\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Wat is de stelling van Pythagoras?

Wat is de stelling van Pythagoras?

Berdie
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - zaterdag 13 oktober 2001

Antwoord

De stelling van Pythagoras is waarschijnlijk de meest bekende stelling in de wiskunde.
De stelling zegt iets over de relatie tussen de rechthoekszijden en de schuine zijde van
alle rechthoekige driehoeken.

In de rechthoekige driehoek ABC zijn de zijden a en b de rechthoekszijden.
De zijde c noemen we de schuine zijde of hypothenusa.

De stelling van pythagoras luidt:

"In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de hypothenusa gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekszijden."

Anders geformuleerd:
a2 + b2 = c2

Zie De stelling van Pythagoras


zaterdag 13 oktober 2001

Re: Wat is de stelling van Pythagoras?

©2001-2024 WisFaq