De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

3de graad ASO

2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bewijzen die niet kunnen kloppen
Bewijzen die niet kunnen kloppen
Boom van Pythagoras
2 teerlingen worden 8 keer opgegooid
2de moeilijke integraal berekenen
32 kaarten verdelen onder 4 spelers
Aantal deelverzamelingen
Aantonen dat een vergelijking geen reŽle oplossingen heeft
Aantonen parallellogram
Affiene transformaties en het berekenen van een kustlijn
Afgeknotte kegel
Afgeleide cyclometrische functie
Afgeleide van een absolute waarde
Afleiden
Afstand van een punt tot een rechte
Algemene sinusfunctie
Antenne op dak
Appels en peren
Associativiteit
Baansnelheid
Bal uittrappen
Basis en dimensie
Begrensde rijen
Bepaal de waarden a en b in de volgende vergelijking
Bepaalde integraal
Bepaalde integraal zoeken
Bepaalde integralen + oppervlakte krommen
Bereken klein en groot flatgebouw
Berekenen bepaalde integraal
Berekening standaardafwijking bij verandering van eenheid
Berekening van kans bij kaarten trekken
Bewijs
Bewijs
Bewijs
Bewijs
Bewijs
Bewijs dat 1=-1
Bewijs formule stiffel-pascal
Bewijs met polynoom
Bewijs oplossingen
Bewijs Vernam-codering
Bewijs voor convergentie van een meetkundige rij
Bewijs: (1+m)(1+m/2)(1+m/n)=(1+n)(1+n/2)(1+n/m)
Bgtan en bgcot
Bol met ingeschreven kegel
Boldriehoeksmeetkunde
Bolvergelijking bepalen
Booglengte
Booglengte
Booglengte en manteloppervlakte
CardioÔde
Cilindrisch vat
Cirkel met middelpunt (0,1)
Cirkelvergelijking
CoŽfficiŽnten bepalen van een veeltermfunctie
Combinaties
Combinatoriek
Combinatoriek (opdrachten)
Complexe MachtsFuncties
Conflictlijnen
ContinuÔteit van de sinusfunctie
Continuitiet van van epsilon en delta definitie
Convergentie
Cyclometrische functie bgsin
Cyclometrische functies
De bol
Deelbaarheid
Deelbaarheid
Deelbaarheid van n13-n door 2730
Deelverhouding k
Defenitie van een functie (voorschrift)
Derdegraadsfunctie
Determinant herleiden
Discrete wiskunde
Dobbelspel
Doorsneden construeren
Doorsneden van prisma
Draaiing in cabri
Duale graaf tekenen
Dvgl van homogene veeltermen v/d zelfde graad
Economische snelheid van het schip
Een discjockey
Een elastisch balletje
Een moeilijke onbepaalde integraal berekenen
Een toepassing en bewijs van een ellipse kegelsnede
Een vergelijking met absolute waarden oplossen
Een vraagstuk
Een wiskundige eigenschap van kegelsnede parabool met een exact bewijs
Eitjes
Elektrische veldlijnen
Elke dag een andere keuze
Ellips
Elliptische krommen cryptografie, punt vermenigvuldigen met geheel getal?
ExponentiŽle en logaritmische vergelijkingen 5ASO
ExponentiŽle functies
ExponentiŽle functies
ExponentiŽle vergelijking oplossen
Formule parabool uit algemene formule kegelsnede
Formule vormen
Fout in bewijs/eigenschap
Fout in bewijs/eigenschap
Fout in tijdsopname grote sportwedstrijd
Fout zoeken in eigenschap/bewijs
Functie ontwikkelen in machten van x+2
Functies in excel
Functievoorschrift opstellen aan de hand van de derde wet van kepler
Functievoorschrift opstellen van een rationale functie
Functievoorschrift van een homografische functie opstellen
Functievoorschrift zoeken als schuine en verticale asymptoten gekend zijn
Fysica: kracht
Gauss-kromme
Gelijkheid bewijzen door afgeleiden
Gestelde vraag bij ingangsexamen
Getallen bepalen
Getallen bepalen
Getallen met 5 cijfers
Getallen tussen 1 tot 500
Getallen van 5 verschillende cijfers
Ggd
Glucose
Glucosegehalte in bloed
Gonio formules
Gonio formules met bewijs
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie in de ruimte
Goniometrisch rekenen, bewijs een volgende identiteit
Goniometrische gelijkheid oplossen
Goniometrische stelling bewijzen
Goniometrische vergelijking
Goniometrische Vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden
Goniometrische vgl
Goniometrische vgl
Grafiek van een peer
Gulden Snede in de structuur van hersenen en DNA
Halfwaardetijd- vraagstuk
Hoe aan deze integraal beginnen?
