\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Zwaartepunt in een tetraeder

Hallo

Ik weet niet hoe je begint met deze opgave:

Indien Z het zwaartepunt is van de tetraeder viervlak ABCD, Z2 het zwaartepunt is van driehoek ACD en Z4 het zwaartepunt is van driehoek ABC, zoek dan m zodat (allemaal vectoren):

AZ = AZ4+mBD+Z2Z

Mvg Elena

3de graad ASO - maandag 10 februari 2020

Antwoord

Je ziet rechts een som van vectoren staan. De enige manier waarop die gelijk kan zijn aan het linkerlid is als $\vec{Z_4Z_2}$ evenredig is met $\vec{BD}$. Zie je dit?
Kun je zo verder?

js2
dinsdag 11 februari 2020

©2004-2020 WisFaq