Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

2. Druk q uit in p

De opdracht 'druk q uit in p' betekent:

q7147img1.gif

$q = a \cdot p + b$ met $a=\large\frac{\Delta q}{\Delta p}$ en (0,b) snijpunt $q$-as

q7147img2.gif

Gegeven $3p-6q+2=0$. Ik wil $q$ uitdrukken in $p$. In dat geval zorg ik dat de termen met $q$ links komen te staan en de andere termen rechts. Uitwerken gaat dan zo:

$3p-6q+2=0$
$-6q=-3p-2$
$6q=3p+2$
$q=\frac{1}{2}p+\frac{1}{3}$

p2011img1.gif


©2004-2023 WisFaq