De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Statistiek

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

5-punts Likert schaal
80% betrouwbaarheidsinterval
90% betrouwbaarheidsinterval voor het verschil tussen de groepen
Aantal variabelen tov aantal onderzoekseenheden
Aantal verwachtte auto`s over 10 jaar
Afwijking van de standaarddeviatie
Analyse van Crosstabs Chi
ANOVA en mediaan
Anova of Crosstabs?
At random toekenning
Bartlett test
Bepalen van de variantie van een aanvultijd
Berekenen aantal bij Poissonverdeling
Berekeningswijze kwartielen
Betrouwbaarheid enquete bij volledige populatie
Betrouwbaarheid enquetes
Betrouwbaarheid hoe doe ik dat?
Betrouwbaarheid uitrekenen in SPSS
Binomiaal berekenen en benaderen met normaalverderling
Binomiaal verdeelde toevalsvariabele
Binomiaaltoets / Chi-kwadraattoest / Variantieanalyse / ???
Binomiale verdeling
Bomen
Boxplot, het 1e en 3e kwartiel
Capsules
Centummaat
Chi- kwadraat
Chi-kwadraadtoets
Chi-kwadraat
Chi-kwadraattoets bij een 2*1 tabel
Chi-kwadraattoets en de eis van expected waarden
Chi-square test
Correlatie
Correlatie en regressie
CorrelatiecoŽfficiŽnt
Correlatiemetingen
Correlaties tussen oa ja/nee vragen
Covariantie
Crosstabs
De kans in vakantieplaats Tatra
De mediaan
Deviatie, hoe komt men hier aan de deviatie?
Een passingsprobleem
Enquete
Enquete
Exponentiele regressie
ExponentiŽle verdeling
Extrapolatie en interpolatie
Factor Analyse; vuistregel voor #variabelen bij X proefpersonen
Factoranalyse en betrouwbaarheid
Foutmarge
Freqdichtheid
Frequentie-polygoon en vlakdiagram
Het berekenen van de standaardafwijking
Hoe bereken je indexcijfers?
Hoe interpreteer ik de uitkomst van de Pearson en Fishers exact test
Hoe maak je een frequentietabel?
Hoe wordt een centrummaat berekend?
Hoe zet ik z-scores om naar t-scores?
Hoeveel mensen er in nederland wonen in 1950 en 2005
Intelligentie Quotient
Interpretatie chi kwadraat bij kruskal wallis toets
Interpretatie Cramer`s V waarde
Kan een normale verdeling lineair getransformeerd worden?
Kan ik hiermee wel een boxplot maken?
Kans op 5 uit 10
Kansrekenen
Kansrekenen met Belgische nummerplaten
Kansrekening liftbelasting
Kleine steekproef en test
Kleinste kwadraten methode
Kolmogorov-Smirnov
Kop of munt
Kritieke waarde bepalen uit de tabel van de F-verdeling
Lengte
Likert schaal
Linker- en rechtergrens
Loglinear - Logit
Maximum Likehood Estimator
MD vs SD
Mediaan, modus, gemiddelde
Nomogrammen
Nomogrammen
Non-metrische variabelen
Non-response
Normaalverdeling
Normaalverdeling, steekproef en t-test
Normale verdeling kansberekening
Nulhypothese
Odds ratio
Odds ratio en een 0 in de kruistabel
Onderzoek naar favoriete lotto-getallen
Overschrijdingskans berekenen
Pearson
Percentiel
Poisson
Poisson
Poisson-verdeling
Rangorde ordinale variabelen
Re: Betrouwbaarheid van een trendlijn
Re: Betrouwbaarheidspercentage
Re: Capsules
Re: Chi-kwadraattoets en de eis van expected waarden
Re: Correlatie
Re: Enquete
Re: Eta kwadraat
Re: Extrapoleren
Re: Het verschil tussen correlaties toetsen
Re: Hoe bereken ik de standaarddeviatie met deze cijfers?
Re: Hoe verwerk ik een likertschaal in spss
Re: Hoe zet ik z-scores om naar t-scores?
Re: Kans op 5 uit 10
Re: Likert schaal
Re: Linkergrens/rechtergrens
Re: Mann Whitney U Test
Re: Re: Hoe verwerk ik een likertschaal in spss
Re: Re: Kansverdelingen
Re: Re: Samenvoegen van distributies (sequentieel, parallel, conditioneel)
Re: Re: Standaarddeviatie aantal reizen per gezin
Re: Re: Statistische maten
Re: Regressielijn exponentieel
Re: Rekenkundig gemiddelde en variantie
Re: Samenvoegen van distributies (sequentieel, parallel, conditioneel)
Re: Standaarddeviatie aantal reizen per gezin
Re: Statistische maten
Re: Steekproef
Re: Steekproef
Re: Tevredenheidsonderzoek
Re: Toetsen van hypothesen
Re: Toetsing verschil twee individuele testscores bij bekende standaardmeetfout
Re: T-toets
Re: Verwachtingswaarde functie
Re: Z-waarde
Regressie
Regressie analyse/ afhankelijkheidsanalyse
RegressiecoŽfficiŽnt, wat is de standaarddeviatie?
Regressielijn exponentieel
Rekenkundig gemiddelde en variantie
Relatie tussen gemiddelde en standaarddeviatie
Relatief frequentiepolygoon
Representativiteit en betrouwbaarheid
Restrictie bij aanmaak van nieuwe variabele
Rolletjes chocolade pastilles
Samenhang tussen gebeurtenissen op ordinaal niveau
Samenvoegen van distributies (sequentieel, parallel, conditioneel)
Scheefheid en Excel
Seizoensafwijkingen
Sigma-notatie
Significant verschil tussen twee gemiddelden
Significante toename
Significantieniveau
Somfrequentiepolygoon
SPSS 110
Standaard afwijking bij steekproef
Standaard normaalverdeling en 7 puntsschaal
Standaard normale verdeling
Standaardafwijking
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie aantal reizen per gezin
Standaarddeviatie berekenen aan de hand van een steekproefvariantie
Standaarddeviatie met behulp van betrouwbaarheid (excentriciteit)
Statistiek
Statistiek
Statistische diagrammen
Statistische maten
Steekproef
Steekproef representatief???
Steekproefgrootte vergelijking
Steekproefselectie
Stochastische variabelen
Stochastische variabelen
Stochastische variabelen
Terugrekenen van betrouwbaarheid na insufficiŽnte steekproef
Tevredenheidsonderzoek
Toetsen van verschillende variabelen tegen een populatiegemiddelde
Toetsing verschil twee individuele testscores bij bekende standaardmeetfout
Trend berekenen wanneer trendlijn gegeven is
Trend Index
T-toets
T-waarde
Variabelen
Variabelen
Variantie
Variantie
Verdeling van het steekproefgemiddelde
Verhoudingen, procenten
Verschil tussen additieve en multiplicatieve methode?
Verwachtingswaarde (XY)
Verwachtingswaarde functie
Verwerking onjuiste antwoorden
Waar of vals
Wat is de verwachting van het maximum van een uniforme verdeling?
Wat is een histogram?
Wat is een modus en hoe bereken je die?
Wat is een turftabel?
Wat is lineaire, kwadratische en exponentiele regressie?
Welke eisen gelden voor t-toets?
Z-scores
Z-waarde

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Statistiek'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3