De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Formules

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1ste 2de en 3de graads functies
3e graads functie
A4tje vouwen
Abc formule
Abc formule
Afgelegde weg
Algemene formule voor (a+b+c)n
Algemene formule voor (a+b+c+d)n en de invulling van de lagen
ALS formule in voetbaltoto
Bepaal p zo dat x-3 een deler is van A(x)
Berekenen discriminant
Berekenen van combinaties
Berekenen van de evenwichtswaarde
Bewegingsvgl
Binomiaalcoefficienten
Binomium van Newton
Breuk vereenvoudigen
Breuken
Breuken met een onbekende oplossen
Breuken vereenvoudigen
Breukformule
Bruggen
C14 methodes
Cardano
Cycloide - formules en toepassingen
De achtste term van het binomium van Newton
De formule van Flesch
De rij van Fibonacci
De schaal van Beaufort omrekenen
Decade van Pythagoras
Definities van een cirkel
Dichtheden
Differentiaalquotient
Discriminant
Discriminant
Draaimoment van deeltjes rond de oorsprong
Driehoek van pascal
Driehoek van Pascal (uitwerking)
Driehoeksgetallen en vierhoeksgetallen
Een exponentiŽle functie anders schrijven
Een formule vinden bji een kwadratisch verband
Een tweedegraads vergelijking oplossen
Eenparig versnelde bewegingen
Euclidische delingen
ExponentiÍle en lineaire groei
ExponentiŽle- en lineare verbanden
Exponentiele functie
Exponentiele groei
Exponentiele vergelijking oplossen
Faculteit, en het binomium van Newton
Formule bij een stuiterbal
Formule bij enkele waarden
Formule herleiden
Formule maken
Formule mbt vliegtuigen
Formule met breuken herleiden
Formule Omzetten
Formule omzetten
Formule opstellen
Formule opstellen van een parabool
Formule relatie
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van een cirkel
Formule van een cirkel
Formule van een stuiterbal
Formule van Euler
Formule van machin
Formule vereenvoudigen
Formule vereenvoudigen
Formule voor 6-hoek van een potlood
Formule voor priemgetallen
Formule voor stralen
Formules
Formules maken
Formules omzetten
Formules schakelen
Formules verkorten
Formules voor volume en densiteit
Fout van euler
Functievoorschrift
Functievoorschriften van parabolen vinden
Gebroken vergelijkingen
Gelijke noemers
Gemiddelde in word x met een streepje
Gevraagd: formule ring
Gewicht buis berekenen
GRM en formules
Herleiden
Herleiden
Herleiden
Herleiden van machten
Herleiden?
Het delen van veeltermen
Het kwadraat van een tweeterm met een wortel
Het nut van de uitwerking (x+y)n
Hoe bereken ik de hoogte van een gelijkbenige driehoek
Hoe herleid je K(N-2M)=2N op N?
