Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

1. Druk p uit in q

De opdracht 'druk p uit in q' betekent:

q7146img1.gif

$p = a q + b$ met $ a = \large\frac{\Delta p}{\Delta q}$ met (0,b) snijpunt $p$-as

q7146img2.gif

Gegeven is $3p-6q+2=0$. Ik wil $p$ uitdrukken in $q$. Dat betekent dat de termen met $p$ links moeten komen staan en de andere termen rechts.

$3p-6q+2=0$
$3p=6q-2$
$p=2q-\frac{2}{3}$

p2010img1.gif


©2004-2023 WisFaq