Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

1. Druk p uit in q

De opdracht 'druk p uit in q' betekent:

q7146img1.gif

$p = a q + b$ met $ a = \large\frac{\Delta p}{\Delta q}$ met (0,b) snijpunt $p$-as

q7146img2.gif

Gegeven is $3p-6q+2=0$. Ik wil $p$ uitdrukken in $q$. Dat betekent dat de termen met $p$ links moeten komen staan en de andere termen rechts.

$3p-6q+2=0$
$3p=6q-2$
$p=2q-\frac{2}{3}$

p2010img1.gif


©2004-2024 WisFaq