De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

3de graad ASO

2016

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Convergentie
Numeriek afleiden
Hulp bij sangaku arbelos
2e afgeleide
5 klanten betalen elk een verschillend bedrag aan een bedrijf
8 kaarten trekken uit een kaartspel
Aantal colibacterieen
Aanvangswaarde
Afgeleide
Afgeleide
Afgeleide van een integraal
Afgeleiden rationale functies extremumprobleem
Afgeleiden van rationale functies
Afkoelingswet Newton
Algemene sinusfunctie: waarom moeten a en b positief zijn?
Algemene vergelijking hyperbool
Antwoorden van de voorbeelden
Asymptoten
Asymptoten van irrationale functies
Asymptotisch gedrag rationale functie
Bepaal de coŽfficiŽnt van x≥
Bepaal intervallen waar de functie stijgt of daalt
Berekening kans op diabetes
Bewijs
Bewijs
Bewijs getal phi
Bewijs lukt niet
Bewijs reststelling
Bewijzen
Bij benadering berekenen
Bijzondere limieten
Binomium van Newton
Breuksplitsen
Brieven met een buitenlandse bestemming
Combinaties met kommagetallen
Combinaties normale en binomiale verdeling
Combinatoriek
Cos≤x naar de algemene sinusfunctie
Cyclometrische functies
Cyclometrische functies oefening
De afgeleide
De code raadsel
De familie Goovaerts
De gemiddelde snelheid
De kans op 13 kaarten van dezelfde soort
De reŽle getallen a en b bepalen
Deling van veeltermen
Determinanten, stelsel van cramer
Domein en bereik
Domein van cyclometrische functie
Drie identieke beginkapitalen
Drie rode kaarten
Driehoeksmeetkunde vergelijking cos en sin
Driehoeksmeting
Een aantal vazen
Een breuk schrijven als...
Een deel van het bewijs van de postnumerando eindwaarde
Een ellips in canonieke vorm
Een raaklijn evenwijdig aan een gegeven rechte
Een vierkant isolatiezaaltje
Een willekeurig getal van 1 tot 100
Een zelfstandig handelaar wil zijn bedrijfsgebouw verkopen
Eigenvectoren
Elf stoelen en negen mensen
Even deelintervallen bij numerieke integratie bij regel van Simpson
ExponentiŽle en logaritmische vergelijkingen oplossen
Extrema
Extremum vraagstukken
Faculteiten
Formule lineaire en roterende beweging
Formules
Formules
Functie met raakpunt
Functies en veeltermen in het dagelijkse leven
Functievoorschrift
Functievoorschrift opstellen
Gauss
Gebroken rationale functies
Gelijkbenigheid driehoek
Gelijkvormigheid
Gemengde opgaven
Gemiddelde
Gemiddelde berekenen met de procentuele kans
Gemiddelde en standaardafwijking
Gemiddelde en standaardafwijking
Gemiddelde en standaardafwijking berekenen
Goniometrie oefening
Goniometrische formules
Goniometrische ongelijkheid
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking oplossen en uitleg
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Groeifactor en procentuele afname
Groeimodellen
Het matching probleem
Het tekenverloop van de eerse afgeleide van een functie vinden
Hoe kan je rationale functies met een noemer van de derde graad integreren?
Hoek bepalen tussen rechte en vlak
Hoek tussen grafieken
Hoek tussen twee zwaartelijnen in een tetraŽder
Hoeken tussen kruisende rechten
Hoeveel van deze getallen zijn er?
Identiteiten bewijzen
Ik vind twee verschillende voorschriften voor de algemene sinusfunctie
Impliciet afleiden
Inhoud berekenen omwenteling van lichaam begrensd tussen 2 krommen
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Irrationale functies
Juist?
Kans op 10
Kansen
Kansen
Kiezen van twee getallen uit een verzameling van n elementen
Kiezen van twee soorten muntstukken uit een doos
Kogelbaan
Limiet
Limiet met bijzondere limiet
Limiet oplossen met resultaat min oneindig
Limiet van x naar 0
Limieten
Limieten berekenen, wel of niet apart voor LL of RL
Limieten goniometrische functie
Limieten van goniometrische functies
Logaritimische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vgl
Lokale extrema
Lotto
Lotto
Machten
Machtsfuncties met reŽle exponenten
Matrices
Matrices
Matrices
Matrices
Maximale inhoud cilinder
Maximale inhoud van een cilinder bij gegeven oppervlakte
Maximale oppervlakte van een rechthoek in een vierkant met gegeven zijde
Meetkundig oplossen van een tweedegraads vergelijking
Meetkundige plaats
Methode oplossen naar x met twee onbekenden
Modulorekenen
Moeilijke logaritme
Normale verdeling
Oefeningen in combinatie met de normale verdeling
Onbepaalde vorm
Oneigenlijke integralen berekenen
Ontbinden veelterm 3de graad
Ontbinden vierdegraadsterm
Op hoeveel manieren de wiskundeboeken terugvinden?
Oppervlakte van een figuur
