Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

3. Formules met pi

Voorbeeld 1

$ \eqalign{ & P = 2\pi r \cr & 2\pi r = P \cr & r = \frac{P} {{2\pi }} \cr} $

Voorbeeld 2

$ \eqalign{ & V = \frac{1} {3}\pi r^2 h \cr & 3V = \pi r^2 h \cr & h = \frac{{3V}} {{\pi r^2 }} \cr & of \cr & r^2 = \frac{{3V}} {{\pi h}} \cr & r = \sqrt {\frac{{3V}} {{\pi h}}} \cr} $

©2004-2024 WisFaq