©2012 WisFaq

Logaritmen

2004

Afgeleide natuurlijke logaritme
Afleiden functie uit grafiek logaritmische lijn
Anders schrijven van de afgeleide met ln
Bewijzen van een identiteit
Complexe Logaritmische vergelijking
De algemene vorm van een logaritmische functie
Differentiatie van logaritme
Domein en nulpunten van logaritmische functies
Een exponentiele functie schrijven als macht van e
Een exponentiŽle vergelijking
Een lijn tekenen
Een logaritmische vergelijking
Een logaritmische vergelijking oplossen
Een vergelijking met een logaritme
Exp en log afhankelijke grootheden
Exponenten en logaritmen
Exponenten en logaritmen
Exponentiele en logaritmische functies
ExponentiŽle en logaritmische functies
Exponentiele functies
Exponentiele vergelijking
ExponentiŽle vergelijking
ExponentiŽle vergelijking
ExponentiŽle vergelijkingen oplossen
Functievoorschrift omzetten naar f(x)=10^(ax+b)
Gelijkheid
Geschiedenis van de natuurlijke logaritme
Grondtal van een macht veranderen
Herhaling berekening
Het begrip logaritme
Het berekenen van logaritme bij gegeven waarde
Hoe berekenen computers logaritmen?
Hoe kwam Napier op de logartime?
Hoe reken ik dit uit?
IndonesiŽ
Kleinste kwadraten methode
Ln en e
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme berekenen
Logaritme berekenen
Logaritme berekenen met extra grote getallen
Logaritme enkele voorbeelden eigenschappen berekenen
Logaritme in een Binaire Search Tree
Logaritme inverse
Logaritme oplossen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen
Logaritmen als macht
Logaritmen berekenen zonder rekenmachine
Logaritmen met de GR
Logaritmen uitwerken
Logaritmen uitwerken
Logaritmen vraagstukken
Logaritmes
Logaritmisch optellen (geluid)
Logaritmisch papier
Logaritmisch verband
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische functie
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies: los op
Logaritmische grafiek naar lineaire grafiek
Logaritmische ongelijkheden
Logaritmische ongelijkheid
Logaritmische schaalverdeling
Logaritmische schalen
Logaritmische schalen
Logaritmische spiraal
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking ln(x+7)+ln(x+3)=0
Logaritmische vergelijking met grafiek
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen
Logaritmische vergelijkingen oplossen
Logaritmische vergelijkingen/ongelijkheden
Logaritmischie vergelijking
Logschaal omzetten in formule
Meetkundige betekenis logaritmen
Minimale lengte van een lijnstuk
Natuurlijk logaritme - vergelijking oplossen
Natuurlijke log in functie
Natuurlijke logaritme
Natuurlijke logaritme
Negatieve getallen
Nog meer logaritmen
Oefening
Oefening vreemd opgelost of fout?
Oefeningen logaritmen
Omschrijven exponentieel naar logaritme
Omzetten van formule met natuurlijke logaritme
Onbekende berekenen
Ongelijk grondtal
Ongelijkheid oplossen
Oplossen van logaritmische vergelijkingen
Oplossen vraagstuk
Oplossing exponentiele vergelijking pp=x
Oplossing van een vergelijking met de natuurlijke logaritme
Optellen decibellen
Probleem vergelijking
Rekenliniaal en logoritmische schalen
Rentepercentage en getal van euler
Semi-logaritmisch diagram
T = 2^B - 2^(B-2) B = ?
Toepassingen van het getal e in de economie
Uit f(x) globaal verloop afleiden
Verdere versimpeling vergelijking
Verdubbelingstijd
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking met grondtal e
Vergelijking met Ln oplossen
Vergelijking met logaritme
Vergelijking met logaritmen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking van de raaklijn
Vergelijkingen die getal e bevatten oplossen
Vergelijkingen met exponentiŽle functie algebraÔsch oplossen
Vergelijkingen met het getal e als grondtal
Verloop van een logaritmische functie
Verloop van logaritmische functies
Voorbeelden uit verschillende vakgebieden?
Vraag over e
Wat betekent ln?
Wat doet log x?
Wat is een logaritme?
Wortel, logaritmen

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Terug Home