Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

1. Eenvoudige ongelijkheden

Ongelijkheden kan je proberen om op te lossen. Als je links en rechts vermenigvuldigt met een negatief getal dan klapt het teken om.

De oplossing van een ongelijkheid kan van alles opleveren: van geen oplossing tot oneindig veel oplossingen.

Voorbeeld 1

4x-2$\gt$2x-1
2x-2$\gt$-1
2x$\gt$1
x$\gt\frac{1}{2}$

Voorbeeld 2

x+5$\geq$5x+21
-4x+5$\geq$21
-4x$\geq$16
x$\leq$-4

Voorbeeld 3

$\frac{1}{3}$x3$\gt$3x
$\frac{1}{3}$x3$-$3x$\gt$0

We kijken naar de nulpunten van f(x)=$\frac{1}{3}$x3$-$3x.

$\frac{1}{3}$x3$-$3x=0
x3-9x=0
x(x2-9)=0
x=0 of x2-9=0
x=0 of x2=9
x=0 of x=-3 of x=3

Kijkend naar de grafiek geeft als oplossing voor de ongelijkheid:

-3$<$x$<$0 of x$>$3


©2004-2023 WisFaq