Hoe bewijs je dat 3 puntvectoren collineair zijn?
Hoe integreren als geen enkele methode lijkt te passen
Hoek aantonen
Hoeken in driehoek bepalen aan de hand van inproduct
Hoeken in driehoek bepalen aan de hand van inproduct
Hoeken meten op een bol
Hoeksnelheid bepalen
Hoeveel natuurlijke getallen
Hoeveel natuurlijke machten van 2
Hoeveel verschillende vlakken
Hoeveel zwarte en rode knikkers moet men tevoegen?
Homografische funtie
Huistaak wiskunde
Hyperbolische functies
Hyperbolische functies
Hyperbolische functies
Hyperbolische functies
Hyperbool
Identiteit met sec≤(x)
Identiteiten bewijzen
Identiteiten bewijzen
Ik heb hier een bewijs dat 1=0
In een vaas kans op verdeling
Integraal bij berekenen volume bij een debiet
Integraal in fysica (arbeid uit kracht)
Integraal met sin en cos
Integraal om snelheidsvergelijking te vinden
Integraal van 3 dmv Riemanformule
Integraal van de de volgende
Integraal van dx/sinx
Integraal van sec
Integraal van volgende ln-functie
Integralen, ondersom met Ti-83 plus bereken
Integratie door substitutie
Integratieoefeningen
Irrationale functies
ISBN niet volledig herkenbaar
Kaartspelkans
Kansen van een spel
Kansverdeling en gemiddelde
Kegel
Kegelsnede
Kegelsneden
Kegelsneden
Kettinglijn
Klassentabel
Kleuringen
Knikkers
Kortste afstand tussen kruisende rechten
Kwadraat
Kwadriek
Lenen bij het verschil van 2 binaire getallen
Lengte van hoogtelijnen berekenen
Limiet berekenen
Limiet van een irrationale functie
Limiet van somrij
Limiet ve goniometrische functie
Limieten en verticale asymptoot
Lissajous figuren
Ln x ontwikkelen rond x=4
Logaritme
Logaritmische ongelijkheid
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Los volgende ongelijkheid op mbhv goniometrische cirkel
Lottokans
Machtsverheffing in goniometrische vorm
Man en vrouw
Manteloppervlakte
Manteloppervlakte
Marginale kostprijsfunctie
Matrices Bepalen
Maximale oppervlakte van een driehoek
Maximaliseringsprobleem
Meerdere manieren voor oplossen goniom ongelijkheden?
Meetkundige plaats ellips, formules voor het oplossen van oefeningen
Meetkundige rij
Meetkundige rij aantonen
Met passer een evenwijdig lijnstuk tekenen door een punt
Minimum vraagstuk
Modulo
Modulorekenen - toepassingen?
