©2012 WisFaq

Logaritmen

2011

Bereken a en b uit logaritmische functie
Bewijs rekenregels logaritmen
Bewijs volgende gelijkheid van logaritmen
Blauwe plek
Breuk als macht en ik en ik wil een onbekende in de breuk op te lossen
De sterkte van het geluid
De x bepalen
Decibels
Doe ik iets fout?
Een logaritmische vergelijking oplossen
Een radioactieve isotoop
Exponentiele functie herschrijven om vervolgens de afgeleide te berekenen
Grondgetal X
Grote getallen berekenen met logaritme
Hoe los ik deze vergelijking op?
Hoe voer ik logaritmen in mijn rekenmachine in?
Inverse berekenen
Kobalt 60 en verval
Ln primitiveren
Logaritme oplossen
Logaritmen herleiden
Logaritmen invoeren op de GR
Logaritmische functie
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Macht plukken uit een vergelijking
Moeilijke log
Natuurlijke logaritme
Natuurlijke logaritmen
Natuurlijke logartime
Omschrijven
PatiŽnt onder narcose
Primitiveren van ln
Rattenplaag
Satelliet
Teken in het (x,y)-vlak de volgende formules
Twee logaritmen vermenigvuldigen
Verdere hulp bij het oplossen van een oefening (pas geleerde leerstof)
Vergelijking
Vraagstuk logaritmen
Waarom ?
Waarom kan je het grondgetal veranderen?
Wet van Newton

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Terug Home