De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Vergelijkingen

2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Re: Parameter
2 onbekenden
2 vergelijkingen met 2 onbekende
2de graads 2onbekenden
2e graads vergelijking
3 vergelijkingen met 2 onbekenden
4 onbekenden - 4 vergelijkingen - oplossing met matrix?
5 vergelijkingen met 5 onbekenden
Absoluutstrepen met x in de noemer
Afhankelijkheid in Vergelijkingen
Afstand bepalen
Algebra met e machten
Algebraisch nulpunten bepalen van een functie met een parameter
AlgebraÔsch oplossen van vergelijkingen
Algebraisch oplossen van x≤ = sin x
Algebraisch oplossen, machten van e
Benaderen van een quotient met machten
Bereken de coordinaten van 2 gemeenschappelijke punten van 2 cirkels
Bereken de gemeenschappelijke prijzen
Bereken de machtswortel in een vergelijking
Bij hoeveel minuten zijn de tarieven gelijk ?
Bikwadratische vergelijking
Bikwadratische vergelijking ontbinden in factoren
Breuk oplossen
Breuken in vergelijking
Breukvergelijking oplossen
Cos vergelijking
De een twee keer zo groot als de ander
Deelbaarheid door (x-a)
Delen in ene lid is vermenigvuldigen in andere lid Of toch niet?
Delers van de vorm (x-a)(x-b)
Deling met een wortel en twee onbekenden
Derdegraads vergelijking
Derdegraads vergelijking
Derdegraads vergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking oplossen
Determinant matrix en ABC formule
Dimensie van een oplossingsverzameling
Discriminant bij Cardano
Drie vergelijkingen met drie onbekenden
Een derdegraadsvergelijking opstellen mbv 3 gegevens
Een gebroken vergelijking
Een moeilijke kwadratische vergelijking
Een som (ontbinden in factoren)
Een vergelijking oplossen met de abc formule
E-macht
Enkele vergelijkingen
Exact oplossingen berekenen
Excel en de formule van Cardano
Exponenten
Exponentiele vergelijking
ExponentiŽle vergelijkingen en ongelijkheden
Factorstelling
Familie functies
Formule oplossen
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Gebroken vergelijkingen
Gebroken vergelijkingen
Gevraagd A ,B en C Wat is de manier ?
Grafiekenen vergelijkingen
Haakjes wegwerken
Hele lange vergelijking
Herleiden
Herleiden van breuken
Het oplossen van een goniometrische vergelijking
Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Hoe kan ik een isowinstlijn tekenen?
Hoe los ik deze vergelijking op?
Hoe moet ik een polynoom delen door een hogere orde polynoom
Hogeregraadsvergelijkingen
Ingeklede vergelijkingen
Ingeklede vergelijkingen
Ingewikkelde vergelijking oplossen
Kwadraatafsplitsen en vierkantsvergelijkingen
Kwadratische vergelijking
Lineaire vergelijking
Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
Lineare vergelijking
Logaritme
Los op in R
Momentvergelijking
Munten
Nulpunten reele polynoom van de oneven graad
Oefeningen op exponentiele vergelijkingen
Omzetten van stukje formule van Cardano
Ongelijkheden
Ongelijkheden oplossen
Ongelijkheid aantonen in vergelijking met faculteiten
Ongelijkheid met aandacht voor werkwijze en notatie
Ontbinden
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren, vereenvoudigen of tot een quotient maken
Ontbinden in zoveel mogelijk factoren
Ontbinden met zoveel mogelijk factoren buiten haakjes
Ontbinden van 4de graadsvergelijking
Oplossen
Oplossen 3de graadsvergelijking
Oplossen differentiaalvergelijking logistische groei
Oplossen formule met haakjes en kwadraten
Oplossen stelsel van vergelijkingen
Oplossen van een bikwadratische vergelijking
Oplossen van een derdegraad met 3 onbekenden
Oplossen van een derdegraads vergelijking
Oplossen van een ongelijkheid
Oplossen vergelijking met ln
Oplossen vergelijking naar x
Oplossing van de vergelijking
Oplossing van een stelsel
Oplossingen van derdegraads vergelijkingen
Opp driehoek van 2 functiepunten
Oppervlakte rechthoek blijft gelijk
Opstellen van de vergelijking v/e parabool
Parameter
Parametriseren
Prooi roofdier model --> evenwichtswaarde berekenen
Raakvlak
Re: 2de graads 2onbekenden
Re: Afhankelijkheid in Vergelijkingen
Re: Algebraisch oplossen van x≤ = sin x
Re: Algebraisch oplossen, machten van e
Re: Breuk oplossen
Re: Breuken in vergelijking
Re: De een twee keer zo groot als de ander
Re: Deelbaarheid door (x-a)
Re: Delers van de vorm (x-a)(x-b)
Re: Deling met een wortel en twee onbekenden
Re: Derdegraads vergelijkingen
Re: Excel en de formule van Cardano
Re: Exponentiele vergelijking
Re: ExponentiŽle vergelijkingen en ongelijkheden
Re: Extreme waarden bepalen, met behulp van differentieren
Re: Formule van Cardano
Re: Formule voor top parabool via abc formule
Re: Gebroken vergelijkingen
Re: Gevraagd A ,B en C Wat is de manier ?
