WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op donderdag 18 juli 2024

Wat is de stelling van Pythagoras?

Wat is de stelling van Pythagoras?

Berdien van Rie
13-10-2001

Antwoord

De stelling van Pythagoras is waarschijnlijk de meest bekende stelling in de wiskunde.
De stelling zegt iets over de relatie tussen de rechthoekszijden en de schuine zijde van
alle rechthoekige driehoeken.

In de rechthoekige driehoek ABC zijn de zijden a en b de rechthoekszijden.
De zijde c noemen we de schuine zijde of hypothenusa.

De stelling van pythagoras luidt:

"In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de hypothenusa gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekszijden."

Anders geformuleerd:
a2 + b2 = c2

Zie De stelling van Pythagoras [http://www.wisfaq.nl/pagina.asp?nummer=1829]

WvR
13-10-2001


© 2001-2024 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#378 - Vlakkemeetkunde - Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo