De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Vlakkemeetkunde

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bissectricestelling
Hoe begin ik aan een bewijs (in de vlakke meetkunde)?
17e eeuwse landmeter
2 masten
Afmeting berekenen met verhoudingen
Afstand tussen punten op archimedische spiraal
Afstand van een punt tot een rechte
Algebraische bepaling van een doorsnede
Beeldpunt
Bereken lengte zijde
Berekenen index van een ruit gegeven een coordinaat
Berekenen of een punt binnen een ellips valt
Berekenen van de hoeken van een driehoek
Berekenen van een onregelmatige vierhoek
Berekening pijl van een cirkelboog
Bewijs dat abcd een parallellogram is
Bewijs hoekensom driehoek
Bewijs hoekpunten van rechthoek ABCD met een punt P
Bewijs: de deellijnen van driehoek gaan door 1 punt
Bewijzen
Bewijzen van de stelling van Pythagoras
Bewijzen: raaklijnen aan een cirkel
Bicentrisch trapezium
Bissectrices
Carthesiche vergelijking
Centrale projectie
Cirkel als spiegel
Cirkel met loodrechte stralen
Cirkel met raaklijnen
Cirkel, koorde en straal
Cirkelboog
Cirkeleigenschappen
Cirkels - koorde
Cirkels in een cirkel
Collineaire punten
Collineaire punten
Conflictlijn construeren in flash
Conflictlijn tussen ellips en lijn
Congruente driehoeken
Constructie
Constructie ivm aangeschreven cirkels
Constructie van een regelmatige zevenhoek
Constructie van een zevenhoek
Constructies met passer en liniaal
Construeer een driehoek
Construeer een rechte door het snijpunt van twee rechten en een punt
Construeer punten op gelijke afstand
Construeren hoogtelijn
Contructie van een zwaartelijn in een driehoek
Coordinaten van het snijpunt van de loodlijn
De constructie van raaklijnen bij twee cirkels
De hoeken berekenen van een veelhoek
De kwadratuur van een cirkel
De stelling van Menelaos, Pappos en Desargues
De stelling van pythagoras
De Stelling van Pythagoras
De stelling van Pythagoras en zeshoeken en halvecirkels
De tripel(8,15,17)????
Definitie middellijn
Dekpunten
Draaihoek
Draaihoek
Draaisymmetrische letters
Drie radiomasten met een zelfde bereik
Driehoek, zwaartlijnen en de tangens
Driehoeken
Driehoeken (gelijkvormige)
Een eiland, een vuurtoren en een bootje
Een sleutelgat
Ellips ->raaklijn
Ellips met raaklijnen
Euler
Evenwijdige lijn construeren
Evenwijdige lijnen
Formule Pythagoras afleiden
Formules driehoeken?
Functievoorschrift adhv 2 punten
Gelijkbenige driehoek heeft gelijke basishoeken en Thales
Gelijkvormig
Gelijkvormigheid
Gelijkvormigheid
Gelijkvormigheidskenmerken
Gelijkzijdige driehoek
Gelijkzijdige driehoek en vierkant met dezelfde oppervlakte
Grafische weergave poolcoordinaten
Grootste kijkhoek bepalen
Haga-theorie, vouwkunst en wiskunde
Het geometrisch kwadrant
Hoe bereken ik de omtrek van een cirkel als de diameter bekend is?
Hoe bereken je het zwaartepunt van een driehoek
Hoe berekende Thales hoe ver een schip uit de kust was?
Hoe kan je de lengte van een diagonaal van een parallellogram berekenen?
Hoe maak ik een gelijkzijdige driehoek?
Hoe teken ik een middelloodlijn?
Hoe teken je hier nu die ingeschreven rechthoek?
Hoe verdeel ik een cirkel in drie gelijke stukken?
Hoek van 70į
Hoekbepaling onder voorwaarden
Hoeveel vierkante meter is 1 are?
Hoeveel gelijke hoeken zitten er in een gelijkbenige driehoek?
Hoeveel graden is een gelijkbenige driehoek?
Homothetie
Homothetie
Homothetie
Hulp bij een bewijs van de stelling van Pythagoras
Hulpmiddelen
Hyperbool construeren met behulp van twee cirkels
Ingeschreven cirkel in apart soort driehoek
Ingeschreven cirkel in een driehoek
Ingeschreven rechthoek in een cirkel
Inproduct
Kegelsnede en weerkaatsing
Kijklijnen
Koorden en apothema`s
Kortste som van afstanden
Kransen van veelhoeken
Kun je sinusregel ook gebruikt worden bij hoeken groter dan 90 graden?
Landmeten
Lengte van bc
Lengte van de zwaartelijn als de drie zijden gegeven zijn
Lengte van een diagonaal van een tv-scherm
Lengte van een draad om twee cirkels
Ligt het punt in de veelhoek?
Lijnsymmetrie en schuifsymmetrie
Maantjes van Hippocrates
Macht van een punt t.o.v. een cirkel
Maximale rechthoek met gegeven verhoudingen binnen gegeven rechthoek
Meetkunde
Meetkunde de cirkel
Meetkunde of analytische meetkunde??
