De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Iets anders

2002

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

De regel van L`Hopital
Diophantische vergelijking
Een muntstuk heeft geen geheugen
Formule voor samengestelde interest
Linkkabel voor TI en PC
Meneer van Dale wacht op antwoord
Oppervlakte regelmatige n-hoek
Rekenen met sinus, cosinus en tangens
Waar kan ik allerlei rijen vinden?
Worteltrekken zonder rekenmachine
1 = 0,9999999...
3D snijpunt twee lijnen
3D snijpunt twee lijnen
Aandeel goederensoort in de verkopen
Aantal combinaties
Aantal foute manieren
Aantal loten in de trekking van de staatsloterij jackpot?
Aantal mogelijke telefoonnummers
Abc formule
Afgeknotte cilinder
Afstand van een punt tot een vlak in 3D
Afstandsmeeting
Algoritmen
Archimedische lichamen, rombicuboctaŰder
Arctan
Benadering natuurlijk logartme
Berekenen hoeken in een rechthoekige driehoek
Berekenen hoeken van piramide
Berekening voor een gegeven maandelijks aflossingsbedrag
Betekenis van de letter e op verpakkingen
Betrouwbaarheid enquete
Bewijs constant op open interval
Bewijs de volgende gelijkheden
Bewijs van de laatste stelling van Fermat
Bewijzen van Griekse wiskundigen
Boeken omtrent getallenleer
Boeken over fractals
Bommen gooien
Bouwtekening bol
Brandpunten van ellips
Camera en hoekgrootte
Colloquium Doctum
Combinaties van 5 uit 31 getallen
Combineren van frequentie- en somfrequentiepolygoon
Compas koers
Complex Complex Getal?
Co÷rdinaat uit hoeken en afstanden
Co÷rdinaten van elk punt op een ellips
Cosinusregel in gelijkbenige driehoek
De lengte van de diagonaal van een vierkant
De regel van drie
De remweg van een auto
De som van twee derdemachten is weer een derde macht
De som van twee kwadraten
De straal van een cirkel bepalen bij drie gegeven punten
Definitieformule
Deling met veeltermen
Deling met veeltermen (2)
Derdegraadswortel met de hand
Diagonalen van een zeshoek
Differentiatie quotientfunctie
Dobbelstenen
Dobbelstenen in Risk
Doordenkertje...
Driehoeken zoeken in een vierkant
Een conus maken uit een plat vlak
Een deel van een cirkel
Een formule vereenvoudigen
Een paar sokken?!
Een punt roteren om de oorsprong
Een stelsel oplossen
Een unieke cijfercode voor een dag
Een vergelijking oplossen
Een voorbeeld van een functie?
Eindig recht prisma
En nu iets heel anders...
Exponentiele vergelijking
F z - F s = 0 --> F s opgesplitst in 2 vectoren
F(n+2)/F(n+1)>F(n+1)/F(n)
Faculteit en tellen
Fermat's Laatste Stelling
Fibonacci puzzel - hoe kan dat?
Formule in Excel voor het berekenen van de datum van de paaszondag
Formule opstellen
Formule opstellen
Formule voor de intrest
Formule voor de oppervlakte van een cirkelboog?
Formule waar altijd hetzelfde uitkomt
Formules voor de oppervlakte van vierhoeken
Formules voor oppervlakte en omtrek vierhoeken
Functie met absolute waarde
Functie met logaritme vereenvoudigen
Functie omgekeerd
Functie van een golfbeweging lang een cirkelbaan
Functie van een normaalverdeling
Fysisch resultaat
Garagedeur
Gemiddelde afwijking
Getalwaarde van een veelterm
Goniometrisch berekeningen met driehoeken
Goniometrische vergelijking bewijzen
Goniometrische vergelijkingen met machten
Googolplex
Gooien met drie dobbelstenen
Gouden getal
Haakjes wegwerken en korter schrijven
Halve loten meer kans?
Halveringstijd berekenen(2)
Hellingsgraad
Hellingshoek
Hellingshoek
Herleiden
Herleiden (deel 2)
Het bereken van de lengte
Het grootste priemgetal!
Het midden van een koorde van een parabool
Het verschil tussen de TI-92plus en TI-89plus
Het volgende getal in de rij
Histogram en normaalverdeling
Hoe bereken ik een 45 graden pijp
Hoe bereken ik halveringstijd?
Hoe bereken ik stelsels vergelijkingen?
Hoe groot moet groep zijn opdat kans op 2 gelijke verjaardagen 50% is?
Hoe krijg je wiskundige tekens op Microsoft Word?
Hoe reken ik op de rekenmachine graden om naar radialen?
Hoek berekenen van een dakhelling
Hoek berekenen van twee lijnen
Hoeveel is het record cijfers van pi
Hoeveel ml is 50 cc?
Hogeregraadsfuncties
Hoofdrekenen gemiddelde snelheden e.d.
Hoogte bepaling
Hoogte van een gelijkzijdige driehoek
Hyperbolische functies
In te leggen bedrag bij maandelijkse annu´teiten
Ingeklede vergelijkingen
Inhoud
Inhoud en gewicht
Inhoud liggende gedeeltelijk gevulde cilinder berekenen
Inhoud van een balk
Inhoud van een elliptische kegel
Inhoud van een elliptische kegel
Integraal
Integraal arcsin (2)
Integraal van een veelterm
Integratie van arcsin
Irritant sommetje met de sinusregel
Is nul even of oneven?
Kans op een prijs
Kans op een prijs
Kans op quasi-identieke trekking
Kansberekening postcodeloterij
Kegel en bol
Kleinste en grootste getal uit een reeks
