Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

4. Rekenen met kansen

Wiskundig gezien is kans een getal van 0 tot en met 1 dat aangeeft hoe (on)waarschijnlijk een bepaalde gebeurtenis is.

©2004-2023 WisFaq