©2012 WisFaq

Logaritmen

2016

Aantal colibacterieen
Algoritme
Ammoniakgas
Bereken logaritmisch
Bereken logaritmisch
Berekenen van logaritmen en ln functies
Bij benadering berekenen
De log van cosh(x)
Domein bepalen van een natuurlijk logaritme
Domein, bereik, asymptoten en nulpunt
Een leuk bewijs
Giftige gassen
Groeifactor berekenen middels logaritme
Halfwaardetijd C14
Hoe los je logaritmische vergelijking op in R?
Logaritimische vergelijking
Logaritme met variabelen in het grondgetgal
Logaritmen
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vgl
Loodrechte lijn op x-as
Moeilijke logaritme
Natuurlijke logaritme
Natuurlijke logaritmische vergelijking
Notaties
Onbekende macht eruit halen
Primitiveren ln≤(x)
Samengestelde logaritme invoeren in GRM
Schijnbare magnitude van een ster
Twee kapitalen
Uitdrukking in functie van log x schrijven
Vereenvoudigen
Vergelijking oplossen
Vergelijkingen
Vergelijkingen algebraÔsch oplossen
Vraag over oplosvergelijking
Waarom mag het grondtal niet negatief zijn?
Wet van Zipf

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Terug Home