Horner: delen door (x-a)(x-b)
Hotel Zeezicht heeft 200 kamers
Ik snap de formule van driehoeksgetallen niet
Inhoud in excel
Inhoud van een afgeknotte kegel
Inverse
Kwadraat, vermenigvuldiging + en - getallen
Kwadratische formule
Kwadratische formules
Kwadratische formules
Kwadratische functies
Lenzenformule van Gauss en van Newton
Lineair verband opstellen
Lineaire formules opstellen
Logaritmes bepalen met een huishoudrekenmachientje
Machten korter schrijven
Machtsverband
Machtsverheffen
Massa
Merkwaardige producten
Merkwaardige producten
Merkwaardige producten
Merkwaardige producten
Merkwaardige producten
N punten op de cirkel
Nulpunten bij de regel van Horner
Omkeermachientje
Omrekenen van graden Fahrenheit naar graden Celcius
Omvormen van formule
Omvormen van formules
Omzetten afgelegde weg formule naar vereiste tijd
Omzetten van een formule
Onbekende coŽfficienten
Onbepaalde Integralen
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren van een veelterm
Ontbinden met het schema van Horner
Ontbinden van een veelterm
Oplossen van een vergelijking
Optellen van breuken
Overige oplossingen met behulp van complexe getallen
Personenvervoer
Praktische opdracht over pi
Praktische opdracht wiskunde tariefeenheden
Pythagoras
Pythagorische drietallen
Quadratic bezier curve
Rationale vormen
Re: 3de graads vergelijkingen
Re: Abc formule
Re: Alle getallen van 1 tot en 100 optellen
Re: Berekenen van combinaties
Re: Bewegingsvgl
Re: Een formule vinden bji een kwadratisch verband
Re: Enkelvoudige en samengestelde intrest
Re: Formule maken
Re: Formule opstellen
Re: Formule van Camp
Re: Formule van ViŤte
Re: Formule vereenvoudigen
Re: Formule vereenvoudigen
Re: Formules
Re: Het somteken
Re: Horner: delen door (x-a)(x-b)
Re: Inhoud in excel
Re: Inhoud van een afgeknotte kegel
Re: Lenzenformule
Re: Minimale aanlegkosten berekenen
Re: Minimum van twee getallen in formule vorm
Re: N-hoek
Re: Ontbinden in factoren
Re: Ontbinden in factoren van een veelterm
Re: Ontbinden mbv horner
Re: Re: Abc formule
Re: Re: Bewegingsvgl
Re: Re: Formule vereenvoudigen
Re: Re: formules
Re: Re: Lenzenformule
Re: Schaal van Richter
Re: Staartdeling van veeltermen
Re: Vereenvoudigen
Re: Vereenvoudigen en haakjes wegwerken
Re: Vereenvoudigen van formules
Re: vergelijking oplossen
Re: Vermenigvuldigen cosinus
Re: Vuistregel verdubbelingstijd
Re: Wortelfunctie
Recursieformules
Regel van Horner
Regula falsi
Rekenen met formules
Rekenen met machten
Rekenen met machten
Rekenen met veeltermen
Rekenoefening waar ik niet aan uit geraak
Remweg
Schaal van Richter
Schrijven als x=
Schuiven van parabolen
Schuld en verwijlinteresten
Snelheid berekenen
Som kwadratische formule
Sommen met/zonder haakjes
Staartdeling van veeltermen
Staartdelingen
Stelling van Euler
Stokes en de wet van Stokes
Superformule
Supremum
Tangens in een formule
Tegengestelde
Teken voor gewogen gemiddelde in Excel samenstellen
Tienkamp
Tweedegraadsfuncties
Veeltermen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen van een quotient met machten
Vereenvoudigen van formules
Vereenvoudigen van Laplace vergelijking
Vereenvoudigen van machten
Vereenvoudigen, discrete wiskunde
Vergelijking bol
Vermenigvudigen
Vermenigvuldigen cosinus
Vermenigvuldigen van veeltermen
Verschillen tussen 2 formules;
Verticale lijn
Vertrekkende trein uit stilstand
Vierdegraadsvergelijking naar tweedegraadsvergeelijking
Vierkantjes
Vierkantsvergelijkingen oplossen
Volkomen kwadraat
Volume eivormige ruimte
Voronoi diagrammen
Vrijmaken van de y
Waar is p∑( q+r ) gelijk aan?
Wanneer moet je de abc-formule gebruiken en wanneer ontbinden in factoren?
Warmtetransport
Wat is de formule voor ...
Wat is het verschil tussen (-3)≤ en -3≤?
Wat is het verschil tussen een expliciet en een recursief voorschrift?
Werken met de gonioformule voor sin2x
Wiskunde proefwerk HELP
Wiskunde symbolen
Wortel van een macht
Wortelfunctie
Wortels
Y waarden invullen
Zo kort mogelijk opschrijven

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Formules'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3