Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Uitwerkingen

$
\begin{array}{l}
 a. \\
 12 - 4x \le 36 + 2x \\
 12 - 6x \le 36 \\
  - 6x \le 24 \\
 x \ge  - 4 \\
  \\
 b. \\
 \eqalign{\frac{{6 - 2x}}{5} \le \frac{{4 - x}}{4}} \\
 4\left( {6 - 2x} \right) \le 5\left( {4 - x} \right) \\
 24 - 8x \le 20 - 5x \\
  - 3x \le  - 4 \\
 x \ge 1\frac{1}{3} \\
  \\
 c. \\
 200 - (80 - x) > 4(x + 15) \\
 200 - 80 + x > 4x + 60 \\
 120 + x > 4x + 60 \\
  - 3x >  - 60 \\
 x < 20 \\
  \\
 d. \\
 60 - x^2  \ge 4x \\
  - x^2  - 4x + 60 \ge 0 \\
 {\rm{Gelijkheid:}} \\
  - x^2  - 4x + 60 = 0 \\
 x^2  + 4x - 60 = 0 \\
 (x + 10)(x - 6) = 0 \\
 x =  - 10 \vee x = 6 \\
 {\rm{Oplossing:}} \\
  - 10 \le x \le 6 \\
  \\
 e. \\
 x^3  < 80x - 2x^2  \\
 x^3  + 2x^2  - 80x < 0 \\
 {\rm{Gelijkheid:}} \\
 x^3  + 2x^2  - 80x = 0 \\
 x(x^2  + 2x - 80) = 0 \\
 x(x + 10)(x - 8) = 0 \\
 x = 0 \vee x =  - 10 \vee x = 8 \\
 {\rm{Oplossing:}} \\
 x<-10\vee 0<x<8\\
 \end{array}
$


©2004-2024 WisFaq