Opstellen functievoorschrift derdegraadsvergelijking
Overgangsmatrix
Parabool en ruit
Parametervergelijking van gemeenschappelijke loodlijn
PartiŽle integratie
Pincode GSM
Piramides
Procenten en kans
Productregel combinatoriek
R en s elimineren
Raaklijn aan hyperbool is bissectrice brandpuntrechten
Raaklijn bepalen aan kromme
Rationale functies
Re: Afgeleiden van rationale functies
Re: Algemene vergelijking hyperbool
Re: Antwoorden van de voorbeelden
Re: Asymptoten
Re: Asymptotisch gedrag rationale functie
Re: Bepaal intervallen waar de functie stijgt of daalt
Re: Bewijs
Re: Bewijzen
Re: Binomium van newton
Re: Convergentie
Re: De familie Goovaerts
Re: De reŽle getallen a en b bepalen
Re: De vergelijking van de raaklijn en van de normaal opstellen
Re: Drie identieke beginkapitalen
Re: Driehoeksmeetkunde vergelijking cos en sin
Re: Een vierkant isolatiezaaltje
Re: Een willekeurig getal van 1 tot 100
Re: Formules
Re: Formules
Re: Functie met raakpunt
Re: Gemiddelde en standaardafwijking
Re: Goniometrie oefening
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Harmonische trilling van een trillende veer
Re: Het tekenverloop van de eerse afgeleide van een functie vinden
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Juist?
Re: Kaartspel en loterij
Re: Lening terugbetalen
Re: Limiet van x naar 0
Re: Lokale extrema
Re: Machtsfuncties met reŽle exponenten
Re: Mastermind (kansen)
Re: Matrices
Re: Matrices
Re: Maximale inhoud cilinder
Re: Maximale inhoud van een cilinder bij gegeven oppervlakte
Re: Maximale oppervlakte van een rechthoek in een vierkant met gegeven zijde
Re: Ontbinden in factoren
Re: Ontbinden veelterm 3de graad
Re: Oppervlakte van een figuur
Re: Overgangsmatrix
Re: PartiŽle integratie
Re: Procentuele afname
Re: Rationale functies
Re: Re: Asymptotisch gedrag rationale functie
Re: Re: De familie Goovaerts
Re: Re: Faculteit berekenen met casio graph 35
Re: Re: Goniometrie oefening
Re: Re: Kaartspel en loterij
Re: Re: Lening terugbetalen
Re: Re: Mastermind (kansen)
Re: Re: Overgangsmatrix
Re: Re: Rationale functies
Re: Re: Re: Re: Samengestelde Logaritme invoeren in GRM
Re: Re: Re: Samengestelde Logaritme invoeren in GRM
Re: Re: Samengestelde Logaritme invoeren in GRM
Re: Samengestelde Logaritme invoeren in GRM
Re: Tweede afgeleide cotangensfunctie
Re: Vergelijking oplossen
Re: Vergelijking rechte bepalen
Re: Vergelijkingen
Re: Verloop functies
Re: Verloop van goniometrische en cyclometrische functies: bloeddruk
Re: Vraagstuk creme
Re: Vraagstuk irrationale functies
Re: Vraagstuk stelsels
Re: Welke transformatie ondergaat mijn functie
Re: Wiskunde en economie
Reuzenwiel algemene sinusfunctie
Rijen
Rijen
Rode en zwarte vissen
Romans, detectiveverhalen en gedichten
Samengestelde logaritme invoeren in GRM
Samenstellen van functies
Snijpunten
Som en verschilformules
Som- en verschilformules
Standaardafwijking berekenen
Steekproeven
Stelsel met matrices
Stelsel met matrices
Stelsel van 4 vergelijkingen met 4 onbekenden
Stijgen, dalen, extrema en afgeleiden van een veeltermfunctie
Stok om de muur
Tellen
Telproblemen: toon aan
Toenamediagram in excel
Toevalsveranderlijke met binomiale verdeling
Topraaklijn
Transformaties
Twaalf paarden
Twee harten, twee ruiten, twee klaveren en twee schoppen
Tweede afgeleide cotangensfunctie
Uitdrukking in functie van log x schrijven
Uitspraken op basis van steekproefverdelingen
U-vorm, L-vorm
Van goniometrische naar algebraische vorm
Vectoren
Veerconstante
Verband tussen xn en n!
Vereenvoudig
Vergelijking oplossen
Vergelijking rechte bepalen
Vergelijking vlak bepalen
Vergelijkingen
Vergelijkingen algebraÔsch oplossen
Vergelijkingen in het complexe vlak
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen van rechten
Verhouding rechte met functievoorschrift parabool?
Verloop functies
Verloop goniometrische functies
Via substitutie
Vierkantsvergelijkingen
Vijf kaarten kiezen uit een kaartspel
Vijf kaarten uit een pokerspel
Volume piramide uit A4 blad optimaliseren
Voorschrift uit een tabel halen?
Vraagstuk
Vraagstuk creme
Vraagstuk eerste afgeleide
Vraagstuk irrationale functies
Vraagstuk matrices
Vraagstuk met 3 onbekenden
Vraagstuk periodieke functie
Vraagstuk stelsels
Waarom mag het grondtal niet negatief zijn?
Wanneer gebruik je wat?
Welke transformatie ondergaat mijn functie
Wiskunde en economie
Wiskunde en economie
Wortels van een vergelijking

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3