De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Functies en grafieken

2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afgeleiden
Bepaal de waarde van log functie
Bepaal het tekenverloop
Bepaal raaklijn aan C door P
Bereken de originelen x
Bereken maximale hoogte om schadevrij door tunnel te rijden
Bewijs dat het inverse beeld van een continu open verzameling open is
Bgtg
De functie ln(x)
De vergelijking van een parabool
Een assenstelsel tekenen
Een lijn en een punt
Exponentiele ongelijkheid met eerstegraadsfunctie
Extrapoleren
Extrema met afgeleiden
Extrema onderzoek
Extremumprobleem aardolieleiding
Extremumvraagstukken
Familie van functies
Formule bij een grafiek opstellen
Formule uit grafiek bepalen
Frequentiepolygonen
Functie op basis van 6 punten
Functieonderzoek
Functies
Functies en grafieken
Functies herschrijven
Functies horizontaal samendrukken
Functies onderzoeken
Functievoorschrift bepalen
Gebroken exponenten
Grafiek van een vergelijking
Hebben asymptoten een domein?
Herschrijven functie
Hoe bereken je de periode lengte en snijpunten
Horizontale afstand
Interpoleren, extrapoleren
Inverse functies
Kunnen jullie mij in jip en janneke taal vergelijkingen uitleggen
Kwadratische formules
Kwadratische vergelijking met precies ťťn oplossing
Kwadratische vergelijkingen toepassen
Lagrange
Lagrange voor nul delen
Lijn van de grafiek doortrekken?
Lissajous
Lissajousfiguur
Lissajousfiguur
Maximum en minimum
Maximum probleem
Nulwaarden bij een 4e graadsfunctie
Omgekeerd evenredig
Oneven en even functies
Oplossen tweedegraads vergelijking
Opstellen vergelijking parabool
P bepalen bij een raakpunt van een rechte lijn en een parabool
Parameterkromme
Parameterkromme
PartiŽle afgeleide van een minimumfunctie
Raaklijnen
Randpunt bepalen
Rationale en irrationale functies
Re: Bepaal de waarde van log functie
Re: Een assenstelsel tekenen
Re: …ťnduidige en ťťnwaardige functies
Re: Extrema met afgeleiden
Re: Extremumvraagstukken
Re: Familie van functies
Re: Formule uit grafiek bepalen
Re: Frequentiepolygonen
Re: Functies en grafieken
Re: Functievoorschrift bepalen
Re: Gebroken exponenten
Re: Hoe bereken je de periode lengte en snijpunten
Re: Inverse Functies
Re: Kwadratische vergelijking met precies ťťn oplossing
Re: Lagrange
Re: Maximum probleem
Re: Omgekeerd evenredig
Re: Oneven en even functies
Re: Online controleren differentieren en primitiveren
Re: Online controleren differentieren en primitiveren
Re: Oplossen tweedegraads vergelijking
Re: Oplossen tweedegraads vergelijking
Re: Re: Een assenstelsel tekenen
Re: Re: Familie van functies
Re: Re: Gebroken exponenten
Re: Re: Minimum maximum functie
Re: Re: Minimum maximum functie
Re: Re: Re: Een assenstelsel tekenen
Re: Re: Re: Re: Een assenstelsel tekenen
Re: Re: Re: Re: Een assenstelsel tekenen
Re: Re: Re: Re: Re: Een assenstelsel tekenen
Re: Re: Re: Re: Re: Een assenstelsel tekenen
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Een assenstelsel tekenen
Re: Re: Re: Vergelijking van een parabool opstellen
Re: Re: Vergelijking van een parabool opstellen
Re: Richtingscoefficient
Re: Snijpunt algabraÔsch berekenen
Re: Snijpunten van 2 functies
Re: Snijpunten van grafieken
Re: Snijpunten zoeken
Re: Twee parabolen in ťťn assenstelsel
Re: Vergelijking van een parabool opstellen
Re: Vind de coordinaten van de kromme waar de raaklijn horizontaal en vertikaal
Richtingscoefficient
Richtingscoefficient
Richtingscoefficient berekenen
Schetsen van een grafiek
SinusoÔde
Snelheid
Snijpunt algabraÔsch berekenen
Snijpunten en coordinaten berekenen
Snijpunten lineaire en kwadratische functie
Snijpunten van 2 functies
Snijpunten van grafieken
Snijpunten zoeken
Symmetrieas bepalen en bewijzen
Symmetriemiddelpunt bepalen
Tekenonderzoek
Tekenonderzoek en perforatie
Toepassing afgeleiden en integralen
Toppen berekenen met meerdere kwadraten
Trend
Tussenwaardestelling en Rolle
Twee parabolen in ťťn assenstelsel
Twee wortelvergelijkingen oplossen
Types hyperbolen
Uit het hoofd: log 15 en log 36
Veeltermfunctie van de 4de graad
Vergelijking van de raaklijn met enkel een punt en de rico
Vergelijking van een parabool als de symetrieas niet evenwijdig is aan de y as
Vergelijking van een parabool bepalen
Vergelijking van een parabool bepalen
Vergelijking van een parabool opstellen
Verloop van functies
Verloop van functies en middelwaardestellingen
Vierdegraadsfuncties
Vind de coordinaten van de kromme waar de raaklijn horizontaal en vertikaal is
Voor welke waarde van x is de functie f dalend?

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Functies en grafieken'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3