Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Toepassingen

Opgave 1
Een autoverhuurbedrijf verhuurt een Toyota voor € 75,= per week. De benzinekosten worden geschat op 9 cent per kilometer. Het bedrijf verhuurt ook een Renault voor € 100,= per week. De benzinekosten van de Renault zijn ongeveer 6,5 cent per kilometer.

Je huurt de Toyota voor een week en je hebt € 125,=.

  1. Hoeveel kilometer kun je dan rijden?
  2. Beantwoord dezelfde vraag voor de Renault.
  3. Bereken algebraïsch vanaf welk aantal kilometers de Renault goedkoper is.

Opgave 2
Een bedrijf produceert pennen. De productiekosten zijn een kwartje per pen, de vaste kosten € 100,= per dag. De pennen worden verkocht voor € 1,50.

  • Vanaf welk aantal verkochte pennen per dag maakt het bedrijf winst?

©Math4all


©2004-2024 WisFaq