4 vergelijkingen, 4 onbekenden
Re: Abc-formule, de wortels
Re: Al-Khwarizmi
Re: Cardano
Re: Cardano bijna ontrafeld
Re: Congruentie met deling
Re: Exact oplossen met algebra
Re: Formule maken voor een parabool met behulp van informatie
Re: Formule van Cardano
Re: Heb geen idee hoe ik moet beginnen
Re: Heb geen idee hoe ik moet beginnen
Re: Inverse Berekenden
Re: Kettinglijn
Re: Kleinste gemene veelvoud in een vergelijking met vier cijfers
Re: Logaritmische en exponentiele vergelijkingen oplossen
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Oplossen van een probleem
Re: Oplossen van vergelijkingen delen
Re: Opstellen van het voorschrift van een tweedegraadsfunctie
Re: Papierformaten
Re: Probleem met balansmethode
Re: Re: 4 vergelijkingen, 4 onbekenden
Re: Re: Al-Khwarizmi
Re: Re: Cardano
Re: Re: Opstellen van het voorschrift van een tweedegraadsfunctie
Re: Re: Re: Cardano
Re: Re: Vergelijken tussen oplossingen 2e verg en een getal
Re: Re: Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Re: Re: Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Re: Schaduwvergelijking
Re: Simpele vergelijking
Re: Snijpunt van 2 rechten
Re: Subsitutiemethode
Re: Van coordinaten naar vergelijking
Re: Veegmethode
Re: Vergelijken tussen oplossingen 2e verg en een getal
Re: Vergelijking en ongelijkheid
Re: Vergelijking met faculteiten
Re: Vergelijking met haakjes
Re: Vergelijking met machten oplossen
Re: Vergelijking oplossen dmv een vraagstuk
Re: Vergelijkingen
Re: Vergelijkingen
Re: Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Re: Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Re: Vierkantsvergelijking
Re: Vraagstuk oplossen
Re: Vraagstukje
Re: Vraagstukken
Re: Vraagstukken over fietsers en vaten wijn
Re: Wat doe ik hier fout?
Re: Wortel in de teller wegwerken
Recursievergelijking
Regel van Horner
Regressiecoefficient
Samenvallende wortels van a≤x≤+(2ac-b≤)x+c≤=0
Schaduwvergelijking
Simpele vergelijking
Snijpunt van een lijn en een parabool
Snijpunt van twee krommen
Staartdeling en gebroken vergelijking
Staven goud en karaat
Stelsel (vraagstuk)
Stelsel bepalen
Stelsel met 2 vergelijkingen en 2 onbekenden
Stelsel van tweedegraads vergelijkingen
Stelsel vergelijkingen oplossen
Stelsels
Stelsels oplossen met behulp van een matrix
Stelsels van 3 vergelijkingen met 3 onbekenden
Stelsels van ongelijkheden
Stelsels van vergelijkingen van de eerste graad
Stelsels vergelijkingen, combinatiemethode
Stelselvergelijking
Stelstel van 5 vergelijkingen met 5 onbekenden
Subsitutiemethode
Substitutie
Tekenverandering van een tweedegraadsfunctie
Terugrekenen discrete dynamische modellen
Transcendente algemene oplossingen van polynoomvergelijkingen
Twee fouten en toch en het juiste antwoord
Twee vergelijkingen , met twee onbekenden
Twee vergelijkingen met 3 onbekenden raadsel
Twee vergelijkingen, twee onbekenden
Tweedegraadsfunctie met 3 willekeurige punten
Tweedegraadsvergelijking
Tweedegraadsvergelijking
Tweedegraadvergelijking in excel
Van coordinaten naar vergelijking
Van kleiner dan naar groter dan
Vastgelopen vergelijking
Veegmethode
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen van een vgl
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking 3 onbekende oplossen door subsitutie toe te passen
Vergelijking en ongelijkheid
Vergelijking met breuken
Vergelijking met congruentie en meerdere variabelen
Vergelijking met duidelijke meetkundige betekenis
Vergelijking met e
Vergelijking met een wortel oplossen
Vergelijking met faculteiten
Vergelijking met ln
Vergelijking met machten
Vergelijking met machten oplossen
Vergelijking met machten oplossen
Vergelijking met onbekende in kwadraat
Vergelijking met onbekende x y en z
Vergelijking met twee breuken
Vergelijking ombouwen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen bij ongelijkheid
Vergelijking oplossen met AB=AC
Vergelijking opstellen bij gegeven punt en richtingcoŽfficiŽnt
Vergelijking opstellen en oplossen
Vergelijking van de 4e graad
Vergelijking van een cirkel door 3 punten
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen 2e graad 1 onbekende
Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Vergelijkingen in vraagstukje
Vergelijkingen met breuken
Vergelijkingen met formule van simpson
Vergelijkingen met modulus
Vergelijkingen met tientallen en eenheden
Vergelijkingen met wortel en veel oplossingen
Vergelijkingen van 2 sommen
Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden
Vergelijkingen van de tweedegraad met ťťn onbekende
Vergelijkingen van de vorm ax + by + c = 0 Deel 1
Vierdegraads vergelijking
Vierdegraads, derdegraads etc
Vierdegraadsvergelijking
Vierdegraadsvergelijking oplossen?
Vierdemachtsvergelijking
Vierkantsvergelijking
Vierkantsvergelijking
Vierkantsvergelijking
Vierkantsvergelijkingen met wortels
Voor welke waarde van p (correct dit keer :) )
Vraag over exponentiele vergelijking
Vraagstuk met leeftijden
Vraagstuk met vergelijing
Vraagstuk met vergelijking
Vraagstuk oplossen
Vraagstuk over een rechthoekige driehoek
Vraagstuk over leeftijden
Vraagstuk over oplossingen
Vraagstuk over vergelijking
Vraagstukje
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken
Vraagstukken (1 onbekende)
Vraagstukken in verband met vergelijkingen
Vraagstukken met procenten
Vraagstukken met stelsels
Vraagstukken met twee onbekende
Vraagstukken oplossen met tweedegraadsvergelijkingen
Vraagstukken over fietsers en vaten wijn
Vraagstukken van vergelijkingen
Waarde van p
Wat betekent discriminant?
Wat doe ik hier fout?
Wat is de formule van Cardano?
Wat is een polynoom?
Wat zijn vergelijkingen
Welke leeftijd bereikte Diophantus?
Werken programma derive
Werkstuk derdegraads vergelijkingen
Wortel in de teller wegwerken
Wortel trekken
Wortelvergelijking
Wortelvergelijking
Wortelvergelijking oplossen
Wortelvergelijkingen
Zoek twee getallen

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Vergelijkingen'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3