WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zondag 5 juli 2020

Tekenen van een driehoek in verschillende vlakken

Ik heb geen idee hoe je de volgende opgave moet maken kan iemand me ermee helpen?

Gegeven zijn de punten O(0,0,0), A(0,3,6), B(3,6,0) en C(6,3,0).
  1. Teken in een rechthoekig assenstelsel OXYZ driehoek ABC en de snijlijnen van het vlak van driehoek ABC met de coordinaatvlakken XOY, XOZ en YOZ.
  2. Bepaal van elk van de 3 snijlijnen uit a. een vectorvoorstelling.

mboudd
23-3-2020

Antwoord

Maak eerst een duidelijk tekening. Bijvoorbeeld zoiets als dit:

q89401img1.gif

De rest van de opdracht kan je dan zelf.

Zie PDF met de tekening [https://www.wiskundeleraar.nl/bestanden/users/WisFaq/2020/3d%20driehoeken.pdf]

WvR
23-3-2020


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#89401 - Lineaire algebra - Leerling mbo