De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Rekenen

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Uitkomsten controleren met de negenproef
10 tot de macht -1
100 tot de macht min oneindig
3, 7, 11 en 13
Absolute waarde uitwerken
Afronden
Afronden
Afronding van getallen
Amerikaanse maten in centimeters
Berekenen rentepercentage
Berekenen van de relatieve groei
Berekening gemiddelde prijs
Bespreking van oplosbaarheid onbekende
Bewerkingen met procenten
Breuk vereenvoudigen
Breuken
Breuken en percentages
Breuken en periodiciteit
Breuken en procenten
Breuken en stambreuken
Breuken enz
Breuken optellen en aftrekken
Breuken vergelijken op grootste en kleinste breuk
Breuken vermenigvuldigen en delen
Breuken vermenigvuldigen en delen
Cijferen
Contante waarde
Cos, sin, tg
De hele noemer delen door x ?
Deelbaarheid door 3
Delen
Delen.....(hoofdrekenen)
Derdemachts wortels
Derdemachtswortels in Excel
Domweg
Een kilogram is hoeveel milligram?
Eigenschappen van bewerkingen
Euro`s in zakken
Evenredigheid
Exponent?
Exponenten
Exponenten
Faculteit van een breuk
Formules met e of pi
Foutschatting massa`s van een systeem
Functie met grondtallen
Gebroken exponenten
Geldbedrag berekenen
Geschiedenis van eenheden
Getallen
Getallen achter de komma bij vermenigvuldigen
Getalstelsels, hoe ga je van 2-, 8- en 16- naar 10-tallig?
Groeifactor
Grootste gemene deler
Haakjes, breuken delen en nog wat...
Halveringstijd
Herleiden van wortels
Het delen van breuken
Het vermenigvuldigen van wortels
Hoe kan ik optellen met Romeinse cijfers?
Hoe kan je met Romeinse cijfers vermenigvuldigen?
Hoe kun je de hoogte berekenen van een boom?
Hoe kun je procenten terug berekenen?
Hoe los ik de volgende formule op d.m.v kruislings vermenigvuldigen
Hoe maak je van een decimaal getal een hele breuk?
Hoeveel is het gewicht van een kristal
Hoeveel procent korting
Iets tot de x-de uitrekenen
Kettingbreuken
Klein vraagje.
Koers
Korter opschrijven
Kruislings vermenigvuldigen
Kruistabellen
Kwadrateren achter de komma
Lengte lijnen in een cirkel
Levensduur heelal
Maandelijkse rente afleiden uit jaarlijkse rente
Machten
Machten vermenigvuldigen
Machten vermenigvuldigen
Machts wortel.....
Machtsverheffen en worteltrekken
Machtsverheffen in vergelijkingen
Machtsverheffen tot de macht 0
Marge uitrekenen
Marge van meer dan 100%
Metriek stelsel apothekersopleiding
Naam van de onderdelen van een som?
Negatieve getallen
Negenproef
Negenproef bij optellen en aftrekken
Negenproef toepassen
Noemer wortelvrij maken
Nul gedeeld door nul
Oefeningen met schaalberekeningen
Omrekenen van m/s naar km/uur
Oneven getallen in het kwadraat
Ontbinden in factoren
Oplossen van een vierdegraads vergelijking
Optellen van decimalen achter de komma
Optellen van machten
Over termen en factoren
p≤ = 1 (mod 24) voor p>3
Percentage berekenen
Percentage berekenen
Percentage berekenen
Percentage berekenen
Percentage deformatie van een buis
Praktische opdracht over procenten
Priemgetallen
Principes van realistisch rekenen
Procenten
Procenten
Procenten
Procenten
Procenten en vakjes kleuren
Procenten naar een breuk
Procenten over procenten op je rekenmachine
Procentuele afname
Psychologische test HBO / WO
Pythagorasbomen
Re: 3, 7, 11 en 13
Re: Berekening gemiddelde prijs
Re: De hele noemer delen door x ?
Re: Delen door nul
Re: Derdegraadsvergelijking
Re: Eigenschappen van bewerkingen
Re: Faculteit van een breuk
Re: Foutschatting massa`s van een systeem
Re: Geldbedrag berekenen
Re: Gewoon vermenigvuldigen
Re: Klein vraagje.
Re: Machts wortel.....
Re: Meneer van Dale (2)
Re: Meneer van Dale wacht op antwoord
Re: Nul gedeeld door nul
Re: Nul tot de macht nul
Re: Oefeningen met schaalberekeningen
Re: Procenten berekenen
Re: Punt zoeken op een cirkel
Re: Re: 3, 7, 11 en 13
Re: Re: Berekening gemiddelde prijs
Re: Re: Eigenschappen van bewerkingen
Re: Re: Klein vraagje.
Re: Re: Re: Eigenschappen van bewerkingen
Re: Re: Re: Klein vraagje.
Re: Rekenen
Re: Rekenregels voor machten
Re: Uren omzetten in minuten en dan bereken
Re: Wiskunde a la Nijmegen
Rechthoeken
Regel van drie
Rekenen
Rekenen
Rekenen met procenten
Relatieve afname van a.b2.c3
Rente percentage per jaar omrekenen naar percentage kwartaal
Schets zonsverduistering
Significante cijfers
Significante cijfers
Sommetje met machten
Staartdelen
Staartdelen
Staartdelingen en rekenregels
Tellen van dagen
Toepassing op breuken
Uitwerken van ellips
Uren omzetten in minuten en dan bereken
Verdrijf haakjes en vereenvoudig
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen machtswortels
Vereenvoudigen van wortels
Vereenvoudigen van wortels
Verhouding verf en water
Verhoudingsgetallen
Verkeersdoorstroming
Vierkantswortels ontbinden
Volgorde machtsverheffen
Vraagstuk
Vraagstuk verkorten
Vraagstukken
Waar komt de komma bij vermenigvuldigen?
Waarom is de wortel een functie?
Waarom kan je niet delen door nul?
Wat is 1/0 en 0/0?
Wat is bijvoorbeeld 18/-45
Wat is de definitie van rekenkunde?
Wat is een macht?
Why does this work
Wiskunde a la Nijmegen
Wortel a tot de macht 20
Wortels met de hand uitrekenenen
Wortels met de hand uitrekenenen
Wortels uit de noemer wegwerken
Wortels vereenvoudigen?
Wortels vermenigvuldigen
Worteltrekken
x≤ - y ≤= 63
Zonder haakjes schrijven
Zwaartekracht

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Rekenen'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3