De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student hbo

2002

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

De groothandel in bankstellen
Delen door nul
Hoe groot moet een steekproef zijn?
Hoe vind je de vergelijking van de raaklijn?
Wat is een spreidingsmaat?
Absolute hoek
Afgeleide
Afgeleide functies
Afgeleide van logaritmische functie
Afhankelijkheid
Afleiding som en verschil formules
Algoritme voor primaliteit
Als ik gisteren niet gelogen heb, dan...
Berekenen van 3 onbekenden
Berekening van het aantal mogelijkheden
Bestaan limiet
Bevriende, perfecte en Gelderman getallen
Bewijs door volledige inductie
Bewijs limiet door insluiting
Bewijzen met volledige inductie
Bijzondere constructie
Binomiaal kansexperiment
Binomiale gemiddelde
Binomium van Newton
Bol met stippen
Bolmeetkunde
Bowlingballen raadseltje
Breuk integreren
Breuken
Breuken vereenvoudigen
Capita Selecta van de Analyse
Centrumaten
Cijfercombinaties
Complexe functietheorie
Complexe getallen
Complexe getallen
Complexe met vectoren
Constructie gelijkzijdige driehoek in driehoek
Constructieprobleem
Contante waarde
Continuiteit
Controleren van een integraal
De hoekversnelling
De kans op vernieling
De vakantieganger
Definitie van straal en diameter
Derdegraads polynoom van cilinder
Differentiaal vergelijking
DifferentiequotiŽnt
DifferentiŽren 3sin≤ x + cos x
DifferentiŽren f(x)=10x
Differentieren van een functie
DifferientiŽren
Draaivermenigvuldiging
Driehoek met onbekende hoeken
Driehoek, zwaartepunt en nulvector
Een colporteur
Een doos met lampen
Een echte uitdaging?
Een getal met de meeste delers
Een handige truuk!
Een infectie met tuberculose
Een rechthoekige foto verpakken
Een rekenhoek bij de kleuters
Een stelsel en een vergelijking oplossen
Een stelsel van bolvergelijkingen
Een twintigvlak
Eigenwaarden, vectoren en toestanden
Euclidische Meetkunde
Evenwichtsvergelijkingen
Evenwichtvergelijking
ExponentiŽle functies
Exponentiele vergelijking
ExponentiŽle vergelijking oplossen
Extrapoleren
Extreme van gebroken functie
Faculteit
Fans
Filz getallen
Formule omzetten in een andere vorm
Formule van Euler
Formulekaarten
Formules herschrijven
Formules herschrijven [2]
Functies met wortels
Gebroken functie
Gespiegelde driehoek verdelen
Getal van 7 cijfers
Getallenleer
Gonio vergelijkingen
Goniometrische functie
Goniometrische functie
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijking oplossen met de verdubbelingsformules (2)
Goniometrische vorm
Grenzen bepalen
Grenzen bepalen [2]
Grijze eekhoorns
Grootste magische tovervierkant
Herleiden
Het slot van een reunie
Hoe bereken je x
Hoe integreer je f(x)=3/x?
Hoe kom ik aan pi?
Hoe los ik |z+1+i|=2 op?
Hoek berekenen in een cirkeldeel
Hoeveel getallen kun je maken?
Hoeveel mensen moet je inschakelen bij de subsidieaanvragen?
Hogeregraads vergelijkingen oplossen
Hoogtelijn bewijs
Huis aan huis verkoper
Inhoud deels gevulde bol
Integraal met arcsin...?
Integratie door substitutie
Integratie van 1/x
Integreren van cos5x
Interpolatiepolynomen van Lagrange
Intervallen van R
Inverse functie
Inverse van een tweedegraadsfunctie
Invullen en berekenen
Invullen en berekenen
Kansberekening
Kettingregel
Kettingregel
Kettingregel
Kettingregel
Kettingregel primitieve functie
Koffieautomaat
Kranten
Krenten en krentenbollen
Leukste raadsel sinds maanden
Limiet berekenen
Limiet bij nul gedeeld door nul
Limiet van een quotient van veeltermen
Limietberekening
Limietberekening
Limieten
Limieten
Log 2 benaderen op 35 decimalen
Logaritme
