Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

4. Formules met meer variabelen

Voorbeeld 1

$ \eqalign{ & i = \frac{{k \cdot p \cdot t}} {{100}} \cr & k \cdot p \cdot t = 100 \cdot i \cr & k = \frac{{100 \cdot i}} {{p \cdot t}} \cr} $

Voorbeeld 2

$ \eqalign{ & \frac{a} {b} - c = d \cr & \frac{a} {b} = c + d \cr & a = bc + bd \cr} $

of...

$ \eqalign{ & \frac{a} {b} - c = d \cr & \frac{a} {b} = c + d \cr & \frac{b} {a} = \frac{1} {{c + d}} \cr & b = \frac{a} {{c + d}} \cr} $

Voorbeeld 3

$ \eqalign{ & a = (b - c) \cdot d \cr & b - c = \frac{a} {d} \cr & b = \frac{a} {d} + c \cr} $

©2004-2024 WisFaq