Meetkunde rotatie coordinatensysteem
Meetkundige betekenis inproduct
Meetkundige constructies
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats
Meetkundige plaats: loodrechte projectie
Meetkundige plaatsen - Klavervierkromme
Meetkundige plaatsen ivm hyperbool
Middelpunt driehoek
Middelpunt van een cirkel met straal R rakend aan twee gegeven cirkels
Mieke en Paul gaan naar dezelfde school
Negenpuntscirkel en omgeschreven cirkel
Notatie punten en rechten
Oefening op meetkunde
Omrekenen van diameter aan de hand van lengte
Omtrek berekenen met een deel van een cirkel
Onderscheiding meetkundige lichamen
Onderzoeksopdracht
Oplossen van rechhoekige driehoek
Oppervlakte driehoek - trapezium
Oppervlakte huisgevel
Oppervlakte van een driehoek
Oppervlakte van een parallellogram
Oppervlakte van een zeshoek berekenen dmv pythagoras
OriŽntatie van een hoek
Orthogonaal snijdende cirkels
Parabool (loodlijn, raaklijn, brandpunt)
Parallel, projectie, verhouding
Parallellogram
Parallellogram met bissectrices
Parametervoorstelling
Pi
Probleem bij een bewijs van de stelling van Pythagoras
Projectie cirkel op een rechte
Projectie, afbeelding, lijn, punt
Projectieve meetkunde, kaarten en Ceva
Ptolemaeus en regelmatige veelhoeken
Pythagoras
Pythagoras
Pythagoras
Pythagoreische tripels
Raaklijn
Raaklijn tussen 2 cirkels
Raccorderingsboog
Re: 2 masten
Re: Berekenen of een punt binnen een ellips valt
Re: Berekenen van een onregelmatige vierhoek
Re: Bicentrisch trapezium
Re: Collineaire punten
Re: Constructie
Re: Constructies met passer en liniaal
Re: De tripel(8,15,17)????
Re: Drie radiomasten met een zelfde bereik
Re: Driehoeken
Re: Ellips ->raaklijn
Re: Gelijkzijdige driehoek
Re: Hulp bij een bewijs van de stelling van pythagoras
Re: Kijklijnen
Re: Kransen van veelhoeken
Re: Kwadratuur van de cirkel
Re: Kwadratuur van de vijfhoek
Re: Lijnstuk verdelen in drie gelijke delen
Re: Maximale rechthoek met gegeven verhoudingen binnen gegeven rechthoek
Re: Oplossen van rechhoekige driehoek
Re: Pi
Re: Pythagoras
Re: Raaklijn
Re: Re: Berekenen van een onregelmatige vierhoek
Re: Re: Drie radiomasten met een zelfde bereik
Re: Re: Driehoeken
Re: Re: Hoe bereken je het zwaartepunt van een driehoek
Re: Re: Kwadratuur van de vijfhoek
Re: Re: Maximale rechthoek met gegeven verhoudingen binnen gegeven rechthoek
Re: Re: Raaklijn
Re: Re: Straal cirkel en koorde
Re: Re: Twee variabele cirkels
Re: Segment
Re: Spiraal van archimedes
Re: Tekenen van negenhoek
Re: Twee variabele cirkels
Re: Van cirkel naar veelhoeken
Re: Veelhoeken - constructie
Re: Veelhoeken en de formule van Pick
Re: Vliegerhoeken
Re: Voronoi diagram
Rechte van Euler
Rechte van Euler
Rechthoekige driehoeken
Regelmatig vijfhoek
Regelmatige negenhoek in een cirkel
Regelmatige veelhoeken
Regelmatige vijfhoek
Roteren van lijn tot deze cirkel raakt
Segment
Segment van een cirkel
Septagram
Som van de hoeken - veelhoeken
Som vd binnenhoeken
Spiegelen
Spiegelen
Spiraal van Archimedes
Steen op boomstammen (wiskunde olympiade)
Stelling van Desargues
Stelling van napoleon
Stelling van pythagoras
Stelling van Pythagoras
Stelling van Varignon
Symmetrieassen
Tekenen van negenhoek
Tekenen van raaklijnen aan twee cirkels
Thales-driehoeken
Toepassing gelijkvormige driehoeken
Toepassingen van de stelling van Pythagoras
Toepassingen van gelijkvormigheid
Touw om de aarde
Trapezium
Twee variabele cirkels
Twee vermenigvuldigingen
Van cirkel naar veelhoeken
Van cm naar inch
Vastloper Cosinusregel !
Vector en vliegtuig
Vectoren
Vectoren en bewijzen
Veelhoeken - constructie
Verband hoek van een driehoek en deellijnen
Vierhoek en omschreven cirkel
Vierhoek met 4 gelijke zijden
Vierkant in ellips
Vlakke meetkunde
Vlakke meetkunde
Vlakke meetkunde
Vlakvullingen-profielwerkstuk
Vliegerhoeken
Voronoi diagram
Voronoi diagrammen
Vraagstuk
Vraagstukken die leiden tot een vierkantsvergelijking
Waarom zijn cirkels gelijkvormige figuren?
Waarom zitten er 360 graden in een hele draai?
Wat is de lengte van een zijde
Wat is de stelling van Pythagoras?
Wat is een bissectrice?
Wat is een draaiing?
Wat is een evolvente?
Wat is een gebroken rechte lijn?
Wat is een raakomtrekshoek?
Wat is middelevenredigheid?
Wat wilde men vroeger met de stelling van Pythagoras berekenen?
Wat zijn concentrische cirkels?
Wat zijn niet concexe veelvlakken?
Wat zijn symmetrieassen?
Welke rol speelt symmetrie in het dagelijks leven?
Zestigdelige graden
Z-figuur
Z-figuur
Zwaartepunt veelhoek met gat

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Vlakkemeetkunde'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3