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking oplossen
Lootjes trekken
Loterij en verwachtingswaarde
Macht met gebroken exponenten
Machtsverheffen in Delphi
Mathematische logica
Matrix tot de macht n
Maximaliseren van de winst met drie hondenrassen
Mededelingen...
Meerkeuzevragen
Minimale lengte lijnstuk
Modulus van een som is kleiner dan de som van de moduli
Motor
Natuurlijke logaritme
Negatief exponentiele verdeling
Negatieve binaire getallen
Niet differentieerbaar in een punt
Niven getallen
Nog twee problemen
Normale verdeling
Oefeningen voor complexe getallen
Omschrijven van vorm
Omwentelingslichaam
Omwentelingslichaam [2]
Ongelijkheid
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in priemfactoren
Ontwikkeling van het kind
Oplossen
Oppervlak
Oppervlakte diagrammen
Oppervlakte drie grafieken
Oppervlakte grafiek
Opstellen tweedegraads functie bij drie punten
Overgangskansen
Paprika`s en de normaal verdeling
Parametervoorstelling
Partieel integreren
Perspectiefprojectie van ellips
Pillen
Piramide van getallen
Poisson verdeling
Poisson verdeling
Priemgetallen
Primitieve bepalen
Primitieve bepalen van een wortelfunctie
Problemen!!!! Maar liefst 4
Pythagoras
Pythagoras
Quotient van twee veeltermen
Randextreem in R2
Rationale en irrationale getallen
Re: Berekening van het aantal mogelijkheden
Re: Vier punten op een zijde van een tetraŽder
Relatie tussen optellen en vermenigvuldigen
Rijen en reeksen
Rode en zwarte knikkers
Roltrap
Ruimtemeetkunde 1ste jaar
Scriptie lerarenopleiding wiskunde
Sierpinski in Excel
Sinus
Snelheid en versnelling
Soorten grafiekenpapier
SPSS
Staaf kan net de hoek om
Stambladdiagram
Standaardafgeleiden en rekenregels
Stapelen van stenen
Stapelen van stenen
Steekproef berekenen
Steekproefberekening
Stelsel van 2 vergelijkingen met 3 variabelen
Stelsels
Stelsels
Stelsels
Straal van de ingeschreven cirkel
Symbool voor `alles`
Symmetrisch element van een complex getal
Tabel of diagram
Tabel omrekenen naar formule
Talorreeks en n-de afgeleide
Tekenen van een grafiek van 2 functies
Telebuggy coŲrdinaten berekenen
Terwijl de colonne in regelmatig tempo voortdreunt...
Trapezium
Trigonometrie
Twee cilinders haaks op mekaar
Tweedegraads ongelijkheid
Tweedegraadsvergelijking
Uitleg integralen in het Nederlands
Uitrekken van de bol
Uitwerking van logaritme
Vaas met knikkers
Variabele, onbekende, parameter en constante
Vedische wiskunde
Venn-diagram en voorwaardelijke kans
Vereenvoudigen
Vergelijking dubbele hoek
Vergelijking in de vorm ax≤+bx+c=0 schrijven
Vergelijking met a oplossingen
Vergelijking met absolute waarden
Vergelijking met raaklijn
Vergelijking ongelijkheid
Verhoudingen en centrummaten
Verjaardagen
Vermenigvuldigen
Verplaatsing
Verschillende soorten verbanden
Verschuivingen
Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarde
Verwachtingswaarde en binomiale verdeling
Verwachtingswaarde en standaard deviatie
Vier punten op een zijde van een tetraŽder
Vloeistofniveau bepalen in een afgeknotte kegel
Volmaakte getallen
Volmaakte getallen in Turbo Pascal
Volume van een scheef potje
Volume van een scheef potje, deel 2.
Waarschijnlijkheidspapier en inchpapier
Wat betekent zes boven drie?
Wat heeft Louis Braille uitgevonden en wanneer en waarom?
Wat is de sinusregel en de cosinusregel? En hoe bewijs je ze?
Wat is interpoleren?
Yahtzee: kleine straat
Yahtzee: kleine straat (uitleg)
Zand verplaatsen
Zero-knowledge protocol
Zwaartepunt halve cirkel
Zwaartepunt piramide met willekeurig grondvlak

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3