Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Werken met formules

Het is gegeven dat $3p-6q+2=0$. Je kunt dan $p$ uitdrukken in $q$, maar je kunt ook $q$ uitdrukken in $p$. Op deze pagina kan je leren wat dat betekent, hoe dat werkt en wat je verder nog meer kunt doen.

Daarnaast gaan we kijken naar formules met meerdere variabelen, formules met delingen en de lenzenformule.


©2004-2024 WisFaq