Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

2. Druk q uit in p

De opdracht 'druk q uit in p' betekent:

q7147img1.gif

$q = a \cdot p + b$ met $a=\large\frac{\Delta q}{\Delta p}$ en (0,b) snijpunt $q$-as

q7147img2.gif

Gegeven $3p-6q+2=0$. Ik wil $q$ uitdrukken in $p$. In dat geval zorg ik dat de termen met $q$ links komen te staan en de andere termen rechts. Uitwerken gaat dan zo:

$3p-6q+2=0$
$-6q=-3p-2$
$6q=3p+2$
$q=\frac{1}{2}p+\frac{1}{3}$

p2011img1.gif


©2004-2024 WisFaq