Kleinste kwadraten methode
Kleinste kwadraten methode
Kleinste kwadraten methode
Kortste afstand tussen twee punten op een bol
Kruisgewelven
Kwadratuur van de cirkel
Kwadratuur van rechthoek en driehoek
Lengte van een lijn in 3d
Lijnen en halflijnen
Limiet
Limiet van produkt
Limieten
Lineair verband
Lineaire functie schatten
Loodlijn op een lijn vauit een punt in 3D
Looptijd berekenen met trial-and-error
Lotto: hoeveel combinaties met multi-formulier
Lucky day
Machtsverheffen met breuken
Magische herhalingen na de komma
Matrixvermenigvuldiging
Meneer van Dale (2)
Merkwaardige produkten
Merkwaardige produkten
Met herhaling en zonder volgorde
Minimale som
Moeilijke, zeldzame vergelijkingen
Multiple choice
Multiple choice II
Multiple Regressie
Muntjes
Nogmaals 3 dobbelstenen
Normaal verdeling, standaard deviatie en gemiddelde
Nulpunt van een eerstegraads functie
Nulpunten van f(z)
Omzetting van liter naar kubieke meter
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in tweetermen
Op hoeveel manieren
Op je gevoel afgaan...
Opbouw van N
Oplossen lineaire vergelijking met haakjes
Oplossen tweedegraads vergelijking
Oplossen van een tweedegraads vergelijking
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van lineaire vergelijkingen
Oplossen vergelijking
Opp. driehoek in 3D
Oppervlakte bol
Oppervlakte cilinder
Oppervlakte van een afgeknotte cirkel
Oppervlakte van ellips
Oppervlakte van het vlak onder de hyperbool 1/x
Oppervlakte vierhoek
Optellen van verschillende grootheden
Oudin
Overstaande rechthoekszijde berekenen
Parabool?
Partieel integreren
Percentage berekenen
Percentageberekeningen
Piramide
Plaatsbepaling camera
Postzegels
Procenten berekenen
procenten/groeifactor
Punten verbinden in een grafiek
Rationale functies
Rationale getallen
Re: Dieren en euro`s
Rechtevenredig en tijdevenredig
Rechthoek in een cirkel
Regelmatige achthoek
Regressie
Regressie met een cirkel
Rekenen met letters
Rekenen met procenten
Rekenmachine
Relatie, functie, afbeelding en bijectie
Rente berekenen in een annu´teit
Renteberekening met bijstorting
Rentepercentage in een leasetermijn
Schaatsronding meten
Sleutels bij Love Letters (2)
Snijpunt cirkel
Snijpunt lijn met een cirkel
Snijpunt van 2 lijnstukken
Snijpunt van 2 lijnstukken
Snijpunt van ellips en een cirkel
Snijpunt van lijn met cirkel
Snijpunten cirkels
Snijpunten cirkels (nogmaals met de gegevens)
Snijpunten raakpunten bepalen
Snijpunten van (rechte) lijnen
Snubkubus
Snubkubus: identiteitskaart
Stelling van Ptolemaeus
Stelling van Thales
Stelsels van vergelijkingen van de eerste graad
Straal cirkel bij gegeven koorde
Studieboeken Wiskunde
Tekendriehoek
Tekenen van een ovaal
Tekenen van samenvallende of kruisende rechten
Telproblemen en kans
Ti 30x
TI-83 resetfuncie
Toepassingen van complexe getallen
Toetsen van hypothesen
Transcendente functies
Transitiviteit
Trein en bij
Twee exponentiele functies snijden
Twee vergelijkingen, met twee onbekenden oplossen
Tweedegraadsfuncties
Uit 3 punten een cirkel berekenen
Uitleg over Tchebycheff en de mediaan berekenen?
Uitslag afgeknotte kegel ellipsvormig
Uitslag van een excentrische afgeknotte scheve kegel
Van een rechthoek een cirkel maken
Van ton naar m│
Variaties en combinaties
Vaten bier en wijn
Veeltermen
Verdubbelingstijd
Vereenvoudig de volgende oefening
Vereenvoudig de volgende oefening
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen van meerdere kwadraten?
Vergelijking
Vergelijking met breuken
Vergelijking met breukstreep
Vergelijking met breukstrepen
Vergelijking met een logaritme omkeren
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking van de lijnen door een punt
Vergelijking van een vlak
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen in C
Vergelijkingen met complexe getallen
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen oplossen
Verhoudingen
Verschil natuurlijke en gehele getallen
Verschillende combinaties?
Verschillende soorten curven
Verschillende variabelen dezelfde waarde?
Vertaling van 'multiplicative coupling''
Viercijfergetal
Voet van een ladder...
Voetbal
Volledige bewijs van de grote stelling van Fermat
Volume berekening
Voorschriften
Vraag over combinaties + aantal telefoonnummers
Vraag voor brandweervrijwilliger 2001
Vraagje over ontbinden van drietermen
Waarde afkappen
Wat is cotangens?
Wat is een richtingshoek?
Welke uitspraak is correct?
Welke vergroting is nodig?
Wie heeft de Gulden Snede bedacht?
Wiskunde, muziek en bijzondere getallen
Wiskundige figuren verkrijgen met pen en dobbelsteen
Wiskundige symbolen
X en Y coordinaat bepalen bij gegeven hoek en lengte
Zwaartepunt van een cirkelsector

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3