Moeilijk oefening op verdubbelingsformules, simpson, (een combinatie oefeni
Moeilijke integraal
Moeilijke integraal
Moeilijke integraal berekenen
Moivre en binomium van Newton afleiden
Negatief binomiale verdeling
Nilpotente Matrix
Normale verdeling
Normale verdeling
Nulpunten van goniometrische vergelijking
Nulpunten veeltermfunctie
Nulpunten, som, product en discriminant
Nulwaarden
Oef ivm grondformule
Oefening logaritmische schaal
Oefening op asymptoten
Oefening op rationale functies
Omtrek van een stuk van een bol
Omtrekshoek van een cirkel
Omwentelingslichaam
Onbepaalde integraal
Oneven getallen
Ontaarde regelmatige veelvlakken
Onvereenvoudigbare breuken
Opgave zonder exponenten begrijp het niet
Oplossen irationale ongelijkheid
Oplossen van stelsels dmv matrices
Oplossen vraagstuk in stelsel met 3 variabelen
Oppervlakte berekenen
Oppervlakte binnenvierkant
Oppervlakte en inhoud platonische lichamen
Orthogonale basissen
Parabool
Parameter bepalen
Partieelvergelijkingen
PartiŽle integratie
Periode van goniometrische functie
Permutaties - Commutatieve groep
Plaatsen in een cirkel
Platonische lichamen
Poissonverdeling toepassing
PoolcoŲrdinaten
Poolvergelijkingen
Priemgetal
Probleem met zoom fit
Procent berekenen
Producten met gebreken
Propleem met stelsels oplossen volgens Gauss-Jordan
Raadsel bak bier
Raaklijn indien gegeven punt de oorsprong is
Re: Algemene sinusfunctie
Re: Associativiteit
Re: Bepaalde integralen oppervlakte krommen
Re: Bolvergelijking bepalen
Re: Booglengte
Re: Cilindrisch vat
Re: CoŽfficiŽnten bepalen van een veeltermfunctie
Re: Concentraties
Re: Convergentie
Re: Cyclometrische functie bgsin
Re: De oppervlakte en inhoud van een tetraŽder
Re: Deelbaarheid
Re: Deelbaarheid van n13-n door 2730
Re: Doorsneden construeren
Re: Doorsneden van prisma
Re: Dvgl van homogene veeltermen v/d zelfde graad
Re: Een vraagstuk
Re: ExponentiŽle functies
Re: Formule vormen
Re: Fout bewijs/eigenschap
Re: Functievoorschrift zoeken als schuine en verticale asymptoten gekend zijn
Re: Getallen bepalen
Re: Goniometrische gelijkheid oplossen
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische Vergelijking
Re: Hoe aan deze integraal beginnen?
Re: Hoe bereken ik de frets op een accoustische gitaar?
Re: Hoeksnelheid bepalen
Re: Homografische funtie
Re: Identiteiten bewijzen
Re: Integraal bij berekenen volume bij een debiet
Re: Integraal in fysica (arbeid uit kracht)
Re: Integraal in fysica (arbeid uit kracht)
Re: Integratieoefeningen
Re: Irrationale functies
Re: ISBN niet volledig herkenbaar
Re: Kegel
Re: Kortste afstand tussen kruisende rechten
Re: Limiet berekenen
Re: Limiet van somrij
Re: Lissajous figuren
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Maximale oppervlakte van een driehoek
Re: Maximaliseringsprobleem
Re: Minimum vraagstuk
Re: Modulo
Re: Moivre en binomium van Newton afleiden
Re: Oef ivm grondformule
Re: Oefening logaritmische schaal
Re: Oefening op asymptoten
Re: Onbepaalde integraal
Re: Oneven getallen
Re: Opgave zonder exponenten begrijp het niet
Re: Orthogonale basissen
Re: Propleem met stelsels oplossen volgens Gauss-Jordan
Re: Pythagorische drietallen en driehoek van Pascal
Re: Raaklijn aan parameterkromme
Re: Re: Algemene sinusfunctie
Re: Re: CoŽfficiŽnten bepalen van een veeltermfunctie
Re: Re: Cyclometrische functie bgsin
Re: Re: Doorsneden construeren
Re: Re: Dvgl van homogene veeltermen v/d zelfde graad
Re: Re: Een vraagstuk
Re: Re: Fout bewijs/eigenschap
Re: Re: Getallen bepalen
Re: Re: Goniometrische Vergelijking
Re: Re: Hoeksnelheid bepalen
Re: Re: Identiteiten bewijzen
Re: Re: Lissajous figuren
Re: Re: Logaritmische vergelijking
Re: Re: Maximale oppervlakte van een driehoek
Re: Re: Maximaliseringsprobleem
Re: Re: Onbepaalde integraal
Re: Re: Re: Cyclometrische functie bgsin
Re: Re: Re: Dvgl van homogene veeltermen v/d zelfde graad
Re: Re: Re: Lissajous figuren
Re: Re: Re: Logaritmische vergelijking
Re: Re: Re: Onbepaalde integraal
Re: Re: Re: Re: Lissajous figuren
Re: Re: Re: Re: Logaritmische vergelijking
Re: Re: Re: Veeltermfunctie
Re: Re: Re: Vereenvoudigen van goniometrische uitdrukking
Re: Re: Re: Vraag VWO
Re: Re: Rekenen met matrices: vermenigvuldiging
Re: Re: Veeltermfunctie
Re: Re: Vereenvoudigen van goniometrische uitdrukking
Re: Re: Vraag VWO
Re: Regelmatige vijfhoek
Re: Rekenen met matrices: vermenigvuldiging
Re: Schoonmaakbedrijf
Re: Sgn-functie programmeren
Re: Snijpunt tussen drie vlakken
Re: Stelsel bespreken adh van een parameter
Re: Tweede afgeleide is nul en het teken verspringt niet
Re: Veelterm
Re: Veeltermfunctie
Re: Vereenvoudigen van goniometrische uitdrukking
Re: Vergelijking van de asymptoten
Re: Vraag VWO
Re: Vwo
Re: Waar of niet waar?
