De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Lineaire algebra

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afbeeldingsmatrices
Hoe bereken je de determinant van een matrix?
Aantonen met behulp van eigenschappen
Adjunctmatrix met ZRM
Afstand van punt tot vlak
Alles over vectoren
Basis van een reŽle vectorruimte
Basis voor vectorruimte van veeltermen
Bepalen van een vergelijking loodrecht
Berekenen van coŲrdinaten
Berekenen van een inverse matrix
Berekening van een onbekende
Bewijs
Bewijs de volgende stelling
Bewijs door volledige inductie
Bewijs gelijkheid met matrices
Bewijs ivm inverse matrix
Bewijs lineaire deelruimte
Bewijzen bij matrices
Bewijzen bij stelsels
Bewijzen rond matrices
Cofactoren van een matrix
Complementaire ruimte
Contour maps
CoŲrdinaten ten opzichte van een basis
De reciproke determinant
Decoderen
Deelruimte
Deelruimten en vectoren
Determinant
Determinant inverse matrix
Determinant, inverse en adjunct matrix
Determininant ontwikkelen - Cofactoren
Dijkstra's algoritme
Driehoeksmatrix
Dubbele eigenwaarde
Een inverse matrix
Een matrix tot de macht n
Een oefening van matrices
Een vierkante Matrix is regulier als zijn Rang en Orde gelijk zijn en omgekeerd
Een wegenmatrix
Eigenschap adjunctmatrix
Eigenvectoren
Eigenwaarde en eigenvectoren
Eigenwaarden
Eigenwaarden en eigenvectoren
Eigenwaarden van vierkante matrices met de Ti83
Examenvraag die ik niet snap
Gaussian Elimination
Gauss-Jordan rijreductie van een matrix
Het leontief model
Het uitprodukt met twee opmerkingen
Hoe 2 punten bepalen uit een vergelijking van een rechte
Hoe bepaal ik de basis van een lineaire ruimte?
Hoe moet je een matrix gebruiken?
Homogeen stelsel
Homogeen stelsel met niet-0 oplossing asa det(A)=0
Idempotente matrices
Im(f)
Inverse 3 x 3 Matrix
Inverse 4x4 matrix
Inverse en Adjunct Matrix
Inverse matrix
Jordan normaalvorm
Ker(D)
Kern
Kolomruimte en rijruimte
Kruisproduct en Inproduct
Kwadraat van een determinant
Lineaire afbeelding
Lineaire transformatie - matrix bepalen bij gegeven kern
Lineaire transformaties
Lineaire transformaties
Links en rechtsdraaiend assenstelsel
Logistiek probleem
Matchen van data
Matrices
Matrices
Matrices
Matrices en lineaire vergelijkingen
Matrices en spoor
Matrices opstellen
Matrix oplossen
Matrix rekenen congruentie modulo
Matrix van A en B
Matrix van A en B (2)
Matrixvermenigvuldiging
Methode van Gauss
Methode van Jordan Matericeel oplossen
Nieuwe matrix
Normaalvector
Normaalvergelijking
Normaalvergelijking van een lijn
Omgekeerde matrices, geadjungeerde matrices, reguliere en singuliere matrices
Ontbinden in factoren van een determinant
Oplosbaarheidsvoorwaarden
Oplossing 3 huizen, 3 leidingen?
Oplossingen van een matrixvergelijking
Optimalisering
Parallelprojectie
Parametervorm
Praktische opdracht matrices
Primitieve elementen in eindige lichamen
Projective transformatie matrix.
Rank
Re: Alles over vectoren
Re: Bewijs lineaire deelruimte
Re: Bewijzen rond matrices
Re: CoŲrdinaten ten opzichte van een basis
Re: De inverse matrix
Re: Deelruimten en vectoren
Re: Determinant, inverse en adjunct matrix
Re: Eigenwaarden en eigenvectoren
Re: Homogeen stelsel
Re: Inverse 4x4 matrix
Re: Matrix oplossen
Re: Praktische opdracht matrices
Re: Primitieve elementen in eindige lichamen
Re: Re: Deelruimten en vectoren
Re: Re: Determinant, inverse en adjunct matrix
Re: Re: Oppervlakte willekeurige driehoek
Re: Re: Probleem met coordinaatbepaling (Wanneer ligt een punt in een driehoek?)
Re: Re: Transformatiematrix
Re: Re: Wijk met huizen
Re: Samenstelling van matrix
Re: Stelsel oplossen
Re: Transformatiematrix
Re: Vectoren
Re: Vraagstuk oplossen m.b.v. matrices
Re: Waarde bepalen van alpha waarvoor stelsel regulier is
Re: Wat bekekent Ker(A)?
Re: Wijk met huizen
Rotatie en translatie samenstellen
Samenstelling van matrix
Scheefsymmetriche matrix
Snijlijn van twee vlakken en vectoren
Spectraalstelling, symmetrisch geval
Stationaire punten
Stelsel oplossen
Stelsel van Cramer
Stelsels oplossen met Excel
Stochastische matrix
Toegevoegde operatoren
Transformatiematrix
Tussenliggende matrix
Vectoren
Vectoren
Vectoren
Vectoren
Vectoren
Vectoren
Vectoren (lineair afhankelijk)
Vectoren (lineair onafhankelijk)
Vectoren probleem
Vectorruimte en gelijkwaardige uitspraken
Vectorruimten
Vectorruimten
Vergelijkingen en matrices
Vermenigvuldiging eerste kolom en determinant
Verschil rang - dimensie
Vierkante matrices
Voortbrengend deel van L2
Vraagstuk oplossen m.b.v. matrices
Vraagstukken oplossen mbv matrix
Vraagstukken oplossen mbv matrix
Vrijheidsgraden
Waarde bepalen van alpha waarvoor stelsel regulier is
Waarom wordt de nulvector zo genoemd?
Wat bekekent Ker(A)?
Wat is de dimensie van...
Wat is een eenheidsmatrix?
Wat is een opspansel van een matrix?
Wat is een tensor?
Wat is lineaire algebra?
Wat is precies een elementair circuit?
Wat zijn matrices?
Werkelijke toepassingen van Markov reeksen/processen
Werkstuk over matrices

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Lineaire algebra'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3