Re: Hele lange vergelijking
Re: Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Re: Hogeregraadsvergelijkingen
Re: Kwadratische vergelijking
Re: Kwadratische vergelijking met 3 onbekende
Re: Online een vergelijking oplossen
Re: Ontbinden van 4de graadsvergelijking
Re: Ontbinden van 4de graadsvergelijking
Re: Oplossen 3de graadsvergelijking
Re: Oplossen 4degraads Vergelijking
Re: Oplossen van een derdegraad met 3 onbekenden
Re: Prooi roofdier model --> evenwichtswaarde berekenen
Re: Re: 2de graads 2onbekenden
Re: Re: Algebraisch oplossen, machten van e
Re: Re: Exponentiele vergelijking
Re: Re: Extreme waarden bepalen, met behulp van differentieren
Re: Re: Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Re: Re: Prooi roofdier model --> evenwichtswaarde berekenen
Re: Re: Re: Algebraisch oplossen, machten van e
Re: Re: Re: Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Re: Re: Re: Prooi roofdier model --> evenwichtswaarde berekenen
Re: Re: Re: Re: Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Re: Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Re: Vergelijking met twee onbekende machten
Re: Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Re: Vierkantsvergelijkingen vraagstukken
Re: Re: Stelsel van 3 vergelijkingen
Re: Re: Substitueren van een formule met betrekking tot meetkunde met vectoren
Re: Re: Vergelijking met machten
Re: Re: Vergelijking met twee onbekende machten
Re: Re: Vergelijking van rechtelijn
Re: Re: Vergelijkingen
Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Vierkantsvergelijkingen vraagstukken
Re: Re: Vraagstuk omzetten naar vierkantsvergelijking
Re: Re: Vraagstuk omzetten naar vierkantsvergelijking
Re: Stelsel van 3 vergelijkingen
Re: Stelsel van 3 vergelijkingen
Re: Stelsels van ongelijkheden
Re: Substitueren van een formule met betrekking tot meetkunde met vectoren
Re: Tweedegraadsvergelijking oplossen
Re: Vergelijking
Re: Vergelijking met machten
Re: Vergelijking met twee onbekende machten
Re: Vergelijking van rechtelijn
Re: Vergelijking zonder (!) de abc formule
Re: Vergelijkingen
Re: Vergelijkingen met breuk
Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Vergelijkingen oplossen
Re: Vierdegraads vergelijking
Re: Vierdegraadsvergelijking
Re: Vierkantsvergelijkingen vraagstukken
Re: Vierkantsvergelijkingen vraagstukken
Re: Vraagstuk omzetten naar vierkantsvergelijking
Re: Wortel
Re: Wortel
Re: Y=x met y in het kwadraat
Rekenen met variabelen
Restricties
Sinus en co
Sinus Functies
Sinus regel
Snijpunten
Som met variabelen en machten
Staartdeling
Staartdeling polynomen
Stelsel van 3 vergelijkingen
Stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden oplossen
Stelsel vergelijkingen
Stelsel vergelijkingen
Stelsels 3X3
Stelsels oplossen
Substitueren van een formule met betrekking tot meetkunde met vectoren
Symbool in vergelijking
Term maal term door haakjes
Tussen haakjes
Tweede en derde oplossing vinden
Tweede graads vergelijking
Tweedegraads vergelijking
Tweedegraadsvergelijking
Tweedegraadsvergelijking bepalen
Tweedegraadsvergelijking oplossen
Tweedegraadsvergelijkingen
Tweedegraadsvergelijkingen
Veeltermdeling
Veeltermen
Veeltermen
Veeltermfuncties
Verbanden bij vergelijkingen
Vereenvoudigen
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking berekenen met de abc formule
Vergelijking met 2 onbekenden
Vergelijking met 2 onbekenden
Vergelijking met ln
Vergelijking met ln oplossen
Vergelijking met machten
Vergelijking met twee onbekende machten
Vergelijking met wortels oplossen
Vergelijking onbekende teller en noemer
Vergelijking oplossen
Vergelijking van een rechte op afstand van een andere rechte
Vergelijking van rechtelijn
Vergelijking zonder (!) de abc formule
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen Exponenten
Vergelijkingen met 2 onbekende oplossen
Vergelijkingen met breuk
Vergelijkingen met modulus oplossen
Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen oplossen met machten van e
Vergelijkingen van de raaklijnen
Vertaal van nederlands naar wiskunde,maar niet oplossen
Vierdegraads veeltermfunctie
Vierdegraads vergelijking
Vierdegraadsvergelijking
Vierdegraadsvergelijking bepalen
Vierdegraadsvergelijkingen
Vierkantsvergelijking
Vierkantsvergelijking met absolute waarde
Vierkantsvergelijkingen vraagstukken
Vraagstuk met een 2de graadsvergelijking
Vraagstuk omzetten naar vierkantsvergelijking
Vraagstuk oplossen met vergelijking
Vraagstuk vierkantsvergelijking
Vraagstukken ivm vergelijkingen
Vreemde notatie
Wanneer hebben twee functies twee snijpunten?
Wortel
x10=10x
Y=x met y in het kwadraat

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Vergelijkingen'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3