Re: Welke betrekkingen bestaan er tussen de goniometrische getallen van de volg
Re: Winstfunctie van GRM en Gsm`s
Re: Zijde in willekeurige driehoek berekenen
Re: Zijdelingse oppervlakte kegel
Recursief voorschrift (oefening)
Reden functieverloop
Reeksontwikkeling sinus kwadraat
Reeksontwikkeling van arcsinus
ReŽle Matrix
Regelmatige vijfhoek
Reine kwinten benaderen
Rekenregels
Remkracht berekenen
Rij van Fibonacci
Rijechelon vorm
Samenstelling van normale verdelingen
Schoonmaakbedrijf
Sgn-functie programmeren
Sinusfunctie, cosinusfunctie en de tangensfunctie
Snelheid
Snijpunt hyperbool met rechte
Snijpunt tussen drie vlakken
Snijpunten van twee veeltermfuncties
Speciale techniek/eigenschap
Splitsing in partieelbreuken
Standaardafwijkingen en percentage
Stelling van Thales oppervlakte en omtrek
Stelsel bespreken adh van een parameter
Stelsels van vergelijkingen oplossen
Suikergehalte
Tandwielen bij een fiets
Taylor afgeleiden
Taylor-Maclaurin
TI-84 plus meerdere grafieken
Toepassing algebra
Toepassingen irrationale functies
Toepassingen op normale verdeling
Tovervierkant
Transcendente getallen
Tweede afgeleide is nul en het teken verspringt niet
Uitleg astroÔde
Uitwerking oefening
Vals geld
Valse eigenschappen/bewijzen verbeteren
Van cosinus naar cosinushyperbolicus
Van limiet naar differentiaal
Vanuit een punt P
Vector berekenen tussen 2 coordinaten
Veelterm
Veelterm bepalen
Veeltermfunctie
Verband zijde driehoek en zijde omgeschreven cirkel
Vergelijking cirkel
Vergelijking met absolute waarden
Vergelijking met ln
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking parabool
Vergelijking van de asymptoten
Vergelijking van een vlak adhv stel richtingsgetallen en een punt
Vergelijkingen en ongelijkheden met logaritmen
Verloop van goniometrische en cyclometrische functies
Verschil
Verschil variatie en combinatie
Verschillende soorten magische vierkanten
Vlakken
Volledige inductie
Volume en hoogte van een sporthal
Vraag VWO
Vraagstukken
Vreemde opgave
Vwo
VWO 2006 r2, v14, via sin etc aantonen waaraan een lengte gelijk is
Waar of niet waar?
Wat is een parametervergelijking?
Welk gemiddelde?
Welk punt op een parabool ligt het dichtst bij een ander punt ?
Welke methode?
Willekeurig gehele getallen
Winstfunctie van GRM en Gsm`s
Wiskundige afleiding van de karakeristieke vergelijking van deze kegelsnede
X uit cosinus berekenen
X verkrijgen uit logaritme
Zelf ABC formule in TI-84 plaatsen
Zijde in willekeurige driehoek berekenen
Zijdelingse oppervlakte kegel
Zit vast in een afgeleide
Zoeken naar a, b en c
Zwaartelijnen van een driehoek door 1 punt

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3