WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 8 augustus 2020

Zwaartepunt in een tetraeder

Hallo

Ik weet niet hoe je begint met deze opgave:

Indien Z het zwaartepunt is van de tetraeder viervlak ABCD, Z2 het zwaartepunt is van driehoek ACD en Z4 het zwaartepunt is van driehoek ABC, zoek dan m zodat (allemaal vectoren):

AZ = AZ4+mBD+Z2Z

Mvg Elena

Elena
10-2-2020

Antwoord

Je ziet rechts een som van vectoren staan. De enige manier waarop die gelijk kan zijn aan het linkerlid is als $\vec{Z_4Z_2}$ evenredig is met $\vec{BD}$. Zie je dit?
Kun je zo verder?

js2
11-2-2020


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#89132 - Ruimtemeetkunde - 3de graad ASO