\require{AMSmath}5. Kansverdelingen

Als je aan de waarde van een toevalsvariabele (ook wel stochast genoemd) kansen toekent spreekt men van een kansverdeling.

©2004-2022 WisFaq