\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Tekenen van een driehoek in verschillende vlakken

Ik heb geen idee hoe je de volgende opgave moet maken kan iemand me ermee helpen?

Gegeven zijn de punten O(0,0,0), A(0,3,6), B(3,6,0) en C(6,3,0).
  1. Teken in een rechthoekig assenstelsel OXYZ driehoek ABC en de snijlijnen van het vlak van driehoek ABC met de coordinaatvlakken XOY, XOZ en YOZ.
  2. Bepaal van elk van de 3 snijlijnen uit a. een vectorvoorstelling.

Leerling mbo - maandag 23 maart 2020

Antwoord

Maak eerst een duidelijk tekening. Bijvoorbeeld zoiets als dit:

q89401img1.gif

De rest van de opdracht kan je dan zelf.

Zie PDF met de tekening


maandag 23 maart 2020

©2004-2020 WisFaq