Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

6. Poisson-verdeling

De Poisson-verdeling is een limiet geval van de binomiale verdeling (n groot en np vast). De kans op een bepaalde gebeurtenis bereken je met de volgende formule:

$
\Large P(X = k) = e^{ - \lambda } \cdot \frac{{\lambda ^k }}{{k!}}
$

Deze verdeling wordt alleen bepaald door de verwachtingswaarde $\lambda$. De standaardafwijking is gelijk aan de wortel uit de verwachtingswaarde.

$
\Large \sigma = \sqrt \lambda
$

Voorbeeld

Tabel 1
Aantal dodelijke ongelukken
veroorzaakt door een trap
van een paard
van 10 Pruisische legerkorpsen
in een periode van 20 jaar.
(1875-1894)
(L.v.Bortkiewicz,
Das Gesetz der kleinen Zahlen,
Leipzig, 1898)
Aantal jaren met x doden per korps
x Gemeten Berekend
0 109 109
1 65 66
2 22 20
3 3 4
4 1 1
$>$5 0 0

In bovenstaande tabel wordt eerst het totaal aantal ongelukken met dodelijke afloop berekend, dat is 122 (65+2·22+3·3+4·1). Het totaal aantal jaren is 200. Dus de kans op een ongelukje met duidelijke afloop is 0,61. Je kunt dan de kansen berekenen met:

$
\Large P(X = k) = e^{ - 0,61} \cdot \frac{{0,61^k }}{{k!}}
$

Tabel 2
k P(X=k)
0 0,543
1 0,331
2 0,101
3 0,021
4 0,003
$>$5 0,000

Vermenigvuldigen van de rechter kolom in tabel 2 met 200 levert de rechter kolom op in tabel 1.

Voorbeeld

Het aantal telefoonoproepen per minuut bij de dienst "Inlichtingen" heeft een Poisson-verdeling tijdens de drukke uren. Als het gemiddeld aantal oproepen 5 per minuut bedraagt bereken dan de kans op 0,1,2,3 en meer dan 3 per minuut.

Uitwerking

Met $\lambda$=5 invullen in de formule
$
P(X = k) = e^{ - \lambda } \cdot \frac{{\lambda ^k }}{{k!}}
$
kan je uitrekenen wat de kansen zijn op 0,1,2,3,.. per minuut.

P(X=0)=e-5·50/0!=0,0067
P(X=1)=e-5·51/1!=0,0337
P(X=2)=e-5·52/2!=0,0842
Enzovoort....

P(X>3)=1-P(X=0)-P(X=1)-P(X=2)-P(X=3)
(antwoord: 0,735)

Voorbeeld

In een bepaald gebied zijn er gemiddeld 4 blikseminslagen per jaar. Bereken de kans op 0,1,2,3,4,5,6 en meer dan 6 blikseminslagen per jaar.

Uitwerking

Met $\lambda$=4 en de formule
$
P(X = k) = e^{ - \lambda } \cdot \frac{{\lambda ^k }}{{k!}}
$
kan je de volgende kansen uitrekenen:

P(X=0)=e-4·40/0!
P(X=1)=e-4·41/1!
P(X=2)=e-4·42/2!
P(X=3)=e-4·43/3!
P(X=4)=e-4·44/4!
P(X=5)=e-4·45/5!
P(X=6)=e-4·46/6!

...en P(X>6)=1-P(0)-P(1)-P(2)-P(3)-P(4)-P(5)-P(6)
(antwoord: 0,111)

Poisson-verdeling

$\lambda$=
k=
P(X=k)=
P(X<=k)=
P(X>k)=

Zie ook:

F.A.Q.


©2004-2023 WisFaq