Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Oefeningen

Los de volgende ongelijkheden algebraļsch op:
  1. $12 - 4x \leq 36 + 2x$
  2. $\eqalign{\frac{6-2x}{5}\leq\frac{4-x}{4}}$
  3. $200 - (80 - x) \gt 4(x + 15)$
  4. $60-x^{2}\geq 4x$
  5. $x^{3}\lt 80x-2x^{2}$

©Math4all


©2004-2024 WisFaq